Ideo-logikák

A jelenlegi helyzet összefoglalása 10 pontban

Egy elmélet segítségével jó magyarázatokat adhatunk korunk történéseire

2019. január 08. - Tamáspatrik

Acemoglu és Robinson Nobel-díjas közgazdászok klasszikus munkája a Mért buknak el nemzetek?  c. könyv megfelelő elméleti keretet biztosít ahhoz, hogy megértsük korunk gazdasági és politikai történéseinek jelentős részét. A kötet elveinek kevéssé dogmatikus, kreatív használata némi háttérismerettel sok mindent megvilágíthat. Mivel az egyes országokban meglevő intézményrendszer erősségeire vagy hiányosságaira fókuszál, ezért a kialakult különbségeket nem tartja "sorszerűnek", a változások lehetősége végső soron a mi kezünkben van.

1.A '30-as évek újrázása: nagy vagyoni különbségek miatt?

 A történelem ugyan nem ismétlődik, viszont nagyon hasonló sémákat találunk különféle korokban. Napjaink politikai közélete a múlt század '30-as éveire emlékeztet: megint a jobb és baloldali szélsőségek erősödnek fel. A fasizmus és kommunizmus kevés pozitív vonása közé tartozott a vagyoni különbségek csökkentése. Piketty felhívta rá a figyelmünket, hogy ma is nagyon szétnyílt a jövedelmi olló, emiatt nincs semmi meglepő abban, hogy ismét elitellenes jobb- és baloldali populista mozgalmak jelentek meg és erősödtek meg a világ számos részén.

 2.A falvak népe visszavág

 A liberalizmus által dominált évtizedekben a politika a modern nagyvárosi életmódot élőknek jobban kedvezett mint a kistelepüléseken élő, közösségcentrikus és hagyományápoló felfogásnak. Nálunk a rendszerváltás után a falvakat a nagypolitika jórészt magukra hagyta és egyértelműen hanyatlásnak indultak. Ahol a magukra hagyott, önállóan kevésbé boldogulni képes állampolgárok száma jelentős (pl. USA belső területei, Oroszország, vidéki Magyarország vagy Kelet-Lengyelország), ott sokan az állami segítségben reménykedtek és a különféle jobboldali (vagy baloldali) populista mozgalmak rájuk találtak.

 Mondjuk ki nyugodtan, hogy az elitek a világ legtöbb részén nagyon magas lovon ültek pontosabban üvegpaloták magasságából nézték le és nézik le a mai napig (mindkét értelemben véve) a mindennapi megélhetésért küzdő, gyakran kemény fizikai munkát végző állampolgárokat - ennek a levét isszuk most.

A falusias és a városias életmód közti erőviszonyok kiegyenlítődésére időnként szükség van - a populista politika inkább a falvak érdekeinek képviseletét vállalta fel. 

 3.Erős centralizált állam nélkül nincs közepes fejlettségi szint sem

 A fent említett klasszikus írás rengeteg olyan példát hoz fel, főleg afrikai országokat, ahol a gyenge államhatalom nem volt képes megfelelő törvényeket hozni és azokat betartatni vagy éppen megfelelő adórendszert kidolgozni és az adókat behajtani, amelyeknek betudhatóan a fejlődés megrekedt egy alacsony szinten. A rendszerváltás után mi is megtanulhattuk, hogy ne várjunk csodát a piac önszabályozó erejétől, az államra fontos szerep hárul: többek között életszerű törvényekre van szükség, amiket az állam keményen betartat és a gazdaságot is tudni kell megfelelően szabályozni.

Itt fogható meg a fokozati különbség Orbán és Gyurcsány vagy Putyin és Jelcin kormányzása között. Ehhez még azt is hozzá kell tenni, hogy a fejlődés alacsonyabb szintjén minden állam piacvédelemre törekedett: Nagy-Britanniától az USA-n át Dél-Koreáig bezárólag.

 4.Viszont kizsákmányoló intézményekkel nem lehetséges magas fejlettségi szint

 Nagyon sok ország elakad egy ponton és megreked egy közepes fejlettségi szinten, ez nem csak Latin-Amerikára jellemző, hanem Európa keleti felén is már jó néhányszor előfordult: a felíveléseket visszaesések követték. A fenti könyv szerzői szerint a fő ok mindig az volt, hogy az elitek bebetonozták magukat, megszerzett kiváltságaik őrzésével voltak elfoglalva, ezért útját állták mindenféle fejlődésnek. Az intézmények az ő kizsákmányoló szerepüket erősítették nem pedig az állampolgárok boldogulását. (Cinikusok úgy gondolják, hogy mindenhol egy szűk csoport tartja markában a politikusokat, amire nincsenek megfelelő bizonyítékaik bár tény, hogy különféle erős ipari és pénzügyi lobbik majdnem mindenhol jelentős szerepet játszanak.) Az uralkodó eliteknek nem érdeke bármiféle változás, hiszen mások megerősödése az ő hatalmukat veszélyeztetné, ezért ellenségei bármilyen innovációnak.

 5. A jog uralma vagy a joggal való uralkodás?

 Egészen más lesz a végeredmény ott, ahol jogállam van (jogkövető hatalomgyakorlás) vagy pedig a jog csak eszköz a kormányzat számára a hatalmának megerősítésére. A kormányzatok a legtöbb országban egy alkalmas pillanatban rendre megpróbálják a jogrendszert a saját képükre formálni (pl. nekik kedvező bírók kinevezésével). Nagyon fontos, hogy ilyenkor mennyire erős a társadalom immunitása és józan értékítélete. Mivel nálunk évszázadokon keresztül idegen hatalmak uralkodtak, ezért most a legtöbben nem érzik súlyosnak a hatalomkoncentráció veszélyét, pedig többek között Venezuela, Peru vagy Mexikó példái is bizonyítják mennyire káros, amikor a jog az elit hatalmának erősítésére szolgál, és ez hogyan vezetett a gazdasági helyzet fokozatos romlásához.

 6. 2018 nálunk a teljes kisiklás éve volt?

 A fentiek fényében egyértelműen úgy tűnik, hogy 2018 tavaszán az újabb kétharmad egyértelmű kisiklást hozott számunkra az egyébként is eléggé rázós pályán. 2014 és 2018 között a kormánynak nem volt kétharmada, emiatt kompromisszumokat kellett időnként bevállalnia. Azonban fokozatosan beérett a jobboldali radikalizmus szisztematikus munkájának gyümölcse és egy megfelelően átszabott választási rendszerben, erős propaganda hátszéllel (átszabott...hm.. állampolgárokkal) megvalósult ismét a gyakorlatilag korlátlan hatalomkoncentráció. Az előző időszak néhány sikeres gazdaságpolitikai döntése, a világgazdasági konjunktúra és az EU támogatások miatt egyelőre még robog a szekér, nem annyira feltűnőek még a kormánypolitika erős hiányosságai (gazdasági fejletlenség továbbélése, kontraszelekció, erős gazdasági alapok hiánya, kiszolgáltatottság.)

 7. Az érdekeinkért való harc és a forradalom közötti különbség

 Rengeteg példát láthatunk arra, hogy mit jelent az, amikor egyes társadalmi csoportok folyamatos harcot folytatnak, akár évtizedeken át érdekeik elismeréseiért és egyenjogúságukért - ez a harc nem úszható meg a világon sehol, nálunk sem. Ennek az eklatáns példája a mostani tüntetéssorozat a nagyobb városainkban a kormány legfelháborítóbbnak tartott intézkedéseivel szemben. (Nyilván aki a közösségközpontú "rendpártiság" híve ő kevésbé támogatja ezeket, legalábbis addig amíg egyszer nem csalódik a kormánypolitikában.) Az éles konfliktusok természetesnek mondhatóak a társadalmak életében, olyannyira így van ez, hogy ahol a társadalmi feszültségek nagyon felgyűlnek ott forradalmak törnek ki, ami általában több kárt szokott okozni mint hasznot azzal, hogy évtizedekre megszűnik a társadalmi stabilitás és sok esetben újabb kizsákmányoló elitet juttatnak hatalomra. (Például a cári Oroszországban is ez történt - megjegyzem, hogy itt most nem a marxi értelemben vett "kizsákmányolásról" van szó.)

 8.Legyen akár 30 éven át jobbos kormányunk, ha...

 A legfejlettebb országokra ugyan többnyire a politikai váltógazdálkodás a jellemző, azonban ugyanezen országokban a fejlődésük korai szakaszában konzervatív nemzeti kormányok voltak egyeduralkodóak (Ausztriában, Dél-Koreában, Olaszországban stb.) A lényeg nem az, hogy ki van kormányon, hanem sokkal inkább a sokat szidott vagy meg nem értett pluralizmus és hatalommegosztás. Változó állam- és kormányfők irányító szerepe (semmiképpen sem egy Lukasenko, Putyin vagy épp Ceausescu szintű kvázi-diktátorok), némileg változó koalíciók kellenek, emellett még független bíróságokra és viszonylagosan független médiumokra is szükség van, hogy megmaradjon a fejlődési lendület és innováció. Ezek hiányában rendre az történik, hogy az országok gazdasága kissé vulgárisan mondva egyszer csak seggre ül... és egy jó ideig úgy marad.

 9.Az innováció látványos területei (lennének)

 A fejlődéshez folyamatos változásokra van szükség. Azon területek, ahol manapság nagyon erős az innováció: többek között a környezetvédelem, egészségügy, oktatás, automatizálás vagy épp a tömegközlekedés, jól mutatják egy adott országban a trendeket és a közeljövőben várható helyzetet. Nem csak műszaki fejlesztésekről van szó, hanem az állampolgárok tudati szintjéről, az új eljárások és módszerek napi gyakorlattá válásáról is. Természetesen a hagyománynak is szerepe van, az is lehet innovációs forrás (például a természetvédelem vagy természetgyógyászat révén), a lényeg abban áll, hogy mennyiben érzékelhetőek pozitív irányú változások. Nálunk az ilyen irányú felmérések kevés változást hoznak ki és egyfajta tespedtséget mutatnak sokak esetében: hiányzó környezettudatosságot, a folyamatos önképzés elmaradását és a lakosság többségének rossz egészségi állapotát.

Ebben persze szerepet játszik az, hogy a lakosság nagy része még mindig túlterhelt, túlhajtott és nem tud az életminőségét érintő tényezőkkel érdemben foglalkozni. A jelenlegi politikai elitünk csak azzal dicsekedhet, hogy egy nagyon alacsony bázishoz képest tud eredményt felmutatni, nemzetközi összehasonlításban egyértelműen rossznak mondható jövedelmi, életszínvonalbeli helyzetből jutott el egy kicsit kevésbé rosszig, ami még távolról sem mondható jónak.

10.A csillagászok sem tudnak előrejelezni minden üstököst

 A természettudósok is csak a folyton ismétlődő jelenségeket tudják kiszámítani az olyanokat viszont, mint például hogy pontosan mikor csapódik be egy nagyobb meteorit már egyáltalán nem, ilyesmiről legfeljebb valószínűségeket tudnak mondani. Az éghajlat változással, a globális felmelegedéssel kapcsolatban szintén bonyolult modellszámítások léteznek csak, - bár tény, hogy ezek eléggé rémisztőek.

A társadalomtudományban hasonló a helyzet a lehetséges gazdasági válságokkal, a gazdasági fejlődés ütemével kapcsolatban vagy például az EU sorsát illetően is. A jövőt senki nem tudja előrejelezni: a demagógia és a megosztottság fokozódhat annyira, ami már a demokrácia halálát jelentheti és a globális szintű együttműködések végét is elhozná, - ez esetben többféle elit is nevethetne a végén, tartós kiváltságokat nyerve az állampolgárok fölött. (Ami persze ha nem is szimpatikus, de nem feltétlenül a lehető legrosszabb szcenárió.) Viszont meg is újulhatnak a demokratikus rendszerek és az EU együttműködési rendszere is újabb szintre juthat. Találgatni azonban nem akarok, ehhez már a fantáziám is túl kevés.

 

A bejegyzés trackback címe:

https://ideo-logic.blog.hu/api/trackback/id/tr8914548852

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

MAXVAL bircaman közíró · http://bircahang.org 2019.01.09. 06:09:52

1 mondatban: senki se akar ismét ballib országrontást.

bontottcsirke 2019.01.09. 11:20:56

A magyarság végre megtalálta az identitását; a pusztaságot.

Brix 2019.01.09. 12:13:33

2018 az elszalasztott lehetőségek éve volt, hiszen a regnáló hatalom- konszolidáció helyett - felesleges frontokat nyitott, hazai és nemzetközi szinten is. Az örökös harc , az Orbán-rendszer lételeme, a háborús állapot egyúttal legitimálja , hogy miért van szükség az Európában szokatlan , kvázi egypártrendszerre és az ekkora fokú hatalomkoncentrációra... Egy dolgot azonban látni kell: minél nagyobb a nyomás azokon , akik ellenzik a kormány politikáját, annál nagyobb lesz az ellenreakció is.... Idáig sokan voltak, akik nem szerették Orbánt, most viszont úgy látom , minőségi szintet léptünk az utálat felé...Nyilván a rajongótábor is nagy ...A kistelepülési emberek, a határon túli magyarok, szinte egy emberként a nép egyszerű fia mögött, aki garantálja a homogén , egykultúrájú , keresztény nemzetállam fennmaradását...
A legfontosabb társadalmi kérdés a kormány narratívája szerint most az, hogy meg lehet-e fordítani a népességfogyást és meg lehet-e állítani a migrációt...Jó , mindamellett hatékony dolog illúziókkal kufárkodni...
A lényeg : a recept működik. A többség, élén a vidéki emberekkel , nem lázad, elfogadja a szigorúan kiépült társadalmi hierarchiát. Végül is a magyar mindig is egy erősen hierarchizált társadalom volt...
Szava nincs senkinek , hogy a miniszterelnök családja milliárdos állami megbízásokon gazdagodik, hogy a falutárs az ország leggazdagabb embere... Offshore cégek, svájci bankszámla, luxusjacht, magánrepülő....Minden belefér itt a politikusok erkölcsi megítélésébe...
Akinek nem tetszik a rendszer, főleg a nagyvárosi fiatal értelmiség és a 25-45 közötti dolgozó , kispolgári réteg, nagy számban már nyugatra távozott... A maradék meg nem képvisel elég erőt, hogy kikezdje, megváltoztassa ezt a kimerevedett , konzervatív társadalmat...
A kiút sem nagyon látszik- egyelőre- az ostoba , elnyomó rendszerek nagyon tartós képződmények lehetnek...Mint pl az istenített putyini -rendszer, ahol 124 euro a netto minimálbér és 454 euro az átlagbér... A kisembert ott is a nyugat-ellenességgel , birodalmi lázálmokkal és nacionalizmussal hülyítik, miközben egy 50 nm-es azbesztes panelben éli az életét...
MI szerencsésebbek vagyunk, mert az EU lehetővő tette a számunkra , hogy a strukturális alapokon keresztül, a GNI 4-6%-át kitevő támogatáshoz jussunk....Ezen kívül, óriási mennyiségű európai tőke áramlik az egész közép-európai régióba , a kiváló fekvésnek és viszonylag olcsó béreknek köszönhetően...
A rendszer alapjai így adottak... az átlagember belenyugszik az adott társadalmi/gazdasági/politikai status quo-ba...A változás lehetőségét nem látom...

MAXVAL bircaman közíró · http://bircahang.org 2019.01.09. 12:16:18

@erol:

Így igaz, de ők elvesztették a tavalyi választást.

nemecsekerno_007 2019.01.09. 12:39:11

A Fidesz-kormány marad még elég sokáig és a legtöbb problémát megoldják majd amit az ellenzék szajkóz nap mint nap...
Nyílván az általuk fontosnak ítélteket veszik előre...

igazmondojuhasz 2019.01.09. 12:55:17

@Brix: Változás nem is kell, minek? Akinek van egy kis esze lelép ebből a szarszagú országból. Aki meg marad, az egye meg :-) stadionostól, kórházastól, oktatásostól az egészet.

erol 2019.01.09. 12:55:32

@maxval balcán bircaman: 2002 pedig senki se akart ismét fidesz országrontást. Az emberek mindig mást akarnak.

eloi 2019.01.09. 12:56:59

A 6. pont egyértelműen politikai nyilatkozat, a többiben lehet igazság is. (Ráadásul követi az a pont, ahol elismerik, hogy a fejlett nagyobb gazdaságokat itt Európában szinte mindenhol - Németország, Ausztria... - a konzervatív jobboldal több évtizedes vezetése rázta gatyába és erősítette fel.!)

MAXVAL bircaman közíró · http://bircahang.org 2019.01.09. 12:58:55

@erol:

Azóta az emberek megtapasztalták mi a helyzet, ezért választanak most mást.

Ballib vagyok mert rettegek 2019.01.09. 13:06:54

Orbán Viktor kormányzása alatt végre valahára leszakadtunk az EU-tól és 2010 óta a nemzeti magyar tündérmeséjét éli az ország. Az emberek boldogok, a bérek olyan magasságba emelkednek hogy azt már elérni se lehet. A lakásárak az egekben, ilyen gazdag a magyar kisember még sose volt.

Az elmúlt nyolcévben csak megszorítások voltak, ezt Orbán Viktor beszüntette és most már van osztogatás vagonokban, van rezsicsökkentés és tüzifa osztogatás ami akár 20%-kal is megemeli a magyar családok életszínvonalát.
Soha ilyen sok gyerek nem született még január elején mint most, tehát Orbán Viktor a demográfiai katasztrófát is elhárította ami az elmúlt nyolc évből maradt itt.

Orbán Viktor egész Európát megvédte attól hogy 100 millió afrikai muszlim lerohanja és a gyarmatává tegye, így a fehér keresztény fajt megmentette attól hogy kalifátusban kelljen élnie és rettegnie hogy a tolvajoknak levágják a kezét.

Már csak a Soros háttérhatalmát kell legyőznie, mert ez a lippsi nem nyugszik addig amíg az összes diktatúrát meg nem dönti.

nemecsekerno_007 2019.01.09. 13:32:27

@igazmondojuhasz:
Ebben a sz@rszagú országban azért még jó, hogy valaki fizeti a nyugger nagyanyád nyugdíját ugye?! Amíg te küldöldről osztod az észt. Ha konzervatívabb összetételű lesz az EP akkor van rá esély, hogy neked kell majd fizetned, rémlik az osztrák családi pótlék megvágása Kurz által?! Néhányan Mama-hotelnek nézik az országot és hőbörögnek amikor üres a hűtő persze az nem jut eszükbe, hogy feltöltsék miután kizabáltak belőle mindent. Szóval a sz@rszag a sz@r emberek miatt van akik csak kivenni akarnak a hűtőből, közben szidják Orbánt mintha attól megtelne...

TóthAttila 2019.01.09. 13:46:24

@nemecsekerno_007:
Huzamos ideje azon pörögsz, hogy a fidesz adóztassa meg a külföldön élő és dolgozó magyarokat is. Törődj bele, hogy ők külföldön fizetnek adót, saját számlára gyűjtik a nyugdíjukat külföldön, a magyar nyugdíjrendszerhez semmi közük, illiberális, kommunista alapon nem adóztathatóak, megvághatóak. 30 éve lett volna a magyar politikának európai életszínvonalat teremteni Magyarországon, ehelyett a miniszterelnök családja kastélyokat vásárol. A magyar nyugdíjas nyugdíját majd a nagy sikerű fideszvállakozók (tiborcz,mészáros, garancsi, csányi....) előteremtik. Ha nem, akkor így jártatok.

Visceroid 2019.01.09. 13:49:40

"Huzamos ideje azon pörögsz, hogy a fidesz adóztassa meg a külföldön élő és dolgozó magyarokat is. "

Sőt, a külföldön élő nem-maqgyarokat is! Ha pedig nem fizetnek, akkor rájuk küldjük a hadsereget! :DDDDDDDDD Mindegy, a lényeg, hogy merjünk nagyot álmodni.

MACISAJT1 2019.01.09. 13:58:01

"Cinikusok úgy gondolják, hogy mindenhol egy szűk csoport tartja markában a politikusokat, amire nincsenek megfelelő bizonyítékaik "

Hát akkor én most bizony kurva cinikus leszek...
" Háttérhatalom", az olyan nincs, forgatják szemeiket a ballibák.
Tényleg?
Az 1921-ben elfogadott törvény, az Independent Treasury Act, (független kincstári törvény) lényegében átengedte a Federal Reserve System-nek, a FED-nek, vagyis egy 100%-osan magántulajdonban álló pénzkartellnek az Egyesült Államok pénzrendszerének, valamint Pénzügyminisztériumának az ellenőrzését. Érdemes felsorolni, hogy az Egyesült Államok központi bankjának a szerepét betöltő magánkartellnek, a FED-nek, mely bankok (illetve jelenlegi jogutódaik) a tulajdonosai:

- Rothschild Bank of London
- Rothschild Bank of Berlin
- Warburg Bank of Hamburg
- Warburg Bank of Amsterdam
- Lazard Brothers of Paris
- Israel Moses Seif Banks of Italy
- Chase Manhattan Bank of New York
- Goldman, Sachs of New York
- Lehman Brothers of New York
- Kuhn, Loeb Bank of New York

----

Véletlen, persze. Meg rosszul látunk. Mint a Greenspantól Bernaken át Yellenig tartó palettát.
Vagy azt hogy az 1929-1933 közötti gazdasági világválságot egy Rotschild, a 2008-2013 közötti meg Lehmann Brothers és Goldman Sachs robbantotta ki....

Magna cum laudeTigeri másztesz digrii 2019.01.09. 14:21:20

@nemecsekerno_007: tesó!gazdádnak semmi szerepe nincsen ezekben a dolgokban?
Aki külföldre megy és aki akar menni az miért nem fogja fel,hogy milyen jó lett itt az élet?
De látom rendesen le lettél oltva ismételten a témában!

konrada 2019.01.09. 14:26:52

@Magna cum laudeTigeri másztesz digrii:
....pedig milyen qrva jó volt még itt az élet zorbánék előtt...

Magna cum laudeTigeri másztesz digrii 2019.01.09. 14:27:20

@TóthAttila: Ááááá!Az nála nem játszik,hogy lopjanak kevesebbet!

sas70 2019.01.09. 14:34:36

@konrada:
Demostaztánkurvajó, 'mer erősödésesjobbanteljesítés van! Sose 'vót még ilyen jó, sokkot kapok tőle, olyan jó!

konrada 2019.01.09. 14:48:45

@Magna cum laudeTigeri másztesz digrii:
Már az is baj, ha igazat adok neked??
Hát akkor értsen veled egyet a nőtanács!!!;))

konrada 2019.01.09. 14:59:45

@Orbán veje:
Honnan látod te ezt, aki nincs is itt????
;)))))
(Biztosan valami trágár szájú suttyó alteregód írt most is ide hozzá méltó értelmeset...)

konrada 2019.01.09. 15:01:25

@sas70:
És most mér velem vitázol? Hát pont azt írtam én is, hogy aztán előtte, akkor qrva jó volt...
Hát már egyetérteni sem lehet???;))

Magánvéleményem · http://maganvelemenyem.blog.hu/ 2019.01.09. 15:09:39

@TóthAttila: " ... Törődj bele, hogy ők külföldön fizetnek adót, saját számlára gyűjtik a nyugdíjukat külföldön, a magyar nyugdíjrendszerhez semmi közük ... "

Hát tudod, ismerek nem egy olyat, aki kint dolgozik, idehaza pedig fizeti az eü átalányt mint akinek nincs munkaviszonyból eredő "TAJ kártyája", és haza jár orvoshoz, mert pl az Osztrákoknál önrészt kellene fizetnie a kórházi kezelésért...

Ez az egyik fele, a másik fele pedig az, hogy a szüleinek a nyugdíját pedig az itthonmaradottak fizetik, ahhoz ő egy fillért nem tesz hozzá.... ugye milyen becsületes dolog ez....

TóthAttila 2019.01.09. 15:19:08

@Magánvéleményem: egy nagyvonalú társadalom ennyit bőven kibír.

ynd 2019.01.09. 15:19:51

@MACISAJT1: Ember, miért írsz ekkora baromságokat? Fogalmad sincs a témáról, amiről írkálsz, akkor meg minek???

A FED-nek minden szövetségi szinten bejegyzett amerikai bank tagja, és nem magánkartell, hanem közjogi ellenőrzés alatt működik.

"A member bank is a private institution and owns stock in its regional Federal Reserve Bank. All nationally chartered banks hold stock in one of the Federal Reserve Banks...
holding stock in a Federal Reserve bank is not like owning stock in a publicly traded company. These stocks cannot be sold or traded, and member banks do not control the Federal Reserve Bank as a result of owning this stock. From the profits of the Regional Bank of which it is a member, a member bank receives a dividend... The remainder of the regional Federal Reserve Banks' profits is given over to the United States Treasury Department."

"The seven-member board of governors is a federal agency. It is charged with the overseeing of the 12 District Reserve Banks and setting national monetary policy. It also supervises and regulates the U.S. banking system in general. Governors are appointed by the President of the United States and confirmed by the Senate for staggered 14-year terms."

en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve

Kivlov 2019.01.09. 15:26:26

"2018 nálunk a teljes kisiklás éve volt?"
2008 akar az lenni... :D

Magánvéleményem · http://maganvelemenyem.blog.hu/ 2019.01.09. 15:37:49

@TóthAttila: ja, igen a nagyvonalú társadalom azt még elbírja, ha van néhány ezer EÜ potyautas, de a külföldön dolgozó 600ezer ember helyett fizeti azok szüleinek és nagyszüleinek a nyugdíját is.... ez viszont már eléggé tetemes összeg...

@Magna cum laudeTigeri másztesz digrii: Így van fizettek 40-50 évig a saját felmenőiket ellátva... Nem is állítottam, hogy a szülei nem jogosultak... Viszont a magyar nyugdíjrendszer igen nagyvonalú, többet fizet ki mint amennyi a bevétele... többek között annak a 600ezer külföldön dolgozónak a járulékai is hiányoznak belőle.... és ne gyere azzal a nyilas szöveggel, hogy Orbán ellopta a nyugdíjpéztári pénzeket, mert a jelenlegi nyugdíjasokat nem érintette az a rendszer, nem is volt megtakarításuk, onnan nem is kaphatnának nyugdíjat... Szóval az helyett a 600ezer helyett is az itthon maradóknak kell kifizetniük az ő szüleik és nagyszüleik nyugdíját....

Populista Pista 2019.01.09. 15:55:26

A 30-as évek télyleg visszaköszön, meg kell csak nézni a szombati tüntiről készült képeket. Egymás mellett masíroznak a Jobbik zászló és a szoci vörös zászló alatt. Felül Horthyliget felirat a Jobbik zászlón, alul a "Munkásököl vasököl" feliratú molino. Az akkori világ hangadói így együtt egyetlen képen, igazi történelmi panoptikum.

Magna cum laudeTigeri másztesz digrii 2019.01.09. 15:59:32

@Magánvéleményem: Ha csak azt lopta volna el...!
Mondom:Ne az legyen már a felelős aki nem látja milyen szép és jó itt!
Egyébként jó hogy máshonnan nem lehetne elszedni azokat a pénzeket.
Ha már elüldözünk pár százezer embert húzzuk le őket pluszban!
Egyébként a nyugdíjakat vikiékkel kéne megbeszélni.

TóthAttila 2019.01.09. 16:19:18

@Magánvéleményem:
Több, mint 5 éve olvastam, hogy a magyar magánszemélyek által külföldi bankszámlán tartott vagyon 242.000.000.000 dollár. Vertük vele Szaud-Arábiát, Brazíliát. Dobogós harmadik hely a külföldre lopott pénzek világában a Földön. Tegyük ehhez hozzá a magyar magánszemélyek külföldi ingó és ingatlan vagyonát, meg a magyar vállalkozások által külföldre síbolt vagyonokat, meg az összegek több, mint 5 év alatt nőttek is, nem csökkentek. =1.000.000.000.000 (ezermilliárd) dollár a külföldön lévő magyar vagyon. Eldugva az összes magyar hatóságok elől. Az államadósság 8-12szerese. Fejenként 100.000 dollár, 28.000.000 forint. (Tízmillióval osztottam, bár szerintem Magyarországon már csak 8,5 millióan élnek.) Az offshoreozás simicska lajos gazdasági maffiafőnökösködése alatt virágzott fel. Minden átlagos, 4 fős magyar családnak 100millió forintnál több vagyona lenne, ha a fékek - ellensúlyok akadályoznák a politikusok és vállalkozóik közpénzlopkodását. Na ez a tetemes összeg. Amiről te írsz, az említésre nem érdemes, ötszázadrendű, nehogy beszéljünk róla kategória. Az ezermilliárd dolláros politikusi rablások írtják ki a magyart innen.

Magánvéleményem · http://maganvelemenyem.blog.hu/ 2019.01.09. 16:22:06

@Magna cum laudeTigeri másztesz digrii: Ne áltasd magad azzal, hogy csak azok távoztak szép hazánkból, akiknek elegük volt a Csuti Csüngőhasú uralmából.... Ment boldog-boldogtalan, akinek elég bátorsága volt egy új élethez, vagy elég nagy pézt ígértek neki, hogy a haja hirtelen korpásodjon... Eszébe sem jutott (valszleg most se jut), hogy a nyugdíjas felmenőinek a nyugdíját a maradók fizetik....

Az igazságos az lenne, ha a nyugdíjasok mindig az általuk befizetett járulék arányában, az adott hónapban befolyt járulékok felosztásával kapnának nyugdíjat... hidd el nagy sírás-rívás lenne a hiányzó 600ezer embernyi járulék miatt...

Ez pedig független az adott kormánytól! Egy szar nyugdíjrendszerünk van, amit a kommancsok intéztek.... amiből áldozatok nélkül nem mászhat ki az ország...

A vidékiekkel pedig mit szeretnél a nyugdíjakról megbeszélni?

chepunk2 2019.01.09. 16:22:39

@Visceroid: És adóztassuk meg a Szíriuszon maradt ősmagyarokat is :-)!

Jakab.gipsz 2019.01.09. 16:23:03

T. Tamáspatrik !

"Egy elmélet segítségével jó magyarázatokat adhatunk korunk történéseire"

Az általad felsorolt 10. pont miféle elmélet ?

Magánvéleményem · http://maganvelemenyem.blog.hu/ 2019.01.09. 16:32:31

@TóthAttila: Rendben, igazad van, mosta azonnal húzzák karóba az összes tolvajt, rajtam nem múlik...
De ne csak a fideszeseket, az ÖSSZESET, és a haszonélvezőiket is azaz a családjuk minden egyes tagját, amelyik a vagyonból részesül...

Fékek és ellensúlyok a f@szom! Már a 1989-es kikiáltás előtt voltak ilyen bankszámlák, elmaradt az elszámoltatás. Utána minden egyes kormányváltás megért volna egy-egy elszámoltatást... sőt, időről időre minden egyes cégtulajdonost el kellene számoltatni, aki megbukik életfogytig kényszermunka teljes családi vagyonelkobzás stb.... ha politikus, akkor a családja is kényszermunkára!

Velem lehet beszélni, én is szeretem a tisztességes dolgokat...

DE, ettől függetlenül nem tisztességes az, hogy a maradóknak kell azok helyett is helytállni akik távoznak az országból... legyen a távozásnak bármilyen indoka!

Magna cum laudeTigeri másztesz digrii 2019.01.09. 16:37:34

@Magánvéleményem: Szerinted ki mondaná azt a gyerekének,hogy gyere haza ,mert éhen döglünk?
Inkább csendben halna éhen.
Ez sima lehúzás amit erőltettek.
És nem vidékit hanem vikit írtam.

Magna cum laudeTigeri másztesz digrii 2019.01.09. 16:39:26

@Magánvéleményem: Az sem tisztességes,hogy azt mondjuk:Maradjál itt 150 nettért és ne menj ki 600 nettért!

Magánvéleményem · http://maganvelemenyem.blog.hu/ 2019.01.09. 16:49:56

@Magna cum laudeTigeri másztesz digrii: a vikire nem áll rá a szemem, a Csuti, a Patás stb.... azt tudom kezelni... :-)

Nem lehúzás, igazságosság...

Végezzünk el egy gondolatkísérletet: Valamilyen oknál fogva a piaci munkavállalók (gyerekeikkel együtt) távoznak az országból.... mi történik? Maradnak a munkanélküliek, a közszolgák, a cégtulajdonosok, egyéni vállalkozók, felső vezetők és a nyugdíjasok....
Nincs munkaerő, amelyik cég nem tud máshonnan szerezni csődbe megy vagy elköltözik, ha tud. A távozott emberek elvitték magukkal a fizetőképes keresletüket is... csődbe megy sok szolgáltató.... gyakorlatilag bevétel nélkül marad az állam... függetlenül a Csüngőhasú Napóleon országlásától...
Ezek után is ki kellene fizetni a havi nyugdíjakat... hitelt az állam nem kap... miből?

Bizony minden egyes távozónak van felelőssége, akár hogy is tagadod! Ez pedig független attól, hogy ki ül az ország trónján.

Magánvéleményem · http://maganvelemenyem.blog.hu/ 2019.01.09. 16:59:23

@Magna cum laudeTigeri másztesz digrii: Hát, ez az! Jött Ájrópa, tolvaj gazemberek voltak a magyar vezetők, tolvaj gazemberek voltak a nyugati tőkések, csináltak egy földönfutó országot közösen, ígértek mindent, fűt, fát, demokráciát, jólétet.... De az már látszik, hogy a jólét itt nem lesz jódarabig...

Az egész elúszott azzal, hogy gyakorlatilag az MSZMP vitte tovább az országot, ahelyett, hogy lámpavason végezték volna mindahányan. Gyakorlatilag most is azok az MSZMP-sek vagy leszármazottaik hordják szét a vagyont, akik a 1989-es kikiáltás előtt tették ugyanezt.

Amelyik proli távozik az országból, az a többi prolival fizetteti meg az árát, ha minden proli távozik, a nyuggerek hiába lázadnak fel, éhen fognak dögleni, mert nincs miből kifizetni a nyugdíjukat...

Lehet sarkítani 150 vs 600 ra, de akkor is ez a lényeg.

Magna cum laudeTigeri másztesz digrii 2019.01.09. 17:03:53

@Magánvéleményem: Miért ne kapna az állam pénzt,hiszen jól megy minden meg itt vannak a multik.
Az igazságos volt,hogy tőlem vettek el,hogy a jobban keresők még többet kapjanak?
Lehet szidni aki elmegy de nekünk is van felelősségünk ebben,maradóknak.
Nem örülök hogy elmegy a frissen végzett orvos,de mit mondjak neki?
200 nettó+nővérszálló a milliós nyugati fizetés helyett.
Sok helyről el lehetne vonni pénzt ,miért pont a nyugdíjjal van bajotok?
Hitelt meg kap az állam,hisz csudajó minden fejlődik az ország soha nem látott növekedés stb...

szepipiktor 2019.01.09. 17:09:02

Tegyük egymás merllé:
"1... A liberalizmus által dominált évtizedekben a politika a modern nagyvárosi életmódot élőknek jobban kedvezett mint a kistelepüléseken élő, közösségcentrikus és hagyományápoló felfogásnak. "
.
"6... A fentiek fényében egyértelműen úgy tűnik, hogy 2018 tavaszán az újabb kétharmad egyértelmű kisiklást hozott számunkra az egyébként is eléggé rázós pályán. "
.
Innen nem folytattam, hiszen láthatóan a nemzet 1/5-ét nem képvislő szemlélet tartja 2018-at kisiklásnak, azaz mert nem a régi neoliberális módi működik, akkor az kisiklás.
Elfogadom: NEKIK!
De hogy sokadszorra ezt az országra, a nemzetre vetítik ki, az már aljas hazugság.
Akkor is sértő, ha nem vagyopk fideszes.
Mert a csúti galádságával szemben nem ben csak a máésik galádság, a nezett és hazaellenes neoliberális világkép az alternatíva,
Az ország 4/5-nek soha nem lesz alternatíva sem a balos, sem a momentumos, lmps-s baromság.
Ma a 4/5 fele kényszer fidesz szavazó, a másik fele a passzív, pártnélküli.
Mert nincs választható párt, mozgalom.
Kéretik a posztok elején jelezni, kiknek szó, és CSAK nekik írni.

Magna cum laudeTigeri másztesz digrii 2019.01.09. 17:11:33

@Magánvéleményem: Ebbe fog ám beledögleni az ország mert máshogy nem lehet a bevételeket növelni ugye?

szepipiktor 2019.01.09. 17:11:34

@Magna cum laudeTigeri másztesz digrii:
Bocsánat, de a normális nem hazahívja a gyerekeit, hanem küldi el őket!
Ugyanis a szülő alapfeladata az utódok megvédése, ez itt, ebben az országban, a mai politikai szerplők miatt már nem biztosítható, azaz el kell küldeni őket olyan világba, ahol boldogan élhetnek.
És ennek csak pici része a fizetés.

Orbán 1 GÉNIUSZ 2019.01.09. 17:14:35

"A legfejlettebb országokra ugyan többnyire a politikai váltógazdálkodás a jellemző,"

Ezeket a legfejletebb orszagokat, epp mostanaban foglaljak el az arabok, Sorosek segitsegevel.
Vagyis ezek az orszagok elbuktak, par ev mulva nem fognak letezni.

Magna cum laudeTigeri másztesz digrii 2019.01.09. 17:14:52

@szepipiktor: Tök jó amikor normálisnak tűnsz!:))
Erről beszélek.De ezek lehúznák azt is aki elment!
És nem csak pénzkérdés de ezt itt sokan nem értik.

Magna cum laudeTigeri másztesz digrii 2019.01.09. 17:16:11

@Orbán 1 GÉNIUSZ: Most már mindenünk megvan,mert már csak te hiányoztál!

Magánvéleményem · http://maganvelemenyem.blog.hu/ 2019.01.09. 17:20:39

@Magna cum laudeTigeri másztesz digrii: Tehát szerinted az a megoldás, ha az állam nyakló nélkül vesz fel hitelt azért, hogy kiegyenlítse a kelet-nyugati életszínvonal különbséget... Azokat a hiteleket kamatostul vissza kell fizetni, aztán amikor az állam csődbe ment, mi fog történni? Visszaesik az életszínvonal, jóval az alá ahonnan indult... Te is csak azok közé tartozol, akik szerint az állam egy fejős tehén, úgy látom, szerinted az egyénnek nincs felelőssége, csak a markát kell tartania....

Vonatkoztass el attól, hogy most a Tolvaj Geci ül a trónon, tedd félre a sértettséged...

A tény az, hogy a nyuggerek nyugdíját elvileg a befizetett járulékokból kellene kifizetni. Ehhez semmi köze az uniós támogatásnak.
Ha közelíted a béreket a nyugatiakhoz, a nyuggerek be fogják nyújtani a számlát, hogy több nyugdíjat akarnak, megmarad a nyugdíjprobléma, mert egyre több nyugger lesz.
Ha megemeled a korhatárt, a dolgozókkal b@szol ki, sokan nem érik meg a nyugdíjba vonulást.
Ha megemeled a járulékot, akkor jön a világvége, mert lázadás lesz, ugyanis ilyenkor az a retorika, hogy: "Az állam lerabolja a dolgozókat!"
Ha a munkáltatóra terheled, akkor az távozik az országból, munkanélküliket hagy maga után...
Ha reformot akarsz bevezetni, akkor azt csak hitelből tudod megcsinálni, azt meg kamatostul kell visszafizetni, elszáll a hiány államcsőd stb...

Mit teszel?
Mindezek mellett szépen lassan elszivárog a munkaképes korosztály külföldre....

Magánvéleményem · http://maganvelemenyem.blog.hu/ 2019.01.09. 17:25:13

@Magna cum laudeTigeri másztesz digrii: Hogyan növeled a bevételt? Tessék, rajta! Tételezzük fel, hogy mindenki becsületes, és a vezetők sem lopnak, de csak a nyugdíjcélú bevételeket fordíthatod nyugdíj folyósításra... Nosza, oldd meg, kitől veszel el? Mennyit veszel el? Jönnek a Ratkó Anna korosztálybeliek... jó sokan vannak.... Nyugdíjat akarnak és jó egészségügyi ellátást is, hogy a megérdemelt nyugdíjukat sokáig élvezhessék!!

Magna cum laudeTigeri másztesz digrii 2019.01.09. 17:39:33

@Magánvéleményem: Sajnos tesó a mi családunk nem az állam nyakán élősködik úgyhogy ez a lemez nem játszik.
Amúgy most nem az van,hogy szárnyal a gazdaság meg fasza minden?
Munkáltató marad ,mert itt kiskirály lehet.
Állam ne megy csődbe,mert ugye most viki van amúgymeg eemúútnyóócéév stb.
Amúgy sértettségem meg nincsen.
De tényleh lehúznád azt aki kimegy mégegyszer?

Magna cum laudeTigeri másztesz digrii 2019.01.09. 17:42:25

@Magánvéleményem: Na látod kezded felvenni a jó irányt.Ugye ha nem lopnának.
Amit ellopnak azt esetleg normálisan befektetni?

Szakértő? az nem volt 2019.01.09. 17:44:37

@Ballib vagyok mert rettegek: Azért kiváncsi lennék, ha nem jönnének a brüsszeli pénzek és ismét lenne egy 2008-ashoz hasonló válság, állnánk-e a pofonokat... Szerintem nagyjából államcsőd szintjén állnánk meg.

Magna cum laudeTigeri másztesz digrii 2019.01.09. 17:51:30

@Szakértő? az nem volt: Ő egy nicktolvaj aki kifigurázza a birkákat!:))
Ne dőlj be neki.Néha elsőre én is benézem!:))

nemecsekerno_007 2019.01.09. 17:55:11

@TóthAttila: Nem vagyunk Mama-hotel úgyhogy kéretik eltartani a nagymamát. Szerinted mennyi idő meggyőzni az itthon dolgozókat, hogy ne fizessék a külföldön dolgozók helyett?! 2 perc? Több lehetne a nettójuk v. fizethetne önkéntes pénztárba.

nemecsekerno_007 2019.01.09. 18:02:11

@Magna cum laudeTigeri másztesz digrii: Honnan szedjünk el évi 1000 Mrd-t?! Stadion, mi?! Az mér' indokolná, hogy továbbra is mások nyuggereit fizessük?! Mondják ezt olyanok akiknek semmi köze a közpénz megtermeléséhez itthon! Egyáltalán milyen alapon szólnak bele közpénzek elosztásába?! Állampolgári?! És csak jogai vannak az állampolgároknak?! És van pofájuk románoznki a határontúli magyarokat?!

nemecsekerno_007 2019.01.09. 18:05:07

@Magna cum laudeTigeri másztesz digrii: Jaja, most meg neki kéne, mert ugye kötelességek is lennének nem csak jogok...

TóthAttila 2019.01.09. 19:07:05

@nemecsekerno_007:
A nagymamát az állam lesz kénytelen eltartani, ha az unoka külföldön dolgozik. 50 éves leszek, az enyém az első generáció, amelyik nem kap állami nyugdíjat. Úgyhogy az állam 10 éven belül lerázza magáról ezt a te problémádat (miközben a vállalati veszteséget megadóztatják, a tőzsdei árfolyamveszteséget megadóztatják, az adófizetést megadóztatják, 100 forintból próbálnak 106-ot elvenni, teljen ráhelnek a kastélyokra, egy olyan életellenes adórendszert alkalmaznak, hogy a magyarokat fasisztának bályegző, zsidó Rákosi Mátyás szeme könnybe lábadna mindazon fegyverektől, amit a fideszkomcsik a társadalom ellen használnak adóelvételre. Igen, a fideszesek fegyvereknek nevezik a módszereiket. Kicsit megvillan a társadalom ellenes kommunistaságuk, amikor más pénzének az elvételére van lehetőségük. Fegyverekkel. Ilyen adó, járulék, vám, illeték, kötelező biztosítás, kötelező kamarai tagdíj, kötelező tudományos tagsági díj, kötelező alapítványi hozzájárulás stb, stb mellett sokkal tisztességesebb nyugdíjakra is futná, csak akkor kevesebb jutna a horvát focicsapatnak a magyar adókból). Még egy ideig az állam a fasz rossz oldalán fog állni a nagymama nyugdíját illetően, de már nem sokáig. Ha a nyugdíjasokat lerázzák magukról, mészáros lőrinc a Föld leggazdagabbjává fog válni.

Magánvéleményem · http://maganvelemenyem.blog.hu/ 2019.01.09. 19:09:13

@Magna cum laudeTigeri másztesz digrii: Úgy látszik nem érted a dolgot!

Folyamatosan azt szajkózod, hogy lop,lop,lop,lop, belekattantál a fidesz viselt dolgaiba és nem tudsz elvonatkoztatni és nem érted a nyugdíjprobléma lényegét.

Adott egy részt a nyugdíjasok növekvő mennyisége és adott a fogyatkozó munkaképesek mennyisége. A Nyugdíjat a munkaképesek járulékaiból fizetik, ami a munkaképesek létszámával együtt változik, és adott a nyugdíjigény, ami nyugdíjasok létszámával együtt változik. Ezen felül van a nyugdíjasok igénye, hogy a nyugdíjak reálértéke ne csökkenjen.

Szerinted ennek a problémának a fidesz az oka, mert ha nem lopnak, akkor ilyen probléma nincs. Már pedig ez baromság, mert te csak azt kalkulálod, ha nem lopnak, akkor kipótolod a nyugdíjpénzeket.... ezzel csak elodázod a problémát, mert lesz olyan időpont, amikor az általad kipótolandó rész nagyobb lesz, mint az állam pótlási képessége, onnan indul újra az hogy hitelből kell pótolni, amit ugye kamatostul kell megfizetni, és előbb utóbb államcsőd a vége.

Erre kitalálták a migráncsimportot, ami már a németek sem jött be, mert minden integrálható migráncsra jut kb 9 integrálhatatlan, továbbá KB minden 100 migráncsra egy erőszakos bűnöző... Az integrálásnak is van költsége plusz az integrálhatatlanokat is el kell tartani, és a bűnözés is költségekkel jár, nem beszélve a lakosság biztonságérzetének a csökkenéséről.

Szóval a migráncsiport szerintem nagyon gazdaságtalan....

Magánvéleményem · http://maganvelemenyem.blog.hu/ 2019.01.09. 19:12:58

@TóthAttila: " ... 50 éves leszek, az enyém az első generáció, amelyik nem kap állami nyugdíjat ... "

Ezt a baromságot honnan veszed? Ugyanúgy fog mindenki nyugdíjat kapni, aki fizeti a járulékokat. A mai 50 évesek ugyanúgy fizetik a nyögdíjjárulékot, mint a 30 vagy 60 évesek... Ha egész életedben fekete munkát végeztél és ezért nem fizettél járulékot, akkor magadra vessél.

nemecsekerno_007 2019.01.09. 19:17:37

@TóthAttila: "A nagymamát az állam lesz kénytelen eltartani, ha az unoka külföldön dolgozik. 50 éves leszek, az enyém az első generáció, amelyik nem kap állami nyugdíjat.

1. Állam: pénzügyi szempontból nincs olyan, hogy állam, azok az adófizetők ill. azok egy része
2. Kénytelen eltartani? Kiderül majd, hogy hajlandóak-e eltartani az adófizetők.
3. Lesz állami nyugdíj, csak nem mindegy mennyi.

TóthAttila 2019.01.09. 19:18:11

@Magánvéleményem:
Mire elérem a 110 éves nyugdíjkorhatárt már nem lesz ebben az országban öregségi nyugdíj. Kell a pénz fontosabb dolgokra. Lóvelness, kilátó, kongófelsői kórház, térkövezés.

nemecsekerno_007 2019.01.09. 19:18:24

@Magánvéleményem: "A mai 50 évesek ugyanúgy fizetik a nyögdíjjárulékot, mint a 30 vagy 60 évesek"

Nehéz felfogni, hogy abból az akkori nyugdíjakat fizették??? Nyílván azt is ellopta a GeciOrbán....

Magánvéleményem · http://maganvelemenyem.blog.hu/ 2019.01.09. 19:30:14

@TóthAttila: Egyelőre a felmenő rendszerű nyugdíjkorhatár emelés célértéke 65 év. A 110-et az elvtelen liberálfasiszta hiszti mondatja veled.

TóthAttila 2019.01.09. 19:42:59

@Magánvéleményem:
Ahhoz tartom magamat, hogy nem fogok nyugdíjat kapni. Hogy miért nem, azt majd a hatalom megindokolja. Nem érdekel, nem nagy üzlet nyugdíjasnak lenni.

Magánvéleményem · http://maganvelemenyem.blog.hu/ 2019.01.09. 19:47:26

@TóthAttila:

Ez más kérdés, de veled ellentétben sok 50 éves abban reménykedik, hogy 15 év múlva kényelmesen nyugdíjba vonulhat...

TóthAttila 2019.01.09. 19:55:38

@Magánvéleményem:
Ha én ezzel az életvitelemmel megérem az 55-öt, akkor nagyon jó kört futottam. Viszont nem ismerek senkit, akinek az állami finanszírozású kényelmes nyugdíjba vonulás cél, perspektíva lenne. A Kádár-rezsimben gondolták sokan, hogy nyugdíj után basznak a kommunistákra, dolgozzon nekik a radai, lehet, hogy orbán alatt ez a válekedés megint feltámadt. Mondom én, hogy a fideszesek kommunisták.

Tamáspatrik 2019.01.09. 20:41:17

@Brix: Nagyon jó összefoglalása a jelenlegi helyzetnek, azt kell mondanom sajnos. Ez azonban a JELENLEGI helyzet, ami 2-3 éven belül vagy 5 éven belül megváltozhat valamilyen irányba...

nemecsekerno_007 2019.01.09. 20:41:38

@Magánvéleményem: Bocs, valszeg mellékattintottam :)

Szerencsére nem repülésirányító vagyok :)

Tamáspatrik 2019.01.09. 20:42:38

@nemecsekerno_007: Nem hurráoptimizmus ez? Az is biztos, hogy a KORMÁNYNAK kell a problémákat megoldani, nem pedig inkább elősegíteni, hogy az állampolgárok megtalálják a megoldásokat?

Tamáspatrik 2019.01.09. 20:44:27

@Ballib vagyok mert rettegek: És addig élünk, amíg meg nem halunk, mint a mesében.... Nekem ez nem túl életszagú, de lehet hogy az én optikámban van a hiba.

Tamáspatrik 2019.01.09. 20:49:41

@MACISAJT1: A háború előtti válság pénzügyi részleteihez nem értek, viszont a Lehman Brothers és társai csak a jéghegy csúcsát jelentették a válságban. Ismereteim szerint a bankvezetők nem is nagyon tudták, hogy mit csináltak, hogy különféle hókuszpókuszokba csomagolva adnak el teljesen fedezetlen hiteleket. Ki az, aki ezeket kihajtotta, ki az aki felvette és ki fogadta el az egész átláthatatlan rendszert - mindenki sáros volt egy kicsit ebben a folyamatban. Elszabadult a pénzügyi rendszer...
Ninja hitelek: No income, no job, no assets, - semmire adtak hitelt. Ez nálunk is megtörtént a devizahitelesekkel egyébként.

Tamáspatrik 2019.01.09. 20:51:34

@Kivlov: A történelem majd eldönti, hogy kisiklás volt-e vagy nem.

Tamáspatrik 2019.01.09. 20:52:34

@Populista Pista: Ezen inkább sírni tudok mint nevetni, sajnos.

Tamáspatrik 2019.01.09. 20:53:22

@Jakab.gipsz: Olvasd el a belinkelt könyvet és akkor megérted, hogyan használtam az elméletet.

Tamáspatrik 2019.01.09. 20:59:36

@szepipiktor: Az 1. és 6. pont azért nem tehető egymás mellé, mert köztük egy jól látható kanyar van. Amíg az 1.pont problémáit valamennyire orvosolta Orbán vagy Putyin közben olyan korlátokat épített a rendszerbe, amelyek jól láthatóan és 100+1 a fenti könyvben leírt példa szerint gátolják a további fejlődést, mert bebetonozzák az elit hatalmát.
A nyugati elitek nincsenek annyira bebetonozva, nincsenek annyira monopolhelyzetben országon belül mint nálunk, ezért mindig feljönnek új és innovatív cégek, a törvények erre lehetőséget adnak.
Nálunk viszont az elit keményen lezár sok területen és meggátolja hogy mások is labdába rúgjanak, csak addig mehetek amíg kisvállalkozások maradnak és nem veszélyeztetik az ő hatalmukat.

Tamáspatrik 2019.01.09. 21:03:22

@Orbán 1 GÉNIUSZ: Az USA-t sem foglalták el a délről jött bevándorlók bár tény, hogy a társadalmi feszültségeket inkább növelik mint csökkentik.
A briteknél nem kell Soros ahhoz, hogy tele legyenek indiaival és pakisztánival.
Egyébként meg nagyjából mindegy mit akar Soros, az egyes országok közvéleményei már nem támogatják a tömeges bevándorlást, legfeljebb a szelektívet.
Ezt nem érti meg senki, hogy mindegy hogy mit akar egy akármilyen gazdag magánszemély, a döntéseket úgyis az egyes országok vezetői hozzák meg a közvélemény figyelembe vételével, amely ma már sehol nem egyértelműen bevándorláspárti.

Magna cum laudeTigeri másztesz digrii 2019.01.11. 19:53:18

@nemecsekerno_007:
@Magánvéleményem:
Gyerekek!Én pampogok,hgy minek fizetek tb-t ha évekig nem használok eü szolgáltatást?
A nyugdíjra való nem jön be a fantasztikus gazdasági teljesítményünkből adódóan.
A németeknél a befizetésekből jön össze a nyugdíj vagy a sok eladott autó árából?
Az jogos hogy ti beszavaztok egy bandát amit én nem tudok elviselni de ezért pluszban még le is húznátok az embert?
Jogos volt,hogy tőlem elvettek,hogy a kétszer annyit keresőnek adjanak?
Ha a kétharmad jogos,akkor a nyugdíjkifizetés is jogos.
Pláne ha ti jobban jártatok,akkor még szövegelnétek azért,hogy járjatok még jobban,mert nektek az jár!

Magna cum laudeTigeri másztesz digrii 2019.01.11. 20:06:41

@nemecsekerno_007:
@Magánvéleményem: Talán normálisan kellene gondolkodni és nem felélni a jövőt,mint jobb helyeken?

lecsós 2019.01.15. 15:17:42

Érdekes írás, csak az a gond, hogy egyfajta nézőpontot takar. Tételezzük fel, hogy milyen könyvet írna erről a témáról egy eszkimó, vagy egy sivatagi nomád nép sarja, avagy egy afrikai törzsből való? Mondom neked: Pont nem érdekli a jog uralma, szarik bele, elvan nagyon szépen a saját népe által ősidőktől fogva levezetett társadalmi rendben. Nem depressziós, és napi 2 órát dogozik a családja fedeléért, és kajájáért. Számára mi a magas fejlettségi szint? -Amúgy erre egyszerű a válasz -
Nem kellene megtanulni nézőpontot váltani? Sokféle igazság létezhet ugyanarról a valóságmagról. Jelenleg a tudomány azt mondja, ahány ember, annyi igazság. :) :)
Majd ha az értelmiségnek legalább annyi esze lesz, mint egy parasztnak minimum, akkor talán elindul a városi ember is valamiféle egyensúlyra törekvés felé a természettel, de mindaddig, ameddig ez nincs a horizonton, elektromos kocsival fog járni, zöld irodába dolgozik, de beleszarik az ivóvizébe. Egy józan paraszt ilyen dolgokra nem vetemedik.

Tamáspatrik 2019.01.15. 20:19:28

@lecsós: Erre az én szubjektív válaszom, hogy az élet alapvető jellemzője a dinamizmus és a boldogság sem a passzivitásban rejlik, hanem a mozgásban, a dinamizmusban. Különben még mindig ott ülhetne Ádám és Éva az édenkertben - amely mítosz Harrari sztártörténész szerint annak az idillnek a leképezése, amely a vadászó-gyűjtögető életmódot jellemezte, a későbbi árutermelő, felhalmozó életmódhoz képest. (Az életszínvonal alig vagy egyáltalán nem javult a sok munka ellenére.)
A dinamizmusból fakad a megismerés a legtöbbünk számára, bár ezt is túl lehet hajtani és jelentősen túl is tekertük. Emiatt lenne mit tanulni egyszerű emberektől is.

lecsós 2019.01.18. 08:58:15

@Tamáspatrik: Sántít az érvelésed, főleg ha a történetet a tételes vallásból akarjuk levezetni. A Bibliában két teremtéstörténet van, kezdjük itt. Aztán ott van pl. egy apokrif, a Jubileumok könyve, ami egy kicsit kiegészíti a teremtést. Az őskeresztények eléggé tágan értelmezték Jézus Krisztus igaz hitét. Ha már meg akarjuk magyarázni azt a bizonyos kiűzettetést a paradicsomból. .-Eszel a tudás fájáról, meghalsz - = halandóvá válsz -. Olvass bele a második teremtéstörténetbe, és elmélkedj a benne található dinamizmuson. - A biblia - Károli fordítás - arról beszél, hogy uralkodjatok a tenger halain, és az ég madarain.... Mit jelent az "uralom szó? - Mit jelentett akkor? - Az uralom szónak köze van a hatalomhoz, mit jelentett akkor a hatalom szó, és mit jelent ma? Ez meg hogyan függ össze a dinamizmussal, és a boldogság eszményképével? Erről megvolt a véleményük pl. a Katharoknak abban az időben.
Tehát amit írsz az nagyon sánta, és szimpla leegyszerűsítése egy nagyon mély vallásfilozófiai kérdésnek.

Az egyszerű ember az még tisztában van olyan dolgokkal, pl. hogyha kupiba készül, tudja hogy egyvalamit vinnie kell: kemény dákót, mert ha az nincs akkor kinevetik a lányok. Ez a tudás még természetes volt mondjuk olyan 50 éve. A barom tudásokból levezethető elvárásokból meg mentálisan sérült emberek lesznek, akik sérült életet élnek.

Mára eljutottunk ide:
Világméretű mentális és gazdasági katasztrófa fenyeget
24.hu/tudomany/2018/01/23/mentalis-katasztrofa-fenyegeti-a-vilagot/

Meg ide -"safe place meg snowflakes generácó - :
- Nagybetűt ne használjál már, mert huha:
www.youtube.com/watch?v=Orw0BVOwe0M

De vannak vételek:
Boldog hobbifarmer a gyári munkásként dolgozó fiatal pár
sokszinuvidek.24.hu/eletmod/2019/01/18/boldog-hobbifarmer-a-gyari-munkaskent-dolgozo-fiatal-par/
Meg ez pl:
Elfoglalt brókerből lett mindennél boldogabb remete
index.hu/video/2016/04/10/broker_remete_zemplen_boldog_asvanygyujto/

U-ban az emberek 87 %-a azt mondja, hogy értelmetlen a meló, amit csinál, és amivel a megélhetését biztosítja...A józan paraszti ész, az kellene ide, de kurvakevés van belőle, mára keresni kell, pedig e nélkül a tudás nélkül nem lesz életképes a magaskultúra sem.

Tamáspatrik 2019.01.19. 11:17:14

@lecsós: Ezek érdekes és nagyon fontos filozófiai kérdések, sőt nem is elvontak annyiban, hogy a mi bőrünkre megy a játék.
A "hobbifarmer" házaspár jó példa, találtak egy életcélt,a mely az övék. Az sem könnyű hosszú távon egyébként, a "nomád" életmódot élőktől tudjuk, hogy ott is vannak hátrányok és nehézségek bőven.

A videóval kapcsolatban, az e-mailben a csupa nagybetű gyakran kiabálásnak hat.
Manapság sokkal udvariasabbak, kifinomultabbak vagyunk mint régen.
Egyes helyeken szokásban volt, hogy a gyereket el kellett verni hetente egyszer, az asszonyt is néha megverni. Manapság nem tesszük.
Van közlekedési kultúra és morál, megállunk és a gyalogost átengedjük az úton. Moszkvában a kocsik régebben legalábbis még nem is lassítottak a zebránál, ugorjon el a gyalogos ha kedves az élete.
A szexuális kultúránk is haladt már előre, nem a "kemény dákó" a lényege, - az ugyanis nem szexuális kultúra és tényleg a kuplerájba való.
Megszületett az Erőszak alkonya című 700 oldalas könyv - az agresszió folytonos csökkenést mutat az elmúlt évszázadokban.
Persze ez sokak szerint már művi, mesterkélt viselkedéshez is vezet időnként. Van erre számos példa, amikor puszta képmutatás az egész.
Én mégis szívesebben dolgozom vagy élek olyan közegben, ahol az emberek tisztelik egymást és udvariasak egymással.

lecsós 2019.01.19. 12:20:25

@Tamáspatrik:
Minden kultúrában nagyon nagy jelentősége van többek között annak a szakrális beavatási szertartásnak, amikor is a fiút férfivá, a lányt nővé avatja a közösség. Általában ezek a szertartások adták meg a kultúrális viselkedés gerincét az adott társadalomban. A család, és a tágabb környezet a kislányt felkészítette a nővé avatás szertartására, azaz felkészítette a női szerepre. A férfvá válás is egy folymat, a család és a tágabb környezet a kisfiút felkészítette a férfivá avatás szertartására. Voltak olyan kultúrák, ahol próbákat kellett kiállni, és a fiú tisztában volt vele, hogy netán bele lehet halni a próbába. Ez a tudás természetes volt. Tehát az adott társadalmak arra készítették fel a tagjait hogy trisztában legyenek azzal, hogy hogyan kell egy nőnek nőént megnyilvánulni, és egy férfinek férfiként megnyílvánulni. Ez egyfajta társadalmi elvárást takar - hogyan elvárt viselkkedni - az nem jelenti azt, hogy a táradalm viselkedés helyes, és egészséges, lásd az indiai kasztrendszer, vagy az angol osztálytársadalom - ahova szültesz, ott maradsz. -
Az élet arról szól, hogy egyének, csoportok lázadnak a társadalmi konvenciók ellen, - lásd Padman c. film, de nem az adott társadalom által preferált -beavatott - női, vagy a férfi szerepet akarják eltörölni a föld színéről.
Ez nem jelent azt hogy az adott társadalom férfi tagjai izomagyú bunkó szarok lettek volna, akik a nőket és a gyerekeket verik. Egy egészséges férfi, és egy egészséges nő, akit az adott társadalom beavatott a női, és a férfi szerepekbe, az általában elítéli az erőszakot, beleértve a szomszédot is, meg a tágabb környezetet. Ez nem azt jelenti, hogy aki beszól a feleségnek, azt nem csapja le mint a taxiórát.
A baj az hogy a társadalmak elindultak egyfajta híg fos kultúra felé - nevezzük ezt popkultúrának - ahol a férf mér nem is tudja azt, hogyan kell férfiként megnyílvánulni, és a nő sem tudja azt, hogyan kell nőként élni. Van a híg fos tengere, és más nincs. A fiatalok képtelenek felszedni egy csajt, vagy egy faszit mert 33 karaterben kommunikálnak. Egy a szerepébe beavatott férfi, vagy nő számára teljesen természetes az, hogy vannak olyanok, akik férfiként férfit, nőként nőt szeretnek. Régen a falu ezt a történetet simán elfogadta, mert ez is a természet rendje. Agresszió? A mai fejlett társadalom mivel a nő nem tudja m az, hogy nőnek lenni, a férfi meg nem tudja azt, milyen férfinek lenni, fingja nincs arról hogy mt kezdjen a saját agresszivitásával, sem családon belül, sem az utcán. A saját szexualtását sem tudja megélnui, mert sem önmagával nem dumál erről, sem a párjával. Ebből vannak komoly társadalmi gondok, elfojtás, barom módon megélt szexuáls viseledés.
Régen azért mentek a fiatalok, meg az öregek a kupiba, mert az volt a társadalmi élet központja, valamilyen kupinak megfelelő intézmény. Ott a madam volt a pszichológus, többet tudott arról mire élvez a delikvens, mint az asszony - feltéve, ha az asszony eléggé hülye volt ahhoz hogy fenntartson érzelmileg egy egy házasságot -.
Én szívesen dolgozo olyan közegben, ahol az emberek miniden szinten kiegyensúlyozottak, önmaguk lehetnek és nem ell baszakodni mesterkélt baromságokkal. Ebből faad az előzékenység a tisztelet, legyen az bárki. Ez az igazi közeg, ilyen helyen nem melóznak az emberek, hanem egymást támogatják, és emelik fel. Érdekes módon az ilyen cégek szárnyalnak.

Pl így:
Egy brit cég szabadnapot ad az alkalmazottainak, hogy maszturbáljanak
24.hu/szorakozas/2018/11/13/felmeres-ceg-vallalat-nagy-britannia-maszturbalas-szabadnap-lelo-uk/
- Hozzá tesszem, nekik van igazuk - Remélem egyre több olyan cég lesz, aki fizeti az egyszerű alkalmazottainak a kupi számlát, a privát klub éjszakát, a gruppensex party részvételt az asszonnyal vagy egy kis bdsm szalont.
A legnagyobb baj az hogy ezekről a szükségletekről képtelen beszélni a társadalom, de elvárja azt hogy faszikám aki pl. 2 éve nem látott nőt, ne ordítsa le egy idegen fejét az utcán. Ez álszentség. Ezt egy törzsi társadalom nem engedte. Egyik sem mivel a társadalom mentális egészsége a legfontosabb volt, törzs szinten ez biztosította a túlélést. Ez bizonyított tény.

Tamáspatrik 2019.01.20. 22:42:19

@lecsós: Ezt a beavatási témát jó, hogy felhoztad, alapvetően hiányzik a mostani magyar társadalomból, ez nekem is a vesszőparipám. Nálam a hangsúlyok kissé eltérnek, de a lényeg, hogy a fiataloknak szükségük van rá, hogy ne a papa meg a mama tolja őket, hanem megfelelő felkészítés után, kikerüljenek éles helyzetben, ahol már a saját ügyességükre, kitartásukra számíthatnak csak. Ez az, ami régen több féle formában is megvolt a társadalmak többségében, de ma már alig. A közös ház építése is ilyen volt a régi rendszerben, hatalmas erőpróba, kalákában végezték (néhány mesteremberrel, de főleg önállóan, a "háza" szavunk jelentése nem véletlenül az, ami). Az inas évek is ilyenek lehettek, vagy kemény mezőgazdasági munka pl. kubikolás, zsákolás - oda se vettek be bárki, bizonyítani kellett. Ma talán leginkább extrém sportolóknál (vagy egyéb sportolóknál), vagy épp külföldön munkát vállaló házaspár esetében látok ilyen komoly "beavatási" jellegű erőpróbát. Amikor nincs komfortzóna, a saját határaikat, tűrőképességüket kitolva kell megélniük és eljutni egy szintre, ahol már biztonsággal mozoghatnak. Ez nagyon kell, kellene, mert ad egy tartást az embernek, saját képességeinek megtapasztalását, amire később támaszkodhat.
A férfiasság és a nőiesség alakulását nem látom olyan sötéten, bár a virtuális világ valóban betesz, mert pótlékként működtethet kapcsolatokat. Tehát hiába jelöl be ezer ismerősöd a FB-n, csak az a kapcsolat ér valamit, ahol személyesen is tudtok beszélgetni. A virtuális világ pl. Japánban is nagyon kiterjedt, annyira hogy a párkapcsolatokat egyenesen le is építette, nem nagyon randiznak, inkább manga pornót néznek.
Régebben is megvoltak a rendszerek hátrányai, pl. a Nyírségben, de nem csak ott fél falukat le lehetett volna csukni, mert részegek verték az asszonyt rendszeresen, csak ezeket már nem emlékszünk annyira, a régi rendszerek előnyei élnek bennünk jobban, az emlékezet megszépíti a múltat.
Alapvetően egyetértünk, van sok káros jelenség manapság, túlhajtott és mesterkélt dolgok, régen sem voltak az emberek angyalok, de az "elhajlásokat" jobban lekezelték, a pap bácsi vagy a madam vagy a falu bölcse vagy a cigányvajda, széteső közösségeket nem pótol bármilyen vittuális világ.