Ideo-logikák

Ideo-logikák

Kik a felelősek a klímakatasztrófáért?

2019. május 07. - Tamáspatrik

Na persze, hogy az "elit". (Nem is mi, mezei polgárok az tuti :) A dolog persze egy kicsit "rafkósabb" ennél: ha a probléma legfontosabb háttér okait képesek vagyunk feltárni, akkor már megfelelő gyógymódokat is fogunk tudni ajánlani.

Lapos közhelyek nem segítenek (akármilyen okos emberek is hangoztatják)

Kezdjük a másik végén. Van ugyebár a "fogyasztói társadalom" mantrázása. A "fogyasztói társadalom" emlegetése olyan mint a rágógumi, csak nyúlik és senki nem tudja megmondani, hol vannak a határai, évtizedek óta emlegetjük annyira, hogy lapos közhellyé vált. Ja, ami közhely az gyakorlatilag hamis állítás, hiszen ha a közhelyek segítenének bármit is, a világ problémáit már megoldottuk volna. A közhelyes mondatok voltaképp a gondolkodásunk lustaságának indikátorai.

Feltűnő, hogy mennyire nem használható, állítólag "fogyasztói társadalomban" élünk, de itt megáll a tudomány, egyszerűen nem lehet vele mint kezdeni. Egy tipikusan terméketlen kategória, nyilván mert túl differenciálatlan és túl széles körben alkalmazzák az eredeti jelentéséhez képest. Van ugye olyan, hogy "konzumerizmus", viszont ennek nincsen meg a saját Marxa sem Hitlerje, ez tehát nem klasszikus ideológia. Maradjunk abban, hogy ilyen nem létezik - olyasmi, hogy emberi mohóság viszont már sok évezrede igen, ezen kívül pedig a státuszfogyasztás is egy nyilvánvalóan létező jelenség (amikor attól vagyok valaki amim van).

Az arisztokrácia egykor diszkrét bája

Arisztokratának születni kellett a régi időkben, csak nagyon ritkán emelkedett fel valaki (illetve emelte fel a király) a legfelső társadalmi csoportba. Az arisztokraták a fényűzéssel jelezték a társadalom felé, hogy magasan fölötte állnak az egyszerű polgár életmódjának - luxusfogyasztással, kastélyokkal, pazarló életmóddal, csillogással stb. Senki nem gondolta régen, hogy a 21.században több milliárd ember fogja elérni az egykori arisztokrácia életszínvonalát (a mai középosztály és afölöttiek), ami már olyan mértékű, amit a Föld bolygó nem képes eltartani. (Ja, a legtöbb baj mindig abból származik, hogy "nem gondoltuk", "álmunkban sem jutott volna eszünkbe.")

A kapitalizmus azzal indult, hogy távolsági kereskedelem révén, majd később vállalatok alapítása nyomán létrejött egy olyan nagypolgárság, amely a vagyonának nagyobb részét nem az örökölt földbirtoknak és ingatlanoknak, hanem a saját üzleti sikereinek köszönhette. Megdőlt az a dogma, hogy a születés határozza meg, hogy ki milyen társadalmi osztályhoz tartozhat és megnyílt a meggazdagodás elvi lehetősége sokak számára.

Mindig az elit volt a példakép

Azt is tudjuk, hogy a gasztronómia, a divat és még sok minden az arisztokraták kastélyaiból indult és a köznép (módosabb része) próbálta valamennyire, egyszerűsített formában utánozni. Az emberek mindig felfelé néztek, a példát az elit szolgáltatta, őket próbálták utolérni. Mindenki az eggyel fölötte állót, a szegényparaszt a gazdag parasztot, a szegény pógár a gazdag pógárt a gazdag pógár az arisztokratát igyekezett majmolni. Az ipari forradalom lehetővé tette, hogy tényleg elérjük lényegében ugyanazt az életmódot (legalábbis a napnak annak a részében, amikor nem kell dolgozni).

Tehát ami a hintó volt régen azt a szerepet a gépkocsi tölti be, férfitársaságban egykor lovakról folyt a szó leginkább, mára a verda lett az egyik kedvenc téma.

Mi is jóval nagyobb házakat is építünk igen gyakran mint amekkorára valóban szükségünk van.

A szolgák hadát a különféle gépek helyettesítik.

A különféle zenészeket és komédiásokat manapság a TV csatornák, szórakoztató web oldalak stb. varázsolják elő.

Most ne jöjjön senki azzal az érvvel, hogy a középosztály mennyit szenved, mert ez esetleg igaz lehet Európában és az amerikai kontinensen, de a világ legnépesebb részén Ázsiában most érték el sokan ezt a szintet, közel 1 milliárdan vannak már és számuk gyorsan növekszik. (És akkor még nem volt szó a szintén népes felsőbb osztályokról.)

A pazarlás kódolva van a rendszerbe akár öltözködésről, akár táplálkozásról van szó, hiszen "megengedhetjük magunknak" ezt is, éppúgy mint az egykori arisztokrácia (nem a polgár és semmiképp nem a paraszt). Pontosabban szólva úgy tűnik, mintha megengedhetnénk.

A közlekedés módjával jól leírható, hogy az emberek milyen társadalmi réteghez tartoznak

Hans Rosling nyomán, a leggazdagabbak jellemző közlekedési eszköze nem ritkán a repülőgép: magánrepülővel, menetrend szerinti üzleti járatokkal, üdülési charter gépekkel utaznak. (Ez messze a legkörnyezetszennyezőbb közlekedési forma.)

A középosztály leginkább autóval közlekedik, a gazdagabbak nagy csili-vili batárokkal (amilyen nagyon jól megvédi a benne ülőt, olyan veszélyes egy baleset során a másik autósra vagy a gyalogosra...), a szegényebbek régi ütott-kopott vagy kicsi járgányokkal. (Igen gyakran az autó is kódolva jeleníti meg a társadalmi státuszt és a vagyont.)

Szegényebb országokban napi közlekedési eszköznek a bicikli számít.

Végül pedig Fekete-Afrika kis falvaiban vagy az ázsiai nyomornegyedekben vegetáló emberek örülnek, ha egy jó pár cipőt tudnak szerezni.

E téren mindjárt látványos változásokra van szükség

Például annak a felfogásnak a megváltoztatása, hogy nem a nagy autó a menő, hanem lehet nyugodtan közlekedni kerékpárral is, nem csak sporteszközként, hanem például munkába járás céljával is. A hollandoknál vagy a dánoknál előfordul, hogy a bicikliutakon reggelenként szabályos dugók jönnek létre olyan sokan használják, én egy kisebb városban naponta járva egy-két biciklisnél többel nem nagyon találkozom (a vadi új bicikliúton sem).

A leggazdagabbak számára sem lételem annyit repülőzni, hiszen ma már nem elemi szükséglet a személyek helyváltoztatása, az információ áramoltatása ezt nagyrészt képes helyettesíteni.

Akár ilyen dolgokkal is kezdődhetne az elit példamutatása.

Létezett puritán elit valaha is?

Általánosságban az elitek mindig is fényűző életet éltek, a királyokat és a főpapságot is beleértve, vannak azért kivételek. Ilyen kivétel a 20.század legpozitívabb hatású politikusa, Gandhi, de előfordult már régebben is, hogy megváltozott a társadalmi közfelfogás. A római korban is látni erre példát, amikor divatba jött áttérni a keresztény hitre és a gazdagabbak közül is sokan felhagytak a fényűző lakomákkal. A középkor végén a puritanizmus terjedt el egyes országokban. (A protestáns vallások eleve puritánabbak és kevésbé tartják fontosnak a külsőségeket mint a katolicizmus.) Ezek persze megint nem tömegesnek és általánosnak mondható, de mégis reményt adó példák.

 A vérbeli humán emberek kiválóan írnak, de kevéssé értik a modern világot

Élesen elvált a múlt században a humán és a reál (technokrata műveltség), a humán emberek tudnak az új jelenségekről, ezek hatásáról úgy írni, hogy az megragadja az olvasót, viszont azt lehet mondani, hogy szinte sokkot kaptak a változásoktól ("jövősokkot"), csak kapkodják a fejüket. Egyesek afelé tendálnak, hogy a kapitalista társadalmat szét kell verni, - mi itt Európa kevésbé szerencsés részén tudjuk, hogy valamennyire működőképes társadalmak helyén milyen borzasztó rendszerek jöhetnek létre néhány ember agyrémei nyomán. Nem kell semmit szétverni, annál inkább át kell építeni. (Vagy említhető a nagy filozófus Heidegger kedvenc példája arról, hogy a vízimalom mennyivel jobban illeszkedik a környezetbe mint a vízierőmű - a kettőnek azonban semmi köze egymáshoz, folyamokon szokás vízierőművet építeni, vízimalmot azonban nem, mert az első nagyobb áradás elvinné. Ráadásul a vízierőmű funkciója teljesen más, a folyószabályozáshoz több köze van.)

A másik annak a féligazságnak a hangoztatása, hogy teljesen mindegy, hogy bármelyikünk is környezetbarát életmódra tér át, úgysem nyom semmit a latban. Olyan ez mint a választások esetében: az én szavazatom abszolút semmit nem ér, nem fog múlni rajta semmi, viszont képes vagyok másokat befolyásolni előzetesen abban, hogy kire érdemes adni a voksunkat. A környezetvédelem esetében is a személyes példa a fontos, amivel hatással vagyok barátokra és ismerősökre. (Ha nyerünk egy kis időt az is számíthat.)

A politika világában is jelentős változások kellenek

Nyilvánvalóan a politikai elit által mutatott példák is nagyon fontosak. Zöld pártok, környezetvédő akciótervekkel a legtöbb országban elég gyengék. Nálunk talán egy 5% körüli párt, az LMP mondható ilyennek, a németeknél és az osztrákoknál azonban már nem véletlenül, nagyon feljöttek a "zöldek", középpártnak mondhatóak.

Nyilván az sem mindegy, hogy 60 éven felüli vagy 30-as éveikben járó politikusokról van szó, hiszen mennél fiatalabb valaki, annál jobban fogja érezni a saját bőrén a klímakatasztrófa hatásait. (Gondoljunk bele, hogy a ma élő emberek közül sokan megérik a következő századfordulót, amikorra már igen drasztikus változások várhatóak a környezetünkben. Sőt akár már 2050-re is katasztrofális állapotok uralkodhatnak.)

A női politikusok e téren talán jobbak, mert nem annyira kenyerük a folytonos kakaskodás a hatalomért mint egyes férfi kollégáknak, ezért több figyelmet tudnak fordítani a környezeti kérdésekre, amelyek egyébként is fontosabbak a számukra.

Nyilvánvaló az is, hogy a szén-, kőolaj-, gépkocsigyártó és egyéb ipari lobbikat is meg kell tudni fékezni, ez sem könnyű feladat.

Nem utolsó sorban pedig igen nehéznek tűnik rábeszélni a társadalom nagy részét arra, hogy a GDP jelentős, 10%-ot is meghaladó részét folyamatosan a környezet helyreállítására kell költeni. (Szén-dioxid megkötésre, vizek tisztítására, a természetes élőhelyek bővítésére, stb.)

Ráadásul világméretekben, az USA-tól Kínával bezárólag: amikor a környezet pusztulása elér egy pontot, az talán az előidézheti a szükséges fordulatot egyszerre nagyon sok országban. (A "jobb későn mint soha" esete lenne.)

 

Számos változás már nehezen elkerülhető, például tengerparti nagyvárosok víz alá kerülése vagy egyes területek szárazság miatti elnéptelenedése. Más területeken a természeti katasztrófák száma nőhet meg annyira (például szélviharok ereje), hogy speciális épületek nyújthatnak csak megfelelő biztonságot. A biodiverzitás csökkenése olyan mértéket érhet el, hogy a bioszféra sokfelé hirtelen összeomolhat, amely éhínségekhez is vezethet, stb.

 

Én úgy látom, hogy az ökológiai katasztrófa felelőse nem a "fogyasztói társadalomban" keresendő, hanem leginkább a hagyományos elit által évezredeken át képviselt életmód követésére vezethető vissza. Ezért a változás először a példaképek életmódjának szintjén kell, hogy megtörténjen, ami teljesen másfajta, a környezetünket jobban tisztelő életmódokat hozhat divatba.

 

A bejegyzés trackback címe:

https://ideo-logic.blog.hu/api/trackback/id/tr614813832

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Ad Dio 2019.05.09. 08:34:32

@rasztaszív:

A népesség számaránya relatív fogalom. A föld valóban túlnépesedik, de ez nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy bizonyos régiókban meg meg nem engedhető tempóval fogy. A fogyás ténye önmagában nem katasztrófa, de egy bizonyos tempó felett a társadalmak gazdasági stabilitását veszélyezteti. A túlnépesedő régiókban a kijelentésed igaz, a túl gyorsan fogyó régiókban viszont épp az ellenkezője az igaz.

БУММЕР 2019.05.09. 08:44:21

@steery:

Az elsö bekezdés csak tultolt populista/fröcsögés, értelme semmi! Szegény csenevész farkas akit kitaszit a falka!

Màr a bronzkorban (Kr.e. 3000 körül) is 250M+ volt a földön a HS népessége...

ENSZ - te hàny éves vagy amugy? Egyem azt a romantikus gyermeki éned...ha egy orszàgban nagy szàmban és aktivan jelen vannak sem tudnak megakadàlyozni egy népirtàst! Hàt még ezt!

SzabDani 2019.05.09. 08:45:32

Részben igaza van a szerzőnek: a társadalom nagy része mindig is szerette majmolni az elitet, a fogyasztói társadalom jelensége ebből is levezethető. De. Az egy-egy emberre jutó fogyasztás mennyisége is folyamatosan nő. Ezt tudatosan generálják a reklámokon keresztül, mert a növekvő fogyasztásra szükség van ahhoz, hogy legyen gazdasági növekedés. A reklámvilág szisztematikusan épít fel egy álomvilágot, egy reggeltől estig az emberek nyakába zúdított propaganda segítségével. Természetesen nem csak egyes termékeket, hanem szemléletmódot és életstílust is terjesztenek ezzel, nagyon is sikeresen. Ez korábban nem volt, az arisztokrácia egyáltalán nem törekedett arra, hogy a saját életmódját a jobbágyaira erőltesse, épp ellenkezőleg. Tehát nagyon is jogos fogyasztói társadalomról beszélni. De miért van szükség erre? Miért nem lehet megelégedni azzal, ami van? Nos azért nem, mert a kapitalista rendszerben nincs egyensúlyi állapot. Ha nincs növekedés, akkor válság van, annak minden gondjával-bajával. Tehát muszáj a növekedést hajszolni. A befektetett tőkének mindig hasznot kell hajtania, lehetőleg minél többet, ez mozgatja a kapitalista gazdaságot. Épp ezért a kapitalizmus sosem lesz fenntartható, ha nem találunk ki helyette vmi mást, akkor megyünk a levesbe előbb vagy utóbb. Apropó! Nem csak a klímaváltozás a probléma. kimerülőben a termőtalaj, mert kinyírja a kapitalista, iparosíztott mezőgazdaság.:

steery 2019.05.09. 09:06:38

@Ad Dio: A kommunizmus és a nácizmus nem a népesség szabályozásról szólt. Talán nézz utána a részleteknek. A népirtás nem népesség szabályozás, csak csökkentés. A szabályozás szinten tartást jelent. Ha túl sokan halnak meg, a veszteség pótlására több engedélyt adnak ki szaporodásra. Ha túl kevesen, kevesebb az engedély. A Föld olyan, mint egy mentőcsónak. Ha nincs benne elég ember, nincs aki evezzen a part felé és karban tartsa a csónakot. Ha túl sok az ember, felborul, elsüllyed. Mit nem lehet ezen érteni? Jelenleg épp dől befelé a víz a nagy mentőcsónakba és süllyedünk. Az állatok és növények szaporodását már szigorúan szabályozzuk és korlátozzuk. Magunkkal szemben miért nem vagyunk ilyen következetesek?
@БУММЕР: Az ENSZ nem közvetlen hatalommal bíró erőszakszervezet. Nem erre a célra alapították (nehogy az országok fejére nőjön és átvegye a hatalmat), ezért bukik meg mindig csúfosan, amikor erőt kéne alkalmaznia, lásd: Ruanda és társai. Viszont képes közvetett módon hatást gyakorolni az országokban zajló folyamatokra, amikkel hosszú távon katasztrófába viszi a bolygót. Talán tanulmányozd egy picit az elmúlt 70 év történelmét és figyeld meg az összefüggéseket, valamint a jelenlegi helyzetet és vond le önállóan a következtetést. Az nem véletlen, hogy az ENSZ munkatársak közt van egy olyan közmondás, miszerint: "Rossz, rosszabb, legrosszabb, ENSZ." Ez a belsős vicc mindent elárul a szervezetről.

csakférfi 2019.05.09. 09:12:50

@rasztaszív: @Exploiter:

"létesítmény egyetlen dolgozója egy idős történész, aki számítógépén keresi a választ a globális klímakatasztrófára. Az archívum felvételeit böngészve megelevenednek az ezredforduló és egyben filmünk szereplői. Tényszerűen mesélik el nekünk életkörülményeiket és sorsukat, amelyek némiképp összefonódnak. Bepillantást nyerünk jelenlegi világunk struktúrájába, annak minden kényes és mélyreható problémájával együtt, amik előidézték pusztulásunkat."

..
..

Az alkotást 2009. augusztus 20-án vetítették le Ausztráliában és Új-Zélandon, műholdas kapcsolat segítségével sugározva Auckland és Sydney között. A nemzetközi megjelenésére 2009. szeptember 21-e és 22-e között, egy ún. "Világpremieren" került sor. A New York-i Winter Garden Theatre-ből műholdas kapcsolattal vetítették az Egyesült Államok 442 mozijába, valamint 200 további moziba, amik 30 országba sugározták a felvétel

https://hu.m.wikipedia.org/wiki/A_hülyeség_kora

Évekkel ezelőtt láttuk.
Gyerekeink és nejemmel ketten.
Sikeresen bebizonyítjuk a mai napig.
A hülyeség kora......igaz.

Medgar 2019.05.09. 09:16:57

@csakférfi: A legjobb dokumentumfilm :-)

Labasmaz 2019.05.09. 09:20:07

Repülőgép, mint leginkább környezetszennyező utazási forma?

Keress ki adatokat, és számolj kicsit. Egy mai, korszerűbb fajta repülőgép esetén kb. 3-4 l/100 km-re jön ki az egy személyre számított üzemanyagfogyasztás. Ha ketten ülnek egy autóban, az ugyanennyi, és akkor az még egy viszonylag takarékosabb, európai, dízel vagy kisköbcentis benzines modell, nem egy amerikai benzinfaló szörnyeteg.

Persze ehhez az is kellene, hogy a társaságok ne járassanak akár üresen is gépeket azért, hogy pl. ne veszítsék el egy adott reptéren a leszállási engedélyüket, merthogy ilyenre is van példa.

БУММЕР 2019.05.09. 09:20:59

@steery:
Elég aktivan ezt teszem...és erre alapozva mondom azt, hogy az ENSZ ebben a formàjàban egy szar egy vizfej ami csak felszivja a pénzt , de semmire nem jo!
Azzal, hogy mindenféle baromsàgot nyilatkoznak még tul sok befolyàssal nem birnak!

Az ember az eröszakbol ért! Nézd meg Izraelt, egy fika kis 0 orszàg, de mint a csivava a pitbull alatt ugy feküdt be az usa alà, igy amit ök akarnak az el van intézve! Az màr le van szarva, hogy ezzel hazavàgjàk Irànt és a közel a globàlis kereskedelmet!

A sokak àltal gondolt, majd ha beüt a szar akkor majd ez lesz meg az lesz!
Lofasz nem lesz, nem fogunk törzsfejlödni 5 év alatt!
Jön az erösebb és elvesz minden a gyengétöl, hogy a tulélését biztositsa, ha ennek az lesz az àra, hogy ki kell irtani 3 milliàrd embert, majd véletlenül jön egy viros ami megfelelzi az élö eröt vagy egy szimpla hàboru! Rosszabb esetben jön a vàlogatàs, a tàrsadalom "kullancsainak" tervszerü eltüntetése!
Csak most nem millios, hanem milliàrdos nagysàgrendben!

Imàdom az idealistàkat, az ö lelkük még gyermeki...aztàn nem értik a vilàgot mikor màr csak fél szemük van mert a tüntetésen kilötték a màsikat!

midnightcoder2 2019.05.09. 09:21:48

@videki gyerek: "Ha az emberek igazán akarták volna, akkor már 40 évvel ezelött napenergiával termelhetnénk az áramot, és mindenki elektromos autoval járhatna, nem lenne a katasztrofaközeli állapotban, az éghajlat."

Ha minden ember elektromos autóval járna és az mind napelemmel töltõdne, akkor is kb. 8%-kal lenne kevesebb a CO2. Napenergiával klassz lett volna termelni az áramot 40 évvel ezelõtt, de egyrészt akkor még hol voltak a mai napelemek, másrészt ezek sem oldják meg azt a problémát, hogy áram télen is kell. Márpedig az egy négyzetméterre esõ napsugárzás éves ciklusa elég durván ingadozik errefelé. Mondjuk az Egyenlítõ körül ez nem annyira gond...

Labasmaz 2019.05.09. 09:23:44

Ami szintén nagyon fontos dolog lenne: minek minden nap bemenni a munkahelyre? Rengeteg olyan állás van, ahol ez tulajdonképpen teljesen fölöesleges. A személyes kontaktus a kollégákkal persze fontos, de mondjuk 2-3 napot a heti ötből simán lehetne otthonról, távmunkában teljesíteni. Pl. ha a budapesti irodából nem gond elérni a Hollandiában lévő kollégákat és berendezéseket, akkor a budapesti lakásból sem az.

Ha ez csak 10% csökkenést jelentene az utakon a forgalomban, a tönegközlekedésben stb., már nem megvetendő a gondolat.

БУММЕР 2019.05.09. 09:29:41

@Labasmaz:
Végre, valaki a realitàsok talajàn!
Nincs szükség többlet ràforditàsra, szervezéssel megoldhato!

Ennek és az ilyen a gondolatmenetnek van értelme, nem a fent olvashato irtsuk ki, tiltsuk be!

БУММЕР 2019.05.09. 09:32:05

@Visceroid:
Az elmult idöszakban a fekete (Afrikai) és talàn barna (Dél-Amerikai+Indiai) meg a sàrga (Àzsiai) ember a legnagyobb befolyàsolok a technologiai elmaradottsàguk miatt!

Ad Dio 2019.05.09. 09:45:21

@steery:

"A népirtás nem népesség szabályozás, csak csökkentés. A szabályozás szinten tartást jelent. Ha túl sokan halnak meg, a veszteség pótlására több engedélyt adnak ki szaporodásra. Ha túl kevesen, kevesebb az engedély"

maradjunk annyiban, hogy a születések számának "engedélyezéséhez" mindenképpen nagyon súlyos diktatúra szükséges, ahogy a tervgarázdálkodás meghonosításához is. Nb. mindkettőt kipróbálták, egyik nagyobbat bukott, mint a másik. Előbb lássam a hátam közepét...

Labasmaz 2019.05.09. 09:48:24

@midnightcoder2: A szél éjjel is fúj. Nem is kicsit. És éppenséggel éjjel kevesebb villany kell az ipar miatt, ami nagyobbrészt nappal dolgozik, az irodákban is nappal kell légkondi és fűtés is stb.

Az OK, hogy - egyelőre - kell fosszilis erőmű, mert ha hirtelen plusz villanyra van szükség, nem tudjuk hol-hogyan jól tárolni a máskor megtermelt villanyt, rá kell tudni segíteni.

De ha megnézed, hogy ma Magyarországon hol és mekkora szélerőmű építésére lehet engedélyt kapni a jogszabályok alapján - egy világméretű szégyen a mai magyar szabályozás. (Súgok: sehol, semekkorára.)

steery 2019.05.09. 09:52:49

@Ad Dio: Az a nagyon súlyos diktatúra már régóta megvan és köszöni szépen, remekül működik. Globális megfigyelésnek és információs társadalomnak hívják. Most már csak jóra kéne használni a meglévő rendszert, a sok rosszaság helyett. Elvégre ez csak egy kés. tőlünk függ, kenyeret vágunk vele vagy ölünk.

Medgar 2019.05.09. 10:05:46

@Labasmaz: El kéne felejteni az állandóan mantrázott téveszméket és a valós tények alapján nézni a világot.

Labasmaz 2019.05.09. 10:19:30

@Medgar: Nem vagyok gondolatolvasó, és mivel nem írtad le, nem tudom, mire gondolsz. Segíts egy kicsit, milyen téveszméim vannak, és mik a valós tények ezzel szemben?

Ad Dio 2019.05.09. 11:25:43

@Labasmaz:

"Keress ki adatokat, és számolj kicsit. "

A tény az sajnos, hogy a légi közlekedés alsó hangon 2x-es környezet terheléssel jár (/fő/km). Ráadásul az olcsó és gyors légiközlekedéssel egy csomó olyan út is létrejön, amit autóval nem vállalnának az emberek.

Ad Dio 2019.05.09. 11:25:43

@Labasmaz:

"Keress ki adatokat, és számolj kicsit. "

A tény az sajnos, hogy a légi közlekedés alsó hangon 2x-es környezet terheléssel jár (/fő/km). Ráadásul az olcsó és gyors légiközlekedéssel egy csomó olyan út is létrejön, amit autóval nem vállalnának az emberek.

citrix 2019.05.09. 11:38:12

Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan. A klímaváltozás mindenkit érint, az egymásra mutogatás és bűnbak keresése helyett próbáljon meg mindenki személyesen kevesebb hulladékot "termelni", kevesebb energiát használni. A felesleges vásárolgatás visszafogásával is sokat tehetünk, szorozzuk fel a napi felhasználásunkat 7500000000-el, ennyien vagyunk.

Labasmaz 2019.05.09. 11:48:21

@Ad Dio: Csak beledobtam a gugliba találomra:

www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=fuel+consumption+b737

Hogyan lesz ebből x2? Persze értem én, hogy ha félig üres gépeket járatnak. De ez az autóra is igaz, hogy per kopf ott sem lenne ilyen rossz az arány, ha nem kellene mindenkinek külön egymagának egy 4-5 személyes autóval járnia.

bölcsbagoly 2019.05.09. 12:50:10

@Blogolo Blogi: az ember nem pár ezer éve jelent meg,hanem több mint 1 millió éve! Ezalatt a Föld és élővilága köszöni megvolt. Túlságosan felértékeld az ember szerepét és ugyanilyen mértékben lebecsülöd a természet erejét, regenerálódó képességét. Valószínűleg azért , mert nem egy emberéletnyi időt vesz igénybe! A természet órája jóval lassabban jár mint az emberé! Hatalmas természeti katasztrófákat át élt már s mindig kiheverte. Persze, nem mindig ugyanaz jött létre utólag mint ami elpusztult, de szintén változatos és élőképes. De ha nektek folyvást nyavalyogni van kedvetek, hisztizn i, mert harcolni a természeti erőkkel, tegyétek, csak meglepődtök hogy feleslegesen!

midnightcoder2 2019.05.09. 13:21:14

@citrix: Ez soha nem mûködött, és soha nem is fog. Ezzel max. birkákat lehet beterelni a kedvenc zöld pártod akolmelegébe hogy mint politikus utána jó sokat lophass. De megoldani a problémát csak globálisan, a gazdasági környezet globális átalakításával lehet. Lásd anno freon.

midnightcoder2 2019.05.09. 13:25:31

@Labasmaz: A szélerõmû telepítése csak pár helyen lehetséges. Egyes tengerpartokon, vagy Pl. nagy hegyek tövében. De ha az Alföld közepére telepítesz egy szélerõmûfarmot, akkor a hideg vízre valót sem keresed meg vele. A nap kiszámíthatóbb, de ott van téli-nyári ciklus, ez amúgy a szélre is igaz.
Az éjszakai / nappali különbsége még megugorható, a téli/nyári már nehezebb téma.

Labasmaz 2019.05.09. 13:29:26

@midnightcoder2: Erre mondtam, hogy teljesen nem tudjuk nélkülözni a jelenlegi erőműveket. De sokkal kevesebb kellene, ha a megújulókból elég lenne.

citrix 2019.05.09. 13:53:47

@midnightcoder2: Melyik lenne a kedvenc zöld pártom? Ez még talány számomra is. De ha már szín, inkább a zöld mint a vörös vagy annak kifakult változata ;-I ha érted a hasonlatot. Az akolmelegről ha valakik akkor a birkák tudnak sokat, azokat se nehéz kérdés, mely pártban kell keresni.
A gazdasági környezet átalakítása egyetlen kormánynak se lenne ínyére mert az elitet a hatalom (amihez pénz és vagyon kell), a GDP, az adóbevételek és a közpénzek lenyúlása, a kapzsiság jellemzi. Semelyik kormány nem tesz szegénységi fogadalmat. Egyetlen egy valakit ismerek aki miniszterelnök létére szegény mint a templom egere, ám a pereputtyát és cimboráit dúsgazdaggá tette néhány röpke év alatt. Ő csakis a szecsuáni jólélek lehet, az biztos.
Sajnos csak két választása van a hét és fél milliárd humunculusnak: vagy észhez tér és befejezi a mértéktelen szaporodást és pazarlást, szeméttermelést vagy igen rövid időn belül a szemét eszi meg a Földet. Ezek a lehetőségek., ha így megy minden tovább akkor majd a természet megoldja a megoldani valókat de abban nem lesz köszönet. Párthovatartozástól, színtől függetlenül egy bolygónk van, másikat nem kapunk a tudomány mai állása szerint.

Ad Dio 2019.05.09. 13:55:37

@Labasmaz:

Nemár...

Láttál már repülőn kipufogót? És katalizátort?... naugye.

A fogyasztás MENNYISÉGE csak nagyon lazán korrelál a környezeti terheléssel. Egy mai 12 litert pusztító suv kb 10-ed annyi káros anyagot juttat a levegőbe, mint egy 125-ös Vespa a hatvanas évekből.

Keress úgy, hogy "air travel enviromental impact"...

Larrikin 2019.05.09. 14:12:11

@SzabDani: kissé megkésett marxista eszmefuttatások:) Az arisztokrácia meg a kapitalizmus felelős mindenért, Virág elvtárs:) Egy dolgot azért a történelemből tudunk: pazarlásban és környezetszennyezésben a kommunizmus messze megelőzte a világot.

MEDVE1978 2019.05.09. 14:12:33

Nagyon bonyolult kérdéskör, én nem az elit majmolását látom mögötte.
Aki a történelemben olvasgatott rájöhet, hogy az egyes közösségek hajlamosak a túlfogyasztásra vagy túlszaporodásra és ezzel akár az élőhely felszámolására, elpusztítására. Látni lehet ezt a Húsvét Szigeteki kultúrán vagy a Maja Birodalmon is. A Húsvét Szigeteken például addig faragták a nagy isteni fejeket, amíg gyakorlatilag el nem tűntek az életfeltételeiket biztosító fák a szigetekről, ők maguk pedig éhen nem haltak / el nem hajóztak. A Maya birodalom túlszaporodott, az ekkor még természetesen változó klíma hatását (több szárazság) nem tudta elviselni.

Az ember tehát nem úgy tűnik, hogy képes elkerülni a saját elpusztítását okozó tényezőket, ha azok jelentős életmód-változtatással járnak. Éppen ezért nem bízok abban, hogy a követő viselkedés globális szinten kivitelezhető és a nemzetközi "összefogás" nagyban képes befolyásolni a helyzetet. Főként az éhes szájakról (Kína, India, Afrika) van természetesen szó, könnyű lenne rájuk nyomni a morális bélyeget, azonban ez hasztalan, ők is szarni fognak rá. Nagyon nehéz belátni mit lehetne csinálni. Szerintem kettős úton kellene menni:
1. Sokkal több pénzt fektetni abba, hogy hogyan lehet kevésbé környezetszennyező gyártási technológiákat létrehozni. Tehát a tudomány és a technika. Látni kell, hogy ez a terület gyakorlatilag a közgazdaságtani alappélda, a közlegelő tragédiája hu.wikipedia.org/wiki/A_k%C3%B6zlegel%C5%91k_trag%C3%A9di%C3%A1ja. Jelenleg a közlegelő a Föld és ezt zsákmányolja mindenki ki, ahogy bírja. Mivel a piac nem lát megtérülést ennek a problémának a kezelésében, ezért nem is támogatja az ezzel kapcsolatos kutatásokat. A legújabb mobiltelefonos játékra több pénzt fog költeni a piac, mint mondjuk egy esetleg 20 év múlva környezetbarát terméket hozó technológiára.
2. Jelenlegi kis károsanyag kibocsátású termékek favorizálása, támogatása. Pénzbeli támogatással, adókedvezménnyel, bármivel. Ezt látni jelenleg még az elektromos autóval, amivel nem kell a parkolásért fizetni. Vagy például volt napelem program is és ehhez kedvezmények.
3. Környezettudatos gyermeknevelés. Ha a gyereked tiszteli a környezetet és szereti az élőlényeket, megtanítod, hogy ne szemeteljen stb., akkor már van egy olyan ember, aki számít. Ez a lokális élőhelyednél sokat fog számítani, bár arra nincs nagy kihatással, hogy mi történik globálisan.
4. Felkészülés a katasztrófákra. Magyarországon például már fel lehetne készülni az egyre forróbb és szárazabb nyarakra. Mind az egészségügyi vonatkozásban, mind a mezőgazdasági termesztési vonatkozásban stb.

2019.05.09. 14:22:11

"A kapitalizmus azzal indult..."

Nem azzal, amit leírtál, az biztos. Inkább azzal, amikor az első (fideszes) ősember kupán vágta a másikat egy lábszárcsonttal, hogy elvegye a javait, utána meg is győzte róla, hogy ez így működik, majd szolgájává fogadta.
Amúgy Orbán is bőven benne van a klímakatasztrófában: a szavazói szeméttel tüzelnek, széthajtott roncsokat hoznak be külföldről jó olcsó adók mellett, ráadásul Budapestre járnak dolgozni és dohányozni, jó nagy dugókat okozva.

@Bravehearth: "A legnagyobb probléma az, hogy jelenleg kb. 7 milliárd ember él ezen a bolygón, ebből nagyjából 5 milliárd létezésének szinte semmi értelme."

Remélem, az 5 milliárdba beszámítottad a fideszeseket is, mert a leírás úgy lenne pontos egyébként:

" Vegetálnak, szaporodnak és előrelátás, ész és logika nélkül élik föl az erőforrásaikat, illetve a saját környezetüket. "

Annyi, hogy egy kicsit a patkányokra hajaz a dolog...

2019.05.09. 14:24:41

@Larrikin: "Egy dolgot azért a történelemből tudunk: pazarlásban és környezetszennyezésben a kommunizmus messze megelőzte a világot. "

Nem tudom, hány éves vagy, de fuss neki a történelemnek újfent, mert nagyon gyenge vagy belőle.

Larrikin 2019.05.09. 14:27:34

@Tarlós elvtárs patkányos városa: köszönöm, hogy felnyitotta a szemem, Bástya elvtárs.

MEDVE1978 2019.05.09. 14:42:10

@Tarlós elvtárs patkányos városa: Olvasd el Kornai Jánostól a "Hiányt".
Az államszocialista rendszer sajátja volt a környezetszennyezés, a korlátlan rossz minőségű túltermelés és egyszerre hiány. Az államszocialista rendszerben ugyanis egyes szereplők (kormány, párt, hadsereg, rendőrség) korlátlan keresleti görbével rendelkeznek, így a legtöbb és legjobb árukat tömegesen foglalják be maguknak. Mivel az áruk nem kaphatók állandóan ezért az összes többi gazdasági szereplő, így a vállalatok is bespájzolnak belőlük, illetve abban bíznak, hogy a későbbiekben elcserélhetik majd valami másra. Ezért ők is egy masszív keresletet dobnak az árucikkre. A sor végén a lakosság áll, aki nem kapja meg az árucikket. Az államszocialista rendszerben a hiány mindenhol jelen van, de különböző árucikkeket érint lokálisan, főként a komplex árucikkeket. Ezért vártak 5-10 évet a Trabira vagy Wartburgra, netán Ladára. A pazarlást az okozza, hogy mivel az ár szabályozó szerepe nincs vagy korlátozott, mindenki az erején felül vásárol (csak jó lesz valamire), aztán a terméket nem használja vagy csak részlegesen használja. Mivel csak a gyártókapacitás az érdekes (mennyit tud gyártani maga a gyár) és az ár kevésbé, ezért maga a gyár is abban érdekelt, hogy minél rosszabb minőségű, könnyebben megszerezhető anyagokból rakja össze a terméket, illetve kevesebb anyagot rak bele (hiszen akkor a gyártási számoknál jobb eredményt tud felmutatni). A gyártás során a környezetszennyezés sem túl releváns, hiszen a párt a volumen alapján mér.
A csernobili katasztrófa nem csak a hibás teszt miatt következett be és azért, mert tervezési hibás volt a reaktorok szabályozórúdja, hanem azért is, mert az atomerőmű építésénél a tetőből anyagot spóroltak ki.

rasztaszív 2019.05.09. 15:31:17

@Ad Dio: mivel nekünk sincs külön bolygó fenntartva,célszerűbb lenne együtt alkalmazkodni.ráadásul,ha minden ember egyenlő,akkor ezzel szemben azt állítani,hogy valamely,bármely csoportnak mégis több joga lenne szaporodni,az már bizony fajelmélet,a legdurvább fajtából.

szerintem a szaporodást,és a fogyasztást egyszerre kellene visszafogni,hogy az utódainknak még esélye maradhasson egy nagyjából normális életre.
igen apró,de legalább egyértelműen jó irányba vezető lépés lehetne minden szaporodási,és fogyasztási propaganda globális,teljes tiltása.de szerintem még ez sem fog megvalósulni...úgy viszont mitől csökkenne bármelyik...?ha közben dől a nyakunkba a fogyasztási,és szaporodási propaganda?!

BiG74 Bodri 2019.05.09. 15:51:32

Ezeket érett emberek írják (?):
- csak 100-200 millió ember kell a Földre
- 5 milliárd ember felesleges
- az elmaradt régiók (India, Afrika) a probléma.
Pofám leszakad.

Ad Dio 2019.05.09. 20:42:22

@rasztaszív:

Azon gondolkodom, hogy a 21. században tényleg akkora elvárás-e az, hogy ne csak szélsőségekben gondolkodjunk, hanem is-is-ben is?....

No még 1x.

A BOLYGÓ egésze túlnépesedik, de a folyamat nem egyformán megy végbe. Van ahol rapid módon, van ahol lassabban és akad olyan terület is, ahol nehogy nem nő, hanem még csökken is a népesség. Sajnos a gyors csökkenés ugyan úgy probléma, mint a gyors növekedés, hiszen ez a csökkenés által sújtott régiók aktív-passzív arányának nagyon egészségtelen eltolódásához vezethet (vö nyugdíj problematika).

Érti ugye, hogy miért nem lehet ugyan azzal a tanáccsal elrendezni a két problémát? (ha nem érted, akkor én feladom).

Tamáspatrik 2019.05.09. 21:37:22

@bölcsbagoly: Marha jó, könnyű lebecsülni olyanok munkáját, amibe mindenki bele tud ugatni, ilyen a történelemtudomány is. Kutatócsoportok sok évtizedes kemény munkái vannak az újabb eredmények mögött, tessék ezeket mind elolvasni, statisztikai módszerekkel dolgoznak már ők is.

Tamáspatrik 2019.05.09. 21:42:38

@BiG74 Bodri: Amit magától értetődőnek látunk az nem mind az. A lemondás létezett bizonyos korokban, erre utaló szóösszetétel a "spártai életmód" többek között, vagy a puritanizmus. Ennek az ellentéte a fényűzés.
Az amerikai társadalomban egészen mások a fogyasztói szokások mint nálunk, mondhatni sokkal durvábbak.
Ha éjszaka világítunk és nem alszunk mindig amikor sötét van az nem ugyanaz, mint amikor tövig nyomjuk a gázt...
Az emberek utánoznak másokat, divatokat követnek, a reklám csak használja ezt a jelenséget, utána megy, követő jellegű és nem meghatározó.

Tamáspatrik 2019.05.09. 21:45:51

@Blogolo Blogi: "Az ember eletszinvonalanak novelese alapveto igeny, ez az egyen szintjen nyilvanvaloan egyutt jar a fogyasztas novekedesevel, ami persze egyre magasabb eroforras igennyel parosul, ez pedig maga a kornyezetszennyezes. Ezert tekintheto evidencianak az is"
Nem tetkinthető evidenciának. Egyrészt a skandinávoknál a környezetszennyezés folyamatosan csökken és az életszínvonal mégsem romlik, sőt a legnagyobb a környezetszennyezés éppen ott, Kínában és Indiában, ahol az életszínvonal viszonylag alacsony.
Másrészt pedig az éltszínvonalnál fontosabb ma már az ÉLETMINŐSÉG. Lehet, hogy kevesebb dolgot tudok venni a pénzemért, de tisztább, csendesebb, esztétikusabb stb. környezetben élek...

Tamáspatrik 2019.05.09. 21:56:26

@SzabDani: A szocialista mezőgazdaság ugyanilyen volt, sőt jobban nyírta a termőtalajt, mondhatni agyonművelte, mert mennyiségi optimalizálást végzett és nem költségoptimalizálást, a műtrágya felhasználás többszöröse volt a mainak, a vizek elnitrátosodtak. Ez arra vonatkozó cáfolat, hogy sok minden távolról sem annyira rendszerfüggő mint gondolod.
Senki nem kényszerít rád semmit, te választasz, a reklámok sem hipnotizálnak meg. Nem fogsz amiatt autót venni, mert azt reklámozzák, inkább ha van rá pénzed, akkor befolyásolni fog a reklám abban, hogy MILYEN márkát vegyél.
Nyilván a vállalkozók és a vállalatok szeretnének mennél többet eladni, de ez csak egy törekvés, ez azonban lehet környezetbarát módon is, pl. lakóhelyek energetikai korszerűsítése, sőt bármilyen korszerűsítés. A GDP megint nem MENNYISÉGI jellemző, hanem ÉRTÉKBELI, tehát ha az új dolog értékesebb mert energiatakarékos, környezetbarát, azzal is növeli a GDP-t. A folyamatos fejlesztés elve.
A modern technika vagy a kapitalizmus számos LEHETŐSÉGET ígér, de abból nem vezethető le egy az egyben, mire fogjuk használni. Itt ez a számítógép, hülyeségekre is alkalmas és értelmes dolgokra is.... ez nem annyira determinisztikus.

Tamáspatrik 2019.05.09. 22:08:20

@steery: "Tehát nem azt csináljuk, hogy az emberek leadják a megrendelésüket, hogy a jövőben mikor, mire lesz szükségük, mi pedig ezt megtermeljük nekik időre és leszállítjuk, mert akkor közel nulla lenne a veszteség." Az összes cégnél, ahol dolgoztam, csak akkor kezdtünk el termelni, amikor volt vevői megrendelésünk, nem hasra ütés szerűen gyártottunk. Ez inkább a kommunista tervgazdálkodás, ami előírja, hogy miből mennyit gyártsunk.
Pont Kínában vannak szellemvárosok, ahol a tervgazdálkodás döntötte el, hogy mennyi házat kell építeni, nem a valós igények.
Azért állnak maradnak eladatlan készletek, mert a tömegtermelés olcsó, és a különféle vállalati vezetők érdekei eltérnek, jobb mutatószámokat produkálnak, miközben nem a vállalat egészének érdekét veszik figyelembe. Amíg az alapanyagot és energiát olcsónak tekintjük, addig mindig is pazarolni fogunk. Vállalatszervezési hiba és fogyasztói etikai problémák is vannak a háttérben, mert a legtöbben a B kategóriás minőséget már nem fogadják el és olyan dolgokat is megvesznek, amire nincs szükségük. Bemennek az üzletbe és 5x annyi mindent vesznek mint amit akartak.
Ezek valóban rendszerhibák, de létezik olyan, pl, hogy tudatos vásárlói magatartás.

Az ENSZ-ről csak halvány fogalmaid vannak, amit nem ismersz arról ne ítélkezz. Városi legendákra és különféle sejtésekre nem érdemes véleményt alapozni.

Tamáspatrik 2019.05.09. 22:11:29

@Labasmaz: Kilométerre vetítve valszeg igaz, de azt feltételezem, hogy lemondunk az évente plusz több ezer km-es repülőutakról, és a más kontinensek látogatásától is, amely autóval sok esetben nem is lehetséges vagy nehézkesen megoldható.

Tamáspatrik 2019.05.09. 22:13:31

@wmiki: A kommunizmus kísértete úgy látom, még mindig errefelé ólálkodik....

Tamáspatrik 2019.05.09. 22:17:26

@БУММЕР: Erre nincs szükség, népességcsökkenés egy generáción belül úgy is megtörténhet, hogy a születésszám drasztikusan visszaesik egy adott területen (amely már kevéssé alkalmas az életre), pl. 3-ról 0,1-re.
Persze egy ilyen helyzet is elég súlyos kényszerek hatására következhet be.

rasztaszív 2019.05.09. 22:18:22

@Ad Dio: tényleg akkora elvárás lenne,hogy felfogd, egy földön élünk?és nincs másik?valamint egyik ember sem ér többet a másiknál,hogy pont neki legyen oka mégis szaporodni...?

Tamáspatrik 2019.05.09. 22:20:44

@csakférfi: Ez a felfogás szimpatikusabb nekem, hogy végső soron mindenkinek jut elég, ha okosan és etikusan gazdálkodunk az erőforrásokkal.
Éppen a közösségi élet hiányzik, és annak a pótszere lehet a hedonizmus, megjutalmazom magam különféle dolgokkal, mert másoktól nem kapok elismerést, szeretetet.
A metropoliszok atomizált világában (ahol elvileg több a magányos ember, mert a kapcsolatok törékenyebbek és átmenetiek) pörög fel jobban a fogyasztás.
A közösségnek ezen kívül szabályzó ereje is van, nem biztos, hogy az ész nélküli költekezést jól tolerálja.

Tamáspatrik 2019.05.09. 22:22:42

@Dyra-Papa: Ez a kelet-európai mentalitás, hogy azt indokoljuk meg, mért nem lehetséges, ahelyett hogy azt néznénk, hogyan oldható meg. Milyen lépések vezetnek a helyzet javulásának irányába.

Tamáspatrik 2019.05.09. 22:29:42

@MEDVE1978: Köszi, ezek jó javaslatok. "A Maya birodalom túlszaporodott, az ekkor még természetesen változó klíma hatását (több szárazság) nem tudta elviselni." Igazából a Föld szinte minden részén rendkívül változó klíma volt, pl. az eszkimók is többször "túlszaporodtak" és kihaltak Grönlandon. Kivéve kábé 3 területet, ahol az éghajlat eléggé stabil volt évezredeken át: Európa egyes részeit, Kelet-Kínát és a Gangesz völgyét, ahol különféle tényezők stabilizálták az éghajlatot (Golf-áramlat, monszun, stb.) Nem nagyon hiszek abban, hogy az ember jobban hajlamos túlszaporodni, inkább az éghajlati tényezők változnak.
A hagyományos mezőgazdasági társadalomban volt egy olyan elv és még sokfelé ma is ez van, hogy mennél több gyerekre van szükség, mert kell a munkás kéz a földekre és az állatokhoz, korán munkára is fogták őket. Nyugdíj persze nem volt, az öregeket is el kellett tartani, és sok gyerek korán meg is halt persze.
Ahol nincs meg már ez a fajta szemlélet, hanem urbánus szemlélet van, ott a gyereknevelés költségessé vált és vissza is esett a reprodukciós ráta.

Tamáspatrik 2019.05.09. 22:32:44

@Tarlós elvtárs patkányos városa: :) Van benne igazság, bár egy kicsit durva.

BiG74 Bodri 2019.05.09. 23:26:08

@Tamáspatrik:
Már ne haragudj meg, de nem szeretem a szájbarágós magyarázatokat. Lemondás, puritán életmód ( bár a puritánokat a maguk korában nézve, ez semmit mondó), oké. Még azt is kitalálom mi az ellentéte. Az is megy, hogy a reklámok mire fel.
De mire írtad ezt az egészet? Arra, hogy a majmolás és a divat a felelős? Biztos? Nem az a környezet ami lehetővé teszi, hogy mindent félretéve fogyasszunk? Teljesen mindegy mi váltja ki a fogyasztók csoportjaiból az ingert, a divat, a majmolás, a kényelem iránti igény, belső kéjérzet egy 5 l -es motor üvöltésénél, a lényeg, hogy magas szinten, szinte minden igény kielégíthető. Ebben a környezetben találd meg a józan puritanizmus határait. Ez nem az elit példamutatása, ez a jelenlegi gazdasági rendszer alapja.

Larrikin 2019.05.10. 00:11:39

@Tarlós elvtárs patkányos városa: de hogy a poszt témájánál maradjunk: data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PP.GD?contextual=region&locations=HU

A link egy olyan world bankos oldalra vezet, amely a CO2 kibocsátást a vásárlőerőparításon mért GDP arányában mutatja 1991-től. Minél szocialistább egy ország, annál abszurdabban magas kezdőértékről indul, és annál meredekebben esik a kibocsátása a gazdasági rendszerváltás után.

csakférfi 2019.05.10. 05:01:58

@Tamáspatrik:
Köszönöm a válaszod!
Egyszer megkérdeztem Tőled ....hajlandó lennél-e együttműködni,kvázi megbízni bennem.
Igent mondtál,némi kitétellel.
Ez a "gondolkodás" hiányzik...kiveszett.
Usa-Kína-Északkorea-Oroszhon-Izrael-Irán
Annyi együttműködésre képtelen ország van....volt.....lesz?...
A mai rendszerben kódolva van a bukás.
Ha ez klíma miatt.. vagy....gazdasági összeomlás....atomháboru....vagy más...előre nem jósolható ok miatt megvalósul....tényleg a "hülyeség korát" éljük.
Csal pusztán azért mert mást-mást hiszünk.
Ateizmus-vallás....monogámia-gender....zsidó-arab....férfi-nő....pénz-pénztelenség....robot-ember...sszülő-gyermek ...stb.
Nem használjuk a "józan eszünket".
Nem bízunk...ergo nem szeretünk.
Csak mutatjuk.
Mást mutatunk....mást teszünk.
Káosz.
Nézd meg a kommenteket.
Senki sem hajlandó a kényelméről lemondani.....inkább vitatkozik...ellenszegül...."megoldjuk okosba".
"Végtelenül fejlődni egy véges bolygón lehetetlen"
Hülyeség kora c. film

csakférfi 2019.05.10. 05:22:51

@MEDVE1978:

"Maya birodalom túlszaporodott, az ekkor még természetesen változó klíma hatását (több szárazság) nem tudta elviselni."

Hiszed ...Te.
A maja "plebejusoknak" volt választása.
Megunták az "elit" agymenéseit....fellázadtak...lemészárolták a papságot és a királyokat,talpnyalóikat......visszamentek az őserdőbe "uj kezdet"-et élni.
Apocalypto c. film Mel Gibson rendezésében.
"Egy birodalmat külső ellenség csak úgy tud lerorothad ha már az belülről rothad"

A maja köznép kiábrándult az elitből.
Mi miből...hová...meneküljünk?
Marsra?
Hogy azt is "hazavágjuk" teleszemeteljük...droggal...müanyaggal...stb.

"Korábbi vizsgálatok már a Kína, Chile, Kanada, Nagy-Britannia és Belgium körüli vizekben is kimutatták a mikroműanyagok jelenlétét. A norvég partok mentén átlagosan 1,8, míg az arktiszi vizekben 4,3 darab mikroműanyag-szemcsét tartalmaztak a megvizsgált puhatestűek."
..
receptre kiváltható fájdalomcsillapító, amit az emberek jelentős része kábítószerként használ, a csatornákon keresztül kerül a vízbe. Az emberi szervezet nem bontja le 100 százalékban a szert, a vizelettel vagy széklettel kerül a csatornarendszerbe, onnan részben kezeletlenül az óceánba, majd a kagylókba. Az állatokban egyébként antidepresszánsokat és egy Melphalan nevű kemoterápiás szer nyomait is kimutattak."
..
Hogyan teszik tönkre a növényvédő szerek az élővilágot?
Hír írta: Sajtóközlemény 2016/05/25

Az utóbbi években egész Európában rohamosan nőtt a növényvédő szerek használata. Egy átlagos németországi almaültetvényt például 34-szer permeteznek le egyetlen tenyészidőszakban. A Greenpeace a biológiai sokféleség világnapja alkalmából felhívja a figyelmet arra, hogy a biológiai sokszínűség csökkenésének egyik legfőbb okozója az iparszerű, vegyszereken alapuló mezőgazdaság. A nemzetközi környezetvédő szervezet a legfrissebb kutatási adatokat tette elérhetővé az „Európa növényvédőszer-függősége – Hogyan teszi tönkre a környezetünket az iparszerű mezőgazdaság?” című új, tudományos jelentésében.

A legtöbb gazdálkodó a haszonnövényeit rutinszerűen többféle vegyszerrel kezeli ahelyett, hogy ezeket csak utolsó lehetőségként, a ritkán előforduló erős fertőzöttség esetén vetné be. A növényvédő szerek azonban nem tudnak különbséget tenni barát és ellenség között, így nem csak a kártevőket pusztítják, hanem a hasznos élőlényeket is.

Éppen most figyelhető meg az ízeltlábúak populációinak összeomlása egész Európában, amely egybeesik a különféle rovarevő fajok, mint például a fecskék és a seregélyek egyedszámának nagyarányú csökkenésével. Ugyanakkor a magevő szántóföldi madarak állományait a gyomirtó szerek veszélyeztetik azáltal, hogy meggátolják ezek szaporodását, eltűnnek a gyom magvak, így a madarak táplálékforrásai beszűkülnek.
A vegyszerek várható környezeti hatásait sokszor téves eredményeket adó matematikai modellezéssel számítják ki. Kimutatták például, hogy a javasolt dózisú gombaölő készítménnyel lepermetezett békaivadékok nagyon nagy számban elpusztulnak. Volt olyan termék is (Headline néven kapható), amelynek javasolt dózisa 100%-os elhullást okozott egyetlen órán belül.

Stb.

A linkeket mellőzöm.

csakférfi 2019.05.10. 05:26:24

@MEDVE1978:

Bocs...okostelo szövegszerkesztő..
""Egy birodalmat külső ellenség csak úgy tud lerorothad ha már az belülről rothad"

Helyesen....

"Egy birodalmat,külső ellenség csak akkor tud elfoglalni,ha már az belülről rothad".

Így helyes a "megállapítás".

Bravehearth 2019.05.10. 05:51:50

@Tarlós elvtárs patkányos városa: "Remélem, az 5 milliárdba beszámítottad a fideszeseket is, mert a leírás úgy lenne pontos egyébként:"

Téged sem a szövegértésed miatt hagytak életben a szülőszobán... Ha értelmesen olvastál volna, akkor kihámoztad volna az említett régiókat is. Nem tudom, mennyi a fideszes Afrikában vagy Délkelet-Ázsiában, de jó eséllyel alatta marad az általad vélteknek. Sebaj... Az 5 milliárdba simán beleértendő Afrika, India, Délkelet-Ázsia régiói népességének döntő része. Talán még Közép- és Dél-Amerika is ide sorolandó lehet. Ezek 98%-ához mérten egy fideszes messze a kultúrember kategóriája. Persze, egy balliba már nem biztos...

" Vegetálnak, szaporodnak és előrelátás, ész és logika nélkül élik föl az erőforrásaikat, illetve a saját környezetüket. "

"Annyi, hogy egy kicsit a patkányokra hajaz a dolog..."

A ballibákra? Simán. Tőlem egy 'déká' vagy a 'maszop' egész stábja is elfér az 5 milliárd fölöslegben. Már csak azért is, mert azokhoz hasonlóan ezek létezésének sincs semmi értelme.

@rasztaszív: "ráadásul,ha minden ember egyenlő,akkor ezzel szemben azt állítani,hogy valamely,bármely csoportnak mégis több joga lenne szaporodni,az már bizony fajelmélet,a legdurvább fajtából."

Tévedés! Egy nagy túrót egyenlő minden ember. Nem az! Egy japán, európai, akár orosz vagy kanadai mérnök, szakmunkás, adminisztrátor, vagy ápolónő sosem mérendő egy mércével, mint egy nigériai, vagy egyéb fekete afrikai, indiai és hasonló 'népességrobban' színezett. Ahogy egy egyszerű cigány sem egyenlő egy europid emberrel. Lehet ugatérozni az ellenkezőjét, de maga az élet mutatja meg a különbséget. Ha nem látod, akkor vak vagy, vagy hülye. Esetleg mindkettő.
Egyiknek sincs több JOGA szaporodni, a különbség a LEHETŐSÉGEKBEN van. Ha csak a természetre bíznánk a kérdést, akkor Dél-Szudán, Nigéria, India jelentős része simán kihalna. Szaporodjon, de ha nem képes fölnevelni, etetni, akkor a természet törvényei szerint kihal. Ennyi. Fajelmélet pedig volt és van és lesz is. Mindig. Egyidős az emberiséggel.

@BiG74 Bodri: "Ezeket érett emberek írják (?):"

Dehogyis. Libsi ostoba nyomorultak...

"csak 100-200 millió ember kell a Földre"

Másfél-kétmilliárd kultúrember is simán elférne.

"5 milliárd ember felesleges"

Egyetértek.

"az elmaradt régiók (India, Afrika) a probléma."

Ebben is egyetértek.
B.

bölcsbagoly 2019.05.10. 07:39:32

@Tamáspatrik: nem lebecsülése a munkának, hanem a források hitelességének a megkérdőjelezése! Ha 100 év múlva valaki a blogodat, az indexet, a Magyar Narancsot, 168 Órát, HVG-t, 444-et olvasná, akkor az akkori történész azt a következtetést vonná le, hogy itt egy szörnyű diktatúra volt mostanában, a szörnyű nagy nyomor!
Ha meg csak a MH vagy a MN számai maradnának fenn, akkor meg pont az ellenkezőjét!
A történész csak abból főzhet amit talál, de annak a hitessége mindig kérdőjeles, ahogy a történész hozzáállása is, mivel az emberek az őskorban s azóta sem változtak. Statisztikát is csak a rendelkezésre álló adatok alapján lehet készíteni, vagy hasra ütve!
Ha egy természettudós állít valamit az majd mindig ellenőrizhető minden szakmabeli részéről, de egy ókori vagy középkori forrás tartalma már nem. A közelmúltunk történéseiről sem egyezik a jelnkor történészeinek a véleménye (ld. I-II.Vh, Trianon, Horthy korszak, '56, rendszerváltás, öszödi beszéd, 2006-os események, 2015-ös migráns áradat, stb. Akkor milyen alapon várod el a régmúlt időkről a valóságot? Csak mert valaki leírt akkor valamit? S honnan ismered annak a valakinek a valós inditékait, hozzáállását? A klímaváltozásról is merőben ellentétes véleménye van a realitásokhoz ragaszkodó klímatológusoknak és a hisztit gerjesztőknek. Az előbbiek ugyanis kételkednek az utóbbiak statisztikai adatainak a hitelességében és azok értékelésében is. De a józan érvekre kevésbé fogékony a nagyérdemű, mint a rémhírekre! Mi lenne a bulvár médiával, a pletykákkal, a jósnőkkel, stb. ha nem így lenne?

csakférfi 2019.05.10. 09:10:20

@Bravehearth:

"Tévedés! Egy nagy túrót egyenlő minden ember. Nem az! Egy japán, európai, akár orosz vagy kanadai mérnök, szakmunkás, adminisztrátor, vagy ápolónő sosem mérendő egy mércével, mint egy nigériai, vagy egyéb fekete afrikai, indiai és hasonló 'népességrobban' színezett. "

Ezt írtad.

Vs.

"Az Egyesült Államok terrorista szervezetnek minősítette az iráni Forradalmi Gárdát - jelentette be hétfőn Donald Trump amerikai elnök. Válaszul Irán Legfelső Nemzetbiztonsági Tanácsa ugyancsak terrorista szervezetnek nyilvánította az Egyesült Államok hadseregét"

Ki kicsoda itt a bolygón az emberi fajon belül......nézőpont kérdése.

:) :)

Bravehearth 2019.05.10. 11:15:16

@csakférfi: Továbbra is tarom, ami írtam. Az emberiség egyik része dolgozik, fejlődik, él és teremt. Egy másik része sokasodik, föléli az erőforrásait, lélekvesztőkön fulladnak meg tucatszám a tengeren, egymást öldösik, míg a másik részük a 13. század színvonalán tengődik a mindennapi nyomorban és mocsokban. Nos, valóban mindkét oldal mondhat bármit a másikra. Előbbi mégis teremt, míg az utóbbi csak vegetál és rombol. Értem én, ha nem látod a különbséget, de ez a te problémád és nem a többi értelmes emberé.
B.

steery 2019.05.10. 11:52:04

@Tamáspatrik: Akkor az rossz tervgazdálkodás, ahol nem a valós igényeknek megfelelően termelnek.
Mindig csak a tudatos vásárlói magatartásról beszélnek, de sosem a tudatos gyártói, kereskedői, reklámozói magatartásról. Mintha minden baj csak a fogyasztóknak lenne köszönhető, akik a sor végén állnak.
Neked konkrét fogalmaid vannak az ENSZ-ről? Amit látok az ENSZ tevékenységéből, annak alapján tudom megítélni az általuk okozott globális katasztrófa súlyosságát és a felelősségüket ebben. Amit természetesen sosem fognak beismerni. Sőt, szerintem még az ítélet napján is fel fogja őket menteni minden bűnük alól az isten és simán tisztára mosva kerülnek ki az egészből. Miközben ők a főkolomposok.

BiG74 Bodri 2019.05.10. 12:45:43

@Bravehearth:
Biztos jól látod a dolgokat?
Tehát az az indiai, afrikai éli fel a bolygó erőforrásait akik jelentős része ma is napi egy-két dollárból él, a saját földjén, különösebb technikai vívmányok nélkül. Nem az a fejlett országbeli, akinek olyan szinten vannak az igényei, hogy elmegy a fejlettlen, a világot "visszahúzó" régiókba, hogy az igényeit ki tudja elégíteni. Visz mindent, kaját, ásványi kincseket. Lehetőleg minimális anyagi ráfordítás mellett. Hol a picsába lenne a fejlett, fejlődő, dolgozó fejlett rész, ha nem lopja meg ezeket a régiókat több, mint száz éve? Hol lenne Európa, az USA ezen többlet nélkül? Ki lopja el a föld energiatartalékait? Aki a fejlett régióban dolgozva, fejlődve eléget az autóiban fejenként minimum40-50 l szénhidrogént, falja a villamosenergiát a mosógépe, mosogatógépe, laptopja, tabletje, klímája, fűnyírója, tévéje stb. Aki heti szinten annyi élelmiszer felesleget termel amennyit egy fölművelő egész héten nem lát. Aki olyan szinten kényes a tisztaságra, higiéniára, szúnyogokra, pollenre, hogy kemikáliák tömkelegét szórja szerteszét, és csomagolóanyagba fullasztja a világot? Vagy az aki a mi ökolábnyomunk tizedét sem érik el a fejlettlen régiókban. Akiknek a világát folyamatosan destabilizálja, hogy mindig van valami a környezetükben ami az éhes fejlett embernek kell.
El vagyol tévedve, de piszkosul. Ma szerinted 1-2 milliárd embernek lenne hely. Ma. És holnap? Holnap vigyük le 500 millióra, mert már megint belemászott valaki a komfortzónádba?
Gratulálok az éleslátáshoz.

BiG74 Bodri 2019.05.10. 12:53:35

@steery:
Mutass már egy működő tervgazdaságot a jelenből, vagy a múltból.

csakférfi 2019.05.10. 14:43:07

@Bravehearth:
Nem látom a problémát?

Te mint fehér ember ,megszabod ki mennyit ér.

Gratula.....ez csak gyülöletet ,megvetést,halált hoz.

"Az út szülte az egyet, az egy a kettőt, a kettő a hármat, a három valamennyi létezőt, mind tartalmazza a hímet és a nőt, s a láthatatlan lehelet egybeolvasztja ezeket. S e világban megvetik az önmagát-felemelőt, az önjelölt királyt, vezetőt. Nézd valamennyi létezőt: egyszer gyengül, máskor erősül, egyszer erősül, máskor gyengül. Így látják, én is így látom: „A zsarnokok nem holtukkal pusztulnak el.” Ez a legfőbb tanításom."
Lao Ce

Tudod miért nem a "holtukkal pusztulnak el?
Mert hiába halnak meg hitlerek,ha ujra és ujra a te kompetenciád a "nyerő"
Igazi nácivá tett a gyűlöleted és a haragod.
Engem nem zavar....ne ertsd félre.
A megoldás mégsem az általad vázolt jövő.

csakférfi 2019.05.10. 14:52:38

@BiG74 Bodri:
Te megosztanád a vagyonodat egy másik emberrel ha neki kevesebb van?

9 éve hogy elváltam.
Akkor feleztünk az exemmel.
Nehezemre esett .....de ez volt a törvény.
Szóval macerás ez az egyenlőségesdi.
Nem is tudjuk saját belátásunkból megvalósítani.
Majd egy őő......aszteroida........esetleg egyenlővé tesz minket.
Mondjuk .......nem lesz senkinek semmije...csak a puszta élete....esetleg a szerettei....ha életben maradtak.
Csak merengek.
:)

csakférfi 2019.05.10. 14:55:48

@BiG74 Bodri:

"Aki olyan szinten kényes a tisztaságra, higiéniára, szúnyogokra, pollenre, hogy kemikáliák tömkelegét szórja szerteszét, és csomagolóanyagba fullasztja a világot? Vagy az aki a mi ökolábnyomunk tizedét sem érik el a fejlettlen régiókban. Akiknek a világát folyamatosan destabilizálja, hogy mindig van valami a környezetükben ami az éhes fejlett embernek kell."

:) :)

Most olvasom.......
Tüzes egy "menyecske vagy".
Jól látod.........mellesleg.

:) :) :)

BiG74 Bodri 2019.05.10. 15:04:34

@csakférfi:
Mi van a tüzes menyecskével?

Amúgy egy szót nem szóltam az egyenlősdiről.

rasztaszív 2019.05.10. 16:06:57

@Bravehearth: nem a vér számít,csak az emberség.ez a Tanítás,és a valódi európai keresztény értékrend alapja.te ezt tagadod meg nagy büszkén.

steery 2019.05.10. 18:47:17

@BiG74 Bodri: Há-há-há! Talált, süllyedt! De csak azért, mert az elmúlt 10.000 évben nem sikerült még senkinek ilyet (jól működő tervgazdaságot) létrehoznia, az nem jelenti azt, hogy nem is lehet. Egyértelmű, hogy akik megpróbálták, nem jól álltak hozzá a dologhoz. Se tudásuk, se eszközeik nem voltak hozzá. De most már van mindenünk dögivel. Gyors számítógépek, komplett távközlési hálózat, digitális nyilvántartások, stb. Szóval szerintem meg lehetne csinálni. Csak még senki nem próbálta meg, tudtommal.

BiG74 Bodri 2019.05.10. 19:19:35

@steery:
Lehet, bár szerintem eddig sem azért nem sikerült, mert nem volt meg "minden".

Bravehearth 2019.05.10. 21:41:03

@BiG74 Bodri: "Biztos jól látod a dolgokat?"

Szerintem igen.

"Tehát az az indiai, afrikai éli fel a bolygó erőforrásait akik jelentős része ma is napi egy-két dollárból él, a saját földjén, különösebb technikai vívmányok nélkül."

Abból a napi 1-2 dollárból még a maradék vegetációt is szénnétüzelik a nyomortelepeiken. Közben szinte 'osztódással' szaporodva újabb és újabb hasonló nyomort és környezetet felélő tömegeket reprodukálnak, vagyis a maradék vegetáció, a légkör és az adott terület vizei további terhelésnek lesznek kitéve. Indiában a napi 1-2 dollárból épp telesz*rják a Gangeszt, a primitív és illegális bányászattal mérhetetlen károkat okoznak (hasonlóan a braziloknál is), a maradék vegetációt is eltüzelik. Sokasodással ezt napi 1-2 dollárból is simán elintézik. Nem is beszélve a Közép-Afrikában honos népek primitív és ostoba mezőgazdaságáról.

"Nem az a fejlett országbeli, akinek olyan szinten vannak az igényei, hogy elmegy a fejlettlen, a világot "visszahúzó" régiókba, hogy az igényeit ki tudja elégíteni. Visz mindent, kaját, ásványi kincseket. Lehetőleg minimális anyagi ráfordítás mellett."

Amikor az ezért felelős multinacionális tőkét, megavállalatokat ostorozzák, akkor persze vadul kiabálsz, hogy a primitív nacionalisták támadják a nagy jótevő multikat...

"Hol a picsába lenne a fejlett, fejlődő, dolgozó fejlett rész, ha nem lopja meg ezeket a régiókat több, mint száz éve? Hol lenne Európa, az USA ezen többlet nélkül?"

Ezt meg is beszélheted a volt gyarmattartókkal! Jah, épp az ő faszukat szopkodod minden alkalommal, amikor épp lehet egyet 'magyarozni'!

"Ki lopja el a föld energiatartalékait?"

Mi biztosan nem. Elég kemény pénzeket fizetünk az energiahordozókért. Persze, nem is nálunk kerül 160Ft-ba egy gallon 'benya'...

"El vagyol tévedve, de piszkosul."

Akkor miért te írod a hülyeségeket???

"Ma szerinted 1-2 milliárd embernek lenne hely."

Szerintem igen. Fenntartható gazdálkodás, ostoba fogyasztási szokások nélkül ennyi ember harmóniában tudna élni a társadalmaiban önmagával is és a környezetével, élővilággal is.

"És holnap?"

Ha az erőforrások szűkülnek, akkor holnap nyilván már kevesebb. Ez nem bonyolult.

"Holnap vigyük le 500 millióra, mert már megint belemászott valaki a komfortzónádba?"

Nem miattam, te balfasz, hanem az erőforrások szűkülése miatt. Nem az én komfortzónám szab határt azoknak az embereknek, hanem a környezetük és az erőforrások hiánya. De ez nyilván tökúj neked, igaz? Idióta...

"Gratulálok az éleslátáshoz."

Csak a téged uraló töksötétből tűnik furcsának a fény! O.m.g.!

@csakférfi: "Nem látom a problémát?"

Úgy tűnik, hogy nem.

"Te mint fehér ember ,megszabod ki mennyit ér."

Én nem. Ők maguk definiálták magukat. Primitív életmód, primitív társadalom, igénytelen életmód és mérhetetlen butaság. Mit kezdesz Európában olyan tömegekkel, amelyek a 13. századból érkeztek egy 12. századi vallással és 'ájfónnal' a kézben? Mindezt középkori babonákkal és társadalmi felfogásokkal...? Miért foglalkoznának másként a környezetükkel???

"Gratula.....ez csak gyülöletet ,megvetést,halált hoz."

Azt csak a körülmények eredőjének hatása hozza. No meg rád is jellemző ostobaság.

"Mert hiába halnak meg hitlerek,ha ujra és ujra a te kompetenciád a "nyerő""

Ha lenne hozzá agyad, végig próbálnád gondolni, hogy ennek vajon mi az oka??? Ha nem az okozat miatt húznád a szád, hanem az azt kiváltó okokon gondolkodnál, talán okosabban tűnnél. De így...!?

"Igazi nácivá tett a gyűlöleted és a haragod."

Szerintem neked lázálmaid vannak. Milyen haragról és gyűlöletről beszélsz??? Nézd, nem kell szeretnem őket, ez Istentől való jogom. És nem akarom sem a javaikat, sem a földjüket, sem az erőforrásaikat! De nem oldhatom meg helyettük a problémáikat. Ez az ő dolguk. Ha ez számodra harag és/vagy gyűlölet, akkor az a te problémád, nem az enyém. Mellesleg az ostoba libsiknél még egy nácit is többre tartok!

"Engem nem zavar....ne ertsd félre."

Eszem ágában sincs. De őszintén szólva azt is leszarom, ha zavar téged.

"A megoldás mégsem az általad vázolt jövő."

Ezt nem te fogod eldönteni, hanem a jövő. Azt majd a természet eldönti, hogy mi lesz annak a 180 milliónak a sorsa, akik egy 20 milliónak sem elegendő erőforrással rendelkező országban szaporodnak épp robbanásszerűen! Ha nem lesz víz, nem lesz étel, 60 fok lesz és 200 millió ember, akkor majd kiderül, hogy melyik jövő fog eljönni! Nem az, amit te álmodsz, csak szólok! Hátha segítettem...

@rasztaszív: "nem a vér számít,csak az emberség"

Szerinted. Én azért a vérségre szavazok inkább.

"ez a Tanítás,és a valódi európai keresztény értékrend alapja."

Hazugság! Egy teológiát végzett tanult embertől kérdeztem meg épp ezért, hogy mi értendő a 'testvér' fogalma alatt a kereszténységben. Nos, az akkori értelmezés szerint a 'testvér az Úrban (hitben) és a közösségben. Vagyis a SAJÁT közösségének tagja, tágabb értelemben a keresztény egyház tagja. Nem neked fogok hinni ebben!

"te ezt tagadod meg nagy büszkén."

Amit te hiszel, azt tagadom!
B.

rasztaszív 2019.05.10. 22:10:14

@Bravehearth: akkor az a teológiát végzett személy sem keresztény,valószínűleg inkább csak egy parazita klerikális.de a nácik mindig egy húron pendültek az ilyenekkel.legyél rá büszke.

Bravehearth 2019.05.10. 22:24:40

@rasztaszív: "akkor az a teológiát végzett személy sem keresztény,valószínűleg inkább csak egy parazita klerikális."

Ahhoz te egy jelentéktelen kis senkiházi vagy, hogy ezt meg tudd ítélni. Így ekként is kezellek téged is és a véleményed is. Jelentéktelen, irreleváns.

"de a nácik mindig egy húron pendültek az ilyenekkel."

A te fajtádnál még egy nácit is többre tudok tartani. Az elvakult ostobaságod, naivitásod és agyatlan butaságod égbekiáltó. Nem rólam szól... :-)

"legyél rá büszke."

Tökmindegy, hogy én magam mire vagyok büszke, vagy mire nem. A jelen témához kapcsolódóan nyilvánvalóan józanabbul és logikusabban gondolkodom, ellentétben a te naiv és ostoba lázálmaiddal. Gyanítom, egy hangot sem voltál képes megérteni abból, amit írtam. Nem gond, de ettől még az élet megy tovább és nem arra, amerre te azt hiszed.
B.

Bravehearth 2019.05.10. 22:26:34

@rasztaszív: Mellesleg szerintem már neked is írtam anno: 'mi a faszt keresztényezel' állandóan, te ostoba gyökér? Ki mondta, hogy én keresztény vagyok? Ki mondta neked, hogy meg vagyok keresztelve egyáltalán? Már leírtam párszor, hogy nem! Nem vagyok keresztény, a kultúrkör, amiben nevelkedtem és amiben felnőttem, szocializálódtam, na az keresztény. Én nem vagyok az. Csak sikerül felfognod!
B.

rasztaszív 2019.05.10. 22:34:19

@Bravehearth: barátom,ezt bárki meg tudja ítélni,akibe szorult egy kicsi az európai típusú keresztény erkölcsből.
amúgy meg te jöttél a teológus ismerősöddel,csak nem muszlimról van szó...?:)

Bravehearth 2019.05.10. 22:44:57

@rasztaszív: Nos, barátod neked a rusnya muszlim öregisten! Továbbá egyrészt egy ostoba libbant beszívott gyökér vagy. Szart se tudsz annyit a témáról, mint egy teológiát és ókori történelmet tanult lelkész, aki egyben történész is. Továbbá neked az 'ajrópéer" sötétzöld és ballibbant típusú erkölcsről van csak fogalmad, a keresztényről semmi sem.

Egyébként csak kérdezem, hol a rántott qrvaanyádban voltál akkor, amikor Szíriában vagy Egyiptomban kaszálták a keresztényeket? Vagy amikor az állítólag kurvára menekülő épp túlnépesedett migrik a keresztény migriket kihajigálták a csónakokból? Miközben épp menekültek, persze... Rajtuk valahogy nem akarózott segíteni? Ha ennyire nagyon a szíveden viseled mindnek a szenvedését, akkor mi a f@szt keresel még itt, te gyökér? Miért nem ott osztod nekik a teát és a pogit két sátor között a homokban? Az már nyilván nem a komfortzónád, igaz? Persze itthon szépen lehet osztogatni és nácizni a többit, akinek legalább agya van ahhoz, hogy lássa, merre vezetnek a folyamatok. Eljátszhatod 'tökingyen' a nagy 'keresztényt', hiszen te aztán mindegyik szerencsétlent fölhizlalnád, ha idejön! Egy ócska kis fedezet nélküli csekk vagy, játszod a nagy empátiát, meg akarod mondani, ki a keresztény. Megismétlem: egy ostoba senkiházi kis naiv gyökér vagy te ahhoz!

"amúgy meg te jöttél a teológus ismerősöddel"

Mert ellentétben veled, neki VAN fogalma arról, amiről te csak pofázol, de gőzöd sincs, miről dumálsz!

"csak nem muszlimról van szó...?"

Tippelj! Ötven százalék esélyed van a sikerre. Ezt talán nem véted el, te ostoba!
B.

rasztaszív 2019.05.10. 22:50:44

@Bravehearth: én keresztény vagyok,te meg nem.erről ennyit:)
tanulhat bárki bármennyit,aki a Tanítást megtagadja,nem keresztény.

egyébként miért mutogatsz?mire föl...?:)

Bravehearth 2019.05.10. 22:55:26

@rasztaszív: "én keresztény vagyok,te meg nem.erről ennyit"

Egyrészt, fentebb írtam le, hogy nem vagyok az. Jóreggelt kívánok, te balf@sz. Másrészt hiába képzeled, ettől még nem vagy több nálam! Sőt... Láthatóan egy naiv seggfej vagy.

"tanulhat bárki bármennyit,aki a Tanítást megtagadja,nem keresztény."

Senkiházi, ostoba tanulatlan kis szarjankó vagy ahhoz, hogy ezt megítéld. :-) Azért, mert anyád szánalomból kiverte neked, még nem te vagy ám a világ közepe! ;-) Vagy neked nem szóltak, te szegény szerencsétlen?

"egyébként miért mutogatsz?mire föl...?"

Mi van rasztaszar? Túl jó az anyag...?
B.

rasztaszív 2019.05.10. 23:06:43

@Bravehearth: magyarán te vagy az,akinek fingja nincs,miről van szó.viszont sajnos a tudást nem pótolja az agresszív kismalac stílus...:)

Bravehearth 2019.05.10. 23:15:34

@rasztaszív: "magyarán te vagy az,akinek fingja nincs,miről van szó"

Majd, ha az általam föltett kérdésekre tudsz érdemben válaszolni, akkor lesz értelme itt vergődnöd, beszívott rasztaszar! Láthatóan egy retardált fogyatékos vagy, ami önmagában még nem baj, hiszen egyes vélemények szerint te is Isten teremtménye vagy. Elrettentő példára még Istennek is szüksége lehetett.

Tudásról olvasni a te billentyűzetedről már önmagában is ironikus... A témát illetően sajnos könnyűnek találtattál. Emberként már eddig is annak találtattál.

Majd, ha a szíreknél véded a keresztényeket, akkor érsz valamit!
Ha majd pontosan meg tudod mondani, hogy egy 20 milliós népesség számára sem elegendő erőforrással rendelkező területen élő 200 milliónak mi a sorsa!!!
Ha majd pontosan le tudod vezetni, hogy ez a fajta népességrobbanás ilyen regionális eloszlásban és ilyen környezeti hatásokat figyelembe véve mit eredményez!!!
Ha majd valóban értelmesen el tudod mondani, hogy az elmebeteg agymenéseid mögött milyen valós realitásokat tudsz értelmezni (jöjjön mindenki - segítsünk mindenkin)!!!

Na, ha ezek összejönnek, maid akkor lesz értelme veled foglalkozni, te kis abortuszmenekült! Bár, szerintem akkor sem...

"viszont sajnos a tudást nem pótolja az agresszív kismalac stílus..."

Tudásról tudás hiányában nyilatkoznod szánalmas és nevetséges. Csak anyád szerethet ezért! Szánalomból... ;-)
B.

rasztaszív 2019.05.10. 23:20:13

@Bravehearth: majd ha meg tudod mondani,mire föl mutogatsz,és terelsz,akkor foglalkozok vele...:)addig meg visíts csak.kismalac...:)

csakférfi 2019.05.11. 05:03:25

@Bravehearth:

"! Ha nem lesz víz, nem lesz étel, 60 fok lesz és 200 millió ember, akkor majd kiderül, hogy melyik jövő fog eljönni! Nem az, amit te álmodsz, csak szólok! Hátha segítettem..."

Ezt írtad....

Akkor én is segítek neked.
Ha Lao Ce-t nem érted,mivel nem vagy bölcs.inkább sötét náci.
Nem hiszek isten vagy istenek létezésében,de megértem és elfogadom az "elvet" amit neki-(k) tulajdonítanak.

"
A legnagyobb szegénység az a döntés, ha úgy határozol, egy gyermeknek meg kell halnia, hogy te úgy élj, ahogy akarsz."

Teréz anya

Ez az ember feláldozta az életét arra hogy nálánál szegényebb ,betegebb embereken segítsen.
Szent?
Nem.
Csak egy nő.
Okos bölcs.
Épp az ellentéte neked.
A poszt igaz. Az "elit" miatt változik a klíma . Te meg olyan hülye és vak vagy hogy ráfogod valami elmeroggyant tudós majom "túlnépesedési" baromságaira.
Lövésed nincs sem a tudósoknak mit hoz a "melegedés".
Nekem sem.
De embereket másod-harmad rangunak ,életre alkalmatlannak titulálni......azt csak "istennek" joga.
Nem neked.

"Az éhinség nem azért van a Földön, mert képelenek lennénk jóllakatni a szegényeket, hanem azért, mert képtelenek vagyunk jóllakatni a gazdagokat. "

Ezt is ő írta....mondta...gondolta.
Ez van.
A nácizmusod nem pálya. Előbb utóbb kihalsz.....mint a nagyra nőtt dínók.
Vagy visszaveszel az arcodból.
Na cső.

csakférfi 2019.05.11. 05:07:34

@rasztaszív:

"Gyűlöletet takar a hazug ajak,s rágalmakat terjeszt az ostoba"

Salamon Példabeszédek könyve

csakférfi 2019.05.11. 05:15:35

@Bravehearth:

"Már leírtam párszor, hogy nem! Nem vagyok keresztény, a kultúrkör, amiben nevelkedtem és amiben felnőttem, szocializálódtam, na az keresztény. Én nem vagyok az"

Hahhh.......ez kurva jó!

Magyarul......

Az ovodás korod óta zajló agymosás sikeres. Hiszed hogy ...jobb...több...szebb....okosabb...erősebb...vagy másnál.
Baszki......mekkorát tévedsz.
:) :)

MEDVE1978 2019.05.11. 11:04:02

@csakférfi:

"Apocalypto c. film Mel Gibson rendezésében." Először is Hollywoodot nem tekinteném abszolút hiteles történelmi forrásnak. Másodrészt a Maja Birodalom a jelenlegi állás szerint tipikus túlszaporodási problémába futott bele. Voltak X-en, szaporodtak: lettek 10X-en. Ezt már nem tudta eltartani a környezet. Jött egy szárazság és annyi volt az egésznek. Rengeteg ilyen társadalom volt, legutóbb az indiai protocivilizációkról lehetett olvasni, ami pont ugyanebből az indokból pusztult el.
index.hu/tudomany/til/2019/05/10/harappa-civilizacio_indus-volgy_monszun_klimavaltozas/

Itt sem arról volt szó, hogy az elit habzsolt. Mindenki szépen szaporodott, aztán túl sokan lettek. A tanulság itt is az, hogy az emberi közösség nem tudta megmenteni magát a pusztulástól, mert az túl nagy módosítást jelentett volna az életstílusán, nem tudott váltani. Nem hinném, hogy arról lenne szó, hogy itt az elit kényszerített egy életstílust az emberekre. A társadalom döntő része ugyanúgy "profitált" akár a maja civilizációból is.

A többi környezeti pusztulást bemutató szöveget illetően: hát igen, túl sokan vagyunk, a Földnek elég lenne kb. 1-2 milliárd ember. Mi azonban döntően kiiktattuk a természetes szabályozókat, ezért szaporodik még mindig az emberiség. Az egész emberiség történelme is mutatja, hogy az ilyen esetekben nem szabad bízni a kollektív "kijózanodásban". Ezt a helyzetet sajnos egyedül a technológia tudja megmenteni, egyébként az emberiségnek harangoztak. A környezet persze pusztulni fog, meg a biodiverzitás drasztikusan csökken majd, ez már most elkerülhetetlen.

BiG74 Bodri 2019.05.11. 12:56:17

@Bravehearth:
Ember neked nincs egy egyenes ép gondolatmeneted. Osztod az észt, de azt sem veszed észre, hogy mi a kérdés, a lényeg, hogy te aztán most nagyon megmondtad.
Olyan szinten értelmetlen zagyvaság amit ontasz, hogy fárasztó egyáltalán elolvasni, nemhogy érdemben reagálni.
Humanizmusból és intelligenciából elégtelen, beszélgetésre alkalmatlan.

BiG74 Bodri 2019.05.11. 13:13:08

@MEDVE1978:
Túl sokan lettek? Egy aszályos időszakban mi a megfelelő létszám? Előtte nem voltak sokan, aztán hirtelen túl sokan lettek. Az én olvasatomban akkor lehet túlnépesedésről beszélni, ha a környezet érdemi változása nélkül, a környezet már nem képes ellátni a növekvő népességet. Ha egyszerűen nincs annyi kaja, mint előtte, az nem túlnépesedés. Ráadásul ezek a civilizációk természet magyarázata csak és kizárólag vallási volt. Márpedig az aszály ellen nem hat az emberáldozat. Viszont valójában ezek a civilizáziók is választ adtak erre a kihívásra, amint kiderült, hogy papok nem képesek.

Bravehearth 2019.05.11. 22:23:18

@rasztaszív: "majd ha meg tudod mondani,mire föl mutogatsz,és terelsz,akkor foglalkozok vele...:)"

Nos, arra, hogy síkhülyeségeket irkálsz már hosszú hónapok óta. Tanításra hivatkozol, 'keresztényezel', mikor nem egyszer írtam már neked, hogy nem vagyok megkeresztelve. Továbbá a lőtéri kutyát se érdekli, hogy te az vagy. Ettől még egy retardált hülye vagy, aki alapvető összefüggéseket is képtelen fölismerni. Ez nem az én problémám, hanem tiéd és anyád és az iskolád szégyene. Élj vele!

addig meg visíts csak.kismalac...:)

Álmodj szebbet, te kis abortuszmaradvány! :-)

@csakférfi: "Akkor én is segítek neked."

Szerintem nem tudsz.

"Ha Lao Ce-t nem érted,mivel nem vagy bölcs.inkább sötét náci."

Azt gondolsz, amit akarsz, ballisztikus ívben teszek rá. Továbbra sem tudod fölfogni, te barom, hogy tökmindegy, milyen filozofálásba menekül a liboldó vagy sötétzöld és/vagy humanista hívő, ha az erőforrások kimerülnek, ha nem tud megtermelni magának egy nép elegendő élelmiszert, akkor a szaporulat elpusztul, meghal. Ez nem filozófia kérdése, hanem a tények este hétkor! Ennyit kellene fölfognod. Nem sikerült. Nem az én problémám.

"A legnagyobb szegénység az a döntés, ha úgy határozol, egy gyermeknek meg kell halnia, hogy te úgy élj, ahogy akarsz."

Teréz anya

Nagyszerű. Azt csiripeld el, te kis világ bölcse, hogy ha ez a Terike szépen megeteti a 200 millió éhező 30-40 tagját, akik valahogy felnővén maguk is gyártanak 3-4-5 utódot, akiknek ugyanúgy nincs mit enniük, majd várják Teri nénit, akiknek szintén összekoldul valamit, mi lesz a többi 199 millió pár-százezer hasonló éhezővel? Ha mind megeteti, majd azok is gyártanak 3-4-5 utódot, akkor a népességrobbant újabb éhezőkkel mi lesz? Milyen természeti törvény szerint lehet éhező, erőforrások nélküli népesség sorsa a túlnépesedés? Sikerült fölfognod???

"Csak egy nő."

Semmi gondom azzal, ha egy nő globális szinten is szerepet vállal.

"Okos bölcs."

Nem az! Humanista. A kettő nem ekvivalens.

"Épp az ellentéte neked."

Ebben igazad van. Nem vagyok egy nagy humanista, de ellentétben azzal a nővel, szerintem sokkal vegytisztábban, józanabbul és logikusabban látom azokat a folyamatokat, amiket ő csak a humánum oldaláról közelít meg. Ettől én még nem fogom elítélni őt, de fölteszek olyan kérdéseket, amelyekre sem ő, sem te, sem pedig az itteni többi agyhalott liboldó idióta sem válaszolt még! Ez ilyen.

" Az "elit" miatt változik a klíma."

És ki határozza meg, mi az 'elit'??? Te? Akinek van egy lakása, az már elit? Akinek van egy 1.4-es autója, az már elit? Aki minden nap eszik a melóban ebédet, az az elit? Vagy akinek yacht-ja vagy egy Lamboja van, az az elit? Vagy, akinek egy szigete van, az az elit? Kit nevezel elitnek, te balfasz? Legalább azt definiáld, ha már rájuk kened a szarodat!

"Te meg olyan hülye és vak vagy hogy ráfogod valami elmeroggyant tudós majom "túlnépesedési" baromságaira."

Mert annak az 'elmeroggyant tudósnak' még a kisujjában is több tudás lakozik, mint benned és a rád jó eséllyel hasonló agyhalott családodban! Ostoba és segghülye nyomorult vagy, bármilyen értelmes gondolat vagy következtetés nélkül. Nekem nem fáj, csak jókat röhögök rajtad és a fajtádon.

"De embereket másod-harmad rangunak ,életre alkalmatlannak titulálni......azt csak "istennek" joga.
Nem neked."

Téged sem az eszedért hagytak életben a szülőszobán! Ki a tököm írta azt, hogy alkalmatlan az életre vagy alsóbbrendű? Azt írtam, hogy túlszaporodnak egy olyan területen, ahol nincsenek meg a szükséges erőforrások. Ezt nem ismerik föl, nem kezelik, egyszerűen csak szaporodnak és emigrálnak. Ez nem azt jelenti, hogy alsóbbrendűek, vagy életre alkalmatlanok, egyszerűen csak a társadalmuk primitív, nincs előrelátás és aktív cselekvés. Nem ők alkalmatlanok az életre, hanem a környezetük egyre inkább az, ahol élnek és túlszaporodnak. Mi ebben a bonyolult, te majom?

"A nácizmusod nem pálya. Előbb utóbb kihalsz.....mint a nagyra nőtt dínók."

Csak figyelj, te kis agyhalott! Aztán nehogy meglepődj!

"Vagy visszaveszel az arcodból."

Egy ilyen magadfajta agyamputált hülye nem fogja ezt meghatározni sem nekem, sem másnak! Továbbá neked kellene végre elkezdened használni az agykezdeményed, ha már adott neked olyat az evolúció!

"Az ovodás korod óta zajló agymosás sikeres. Hiszed hogy ...jobb...több...szebb....okosabb...erősebb...vagy másnál.
Baszki......mekkorát tévedsz."

És ezt most honnan sikerült így kiagyalnod, te idióta? Apád-anyád édestesók, mi? Így sikerült téged ilyennek összehozni, igaz? Baromarcú idióta!
Baszki...! Mekkorát tévedsz, mekkora egy idióta pöcs vagy!

@BiG74 Bodri: "Ember neked nincs egy egyenes ép gondolatmeneted."

Az, hogy te képtelen vagy követni, az rólad szól és a qrvagyenge képzésedről. Az ostoba fröcsögésed és frusztrált firkálgatásod bármilyen konkrétum nélkül csak megmosolyogtató billentyűzetkoptatás, semmi több. Ha nem fogod föl azokat az összefüggéseket, amiről írtam föntebb (konkrétan is), az a te problémád, engem nem zavar. :-) Egy idióta vagy.
B.

Bravehearth 2019.05.11. 22:30:15

@rasztaszív: @csakférfi: @BiG74 Bodri:

"Csapás vagyunk a Földnek... Vagy mi korlátozzuk a NÉPESSÉG NÖVEKEDÉSÉT, vagy a természet fogja azt elvégezni helyettünk!"

David Attenborough

Hátha fölfogjátok...!?
B.

Tamáspatrik 2019.05.12. 10:45:19

@bölcsbagoly: A történelemtudomány is fejlődött és már elhaladt melletted. Így például Simonton nagyon sok statisztikai adatot vett figyelembe, rengeteg háborút elemzett és azt találta, hogy a háborúk hatása az új találmányokra egyértelműen negatív. Előfordul, hogy egy-egy találmány a hadicélú fejlesztésekből származik, de még az a mítosz is megdőlt, hogy a technikai fejlődésre a háborúskodás és a hadiipar egyértelműen jó hatással lehetne, ott is a nettó negatív a hatás. Ez innentől fogva már nem vélemény kérdése, hanem úgy vitatkozhatsz csak vele, hogy megnézed te is több száz háború hatását illetve összehasonlítod a békés korszakokkal. Regressziónalízist is használnak és Simonton már differenciálegyenleteket is.

Tamáspatrik 2019.05.12. 10:49:12

@bölcsbagoly: Hasonló munkát végeztek "brit tudósok", Az agresszió alkonya c. vaskos kötet hivatkozik ilyesmire. Az agresszió történelmi csökkenéseit vizsgálták, bizonyos jelenségekkel találtak összefüggést bizonyosakkal pedig nem. Hihetetlen nagy számú statisztikai adatot kellett átfésülniük. Pl. a bűnözés bizonyos formái a történelem folyamán egymással arányosan alakultak, tehát ahol az emberölés nagyobb arányú volt, ott más erőszakos bűntettek aránya is nagyobb volt és fordítva.

bölcsbagoly 2019.05.12. 13:52:32

@Tamáspatrik: az, hogy ma már az adatbázisokat programokkal elemzik, nem változtat a történelem kutatás megítélésén! Továbbra is szakma marad s nem tudomány! A statisztika is tudománynak tartja magát (" 10 éves kisfiú nem tud még gyereket nemzeni és 90 éves dédapja már nem tud, de a statisztika szerint az átlaguk (az 50 éves férfi ugyebár tud"). Csak hát az emberiség élete, tevékenység nem a statisztika szabályainak alapján folyik. Jól mutatnak ezek a kutatási eredmények, csak éppen nem fedik a valóságot.

Bravehearth 2019.05.12. 21:33:35

@rasztaszív: persze-persze... Tehát a nagy keresgélés közben azért majd próbáld meg szépen megválaszolni azt a néhány kérdést, amit föltettem. Akkor legalább valami minimális értelme is lesz a létezésednek. Na pá!
B.

rasztaszív 2019.05.12. 21:41:28

@Bravehearth: addig gondolkodj el azon,hogy mire föl próbálsz mutogatni,meg terelni...:)

Tamáspatrik 2019.05.12. 22:00:17

@bölcsbagoly: A történelemkutatás ma már nagyrészt nem egyszerű forráselemzés, hanem levéltárakban annak a visszakövetése, hogy pl. mikor mennyi embert ítéltek el több száz évvel ezelőtt is (vagy évtizedekkel ezelőtt) különféle bűnökért és milyen ítéleteket hoztak.
Vagy a nagy csatákat eldöntő tényezők: Mohácsról mennyi minden újat tudtunk meg az utóbbi évtizedekben. Waterloo volt az első olyan csata, ahol több száz interjú született közlegényekkel, tisztekkel is, és össze lehetett rakni a csatát, a döntő mozzanatait. Egy-két éven belül kellett ezeket az interjúkat lefolytatni, mert utána már mindenki másképp emlékszik vissza az eseményekre, megszépíti őket és a saját szájíze alapján adja elő. Ez meg is történt és le is dokumentálták abban az esetben. A kor szokásait is mélyek kell ismerni, így is apró mozaikokból kell összerakni a valós történéseket (még a tábornokok sem tudják mindig az apró sorsdöntő mozzanatokat, mert távolabb állnak a csatatértől és nem látják elég jól.
Van fejlődés a történelemtudományban is, mint más tudományágakban. Én csak műkedvelő módon foglalkozom a történelemmel, de ez mégis jól látszik.
Az igaz, hogy a társadalomtudományokban jobban meg tudnak élni szélhámosok mint a természettudományokban, ahol hamarabb lebuknak.

bölcsbagoly 2019.05.12. 22:17:01

@Tamáspatrik: Értsünk szót! Míg a szintén a múlttal foglakozó őslénytan esetében a leletek és azok meghatározása objektív alapokon vannak értékelve és belőlük következtetni lehet a nem ismert eseményekre, addig az írott forrásokból, mind az azokból levont bármilyen következtetés szubjektív alapon nyugszik s amiről nincs forrás arról nem is lehet tudni semmit! A régészet köztes helyzetben van, de mivel az eredményeit be kell illeszteni a történelembe, ezért az mindig befolyásolja az értelmezésüket!
süti beállítások módosítása