Ideo-logikák

Beleragadtunk a "kádári típusú" családcentrikusságba

2018. szeptember 02. - Tamáspatrik

A családcentrikusság egyesek számára valami szent dolog és tabutéma, ami bizonyos szempontból érthető: akár érzelmi kötődéseik miatt, akár azért, mert egyetlen elemzés sem tudja teljesen feltárni azt a pluszt, amivel az egész több mint a részek összessége. A család alighanem az emberi kapcsolatok alapja, általános iskolája, viszont nem a teljessége: létezik több más fontos emberi kapcsolat is, amely kicsit másként működik.

A párkapcsolatot például egyenrangú felek hozzák létre, a családdal ellentétben nem elsősorban a gondoskodásról kell, hogy szóljon, inkább egymás fokozatos megismeréséről több évtizeden keresztül. A munkahely légköre lehet ugyan családias, a munkatársak közötti kommunikáció és kapcsolatépítés viszont egy teljesen más műfaj. A barátok közötti igen mély és őszinte kapcsolatok, a választott közösségeinkben való szerepléseink, a közéleti megnyilvánulásaink, sőt az extázisos közösségek (bulik) mind másfajta készségek kifejlesztését követelik tőlünk és nem mindig könnyű az egyes kapcsolatok között az egészséges egyensúlyt megtalálni.

A családcentrikusság pozitív és negatív oldalai

A különféle felmérések (pl. itt, itt vagy itt) általában azt hozzák ki, hogy a magyar az egyik leginkább család centrikus nemzet Európában (a térképeken a sötétebb színek fejezik ki ezt), tehát a legtöbben hagyományos értelemben vett családot szeretnénk alapítani.

childrentofulfillife_1.jpg

Másrészt viszont egy felmérés szerint a szülői önfeláldozás követelménye a gyermekek érdekében nálunk eléggé átlagos szintű. Tehát leginkább arról van szó, hogy igényeljük a családi élet meleg kis közegét, egy ilyen közegben érezzük jól magunkat.

dutyparents.jpg

Ennek a fajta családcentrikusságnak a negatív oldala a szolidaritás hiánya azokkal, akik nem tartoznak az ismeretségi körünkbe. Az osztrákokkal, beloruszokkal és balti országokkal együtt sereghajtóak vagyunk abban, hogy mennyire vagyunk elfogadóak a hátrányos helyzetűekkel szemben: a munkanélküliek, beteg vagy mozgáskorlátozott emberek és bevándorlók sorsa a magyar közvéleményt kevésbé érdekli mint más országokban. (Nyilván mert úgy gondoljuk, hogy a család dolga rajtuk segíteni és mi is a családra számíthatunk, ha ilyen helyzetbe kerülünk.)

solidarity.jpg

Az alapgondolat Kádár-rendszerből származik

A Kádár-kormány a népszerűségét egy olyan gondolattal alapozta meg annak idején, hogy mi itt a Kárpát-Medencében egy nagy család vagyunk színleg megadva ugyan azt, ami a császáré, de közben mindenki ügyeskedhet és sumákolhat a háttérben. Azóta a magyar közéletet leginkább kicsinyes belharcok, zavaros és gyerekes megnyilvánulások jellemzik. A TV híradók az állampolgárt egy tíz éves gyerek szintjén kezelik: katasztrófákat mutogatva céloznak arra, hogy "máshol milyen rossz és veszélyes élni", és tele vannak olyasféle üzenetekkel, hogy holnap vegyél fel pulcsit, meg ne fázz vagy hogy jegesmedve bocsok születtek az állatkertben. Zavaros és iszapbirkózás-szerű ügyek tárgyalása mellett ilyesféle üzenetei vannak a médiumnak már évtizedek óta.

A három éves GYES-t is egyébként a Kádár-rendszer vezette be, viszont hosszú távon nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Nem növelte a születésszámot, mert az évekig otthon maradó anyák hátrányosnak érezték a helyzetüket amiatt, hogy kiestek a munka világából (most pedig panaszkodnak, hogy mért alacsonyabbak a női fizetések) és sokak számára az otthoni családi környezet egyenesen nyomasztó is lehetett. Az egyes országok polgárainak boldogságszintje nincs arányban a családcentrikussággal, sőt az összefüggés inkább fordított. Hollandoknál és skandinávoknál, ahol nem a család az első és mindenek fölötti, ott az emberek kevésbé érzik megterhelőnek a családi közegre jellemző erős társadalmi normákat és elvárásokat, emiatt lazábbak és felszabadultabbak.

A családias légkörbe bele lehet ragadni

Nincs kimutatható előnye annak, ha a gyerek az anya hátán van egész nap (mint egyes afrikai családokban), de annak sem, ha évekig otthon marad a szüleivel - sőt inkább bizalmatlanabb lesz az idegenekkel szemben. Nálunk az első három évben való otthon maradás már annyira társadalmi normává vált, hogy sokan akkor sem választják a bölcsődét, ha megtehetik.

Az utazásszervezők azt mondják, hogy a magyarok turistaként is nagyon család centrikusak, mert ahova érkeznek ott elvárják, hogy fogadják őket és programokat szervezzenek a számukra. Mintha idegen és ismeretlen környezetben a legtöbben túlságosan is félénken mozognánk, nem bízunk eléggé önmagunkban. Biztonságigényünk olyan szintű, hogy az egészséges mértékű kockázatvállalás rovására mehet. Ezt fejezi ki az is, hogy nem vagyunk nagyon mobilisak és munkahelyeken is sok esetben az ismeretségi kapcsolatok dominálnak. A bizalmatlanság bürokratizmust szül: tehát amikor azt tapasztaljuk, hogy a bürokrácia áldozataivá váltunk, akkor általában az történik csupán, hogy az ügyintézők félnek és nem mernek elmozdulni a kályhától, benne maradnak a jól ismert kis komfortzónájukban ahelyett, hogy a szabvány-magatartást feladva józan ésszel és némi emberséggel kezelnének minket.

A múlt feltárása és objektív értékelése sem lehetséges "családias" légkörben

A rendszerváltáskor lett volna lehetőség az előző rendszerek bűneinek feltárására, a bűnösök megnevezésével együtt, azonban hogyan ezt Ungváry Krisztián könyvéből kiderült, ez a fajta szembenézési és tisztulási folyamat teljesen elmaradt, annak ellenére, hogy a régiónk más országaiban valamilyen szinten végbement. Az ÁVH utódszervezeti és ügynökei továbbra is jó kapcsolatokat tartottak fenn a hatalommal és többen közülük beépültek a parlamenti pártokba, emiatt minden módon akadályozni tudták az iratnyilvánosságot és a történelmi igazságtételt. A bűnök a "családban maradtak", politikai gyilkosságokért felelős vagy emberek életét megnyomorító fő felelősök nem kerültek bíróság elé, de a nyilvánosság előtt sem kellett az áldozataiktól bocsánatot kérniük. Habár a társadalom jó része igényelte volna, hogy az érintettek enyhített mértékű, de valós büntetéseket kapjanak vagy a kevésbé súlyos esetekben nyilvánosan vezekeljenek, azonban a politikai elitünk képes volt elhinteni, hogy mindannyian "külső nyomásra tették" amit tettek és végső soron mindenki "csupán csavar volt a rendszerben". Egyes politikusok jogellenesen hozzáférhettek a titkos aktákhoz, amivel más pártok politikusait és a hozzájuk kötődő közéleti személyiségeket zsarolni tudták. (Megpróbálták befeketíteni például Torgyánt vagy Csurkát, akiket a kommunisták valóban be akartak szervezni, de nem lettek ügynökök.) Mostani kormányunk is jól alkalmazza kádári refelexeket és egyáltalán nem érdekelt a múlt pontos feltárásában.

A családias, falusias légkör pletykálkodást szül

Amikor elfogult vagyok a saját kis (akár virtuális) családias közösségem rovására, az hozza létre a "fake-news"-t, más szóval az álhíreket, amelyek a régi korok pletykáinak felelnek meg. Egyszerűen azt szeretném látni, hogy aki nem tartozik hozzánk, az mind valamilyen módon fertőzött a gonosszal, - a józan ész határán túlmenően is szeretném ezt bizonyítva látni. Ha pedig az elménknek kiadjuk a parancsot, akkor képes előállítani vagy hajánál fogva előrángatni elég "terhelő bizonyítékot" azzal szemben, amitől én idegenkedem, ami tehát potenciálisan veszélyes. Nem csak nálunk jellemző ez, hanem minden olyan országban, ahol belterjes kis kultúrák alakultak ki: az USA vagy Oroszország nagy síkságain lakók is hajlamosabbak erre többek között. (A nagy kikötővárosok körzetében lakók már sokkal kevésbé, mert az teljesen másfajta szociális közeg.) Falusias jellegű kultúráról van szó, a nagyvárosokra az ilyen érzelmileg domináns megközelítések helyett racionálisabb, hidegebb felfogás jellemző (bár annak is megvannak a hátrányai.)

Az önállótlan állampolgár kevésbé tájékozódik

Azt azért vegyük tudomásul, hogy az "átlag" állampolgár egyáltalán nem tájékozott az adott kérdésekben, amiről véleményt nyilvánít. Például nem tud még arról sem dönteni felelősen, hogy érdemes-e felhagyni a nyári időszámítással - más országok, például az oroszok példája azt mutatja, hogy nem érdemes, de mivel az átlagember információbuborékban él és nem veszi figyelembe más országok példáit, emiatt pár évnek el kell telnie, hogy ez kiderüljön. A "többség" napjaink demokráciájában sokszor csupán azt jelenti, hogy a legjobban mobilizálható, legaktívabb rétegek döntik el a fontos kérdéseket, és lehetőleg szeretnek mindenre "nem"-et mondani, hogy érezzék (a valójában nem létező, manipulált) hatalmukat, befolyásukat. A problémát valójában a hiteles, szavahihető értelmiségi elitek hiánya okozza és a nyílt szakértői viták elmaradása - emiatt érzik úgy sokan, hogy értenek olyan kérdésekhez mint például a halálbüntetés, homoszexualitás vagy éppen a nyelvi rokonság, ugyanolyan mértékben, mint akik évtizedek óta hivatásszerűen ezekkel foglalkoznak.

Kétféle katasztrofális kimenet van és csupán egy optimális

Az egyik rossz kimenet a globalizáció rendszerének teljes megdöntése, és a világon belterjes kis falusias közösségek domináljanak - valami ilyesmi az Orbán-féle populisták álma. Elég nagy káoszt és technológiai visszaesést vonhatna maga után mindez.

A másik a környezet tönkretétele mellett a hagyományos falusias élet ellehetetlenülése: a kártevők terjedése miatt a biogazdálkodást elfelejthetnénk, csak génmódosított növények teremnének. Elég csúnya antiutópia ez is, de sanszos, hogy bekövetkezhet.

A harmadik megoldás a falusias és városias életközösségek közeledése egymás felé: urbanizált, modern falukörnyezetek, a nagyvárosi emberek többsége kétlaki életet élne város és falu között.

A konklúzió valami ilyesmi lehetne...

Sokat fejlődtek a magyar családok az utóbbi évtizedekben ezt be kell látni, például a gyereknevelés területén, ahol a rendszeres verés nevelőeszközként ma már nem elfogadható. Az erőszak különféle formái a házastársak között szintén megengedettek. A családi élet azonban egy bizonyos ponton túl megterhelő lehet a megfelelő külső társadalmi támogatás hiányában. (Mivel főként pszichológiai terhekről van szó, emiatt nem az anyagi támogatás a legmegfelelőbb eszköz).

A családias légkörbe bele is lehet ragadni, abszolút optimumként rávetítve a társadalom egészére és egyéb kapcsolatainkra. A hatalom érdeke sok esetben éppen az, hogy elhitesse az állampolgárokkal, hogy pátyolgatni fogja őket és minden (akár valós akár általa felfújt) veszélytől megvédi. Az önállótlan állampolgárok nagy száma és növekvő aktivitása visszaesést jelent: az "alternatív igazságokat" terjesztő demagógia és populizmus a szememben egy kevésbé racionális viselkedést tesz társadalmi normává.

Bízzunk benne, hogy mindez csupán egy nagyobb tanulási folyamat része, amelyben senki nem elég okos és mindenkinek van elég tanulni valója a másiktól.

 

A bejegyzés trackback címe:

https://ideo-logic.blog.hu/api/trackback/id/tr2014217555

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

balcán maxval bircaman · http://bircahang.org 2018.09.02. 14:10:58

A család a társadalom alapegysége. Csak zülött, liberális társadalmakból hiányzik a családcentrikusság.

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2018.09.02. 18:09:32

@balcán maxval bircaman: Szerinted züllött, pár százmillió nyugati ember szerint pedig modern. Egyébként a muszlim országokban fontosabb a család és a törzs, mégiscsak oda akarsz tartózni?

ClownPepito 2018.09.02. 20:23:36

Azt érzem, hogy már az alapgondolat eltért a tárgytól. A baloldali (liberális) értékrendet kár volt belepréselni egy társadalmi problémába. Amúgy vannak részei, melyek -bár érdekesek- de másutt ezerszer átcsócsált gondolatot ismételnek.
Az, ha azt hisszük, hogy a mai modern, magyar családnak olyannak kell lennie, mint a nyugaton lévőknek, szerintem eleve baklövés, hiszen látni, milyen veszélyes társadalmi korcsosulások következtek be az utóbbi évtizedekben.
Mivel bőven éltem a Kádári rendszerben, s látom a mostani családokat is, azt kell mondanom, hogy akkor rendezettebb volt a helyzet. Nem volt rend, de viszonylag átláthatóbb volt. Pedagógusként naponta látom a cikk írója által is propagált nyugati típusú, lazább és a szerző szerint "boldogabb" családokat, s bennük a válásoktól és az egyéb családi konfliktusoktól lelkileg terhelt gyermekeket. Téves gondolat az, mely azt sugallja: rúgjuk fel a hagyományos családmodellt, s akkor eljön a Kánaán. Mindehhez rakjunk egy kis baloldali maszlagot, támasszuk alá statisztikákkal és kész a megingathatatlan elmélet? Mark Twain szerint a hazugságnak három fajtája létezik: hazugság, szemérmetlen hazugság és a statisztika.
Egy család, ha azt csak lelkileg támogatjuk, simán szétesik. Az emberi tartás, a lelkierő egyik támasza a biztos anyagi háttér. Nem elég, de ez kell hozzá. Ha a szülők 16 órában dolgoznak azért, hogy a rezsit kifizessék, elfelejtenek szülőnek lenni. A magányos gyermek pedig zárkózott fiatal lesz, s rosszabb esetben lelki panaszokkal élő felnőtt.

Kár volt ezért a cikkért, mert két valójában nem összefüggő gondolat keveredett benne, s igazából a családmodellekről nem olvashattunk. Pedig vannak olyanok, melyek az új pl. holografikus társadalmi felépítményekkel talán sokkal jobban működnének. A politikai -ha van ilyen még- sárdobálás meg már rég nem téma igazán. Nem tudom, mi volt az eredeti szándék, szociológiai vagy politikai eszmefuttatás, de -bár a stílusból ítélve elfogadható- nekem az egész nem jött be.

Tamáspatrik 2018.09.02. 23:11:49

@ClownPepito: "Mark Twain szerint a hazugságnak három fajtája létezik: hazugság, szemérmetlen hazugság és a statisztika." Ez nagy bon mot, jó hangzik, mégis a kutatások mind azt hozzák ki, hogy a magyar sokkal boldogtalanabb nemzet annál, mint amit az elért életszínvonala indokol.
Egyrészt, ismerek egyébként mozaikcsaládokban felnőtt boldog gyerekeket is.
Egyébként pedig nem a hagyományos családmodell ellen vagyok, nem is írok ilyet a cikkben, csak azt, hogy ez nem hozza el azt a bizonyos kánaánt.
Hogyan lehetséges az, ha a rengeteg családtámogatás ellenére a gyermekvállalási kedv alig növekszik? Talán mert nagyon nagy feladatnak tartjuk, amihez kevés a társadalmi támogatás és rágörcsölünk.

Az nem tetszik, és a cikk erről szól valójában, ha a családias szemléletet kiterjesztjük a társadalom egészére, és valójában már ezt tesszük régóta. A családszerű szemlélet leértékeli az állampolgárt a gyerek szintjére a közéletben, a politikában. Ez egy kitágítottabb értelmezés, másfajta látásmód, aminek érdekében az első reflex-szerű gondolatokat félre kell tudni tenni.

Az is egy elmélet, hogy túl sokat dolgozunk, ezért nincs idő a családra, de ez nem igazolódik, a végzett munkaórák száma nálunk nem kiemelkedően magas más országokhoz képest.

chrisred 2018.09.03. 08:19:06

A magyar nép családcentrikussága nem a kádárizmus találmánya, hanem több évszázados hagyomány. A jogrendünk, a szokásaink, sőt a nyelvünk is ezt tükrözi vissza. A kádárizmus annyival csavart ezen, hogy a családtagok közé beerőltette az államot is, egyfajta kvázi családfőként. Olyan döntési jogkört és lehetőséget telepített erre a szerepkörre, ami elhalványította, tekintély nélkülivé az összes többi családi szerepet. Ezért váltak a magyar családok függővé a központi hatalomtól. És sajnos, ez a rendszer annyira megfelel a politikai hatalom birtokosainak, hogy továbbra is fenn akarják tartani, akár a ballibekről, akár a Fideszről van szó.

Tenkes Kapitánya 2018.09.03. 08:19:30

@Tamáspatrik: "a kutatások mind azt hozzák ki, hogy a magyar sokkal boldogtalanabb nemzet annál, mint amit az elért életszínvonala indokol"

Pontosan mely kutatásokra gondolsz? A többe szám alapján sok ilyen lehet.
Valójában pedig egy sincs. A magyar boldogságszint pontosan megfelel az életszínvonalszintnek.

Billy Pilgrim 2018.09.03. 08:21:17

@balcán maxval bircaman: Akkor te azért töltöd az év 365 napját bloghus kommenteléssel, mert neked ez nem jött össze?

Hány éves is vagy pontosan? Még mindig Bulgáriában csinálod a legalja callcenteres munkát?

chrisred 2018.09.03. 08:22:59

@Tenkes Kapitánya: Te aztán tudsz racionálisan érvelni.

Tenkes Kapitánya 2018.09.03. 08:23:39

@chrisred:
"a családtagok közé beerőltette az államot is, egyfajta kvázi családfőként"
"Olyan döntési jogkört és lehetőséget telepített erre a szerepkörre,"

Mi van? Részeg vagy már kora reggel?

Tenkes Kapitánya 2018.09.03. 08:24:21

@chrisred:
"a családtagok közé beerőltette az államot is, egyfajta kvázi családfőként"
"Olyan döntési jogkört és lehetőséget telepített erre a szerepkörre,"

Mi van? Részeg vagy már kora reggel?

Tenkes Kapitánya 2018.09.03. 08:24:57

@chrisred: süket dumára racionálisan reagálni? semmi értelme annak, amit írtál!!!!!!!

chrisred 2018.09.03. 08:25:38

@Tenkes Kapitánya: Bizony, már kettőt látok az egyszer is értelmetlen és felesleges kommentekből. :)

chrisred 2018.09.03. 08:26:57

@Tenkes Kapitánya: Nehéz mindig racionális érvekkel reagálni a süket dumáidra, de azért mindig megpróbálom.

élveteg 2018.09.03. 08:32:51

Tehát ha kádár rendszer családcentrikus volt akkor nem is jó a családcentrikusság Remek Lehet hogy nem is kell család? Már aki így gondolja az élhet például kommunában is Igaz hogy azt már kipróbálták amerikában aztán röpke pár év alatt megbukott De hajrá hátha sikerül

Tenkes Kapitánya 2018.09.03. 08:37:21

"Az utazásszervezők azt mondják, hogy a magyarok "

Ezt hívják a szociológia felmérések torz mintavételnek.
Ha megkérdezik a dékás gyűlés nyugdíjasait valamiről, akkor az nem a magyarok véleménye lesz, hanem a dékás gyűlés nyugdíjasaié.

chrisred 2018.09.03. 08:45:43

"Nálunk az első három évben való otthon maradás már annyira társadalmi normává vált, hogy sokan akkor sem választják a bölcsődét, ha megtehetik."

Ezt nem értem. Bölcsődébe csak akkor járhat a gyerek, ha mindkét szülő dolgozik. (Vagy egyedülálló szülő, aki dolgozik.). Tehát ha valaki gyesen van, eleve nem írathatja be a gyerekét bölcsődébe.

MAXVAL bircaman közíró · http://bircahang.org 2018.09.03. 09:09:56

@Billy Pilgrim:

Nekem összejött.

Igen, kólcenteres proletár vagyok.

Medgar 2018.09.03. 09:10:19

A nyugati család- és életmodell egyenes út a kihaláshoz.

chrisred 2018.09.03. 09:28:24

@Medgar: Ehhez képest jelenleg nincs sikeres alternatíva a polgári családmodellhez képest.

Rettegek mert ballib vagyok 2018.09.03. 09:38:29

Egyre röhejesebbek ezek a posztok.

A magyarok kurvára nem felelősek az elődeik tetteiért, ahogyan más országban se felelős senki az 50-100-500 éve történtekért.

A nemzetet pedig az alapoknál akarják a ballib hazaárulók megsemmisíteni. A családoknál.
Minden köteléket szét akarnak verni, ami emberek között köttetik véd és dacszövetség.

Csak úgy tudnak rabszolgasorba dönteni minket a ballib gecik, ha nem védjük meg családtagjainkat, nem védjük meg magunkat, nem képviseljük együtt a magyar érdekeket.

Rettegek mert ballib vagyok 2018.09.03. 09:49:21

@Európai téridő:

Ez már a harmadik ballib szarkavaró blog, ami a komcsik után szabadon, a bűntudat ébresztésre hajaz.

Úgy látszik a ballib műhelyekben kiadzák az ukázt nekik.

nemecsekerno_007 2018.09.03. 10:36:33

@Tamáspatrik: :) pedig milyen sokan propagálják és saját példával bizonyítják a pozitív életszemléletet itt az indexen, a 444-en meg más "modern" internetes felületen. Nem is értem miért ilyen búvalb@szott a magyar, pedig mindenhonnan szinte csak a pozitív energiák áramlanak rájuk :) Két mainstream közéleti attitüd van: a kormány pozitívnak nevezhető mentalitása és az ellenzék "mindensz@r, dehamégse akkor majd az lesz" szemlélete. Ha választani kell egyértelmű, hogy melyiket választja többség. Van még egy "C" opció is, hogy lesz@rja.

Tristee 2018.09.03. 11:25:43

"Beleragadtunk a "kádári típusú" családcentrikusságba"

A rendszerváltás idején a polgári pártok máig tartó vádzuhatagjának egyik erőteljes ága pontosan az volt, s ma is az - s ez köszön vissza chrisred hozzászólásából is - , hogy a Kádár-rendszer éppenséggel igyekezett szétverni, ellehetetleníteni a családot, mint olyat, szándékosan: merthogy vissza lehetett volna húzódni a családba a "komonista" diktatúra elől.

Erre föl jön most Tamáspatrik, aki a Kádár-rendszer családcentrikusságáról értekezik.

"A Kádár-kormány a népszerűségét egy olyan gondolattal alapozta meg annak idején, hogy mi itt a Kárpát-Medencében egy nagy család vagyunk színleg megadva ugyan azt, ami a császáré, de közben mindenki ügyeskedhet és sumákolhat a háttérben. "

Felmerül ismét a kérdés, hogy Tamáspatrik hány éves és alkalmaz-e valamilyen tudományos megalapozottságú módszertant.
A Kádár-rendszer elleni másik nagy vád pontosan az volt, hogy NEM kezelte a Kárpát-medence magyarságát egy nagy családként. Merthogy nem képviselte kellően sem az erdélyi, sem a felvidéki, sem a délvidéki, sem a kárpátaljai magyarság, mint hozzánk tartozó nagy család érdekeit.
Az meg külön témakör, hogy valóban a Tamáspatrik által hozott példa adta a Kádár-kormány népszerűségét? Konszolidált idejében nem sokkal inkább a biztonság, a kiszámíthatóság?

"A rendszerváltáskor lett volna lehetőség az előző rendszerek bűneinek feltárására, a bűnösök megnevezésével együtt, azonban hogyan ezt Ungváry Krisztián könyvéből kiderült, ez a fajta szembenézési és tisztulási folyamat teljesen elmaradt,"

Tamáspatrik kritikátlanul készpénznek veszi azt, amit Ungváry Krisztián leír.
Először is mit kell érteni azon, hogy lett volna lehetőség az előző RENDSZEREK bűneinek feltárására? Nemcsak a Kádár, hanem a Horthy-rendszer bűneinek feltárására is?
Az 1989/90-es rendszerváltás idején nem a Horthy-rendszer bűneinek feltárása volt a tét, merthogy nem is lehetett az. Ezzel együtt biztosíthatom Tamáspatrikot, hogy az az 1989/90-es rendszerváltás idején (s attól kezdve egészen napjainkig) mástól sem zengett és zeng a magyar média, mint az előző rendszer bűneiről. Nem hiszem nekem Tamáspatrik? Nosza, ott az Arcanum, benne a hazai nyomtatott sajtó politikai lapjaival. Egyszerűen bele kell olvasni bármelyikbe, Tamáspatrik. Visszaemlékezők és könyvek százai, ezrei szolgáltatták a leleplező anyagokat a Kádár-rendszerről. Avagy Tamáspatrik azt sem tudja, hogy szinte a rendszerváltás másnapján intézmények alakultak a régi rendszer bűneinek és konkrét bűnöseinek közzétételére? Tamáspatrik soha nem volt még például a Terror Házában?

"politikai gyilkosságokért felelős vagy emberek életét megnyomorító fő felelősök nem kerültek bíróság elé, de a nyilvánosság előtt sem kellett az áldozataiktól bocsánatot kérniük."

Tehát Biszku Béla nem került bíróság elé. Az ő pere az egyik legjobb bizonyíték arra, hogy milyen gyenge lábakon áll az ilyen Tamáspatrik féle lózung. Merthogy éppen a fő-fő gyilkosnak kikiáltott Biszku ellen semmi érdemleges bizonyítékot nem sikerült beterjeszteni, eltekintve a szokvány hörgésektől, hogy na de biztos, hogy gyilkolt.

"politikai elitünk képes volt elhinteni, hogy mindannyian "külső nyomásra tették" amit tettek és végső soron mindenki "csupán csavar volt a rendszerben"."
Ennek ugyancsak az ellenkezője igaz, ha például Biszkut nézzük. Nemhogy semmiféle ilyen enyhítő szándék nem merült fel, de a kormányra kerülő politikai elit folyamatosan Biszku súlyos felelősségét kommunikálta. Tényleg erre sem emlékszik Tamáspatrik?

CleanYourRoom 2018.09.03. 11:43:23

Érdekes, valahogy mindig a konzervatív nézetek kapják meg az irracionális bélyeget.
31-féle nemi identitásban hinni bezzeg progresszív és teljesen tudományos is, mint ahogy azt hirdetni, hogy nőnek vagy férfinak lenni pusztán társadalmi konstrukció, valamint az is teljesen tudományos, bizonyított álláspont, hogy az emberi rasszok és az egyes kultúrák és vallások között sincs semmilyen különbség, mindegyik teljesen egyenlőnek fejlődött ki a különböző kontinenseken, gyökeresen eltérő eltérő éghajlati, környezeti, gazdasági és társadalmi körülmények között.

Így lesz a libsi újbeszélben a hagyományosan csak a józan észt képviselő és az isten-haza-család hármas tradícióját megőrizni kívánó konzervatív a bigottság, elmaradottság, tudatlanság és kulturálatlanság szinonimája, míg a polkorrekt-radikális feminista-gender-LMBTQ-féle, a családokat, nemi identitást, társadalmat, biológiát és valóságot erőszakosan átformálni akaró progresszív ideológia a felvilágosultság és a tudományosság képviselője.

invalid user name 2018.09.03. 12:02:04

Jó kis poszt, szeretem, amikor valaki nem csak a felszínt karcolgatja.

CleanYourRoom 2018.09.03. 12:27:02

@Tamáspatrik: "Hogyan lehetséges az, ha a rengeteg családtámogatás ellenére a gyermekvállalási kedv alig növekszik? Talán mert nagyon nagy feladatnak tartjuk, amihez kevés a társadalmi támogatás és rágörcsölünk."

A családtámogatás még sehol a világon nem oldotta meg a népesedési gondokat. Skandináviában, Németországban jóval bőkezőbb a családtámogatások, mégsem sikerül ott sem a szükséges 2,1-es termékenységi átlagot elérni (már ami az "őslakosokat" illeti, a bevándorlók más kérdés). Ugyanilyen hatástalan az ellenkező irányú, represszív állami beavatkozás, mint pl. a gyermektelenségi adó, amivel most próbálkoznak Dél-Koreában meg Kínában, mivel már ott is súlyos gondokat okoz a lecsökkent népszaporulat.

A helyzet az, hogy a gazdasági fejlődés és az általa hozott jólét a nők számára sokkal több lehetőséget teremt; részt vehetnek az oktatásban, a munkaerő-piacon, karriert építhetnek, így a házasságkötés ezen nők számára már csak egy opció, nem pedig kényszer, mint a régebbi korok női számára, akiknek a helyzete a mostani harmadik világban élő nőkével hasonlatos, akiknek szintén a (korai) házasságkötés az egyetlen boldogulási lehetősége az életben, szülnek is fejenként 5-6 gyermeket. Egy modern, fejlett társadalomban a gyerekszülés alternatív költsége igen jelentős, jelentős életszínvonal-csökkenéssel jár, ezért a nők többsége kitolja a házasságkötés időpontját. A kétkeresős családmodell általánossá válása pedig nem tett jót a béreknek, mivel ha a munkaerő-kínálat a kétszeresére nő, akkor a bérek reálértéke a felére csökken a kereslet-kínálat szabályai szerint. Ez ahhoz vezetett, hogy ma már a legtöbb országban egyetlen kereső nem tud eltartani egy családot, a nőknek muszáj dolgozniuk. A mai huszonéves nők jellemzően nem akarnak még házasodni és feladni a munkájukat a gyerek kedvéért. Jó páran közülük hoppon maradnak majd, vagy azért, mert 30 felett nem találnak már maguknak olyan partnert, amilyet elvárnak, vagy azért, mert már nem sikerül olyan könnyen teherbe esniük.

Ez a kiindulóoka a demográfiai válságnak, és minden más, a feminizmus, a nők emancipációja, a válás liberalizálása, az abortuszhoz való jog, a jóléti állam, az elvonások magas szintje és a politika balra tolódása csak következmény. Éppen ezért a még több családtámogatás, ami még magasabb adókat jelent, nem fog segíteni a problémán, sőt, még rontani is fog rajta.

arabok balrol 2018.09.03. 13:30:07

Az hogy a lippsi blogok beleragadtak a kádári gondolkodásba, se nem új, se nem meglepő, bár üdítő az őszinteség.

A családról meg inkább ne ossza az észt a sok kutyafattya.

leponex 2018.09.03. 13:37:57

@CleanYourRoom: "Éppen ezért a még több családtámogatás, ami még magasabb adókat jelent, nem fog segíteni a problémán, sőt, még rontani is fog rajta. "

Mert a családtámogatásoknak elsősorban nem az a direkt célja, hogy több gyerek szülessen.
Hanem az, hogy aki gyermeket vállal, az könnyebben nevelhesse fel.
Azt a leendő munkaerőt, aki majd a gyermeket nem vállalók nyugdíját is megtermeli majd.

Az természetesen 'benne van' a növekvő családtámogatási koncepcióban, hogy az anyagi következmények miatt kevesebb gyermekett vállalók egy része emiatt bátrabb lesz a családalapításkor még tervezett újabb gyermek vállalását.

A 'magasabb adók' értelmezhetetlenek, semmiféle újabb vagy magasabb adóról szó sincs emiatt.

arabok balrol 2018.09.03. 13:43:24

@CleanYourRoom: A gazdagodás valóban nem fog több gyereket eredményezni, ezért neked megengedjük hogy lemondj az adókedvezményedről.

Egyébként ez nem szoci családTÁMOGATÁS, hanem adókedvezmény, amit csak az tud kihasználni aki keres, lehetőleg jól, tehát remélhetőleg nem a cigányokhoz kerül az adóm.

Magánvéleményem · http://maganvelemenyem.blog.hu/ 2018.09.03. 13:45:25

A liberáléknál a családmodell azért felejtős, mert fétisként tisztelik a "más"-okat, miközben jól tudják, hogy az azonos neműek nem tudnak korrekt családot képezni, mert természetes úton nem igen lehet gyerekük. Ebből kifolyólag inkább társadalmi szinten építik le a család intézményét, hogy szegény ratyik ne érezzék magukat annyira rosszul. Ez egyébként igen erősen kimutatható a bemutatott térképeken, minél liberálisabb az ország, annál jobban leépül a családcentrikusság... és ahogy a családcentrikusság leépül, úgy értékelődik fel a ratyikapcsolat... Bár ezt nem propagálják a térképek, de mindannyian ismerhetjük az országok politikáját...

LebensraumamOsten 2018.09.03. 13:53:53

@balcán maxval bircaman: A ti alapegységetek a kibuc. Ezt számtalanszor bizonyítottátok már.

chrisred 2018.09.03. 13:55:04

@CleanYourRoom: A konkrét gyerekvállalást ösztönző intézkedéseknek tényleg nincs pozitív demográfiai hatása. De pont a német és svéd példa közti különbség mutatja, hogy az általános szociális és jóléti gazdasági szemlélet jótékony hatással lehet. Egyedül a svédeknek sikerült a húsz évvel ezelőtti mélypontról 2 környékére feltornászni a TFR-t, és ami még fontosabb, a TFRp is hasonló utat jár be.

arabok balrol 2018.09.03. 13:56:18

@Tamáspatrik: "Hogyan lehetséges az, ha a rengeteg családtámogatás ellenére a gyermekvállalási kedv alig növekszik? Talán mert nagyon nagy feladatnak tartjuk, amihez kevés a társadalmi támogatás és rágörcsölünk."

Nem támogatás az adókedvezmény, hanem arról szól hogy segíts magadon, s akkor Orbán nagyúr is megsegít. Rengeteg? Ezt úgy mondod mintha lenne fogalmad róla hogy milyen kedvezmények vannak más országokban.

Egyébként a születésszámot a jómód valóban nem emeli, ebben egyetértek. De a rosszmód se, ez világosan látszik mondjuk a bokros csomag okozta társadalmi katasztrófán.

chrisred 2018.09.03. 13:56:20

@chrisred: Már úgy értve, hogy a három vizsgált alany közül sikerült egyedül a svédeknek.

Barkalot 2018.09.03. 13:56:52

Szerintem a magyar nép nem különösebben családcentrikus. Pl. a 40 év alatti férfiak bő harmadának nincs gyereke, és esélyes, hogy nekik már 40 év után sem lesz.

arabok balrol 2018.09.03. 13:57:13

@LebensraumamOsten: 5% alá nézett be tegnap a maszop, a fidesz 94et szerzett

folytassátok

arabok balrol 2018.09.03. 13:58:59

@chrisred: "Egyedül a svédeknek sikerült a húsz évvel ezelőtti mélypontról 2 környékére feltornászni a TFR-t"

- az etióp segélyes gyerekgyártást pörgették fel a svédek, nem a magukét

chrisred 2018.09.03. 13:59:25

@leponex: Szerintem úgy kell érteni, hogy másoktól el kell venni azt a pénzt, amit családtámogatásként odaadnak.

Barkalot 2018.09.03. 14:00:24

Az viszont a magyarok korcsosságát jelenti, hogy Kádárt nem zavarták el a francba 56 után, hanem évtizedekig a nyakunkon lógott egy az a gerinctelen diktátor.

chrisred 2018.09.03. 14:03:52

@Barkalot: Akinek nincs elegendő vagyona/jövedelme, hogy tisztességesen fel tudja nevelni a gyerekét, annál nem családcentrikusság, hanem a felelősség kérdése. Sajnálatos módon az ellenkezőjére is van példa.

arabok balrol 2018.09.03. 14:04:12

@chrisred: Nem tudom minek linkelted be, svédország 3. világbeli migriparadicsom lett az elmúlt20ban, azért nőtt a termékenységi ráta.

A mienk is még katasztrofálisabb ha a purgyékat kivonjuk akik ugye egész életükben viszik a pénzt a közösből.

Barkalot 2018.09.03. 14:06:21

@chrisred:

Én azt tapasztalatom a környezetemben, hogy ott van gyerek már elég fiatalon ("véletlen becsúszik ugyebár"), akik alja munkát végeznek éhbérért (nem feltétlen cigányoknál), akik meg jól élnek, értelmiségiek, diplomások, ők meg sokkal később vállalnak gyereket.

Barkalot 2018.09.03. 14:08:01

A fideszeseknek a török modell dukál. Ennyire európaiak, meg polgáriak.

chrisred 2018.09.03. 14:17:24

@Barkalot: Pont erre utaltam. Nem tudom, hogy pontosan mit jelent, hogy jól élnek. De azok, akiket én ismerek, arra készülnek, hogy a jövedelmükből meg a félrerakott pénzükből a gyerek is jól élhessen, sőt, inkább jobban, mint ők gyerekkorukban.

arabok balrol 2018.09.03. 14:17:48

@Barkalot: Sőt, a magyarok korcsosságát mutatja az is hogy a csehszlovákok, lengyelek, jugszlávok aktuális szovjet hátterü diktátorát nem kergették el, te balfasz.

Kádár még jó arc volt a többihez képest, kb. ő hozta össze a legvidámabb barakkot.

Magna cum laudeTigeri másztesz digrii 2018.09.03. 15:02:55

@balcán maxval bircaman: Te valami kényszerbeteg lehetsz,hogy muszáj állandóan liberálisoznod egyet...

lujo1111 2018.09.03. 15:45:25

sztem is ostobaság, h mennyire családcentrikusok vagyunk
a lépcsőházban van egy német nő, jól beszél magyarul
panaszkodik, h itt milyen maguknak valók az emberek, max köszönnek egymásnak, semmi sem érdekli őket, ami a házban történik. senki nem barátkozik a másikkal, nincs pl. akit megkérjen, gondozza a virágjait, míg hetekig távol van vki
nálunk sokszor a vagonban csendben ülnek az utasok,
de olaszországban hosszú sorban nem némán állnak, hanem ismeretlenek is szóbaelegyednek, és viccelődnek a helyzeten

Rettegek mert ballib vagyok 2018.09.03. 16:26:26

@lujo1111:

A családcentrikusságnak semmi köze ahhoz, hogy ki mennyire intro vagy extravertált.

Normális ember belülről kifele építkezik.

Első a család, gyerek. Aztán rokonok, haverok. Ezután szomszédok kerület. Majd a nemzet amihez tartozik, aztán a földrész, és végül az emberiség.

A céljai elérésében, vagy ha segítségre van szüksége, hamarabb talál segítő kezet, a beljebb levő körökben.

Az internacionalizmust, és a liberalizmust csak arra használják, hogy a saját céljaikat hatékonyabban érjék el azok, akik csak nemzeti erőforrásokat vásárolnának, és rabszolgákat tartanának világszerte.
Ha nincs összetartás nincs akadály a terveik eléréséhez.

A ballibek ezért a külső nemzeti kört, és a belső családi kört is szétbombázzák ha hagyjuk.

blah blah 2018.09.03. 16:41:56

Kár, hogy a kádár-rendszer sajátja pont a családok szétrombolása volt. A szocialista emberkép aki gyerekként kisdobos, majd úttörő és a legtehetségesebbek KISZ-esekek majd párttagok lesznek.
A kádár rendszer a horhty fasizmus maradékának tekintette a családot, és ahol tudta gáncsolta, hogy a tudás generációkon át öröklődjön (különösen mérnök, orvos dinasztiákban).

Pont a liberalizmus (khmhkhm progreszivizmus) az, ami manapság a fent említett ostoba tökegyforma irányítható embereket tekinti társadalmi ideálnak.

blah blah 2018.09.03. 16:50:02

"Egyszerűen azt szeretném látni, hogy aki nem tartozik hozzánk, az mind valamilyen módon fertőzött a gonosszal, - a józan ész határán túlmenően is szeretném ezt bizonyítva látni. Ha pedig az elménknek kiadjuk a parancsot, akkor képes előállítani vagy hajánál fogva előrángatni elég "terhelő bizonyítékot" azzal szemben, amitől én idegenkedem, ami tehát potenciálisan veszélyes. "

ez persze a habzó szájjal orbánozó, fasisztázó gyűlölködő open minden liberal közösségre nem vonatkozik
hiszen az ő seggükből jön az alfa és az omega

Tájékozódj mielőtt elhiszed 2018.09.03. 16:51:23

@blah blah:

Kádár és a komcsik pont úgy gáncsolták a családot, és nemzettudatot, ahogyan most a ballibek teszik.

Csak az egyik a kommunizmus oltárán áldozta fel a magyarokat, a ballibek pedig a liberalizmus és internacionalizmus oltárán.

leponex 2018.09.03. 16:57:52

@chrisred: "Szerintem úgy kell érteni, hogy másoktól el kell venni azt a pénzt, amit családtámogatásként odaadnak. "
???

Az adójóváíráson keresztül nem másoktól vesz el az állam, hanem csak nem veszi el szja formájában a munkajövedelméből gyermeket nevelőtől.

Nyilván, akinek nincs legális jövedelme munkából, annak valóban a mások által befizetett adójából másféle csatornákon keresztül jutnak el a családtámogatás egyéb formái.

Tamáspatrik 2018.09.03. 21:19:52

@chrisred: Jó meglátás, jó megfogalmazás, köszi.

Tamáspatrik 2018.09.03. 21:20:46

@Tenkes Kapitánya: És Costa Rica, a karibi országok általában? Szomszédaink? Többnyire mind boldogabbak nálunk.

Tamáspatrik 2018.09.03. 21:23:30

@Tenkes Kapitánya: OK, nem a magyarokra általában igaz, hanem a magyarok egy jelentős mértékű csoportjára az utazásszervezők megállapítása. Viszont például a hollandok vagy csehek igényei totál mások e tekintetben.

Tamáspatrik 2018.09.03. 21:25:00

@chrisred: Volt erről egy cikk a Portfólión, hogy nálunk a bölcsőde költségei alacsonyabbak mint máshol, mégis kevesebben íratják be a gyereket, inkább otthon maradnak vele. (Persze ennek olyan oka is lehet, ha nincs elég részmunkaidős lehetőség.)

Tamáspatrik 2018.09.03. 21:25:52

@élveteg: Nem, mivel az első mondatommal leteszem a család fontossága mellett a garast.

Tamáspatrik 2018.09.03. 21:29:01

@nemecsekerno_007: Erre azt mondom, hogy kellene egy reális önkép, a hibáinkkal együtt elfogadni magunkat. Viszont ehhez előbb el kell ismerni a hibákat és nem szabad túl nagy elvárásokat támasztani, ha ezeken nem akarunk javítani.
Ergó: nem várd el, hogy csökken a bürokrácia, a korrupció és a médiumok színvonala magasabb lesz vagy a politikáé úgy általában.
Nyilván a kormány észak-koreás kommunikációja is túlzás és ez is az, az igazság a kettő között van, valahol...

Tamáspatrik 2018.09.03. 21:46:20

@Tristee: Köszi a hozzászólást, hogy részletesen kifejtetted.
"valóban a Tamáspatrik által hozott példa adta a Kádár-kormány népszerűségét? Konszolidált idejében nem sokkal inkább a biztonság, a kiszámíthatóság?"
Ez ugyanaz mint az "egy nagy család vagyunk" elv, hiszen a család pontosan az, amely megadja a biztonságot és a kiszámíthatóságot. A "család" elvét a cikkben sokkal tágabban értelmezem mint a legtöbben.
Az előző rendszerek bűnei: minimálisan a Rákosi és Kádár rendszer, de elvétve a Horthy rendszer is.
" Visszaemlékezők és könyvek százai, ezrei szolgáltatták a leleplező anyagokat a Kádár-rendszerről." Ezt szoktuk nevezni következmények nélküli országnak, hiszen senkit sem ítéltek el semmiért. Sőt, egy Szabó István filmrendező és mások még részvétet ébresztettek maguk iránt, hogy "áldozatok" voltak, amiért jelentéseket írtak másokról, eléggé buzgó módon egyébként.
Igen, készpénznek veszem, mert Ungváry ért a szakmájához. Máshol volt elszámoltatás, tisztségeikből kikerültek azok, akik az előző rendszer BUZGÓ kiszolgálói voltak.
A Terror Háza torz módon mutat be dolgokat, egyéni kis személyes, sőt pártpolitikai érdekek alapján.
Summa summárum: ami nálunk ment az kicsinyes mocskolódás, zsarolások, mint egy rossz családban.
Biszku nagyon sokáig nem került bíróság elé és 95 évesen halt meg. Bauer Miklós, Korom Mihály, Péter Gábor, Piros László Szendi György, Vajda Tibor KÖZISMERTEN vezetői voltak olyan csapatnak, amelyek emberek kínzásáért voltak felelősek és egyéb súlyos bűnökért is, és mind magas kort értek meg, egyikük magas nyugdíját sem csökkentették.
Amiért megúszták az a gyenge jogalkotás, de nemzetközi jogra való hivatkozás is elég lett volna. Ja és persze mindig jött egy párt, amelynek soraiban voltak valamennyire "sáros" képviselők és az ők védelmében mindig kiherélték az elszámoltatásra vonatkozó törvényeket.
Mi több, az iratnyilvánosság sem valósult meg: sok iratot megsemmisítettek, titkosították, és jobban védték a spicliket mint azokat akik akár áldozatként, akár kutatói szándékkal hozzá akartak férni ezekhez az anyagokhoz.
Sok esetben a bocsánatkérés és jelképes büntetések is elegendőek lettek volna a múlt tisztázásához.

Tamáspatrik 2018.09.03. 21:56:15

@CleanYourRoom: Itt arra utaltam, hogy meg kell nézni, hogy kik mit képviselnek. Az egyetemeken a kutatók döntő részéhez közelebb áll a liberális felfogás. Azzal együtt, hogy ennek is megvannak a saját irracionális vonásai, ezt elismerem.
A műveletlen alsó középosztály a derékhada például a trumpistáknak, akik elhiszik, hogy például nem létezik globális felmelegedés, az egész csak egy trükk.
A tudomány lényegében újkori találmány és a nagyon konzervatív nézeteket vallókat nem érdekli vagy nem is értik. Akárhány bizonyítékot is látnak, hogy az oltásellenesség káros, sosem hiszik el, mert ÉRZELMI alapon közelítik meg a kérdéseket. Emiatt hisznek primitív összeesküvés elméletekben is és azt sem fogják elhinni, hogy a homoszexualitás egy társadalomban kb. konstans mértékű és nem ragályos.
Ezeket a gyakori példákat félretéve én nagyra becsülöm a konzervatív értelmiségieket is, igazából közel állnak hozzám mert a régi etikai elveket csak ők képviselik.Erős konzervatív értelmiség nélkül stabil és fenntartható társadalom nem létezhet.
A MÉRSÉKELT konzervatív vonal áll hozzájuk közel, de hozzám is és ez általában működik is kormányon, csak nagy tömegek unatkoznak és szeretnének már valami jó kis balhét....

Tamáspatrik 2018.09.03. 21:58:20

@Rettegek mert ballib vagyok: Senki nem akarja megsemmisíteni, a család példátlan érték.

Tamáspatrik 2018.09.03. 22:01:48

@lujo1111: Szerintem ez nem családcentrikusság hiánya, hanem zárkózottság, bizalmatlanság és egy bizonyos fokú kommunikációképtelenség. Az idegenekkel szemben (akiket nem ismerünk) bizalmatlanok vagyunk a legtöbben, nekünk ez természetes, de nem minden országban az.
Van itt valami általános görcsösség, a lazaság, az elengedettség hiánya, pesszmizmus és búskomorság, én is csak keresem az okát.

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2018.09.03. 22:08:55

@CleanYourRoom: Biszku esete pont azt bizonyítja, hogy az összes komcsi megúszta a felelősségrevonást. Ő is több mint 2 évtizedig békében éldegélt a rendszerváltás után a komcsi vezéreknek járó kiemelt nyugdíjjal, aztán mire valakinek eszébe jutott nyomozni ellene, meghalt a jogerős ítélet előtt...

@maxval balcán bircaman: Mit szólsz a vezíred muszlim rokon népeihez?

@Magánvéleményem: Azért az furcsa, amikor az elvileg sokkal kevésbé vallásos Magyarország sokkal konzervatívabb a mélyen katolikus spanyoloknál és íreknél is...

Tamáspatrik 2018.09.03. 22:11:38

@CleanYourRoom: Ez jó összefoglalása a problémának, lényegében egyetértünk.

Egyébként a kritika jogos a cikkel kapcsolatban, mert az első része kissé meredek érveléssel más irányba megy mint ami a cikk igazi célja lett volna. Azt a részt le kellett volna rövidítenem, megállapítani pár hivatkozással, hogy családcentrikus nemzet vagyunk.
Így most tényleg úgy néz ki, mintha a családdal magával lenne bajom.
Az egy külön lapra tartozik, és nincs elég adatom hozzá se példáim, hogy valóban terhet jelent-e a család gyakori esetekben, ez egy másfajta gondolatmenet.

Amiről szólt volna, hogy a politika ravaszul az "egy nagy család vagyunk" eszmét elhinti és ezzel összemos mindenféle valós tisztázási törekvést és tiszta helyzetek létrehozását. Kicsinyes fúrások és faragások színterévé válik, mint egy rossz családban végeérhetetlen játszmák mennek a közéletben. Amellett, hogy az állampolgárt gyerekként kezeli, akinek gügyögni kell és folyton pátyolgatni.

Tamáspatrik 2018.09.03. 22:20:15

@arabok balrol: OK, egyébként nem tartom rossznak a családtámogatási rendszert, sőt ez a mostani rendszer egyik erőssége. A briteknél például szinte teljesen hiányzik és mivel ott a gyereknevelés nagyon költséges, mintha a gyarmatokról akarnának több bevándorlót.
Olyasmit szoktak még említeni, amivel lehet javítani nálunk a helyzeten és nem a kormány felelőssége csupán, de propagálhatja ezek elterjedését, mint például a részmunkaidős állások a kismamáknak, rugalmasabb cégek (munkaidőben is rugalmasabbak például).
Nagyon sok anyuka most otthon van a gyerek egy éves kora után is, szakmai tudása és társadalmi kapcsolatai gyakran romlanak, esetleg túl sokat görcsöl, még a széltől is óvja a kicsit.
Ha túl sokat foglalkozik vele az anyuka (az apuka viszont mivel duplán dolgozni kell neki, értelemszerűen túl keveset!), az nem tesz jót hosszú távon. Persze még mindig sokkal jobb mint egy rideg család vagy állami gondozás.

Tamáspatrik 2018.09.03. 22:23:30

@blah blah: Dehogynem, a liberálisokra és mindenki másra is vonatkozik, jogos.
Bár ott inkább az atomizáltság a probléma: SZÉLSŐSÉGES ESETBEN drogok vagy virtuális valóságok és elvannak egyedül. Ez semmivel sem jobb a harciasságnál és ellenség keresésénél.

Tamáspatrik 2018.09.03. 22:26:10

@blah blah: A Kádár rendszer összeolvasztotta volna a népet egy nagy kommunista családdá.
Az egyen-gondolatok elvárása minden szélsőséges rendszer sajátossága, a liberalizmus szélsőséges változatáé is. A dogmatikus liberális csak másfajta gondolkodást akar a partvonalra szorítani mint egy kommunista vagy fasiszta.

Tenkes Kapitánya 2018.09.03. 22:28:14

@Tamáspatrik: A karibi országok, és általában Latin-Amerika a kivétel, vagyis ahol a felmérésekre átlagosan nagyobb pontszámokat adnak, ha azt kérdezik tőlük, mennyire boldogok egy 10-es skálán. A szakirodalom ezt a Likert skálák kultúrák közötti összehasonlítási nehézségeivel és a referenciacsoport-hatással magyarázza inkább, és nem azzal, hogy a karibi országokban annyival boldogabbak lennének..
A környező országok nem lógnak kis a sorból, nem tudom, ezt miért írtad.

Tristee 2018.09.04. 00:07:39

"" Visszaemlékezők és könyvek százai, ezrei szolgáltatták a leleplező anyagokat a Kádár-rendszerről." Ezt szoktuk nevezni következmények nélküli országnak, hiszen senkit sem ítéltek el semmiért. Sőt, egy Szabó István filmrendező és mások még részvétet ébresztettek maguk iránt, hogy "áldozatok" voltak, amiért jelentéseket írtak másokról, eléggé buzgó módon egyébként."

Nem igaz, hogy senkit nem ítéltek el semmiért, igenis elítéltek embereket sortűzperekben.
Emellett azok a bizonyos leleplező anyagok - így lenne helyes: "leleplező" anyagok - jobbára aktuálpolitikai hecckampányok szüleményei, nincs bíróság, mely csak azok alapján megalapozott ítéleteket hozhatna. Hiszen éppen ezt bizonyította a Biszku-per is, hogy az Online Távmunkás-féle marhák hecckampányának köze sincs a valósághoz. Csak azért kellett volna elítélni hosszú évekre Biszkut, mert úgymond komcsi?
Szabó István esetében milyen paragrafus alapján milyen bírósági ítéletet kellett volna hozni? Most is bárki feljelentheti Szabó Istvánt, akár te is, ha szerinted ennyire egy következmények nélküli országban élünk. Garantálom neked, hogy a bíróság nem fog eljárást indítani, ugyanis büntetőjogi szempontból nincs miért. Ennek ellenére lököd itt a lózungokat a következmények nélküli országról? Az nem következmény talán, hogy Szabó István lelepleződött és kiderült, hogy egy pitiáner besúgó volt, egy gerinctelen ember? A következmény számodra kizárólag a börtönbüntetéssel megfeleltethető?

"Igen, készpénznek veszem, mert Ungváry ért a szakmájához."
Attól még, hogy Ungváry Krisztián bírálja a jelenlegi kormányt és például a Terror Háza célzatos jellegét, biztosíthatlak, hogy szakmaiatlanságok tömege fűződik a nevéhez. Rengeteg ellenőrizhető forrás bizonyítja, hogy Ungváry Krisztián ostobaságainak se vége, se hossza. Arcanum, kereső, utána tudsz nézni, hány jogos helyreigazítást volt kénytelen elviselni ez a szerinted szakmájához értő személy.

"Máshol volt elszámoltatás, tisztségeikből kikerültek azok, akik az előző rendszer BUZGÓ kiszolgálói voltak."
Ez a buzgó kitétel eléggé cseppfolyós, ezért teljesen szubjektív megítélésekre ad alkalmat. Horn Gyula buzgó kiszolgálója volt a rendszernek? Mi az, hogy, nagyon is, mint a Kádár-rendszer államtitkára: nem is lehetett volna más. Ugyanakkor pedig komoly nyitás fűződik a nevéhez, nem véletlen kapott nyugati kitüntetéseket, terem viseli a nevét az Európai Parlamentben. Ennyit a BUZGÓ kiszolgálásról.

MAXVAL bircaman közíró · http://bircahang.org 2018.09.04. 04:50:41

@Online Távmunkás:

S mi a gond a muszlim népekkel? Semmi. Ha az iszlám és a liberalizmus közt kellene vélasztani, az iszlámot választanám.

chrisred 2018.09.04. 05:26:42

@leponex: "Az adójóváíráson keresztül nem másoktól vesz el az állam, hanem csak nem veszi el szja formájában a munkajövedelméből gyermeket nevelőtől."

Itt az a kérdés, hogy a jóváírás előtti adóterhelés szükséges mértékű volt, vagyis az az adóbevétel kell az állami feladatok ellátásához. Ha igen, akkor azt az adót más forrásból kell behajtani, vagyis az állam másoktól gyűjti be azt az adót, amit adókedvezmények formájában elenged. Ez igaz a családi adókedveményre meg a CSOK-ra is.

nemecsekerno_007 2018.09.04. 10:18:01

@Tamáspatrik: "Ki akar változást? Ééén!!!! És ki akar változni? .... " Szóval mindenki kezdje magával és a közvetlen környezetével. Rinyálás helyett. Már előbbre lennénk ha a rinyálásra pazarolt energiát valami konkrét dologra fordítanánk. Ez a negatív mentalitás a gazdaságot is gúzsba köti...

Tenkes Kapitánya 2018.09.04. 11:03:21

@Tristee: "Szabó István filmrendező és mások még részvétet ébresztettek maguk iránt"

Szabó István egy gusztustalan figura. A magyarellenes rágalmak propagálásában volt buzgó minden filmjében.

Magna cum laudeTigeri másztesz digrii 2018.09.04. 11:22:26

@maxval balcán bircaman: Gondoltam.Azért néha jó odasózni egyet az asszonynak,nem?

nemecsekerno_007 2018.09.04. 13:54:25

@Magna cum laudeTigeri másztesz digrii: Dehogy sz@r, csak nehezedre esik elfogadni. Nincs ezzel baj, nem mondtam, hogy könnyű...

Tristee 2018.09.04. 14:32:59

@Tenkes Kapitánya:
"@Tristee: "Szabó István filmrendező és mások még részvétet ébresztettek maguk iránt"

Ez a mondat Tamáspatriké, jómagam csak idéztem és erre írtam, hogy Szabó István "egy pitiáner besúgó volt, egy gerinctelen ember". Te úgy jellemezted, hogy gusztustalan figura - akár még az is lehet.

Viszont azon véleményed, hogy a "magyarellenes rágalmak propagálásában volt buzgó minden filmjében" - színtiszta hülyeség. Legfeljebb neked nem tetszett valamely filmje, ennyi, de azt gyanítom, halvány lövésed sincs a filmművészethez és esztétikához.

Tamáspatrik 2018.09.04. 20:54:20

@Tenkes Kapitánya: Ez a felmérés nem azt mutatja, és elég kínos a 91.helyünk a boldogságrangsorban.
walizahid.com/2016/09/pakistan-92nd-in-world-happiness-index/

Tamáspatrik 2018.09.04. 21:06:47

@Tristee: Valóban elítéltek 3 vagy 4 embert sortűzperekben, de azonnal amnesztiát kaptak.. Nem gondolom, hogy nagy büntetéseket kellett volna kiszabni, az viszont túlzás volt, ami nem a bíróságok hibája, hogy egyből 100 értelmiségi tiltakozott Szabó István megbélyegzése ellen.
A besúgás nem életellenes bűntett, elég lett volna ha Szabó bocsánatot kér azoktól, akiket bemószerolt.
Biszku viszont már elrendelt nagyon kemény dolgokat, amelyeket nélküle nem lehetett volna megtenni.
Horn Gyula esete megint érdekes. Összességében feltétlenül pozitívnak tartom a szerepét. Fiatalkorában részt vett afféle "munkásőrként" egy felvonuláson 1956 végén, hogy kiprovokáljanak egy ellentüntetést. Ezt NEM ő szervezte, bizottság előtt beszámolt a saját szerepéről.
Nem szép dolog, kisebb folt de nem tartom főbenjáró bűnnek. Nincs rá bizonyíték, hogy kegyetlenkedett volna bárkivel. Az egyéni esetek tehát mérlegelhetőek, és el lehet dönteni, hogy ki az, aki karriervágyból buzgón szolgálta a rendszert és túlteljesítette az utasításokat, embertelen módon járt el.
A mai rendszernek is megvannak a buzgó janicsárjai egyébként.
Az viszont igaz, hogy a közhangulat nyomására néhány ember igazságtalanul súlyos büntetést kaphatott volna akkoriban.
Érdekes, hogy azt a Nyers Rezsőt, aki kénytelen-kelletlen elfogadta az MSZMP KB-ban Nagy Imréék kivégzését (nem buzgólkodott, nem volt véreskezű) ÉS a magyar reform atyja volt ÉS a rendszerváltásban is pozitív volt a szerepe, tőle megvonta az Orbán-kormány a nyugdíját és Nagy Imrét sem ismerte el sosem a forradalom vezérének. Csak mert kommunisták voltak, bár mindketten pozitív figurák. Mások viszont komoly bűnökkel, de jó összeköttetésekkel lapítottak.

Ungváry egy jó történész, nem tudok most sokkal jobbakat nála, aki aktuális kérdésekkel komolyan foglalkozik. Nyilván őt is befolyásolják különféle vélemények, de elég sok forráskutatást végez. Egyébként nem szereti a jelenlegi rendszert.

Tamáspatrik 2018.09.04. 21:10:04

@maxval balcán bircaman: Ja, addig könnyű választani, amíg nem tudjuk mi között kell. :))
A lelkes fiatalok, akik az Iszlám Állam szolgálatába, zsoldjába álltak nyugaton, nagyot koppantak...
A mérsékelt iszlám vonal is elég kemény ahhoz képest, amihez szoktunk. Ja, nagy vezérünk szerint az övék a jövő, a Kelet népéé.

Tamáspatrik 2018.09.04. 21:11:58

@nemecsekerno_007: Viszont létezik olyan jelenség, hogy körben forgunk, egyfajta taposómalomban, mert álproblémákkal küzdünk a valódiak helyett.
A kritika egyébként jogos, a cikk hangneme túlságosan negatívra sikerült.

MAXVAL bircaman közíró · http://bircahang.org 2018.09.05. 05:37:17

@Tamáspatrik:

Nyilván ez igaz.

Alapvetően egy nyugati tendencia ez, hogy a liberalizmusból kiábrándultak valahol távol keresik a megváltást: iszlámban, indiánoknál, négereknél, budhizmusban, stb.

Pedig a távolság önmagában sose érték.

nemecsekerno_007 2018.09.05. 09:30:38

@Tamáspatrik: Sajnos nagyon negatívak vagyunk a hétköznapokban is, politikától teljesen függetlenül. Ez többet árt az országnak mint az, hogy kevés a pénz. Pénzt egyszerűbb szerezni mint az emberek mentalitását megváltoztatni :(

Magna cum laudeTigeri másztesz digrii 2018.09.05. 14:22:09

@nemecsekerno_007: Na,látod ez már valamivel jobb.
Tudsz te ha akarsz!

Tenkes Kapitánya 2018.09.06. 20:40:53

@Tristee: Ezek szerint én értem Szabó István filmjeit, te pedig nem.

Nem azt állítom, hogy csak magyarellenes rágalmak vannak bennük kizárólag. De azok ott vannak keményen minden filmjében, és aki ezt a tendenciózus elfogultságot nem érzékeli (mint te) az ne mondja magáról, hogy ért az filmekhez, vagy általában a művészethez..

Tenkes Kapitánya 2018.09.06. 20:45:20

@Tamáspatrik: De pont azt mutatja, amit írtam, vagyis a Likert skálák kultúrák közötti összehasonlítási nehézségeit és a referenciacsoport-hatást. Semmi kínos nincs benne. A kínos, az, hogy nem érted az ilyen felmérések módszertani buktatóit.
Amúgy is nüansznyiak a különbségek.

Tamáspatrik 2018.09.09. 10:22:36

@Tenkes Kapitánya: De értem egyébként, az ilyen felmérések nagyon szubjektívek azt elismerem.