Ideo-logikák

Három részre szakadt az ország

Modernisták, maradiak és nihilisták

2019. március 13. - Tamáspatrik

Szokás beszélni manapság a modern országokban is kettészakadt társadalmakról, amelyek mögött nagyon eltérő életmódok is lehetnek, például egy számítógépes programozó aligha tudja magát jól megértetni azzal, aki kecskéket tenyészt egy tanyán. A világ számos országában okoz feszültségeket ez az alaphelyzet: a britek egy része számára azért nem elfogadható a Brexit, mert az túl engedékeny az EU irányában, másoknak viszont már így is túl kemény. Hogy mi lesz ebből a jövőben arról lehet olyan sejtésünk, hogy egy nagy káosz és egyre élesebb konfliktusok, amelyre a parlamentáris demokráciák is rámehetnek (a britek jártak az élen szinte mindenben az elmúlt évszázadokban). Érdemes viszont megpróbálni alaposabban megérteni a szélsőséges típusokat, mert manapság ezek viszik a prímet a mérsékeltebb felfogásúakat háttérbe szorítva. Utóbbiak mindenképpen kommunikációs hátrányban vannak, mert aki nem elég harsány, annak hangját könnyen elnyomja manapság a közéleti zaj.

Az első csoport: modernizmus hívei

Általában a politikai baloldalhoz szokták őket sorolni mostanában, eléggé jól elboldogulnak napjaink információ özönében, nyitottak a változásokra és az újdonságokra. Hisznek a tudományban és hagyományos értelemben véve kevéssé vallásosnak mondhatóak. Általában jól képzettek, idegen nyelveket beszélnek és munkakörük is gyakran kommunikatív jellegű.

A humanizmus híveinek mondhatóak, de ezt néha kissé mechanikusan képviselik és nem mindig ismerik fel az eszme korlátait. A baloldal feltűnő politikai naivitása, hogy majd a modernizálás, a tudomány, az új technológiák bevezetése megoldja a problémákat, a "nyugati kultúrkör" iránti feltételek nélküli elkötelezettség hívei, kevés reálpolitikai érzékkel. A virtuális valóság rabjai is lehetnek és túlságosan individualisták, zömmel nagyvárosok lakói, ahol nem nagyon vannak stabil kisközösségek.

A második csoport: az ókonzervatívok

Régebben egyszerűen maradiaknak hívták őket, de napjaink információözöne is érthető módon sokakat visszahúzódásra késztet, mivel úgy érzik, hogy nem sok esélyük van a kiélezett versenyben (amiben az oktatás gyenge színvonala és a növekvő vagyoni különbségek erősen belejátszanak). Még pár évtizede egy viszonylag szűk csoport volt, manapság egyre többen osztják ezt a felfogást, jellemző tehát a jobboldali radikalizmus terjedése. Olyan világot próbálnak felépíteni, amely számukra ismerősebb, megszokottabb közeg, és ahol a szabályokat számukra kedvező módon tudják alakítani. Inkább defenzív, rendpárti felfogás jellemző rájuk. Ingerszegényebb környezetet részesítve előnyben, falvakban és kisvárosokban élnek nagyobb számban. Kevésbé racionálisak mint az előző csoport, ösztönösebb és érzelmesebb beállítódásúak pozitív és negatív értelemben véve egyaránt. Ebből következően:

Nem nagyon tudnak egymással kommunikálni

A modernisták a szigorú racionalitás hívei, nem nagyon szeretik a szimbólumok használatát és a homályos megfogalmazásokat sem. Az ókonzervatívok történetekben, mítoszokban képzelik el a valóságot és ezeket az alapvető elveiket és mítoszaikat semmilyen érvelés nem képes megingatni. Nekik voltaképp mindez "szentségtörés", mert szilárdan hiszik, hogy a "lényegben" úgyis nekik van igazuk. A baloldalnak fel kell adnia a más felfogásúak minden áron való racionális meggyőzésének kísérletét, hiszen a hitek nem racionális alapon nyugszanak, másrészt pedig nem mindig annak van igaza, aki hatásosabban érvel egy vitában vagy több érvet tud felhozni. (Ugyanis nehéz megítélni a vitában az egyes tényezők, szempontok valódi súlyát, inkább az idő tudja eldönteni.) Harmadrészt nem ugyanabban a világban élnek az emberek, a helyzetük és nézőpontjaik abszolút eltérhetnek, sokkal nagyobb empátiára van szükség.

A közeledés nem történhet szavakban

Akik nem csak egyféle életmódot ismernek, hanem például a nagyváros és falu világában is abszolút otthon tudnak lenni, a hagyományokat, a természetet is tisztelik nem csak a modern technikát, ők könnyebben tudnak kapcsolódni olyanokhoz, akiknek a felfogása eltér az övéktől. Az egymás iránti alapvető tisztelet és elismerés bármely esetben alapvető ahhoz, hogy feladják az emberek a csoportos védekező reakcióikat. Meg kell ismernem a másik világát jobban, hogy ne ítélkezzek róla túl könnyen és elhamarkodottan. Néha sajnos az ideológiai agymosás olyan szintű, annyira erős indulatokat mozgat meg az emberek között, hogy a kölcsönös sértettség és neheztelés miatt az egyébként baráti kapcsolatok teljesen megszakadhatnak.

A tehetségesség és ami mögötte van

A tehetség borzasztó csalóka dolog, van egy olyan optikai illúzió a belterjesnek mondható közösségekben, hogy mennyire sok tehetség van közöttünk. Például megtörténik, hogy egy iskola legjobbjai el vannak szállva saját maguktól, összehasonlítási alap híján csak később derül ki, hogy csak egy apró kis tóban voltak ők viszonylag nagy halak. A kisebb-nagyobb közösségek tagjainak végül is igazuk van, hogy mennyi tehetséges embert látnak maguk között, csak azt felejtik el, hogy a tehetség mennyire nem minden. Ha nem kerül megfelelő közegbe, ha a jellemhibáit nem tudja legyőzni, ha nem elég szorgalmas, ha túlságosan szétszórja erőforrásait vagy ha nincs elég szerencséje, akkor sosem lesz igazán sikeres. A tehetségek nagy része ilyen okok miatt nem tud teljesen kibontakozni, a mítoszgyártás pedig úgy szól, hogy mi magyarok nagyon jók vagyunk, csak mások nem hagynak minket érvényesülni: a "háttérhatalmak", a nyugati tőke, gonosz politikusok stb. miatt kényszerülünk másodhegedűs szerepbe. Ha pedig megvan az alaptétel, utána már könnyűszerrel gyártunk mítoszokat arról, hogy például a szocialista nagyipar milyen jó volt (nem volt olyan jó) vagy a népünk milyen különleges (ez igaz, csakhogy mindegyik népre igaz valamilyen módon).

Nem csak nálunk probléma mindez

A közéleti diskurzusunk borzasztó belterjes, mintha a problémák csak nálunk lennének súlyosak: pedig egyik kelet-európai országban sincsenek komoly világmárkák és magas szintű saját technológia sem. A demográfiai trendek Európa-szerte mindenhol kérdéseket vetnek fel, amelyekre mindenki különféle megoldásokat keres, a környezetvédelem vagy a közoktatás fejlesztése terén szintúgy, de a fokozódó verbális agresszió is szinte mindenütt problémát jelent. Egymás tapasztalatainak felhasználása általában hasznosabb lehet mint minden áron saját megoldásokon agyalni, legalábbis nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy a mi általunk kitalált út lesz a legjobb. A legtöbb sikeres országban a finnektől Koreán át a japánokig leginkább másoktól igyekeztek tanulni és mások bevált módszereit törekedtek átvenni. Mi viszont sajnos egy befelé fordulásra, zárkózottságra hajlamos ország vagyunk, ahol tartja magát az a hiedelem, hogy ami máshol bevált az nálunk nem fog működni. Ahogy régebben az EU szakértők mondták: a magyarok nem kérnek tanácsokat, ők mindent úgyis jobban tudnak. (Meg is lehet nézni nálunk az egészségügy, az oktatás vagy a nyugdíjrendszer állapotát.)

A harmadik-féle felfogás a nihilistáké

A régi török világra emlékeztet a modern "janicsárok" nagy számú jelenléte, amely a társadalmunkat három osztatúvá teszi. (Természetesen most szigorúan vett közéleti szempontból vizsgálva, magánéletükben ők is lehetnek ugyanolyan rendes emberek mint bárki más.) Nem azokra vonatkozik ez a jelző, akik a létminimumon vegetálnak, teljes egzisztenciális kiszolgáltatottságban másoktól. Leginkább értelmiségiekről van szó, képzett emberekről, arról amit "az írástudók árulásának" neveztek, amikor egyesek eladják magukat a hatalomnak mindenféle lelkiismeretfurdalás nélkül. Bemagyarázzák maguknak, hogy ők hozzák létre a társadalom egységét, holott inkább szétzilálják azt. Nincsen semmilyen meggyőződésük, hanem azt szolgálják mindenféle elvek nélkül, aki a pénzt adja. Strómanok, jól megfizetett köztisztviselők, egyéb állami hivatalnokok, önkormányzati képviselők, lekenyerezett bírók, ügyészek, "vonalas" médiamunkások, szakmájukban semmire nem becsült álszakértők és áltudósok, komisszárok állami cégeknél, a korrupció támogatói stb.

Mindig azt nézik, hogy a "hatalom" mit vár el tőlük, milyen központi utasítás szellemében kell tevékenykedniük és mi a napi parancs. Nem ritkán túl is teljesítik a központi parancsot, nehogy akár gyanú is felmerüljön a hűségüket illetően. A NER rendszeréről van szó voltaképpen, mindent támadnak, amely nem NER-kompatibilis és potenciálisan veszélyt jelenthet. Mivel ők nem gondolkodnak csak utasításokat teljesítenek, ezért a rendszer szempontjából minden gondolkodó értelmiségi egy kicsit gyanús. A bürokrata beidegződések egyébként is erősek nálunk, nagyon sokak legfőbb motivációja munkahelyükön a félelem, a magyar menedzserek is gyakran passzívak és inkább pozíciójuk védelme az elsődleges számukra a cég valódi érdekével és fejlődésével szemben.

Hűbéri rendszer

Lázár János eltávolításával a rendszer példát statuált azzal, hogyan járnak azok, akik engedik az ellenzék megerősödését a saját területükön. (Úgy tűnik, hogy a kormány számára ellenzék = ellenség a háborús logika alapján. De semmiképpen sem partner.) A Tállai-félék ebből tanulva minden eszközt felhasználnak, hogy a hűbér-birtokon ne léphessen fel NER-konkurens politikai erő. A vezetés által statuált példa a hierarchia alacsonyabb, helyi szintjein is mérvadó, ezért a legpiszkosabb eszközöktől sem riadnak vissza a sejhajukat féltve, a potenciális versenytárs tönkretétele érdekében. Az apparátus mögé bújva, a kormányzat jelszavai mögé bújva a mai janicsárok az arc nélküli ember újabb típusát testesítik meg. EZ már valóban a régiónkban egyfajta hungarikumnak mondható, habár büszkék nem lehetünk rá. Azonban mindazok támogatni fogják, akik abban hisznek, hogy háború zajlik a szuverenitásunkért, és ebben a háborúban a piszkos eszközök is megengedettek. Ők a történelem órán vagy nem figyeltek, vagy igyekeztek elfelejteni a tanultakat. Vagy pedig még mindig középkori szellemiségben, a "mindenki mindenki ellensége" elvet tartják mérvadónak. (És persze "a nőket meg kell védeni" romantikus, hazug lovagi mítoszt.)

Túl naiv és túl gyanakodó szélsőségek

A baloldali liberálisok kifinomultabbak, de hajlamosabbak a fellegekben járni, a radikális jobboldaliak primitívebbek, de inkább reálpolitikusok. Az előbbiek túlzott naivitásra, az utóbbiak paranoiára hajlamosak. (Csurka Istvánról a '90-es évek elején azt tartották, szerintem joggal, hogy amennyire jó drámaíró volt, annyira paranoiás politikai nézetei voltak.) A baloldal esetében olykor kérdőjeles vagy kevéssé meggyőző a nemzeti érdekvédelem, a jobboldal viszont nem hisz a pozitív összegű játszmákban, emiatt destruktív lehet (ha a másik 51%-ot kap a közös haszonból, az már nekik elvi veszteség, mert a másikat jobban megerősíti). A megoldás a kettő közötti arany középút, amelyen sajnos eléggé kevesen járnak manapság. Ezzel szemben mindkét szélsőség meg van győződve a saját igazságának egyedüli létjogosultságáról, más szóval, hogy a másik oldal teljesen hülye. Ezt az alapállást kellene először feladni az előrelépéshez és elfogadni, hogy szituációtól is függ az egyes oldalak igazsága.

A kormány a szavakban jobboldali radikális, fű alatt viszont nem ritkán mérsékelten jobbos intézkedéseket is behoz, amely sokat lendítenek a gazdaság helyzetén. Ezzel együtt nyilvánvalóan nagyon rossz példákkal jár elöl, főként etikai vonatkozásban, amely hosszabb távon okozhatja a legnagyobb károkat a társadalom életében.

A bejegyzés trackback címe:

https://ideo-logic.blog.hu/api/trackback/id/tr1514687326

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

midnightcoder2 2019.03.14. 09:14:10

Egy mondatba összefoglalva: vannak a nagyok okos csak kicsit naiv liberálisok, és a hülye elmaradott konzervatívok, és közönyös hülyék. Ahogy azt a valóban elég naiv, viszont túlzottan azért nem okos liberális elképzeli magának a világot.

felső határ nincs 2019.03.14. 09:16:04

Azert nincs kommunikacio, mer 2/3 van. A tobbi rizsa.

Sir Galahad 2019.03.14. 09:42:10

Hiányos a felsorolás. Vannak egyéb csoportok is. A legnagyobb létszámú közülük az, amelyik nem foglalkozik pártpolitikával, ideológiával, filozófiával, egész egyszerűen csak szeretné élni a maga életét. Orbán arra érzett rá, hogy nekik kell gesztusokat tennie. Az ókonzervatív rétegnek felesleges, mert ők ideológiai okok miatt, jobb híján egyébként is mellette állnak, a modernistáknak szintén, mert ők ugyancsak ideológiai okokból következetesen szemben állnak vele. A janicsárokkal meg értelemszerűen annyi a teendője, mint bárhol bármilyen kormánynak.

Nancsibacsi 2019.03.14. 09:50:22

Ha raktatok volna ide alulra egy szavazógépet, hogy ki melyik csoportba sorolja magát: 1-2-3-egyéb - akkor tutira az egyéb nyert volna, mérföldekkel.

MAXVAL bircaman közíró · http://bircahang.org 2019.03.14. 09:58:59

A magyar társadalom megosztottsága sokat változott az utóbbi 30 évben.

30 éve volt kb. 30-40 % rendszerellenes, aki senkiben se bízott.

Volt még 30-35 % lelkes nyugatpárti progresszívista, s 30-35 % lelkes nyugatpárti nacionalista. Valamint még 5-10 % baloldali.

Ebből mára megmaradt a kb. 30-40 %-os rendszerellenes, senkiben se bízó tábor. A többi részen drasztikus átalakulás zajlott. A lelkes nyugatpárti progresszívisták lezuhantak 15-20 %-ra, a baloldaliakból még kevesebb lett, s a többség nacionalista lett, köztük egy egyre jobban nyugatellenes résszel.

nemecsekerno_007 2019.03.14. 10:11:04

Basszus ennyire ráérsz?! Hány karakter ez?!?!
Adnék egy szöveget, le kéne csökkenteni harmadára, negyedére. Marketing, PR szöveg, weboldalra kéne :)

Ma Baker 2019.03.14. 10:45:32

A modernizmus hívei kevésbé vallásosak?
Állítólag manapság a tudósok 60%-a hisz Istenben,
Míg 30 évvel ezelőtt ez az arány kb felleennyi volt.

putris72 2019.03.14. 11:31:40

Ha a baloldali pártok,és szavazóik a művelt,és intelligens emberek,akkor miért a nyugdíjasok,és a segélyezettek a szavazóik többsége,és miért a iszlámban látják a jövőt? Hiszen azok a bevándorlok,mindent megvetnek,és üldöznek amiben a balliberális pártok gondolkodnak!

Szalay Miklós 2019.03.14. 11:57:01

Egy jó kis összefoglaló a politikai és gazdasági bal- és jobboldal mibenlétéről:

egyvilag.hu/temakep/073.shtml

Lásd az írás végén a szélsőségek jellemzőit is.

inteligencs elenzeki 2019.03.14. 12:08:58

Tessék mondani, akkor most ha felköltözöm pestre, és a ballibsikre kezdek szavazni, akkor egyből okos leszek ?

Ekkora egy balf.sz posztot.

Nos, az én tapasztalatom pont reverze a poszténak. Idősebb szoci párti ismerőseim, átlagos IQ-ja elég alacsony. És nem csak vidéken.

bontottcsirke 2019.03.14. 12:12:18

Magyar társadalom rétegei: 1 hülye rabszolga proli/csirkefarhát nyugger/díler és hasonlók 2 sertés-vállalkozók padlizsán öltönyben luiz-vutyon életérzés/ 3 kikupálódott proli, aki rémülettel nézi mi folyik itt.4 Akik már csomagolnak/kőkerítést építenek a villa köré/menekülőfélben vannak.

dare 2019.03.14. 13:07:57

Sokat gondolkoztam már azon, hogy miért nem tudja az ellenzék leváltani a Fideszt.
A válasz pedig nagyon egyszerű rá: retorika.
A Fidesz azon az oldalon játszik, ahol a nemzeti, keresztény, konzervatív hívószavakkal simán el tudja érni a megfelő létszámú támogatást a választásokon.
Az ellenzék modernista, neoliberális része pedig nem tudja meghazudtolni önmagát, mindig azon az oldalon játszanak, ami az itt élő többségnek nem igazán a szíve ügye, vagy szabályosan a szöges ellentétét képezi.
Én például százszor is leírhatnám vagy elmondhatnám azt nekik, hogy hogyan lehetne legyőzni a Fideszt, ők azért nem tudják ezeket megfogadni, mert az ellenkezik az ő nézetrendszerükkel, világlátásukkal, meggyőződésükkel (vagy ki tudja).
A Fidesz képes arra, hogy mást tegyen mint amit mond, erre az ellenzék viszont képtelen.
Pontosabban az ellenzék balliberális része képtelen rá, és mivel ők fújják a passzátszelet az ellenzéki oldalon, a Fidesz így tényleg leválthatatlannak tűnik még nagyon sok ideig.

"Csak balról lehet leváltani a Fideszt"
"Jobboldali párt minek, nem elég a Fidesz"

Másik oldal:
"Mindenki kommunista vagy fasiszta, aki nem a Fideszt támogatja"

Két szekta, akik megragadtak a 20-ik században, és szemmel láthatóan remekül is érzik ott magukat.
Nem akarnak másokkal küzdeni, ők csak egymással szeretnének.
És mindketten azokat gyilkolják elsősorban, akik ebbe a bemerevedett struktúrába szeretnének valami változást elérni.
"Állj mögém (nem mellém), akkor leváltjuk közösen a Fideszt"

"Oda ne állj, inkább csendben tűrjed a karaktergyilkolászást, amit sunyin végzünk majd ellened és a kis pártod ellen, mert nekünk csak szóban lennétek jó ellenzék, az igazat megvallva mi az eddig is jól bevált ellenzékhez ragaszkodnánk"

Ez a két szekta legyilkol minden kezdeményezést, és Simicska bukását látva sokan úgy vannak vele, hogy nem is nagyon érdemes harcolni velük.
Akik feltétel nélkül elhiszek mindent a nyugatnak, azok jó helyen vannak a ballib oldalon, akik feltétel nélkül elhisznek mindent a Fidesznek, azok pedig találják meg a számításukat a populista oldalon.
Mindenki más pedig tehet egy szívességet mind a két oldalnak.

Pénz, paripa, fegyver pedig csak ezen a két oldalon van.
Így teljesen reménytelen a mostani szitu, nem lehet látni a megoldást a kialakult helyzetre.
Tényleg nincs megoldás, de ha a nagy egészet kell figyelnem, és meg kellene azt saccolnom, hogy az ország jövője szempontjából melyik oldal okozhat itt kisebb károkat a kettő közül, már őszintén szólva erre se tudnék egyértelmű választ adni.
Mind a két oldal rendkívül káros szellemiséget képvisel az országra nézve, és mégis vakon bíznak bennük a követőik.
Végállomás(?):
"Vagy jőni fog, ha jőni kell
A nagyszerű halál
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll

S a sírt, hol nemzet sűlyed el
Népek veszik körűl
S az ember millióinak
Szemében gyászköny űl"

enrikokaruszo 2019.03.14. 13:33:27

Mórickának mindenről Az jut az eszébe

Andy73 2019.03.14. 13:52:40

"A baloldali liberálisok kifinomultabbak." Ja persze, élükön az ékesszóló böszmével.
Egyébként nagyon iskolás, tankönyvízű ez a szöveg, és nem sok köze van a valósághoz, az ennél sokkal bonyolultabb.

na__most__akkor 2019.03.14. 13:53:29

@bontottcsirke:
- a libsi onnan jön, hogy LIBerális
. a libsi ezenkívül onnan jön, hogy Bibsi
- a bibsi onnan jön, hogy BIBoldó - amit a zsidókra szoktak mondani
- különben, a biboldó - eredetileg - megkeresztelelent jelent
- a lipsi és a lippsi már csak a hab a tortán, mint bemutatkozás/önkifejezés

Te, és a hozzád hasonlók - túl sok van belőletek - olyan szavakat SZAJKÓZTOK, aminek a jelentését nem ismeritek.

Piti kis seggfejek...

Mickey Pearce 2019.03.14. 14:00:46

Szerintem első csoportba tartozótól meglepően objektív / "balanced" írás, gratulálok a szerzőnek :-)
Azért ahogy néhány hozzászóló jelezte, a valóság ennél sajnos sokkal durvább...
És ez igaz a nyugati és keleti társadalmakra egyaránt, először ugy olvastam hogy ez a nemzetközi helyzetről szól (pl Brexit elmebaj) de aztán nagyon ráfordult a magyar helyzetre.

A baloldal / progresszív oldal tagjaira a tapasztalatom szerint nagyon igaz az, hogy a dolgok természetes módján visszhangkamrákban ülnek és a szerzőnél sokkal kevésbé objektíven látják a dolgokat. És ezért a balliberális média és megmondóemberek nagyban felelősek. Példa: a választások előtt mentek körbe videók zero IQ szerencsétlenekkel és úgy kommentálták őket hogy ilyenek a fidesz szavazók. Mintha ilyenek nem lennének az MSZP, DK vagy Jobbik szavazói között is. Aztán szembe jött a valóság, mikor április előtt körbeérdeklődtem, kiderült hogy az én diplomás, művelt, értelmes, nemzetközileg mozgó ismerőseim között rengeteg fidesz szavazó van (van aki 4 kontinensen volt manager nagy USA multinál és pont a tapasztalatai alapján lett totál rasszista és migráns soros ellenes, vagy olyan bank vezérigazgató aki 2,5 évig járt Londonba Executive MBA-re havi 1 hétévégén és attól lett teljesen szésőséges fasiszta amit ott látott). Amig ezeket nem sikerül valahogy megérteni és feldolgozni a bal oldalon, addig sajnos marad a fidesz.

Még egy dolog a "paranoiás jobboldali radikálisokra": Én amig volt SZDSZ, rájuk szavaztam (persze külföldről könnyű volt, tudom kurva anyámat, Mea culpa, mea maxima culpa) de amikor a 2015-ös migráncsjárás kapcsán a harmadik nyugaton élő zsidó bankár ismerősöm fejtette ki a korlátlan befogadást támogatandó, hogy "tulajdonképpen a holocaustot az európai fehér emberek követték el, ezért nekem nincsen kifogásom az ellen, ha ezek lecserélődnek harmadikvilágbeli népekre". Na ettől lefejeltem a falat és azóta inkább náci lennék... Összeesküvés elmélet, paranoia, soros, mi?? Az 5 NGO, amelyek hajói hurcolták a feketéket Libiából (libiai parti vizekről) Olaszországba, mindegyik kapott finanszírozást soros szervezetektől és más hasonló zsidó forrásokból. Hát így...

Jakab.gipsz 2019.03.14. 14:09:37

T. Tamáspatrik ! Van egy kérdésem!

A demokrácia exportőr Sorost melyik kategóriába sorolod? Modernisták, maradiak és nihilisták stb.

Nincs közöttünk csicska 2019.03.14. 14:24:09

Tolem gyikvallu modernista lippshy is lehet iniszterelnok, ha hozza a GDP novekedest, adossagcsokkentest es a beremelest.

Marmint nem mas orszagokban, hanem itt.

inteligencs elenzeki 2019.03.14. 15:03:05

@Jakab.gipsz:

"A demokrácia exportőr Sorost melyik kategóriába sorolod?"

A racionalistába. Az öreg mindig tudta mit csinál, miben van az üzlet. Most a fogyasztóimportálás a stratégia. A lényeg, hogy pörögjön a piac.

Nincs közöttünk csicska 2019.03.14. 15:05:25

@Comte de Gippaud: Sajnos a szarabok csak az adofizetok penzebol tud fogyasztani....

De a zsidonak mind1, hogy az allamnak, vagy a szarabnak adja a hitelt.

Nincs közöttünk csicska 2019.03.14. 15:18:27

@Comte de Gippaud: Sajnos a szarabok csak az adofizetok penzebol tud fogyasztani....

De a zsidonak mind1, hogy az allamnak, vagy a szarabnak adja a hitelt.

Jakab.gipsz 2019.03.14. 15:20:32

@Comte de Gippaud:

"A lényeg, hogy pörögjön a piac." Kurázsi mama is ezt mondta.

A Párizsban meggyilkolt zsidó matrónának is magyaráztátok el.

midnightcoder2 2019.03.14. 15:29:25

"A baloldali liberálisok kifinomultabbak"
Már amelyik le tudja írni helyesírási hiba nélkül az olyan bonyolult szavakat hogy kifinomultabb...

Szabványok 2019.03.14. 15:47:06

Hát, én egyikbe sem tartozom. Konzervatív vagyok és liberális. Nálam ez a racionalizmust és a szabadságot jelenti.
Konzervatív vagyok abban az értelemben, hogy csak akkor fogadom el az újat,ha bizonyítottan jobb, mint a régi. Épp ezért számomra a "korszerű" inkább pejoratív kifejezés.
- Miért jobb ez a ház, ez az autó, intézményrendszer, stb.?
- Mert korszerűbb.
- :-(

Természetesen van bennem újító hajlam is, de szigorú kockázatelemzés után. Ha nem lehet belőle baj, ha nem kerül sokban, ha visszacsinálható, akkor miért ne?

inteligencs elenzeki 2019.03.14. 15:48:11

@Nincs közöttünk csicska:

"De a zsidonak mind1, hogy az allamnak, vagy a szarabnak adja a hitelt."

Úgy általában a befektetőknek mindegy. Lesz.rják ők a fallal körülvett birtokukról, vagy a Bahamákról, hogy Európa utcáin hány embert késelnek meg, vagy hány nőt erőszakolnak meg. A fogyasztói tömeg legyen meg, oszt csókolom.
Ha meg a nem is olyan távoli jövőben európában kitör a polgárháború, a fegyvereladás újjáépítés stb. hadd szóljon.

HaCS 2019.03.14. 18:29:19

"Az egymás iránti alapvető tisztelet és elismerés bármely esetben alapvető ahhoz, hogy feladják az emberek a csoportos védekező reakcióikat."

A feltétel magától nem adott(sajnos), a célra pedig nincs igény. Nincs motiváció.
Nem jár vele előny, viszont kényelmetlenségeket okoz.
Nem is tesz senki erőfeszítéseket ilyen irányban, és ezt mindkét szempontból teljesen érthetőnek tartom.

"Meg kell ismernem a másik világát jobban, hogy ne ítélkezzek róla túl könnyen és elhamarkodottan."

Ez meg simán nem igaz. Nem kell ismernem a másik világát, ahhoz, hogy NE ítélkezzek.

Tamáspatrik 2019.03.14. 22:32:02

@midnightcoder2: Ezt nem én írtam így, hanem a te értelmezésed.

Tamáspatrik 2019.03.14. 22:33:12

@Sir Galahad: Az egyéb nem játszik manapság.

Tamáspatrik 2019.03.14. 22:33:54

Lehetett volna az alcím: LABANCOK, KURUCOK ÉS JANICSÁROK.

Tamáspatrik 2019.03.14. 22:43:07

@szepipiktor: "bolsevik kollektivizmus" az micsoda? Ki határozza meg? Szerintem a kormánypolitika eléggé bolsevik, azaz erőszakos, kényszerítő jellegű.
"Hiszen az átlagember a saját és szerettei sorsát, és nem utolsó sorban nemzetének a sorsát fontosabbnak tartja a idióta izmusoknál" Aki a nemzete sorsát mindennél fontosabbnak tartja az a nacionalizmus nevű, korántsem veszélytelen izmus híve.
"multik rátelepedése a egyénre" - ezt nem értem, te választod meg, hogy mit fogadsz el, ki is vonulhatsz a társadalomból, már a 2.mondatom egy ilyen példa.
"semleges, passzív halmaz" -az mért lenne jó, ha valaki passzív? Azzal bárki bármit megtehet, pl. nem áll ki a jogaiért. Vagy pedig pontatlanul fogalmazol.
"lenihilezi őket." olvasd már el a cikket rendesen: nihilista az, aki oda áll, ahonnan a pénzt nyomják neki.
Stb.
Ezt a se füle se farka gyalázkodást ki kellett moderálnom, bocs.

Tamáspatrik 2019.03.14. 22:44:12

@Ma Baker: HAGYOMÁNYOS értelemben kevésbé vallásosak, a nagyon racionális ember nem annyira jár templomba - ettől még lehet vallásos.

Tamáspatrik 2019.03.14. 22:45:14

@putris72: A falvakban és a kisvárosokban nyerte magát agyon a Fidesz.

Tamáspatrik 2019.03.14. 22:45:52

@putris72: Hogy jön ide a bevándorlás, nem is arról szól, fölösleges behozni.

Tamáspatrik 2019.03.14. 22:47:45

@Comte de Gippaud: A baloldal nem csak szoci párt, Momentum, LMP is lehet. Egyébként a belinkelt felmérés állapította meg, hogy mennél jobboldal felé tolódik, annál primitívebb a szövege.
A primitívebbnek viszont nem biztos, hogy nincs igaza adott esetben, tessék elolvasni jobban a cikket.

Tamáspatrik 2019.03.14. 22:48:38

@bontottcsirke: Ez jó, a sírás és nevetés határán. ...

Tamáspatrik 2019.03.14. 22:59:09

@dare: Köszi a részletes hozzászólást, ez kb. a cikkem logikáját követi. Többször leírom, hogy mindez nem csak nálunk van ez így, hasonló szélsőségesen polarizált táborok máshol is vannak, az USA-ban is és a briteknél is l. brexit. De hozhattam volna az olaszokat is példaként. A mérsékelteknek nem sok babér terem ezekben az országokban mostanában. Ez azonban az életmódok polarizációjából is levezethető felállás.
Van olyan is, hogy nálunk a hatalom lekenyerezi a mérsékelt felfogásúakat, vagy pedig elriasztja őket a szerepvállalástól.

A két szélsőséges tábor nem annyira rossz, amíg felvállalja önmagát, a nihilista janicsárok okozzák a legtöbb kárt erkölcsileg, egyértelműen. Azt mondom és azt teszem, amiért megfizetnek. Régen a kisnyilasok, az ávósok, bürokraták tömege, párttitkárok nagy része volt ilyen.

Tamáspatrik 2019.03.14. 23:00:05

@enrikokaruszo: Akkor te Móricka vagy, mert a cikk sok mindenről szól.

Tamáspatrik 2019.03.14. 23:02:28

@Andy73: Ez egy konkrét felmérés, amit belinkeltem, hogy kifinomultabbak. Ténykérdés. Viszont ez bitzos, hogy jó, ahogy a cikkben is leírom, mert nem elég reálpolitikusok. Lehet valaki túlságosan kifinomult és nem elég gyakorlatias pl. Ezen a téren egyébként jobb is a kormány mint a balos kormányok legtöbbje volt.

Tamáspatrik 2019.03.14. 23:03:09

@Tamáspatrik: Nem biztos, hogy jó, hogy kifinomultabbak.

Tamáspatrik 2019.03.14. 23:10:19

@Mickey Pearce: Köszi. A paranoia az egy eltúlzott reakciót jelent, nem annak tagadását, hogy befolyásos akár zsidó akár bankár lobbi csoportok nem léteznének. Ott paranoiás, amikor azt mondom, hogy mindent szükségszerűen ezek a csoportok mozgatnak és a megszállottság, hogy mindig ezzel foglalkozom.
Ebből következően, aki kiírta, hogy "ez egy zsidómentes autó", az nagyban téved, mert a tudata tele van zsidókkal, a fejében folyton ott nyüzsögnek a zsidók. Ez a megszállottság, a paranoia (bár lehet, hogy pszcihológiailag kicsit pongyola a meghatározás.) A bolha kellemetlen és tud csípni, de mégsem elefánt.
Lehet egyszerűen nemet is mondani ezekre és ennyi.
A humanizmust említem, hogy szép eszme, de megvannak a korlátai (pl. álcázott humanizmus is lehet, ahogy írod.)

Tamáspatrik 2019.03.14. 23:11:32

@Jakab.gipsz: Nem ismerem, de valszeg modernista.

Tamáspatrik 2019.03.14. 23:13:55

@midnightcoder2: Egy felmérés eredménye, amelyet szövegelemző programmal végeztek el, ergó ténykérdés. A kifinomultabb viszont nem mindig jobb vagy célszerűbb. Az operaházban igen, a politika világában láthatóan nem.

Tamáspatrik 2019.03.14. 23:14:42

@Szabványok: A reformkorban ez volt a "fontolva haladó".

Sir Galahad 2019.03.15. 07:00:02

@Tamáspatrik: Dehogynem. Ők vannak nagyon nagy többségben.

Andy73 2019.03.15. 14:50:54

@Tamáspatrik: A konkrét felmérés, amit belinkeltél NEM Magyarországról készült. Te pedig Magyarországról írtál. legalábbis nem jelzed, hogy az ország alatt egy másik országot értesz.
Ezért is írtam, hogy iskolás, tankönyvízű szöveg. Nyugaton lehet, hogy így van, Amerikára, Trumpra igaz lehet, de nálunk teljesen más a helyzet. Az itteni baloldalnak, liberálisoknak semmi köze a nyugatiakhoz, ezek többnyire primitív posztkommunisták, a volt KISZ-titkár böszmével az élen. Esetükben nem a tehetség, hanem a pártállam és a kontraszelekció volt az érvényesülés záloga. Ezért is esélytelenek ma arra, hogy demokratikus úton választást nyerjenek. Ez már 2006-ban is csak trükkök százaival sikerült nekik, ahogy Öszödön bevallotta a böszme.

Tamáspatrik 2019.03.16. 21:19:56

@Andy73: Tévedsz, nálunk a baloldal kb. olyan mint nyugaton. Jobb ha elhiszed ezt a "tankönyvizű " szöveget, mintha saját ideologiával csapod be magad. pl. Gyurcsány és a baloldal közé egyenlőséget teszel.
Az emberek nálunk is hasonloan gondolkodnak mint tőlünk nyugatra, kb. hasonlo választoi arányok vannak, csak máshol nem manipulálták és torzitották el a választási rendszert. Az egyetlen különbség, hogy tőlünk nyugatra nincs egy miniszterelnök, aki Lenint idéz és a gyakorlatban a "minden hatalmat a szovjeteknek" elvet követi. (Addig harcolt a komcsik ellen, amig olyan nem lett mint ők...)