Ideo-logikák

"Avanti popolo!": Közel a populizmus világméretű győzelme?

2018. július 07. - Tamáspatrik

A populizmus definíciójában nincs teljes egyetértés, közös ismertetőjegyek alapján szokták ide sorolni Peron, Chavez, Erdogan, Putyin, Orbán, Katczinsky, Berlusconi, Trump és az Öt Csillag mozgalom kormányzását vagy Le Pen, Wilders és mások pártjait. A "populistának" nevezett politikusok közös jellemzője, hogy elitellenesek, nem hisznek a hagyományos képviseleti demokráciában és felfogásuk szerint kizárólag ők képviselik az "igazi népet". Ma már nem tehetik meg a politikával foglalkozó komolyabb szakértők, hogy félvállról veszik ezeket a mozgalmakat és az ilyen politikusokat közönséges demagógoknak minősítik, elkezdtek lassan jelenség mélyebb okaival is foglalkozni, így például Jan-Werner Müller: Mi a populizmus c. könyve (amelynek megállapításait a cikk írása során felhasználtam és igyekeztem kicsit tovább gondolni) is valamivel tovább megy már a felszín kapargatásánál.

Mivel az egyetemi tanszékeken az értelmiségi elit képviselteti magát, ezért akár kutatóként is nyilvánvalóan nehezükre esik az olyan mozgalmak mögötti igazságok felismerése, amely az ő létjogosultságukat kérdőjelezi meg: a populizmus pedig pontosan ezt teszi. A populista politikus ugyanis jellemzően igyekszik mindent a végletekig leegyszerűsíteni és kidobni azokat a kifinomult intézményeket, amelyek a liberális demokráciák rendszerei felépítettek. Hogy egy ilyen politika erős tömegtámogatásra tud szert tenni, annak az okát abban látom, hogy a különféle értelmiségi elitek által az utóbbi bő száz évben nagyon keveset tettek azért, hogy elnyerjék a tömegek tiszteletét. A reáltudományokra ez talán kevésbé érvényes, habár az életünket egyre kényelmesebbé tevő új találmányok többsége hozzájárul a természeti környezetünk pusztításához is.

Az úgynevezett "humán" tudományokból pedig kiveszőben van a humán elem: sokan eladták magukat pénzért a hatalomnak, a közgazdaságtan rövidlátóvá és dogmatikussá vált, a pszichológia olykor szélhámosságokra adott lehetőséget. Az értelmiségi elitek egy rendszer részévé válva, annak haszonélvezőjeként egzisztenciális okok miatt is ritkán képesek túllépni a rendszer korlátain és közös csapatmunkával a hibák kijavításán szisztematikusan dolgozni. A szürke rutin és a megszokás tehetetlenségi ereje érvényesül a legtöbb esetben.

Hogy általában kevéssé átláthatónak és belterjesnek tűnik a tudomány egész rendszere sokak számára, abban alapvető szerepe van az oktatás gyenge minőségének, a populista politikusok rendre azokban az országokban váltak népszerűvé, ahol a közoktatás alacsony színvonalú. Ezért az a fajta kispolgárság, amely a populizmus fő bázisa úgy gondolja, hogy az értelmiségi elitek általában túlfizetettek, valódi teljesítmény nélkül. Azt pedig már egy ideje jól ismert, hogy azokban az országokban vagy régiókban, ahol a GDP alacsonyabb a fejlettekhez képest, a fizikai dolgozók teljesítménye mégis lényegében ugyanolyan mint máshol, az elitek teljesítménye az, amely messze elmarad a fejlettekhez képest (l. az a bizonyos "féltudású"magyar elit).

Mindez távolról sem jelenti azt, hogy legitimálni szeretném a magyar tudomány kormányzati "bedarálását", ez csupán annak a folyamatnak a része, amely során a magyar kormány bedarál az égadta világon mindent, amelynek még rendelkezik némi saját autonómiával vagy "gyanús" nemzetközi kapcsolatokat folytat. Azt sem gondolom, hogy az alapkutatás nálunk luxus lenne - sőt az egész EU kutatási bázisának egy részét képezi,- bölcsebb kormányok leginkább csak fazoníroznak, orientálnak, tehát kisebb módosításokat hajtanak végre finomabb eszközökkel. Sőt: mint láthatjuk nálunk az értelmiségellenesség értelem ellenességé is válhat és a közéletünkben eluralkodott a hülyeség. Mint a tudomány barátja és a meggyőződéses demokrata, leginkább csak szeretném mélyebben megismerni a populizmusnak (vagy illiberális demokráciának stb.) nevezett rendszerek mozgatórugóit.

A fenti idézett szerzővel egyet értek abban, hogy a populista rendszerek közé tartozik végeredményben azok szélsőséges formájaként a fasizmus és a nácizmus is. Hitlerre és Mussolinire is jellemző volt mint a mai populistákra, hogy gyújtó hatású beszédeket tartottak és szerettek népszavaztatni, nem mintha valóban kíváncsiak lennének az állampolgárok véleményére, sokkal inkább a saját döntéseiket akarják legitimálni. Mindegyik populistának nevezhető párt igyekszik jelentős tömegbázisra szert tenni, amint ők mondják a "népet" vagy a "kisembert" képviselik.

Én azonban nem vagyok benne biztos, hogy a "nép" vagy a "túlnyomó többség" az esetek nagy részében az "igazság birtokában" lenne vagy jó döntéseket tudna hozni. A Nagy Francia Forradalom óta eléggé sok ellenpéldát tudnánk felhozni: a tömeg képes nyájként viselkedni, a legnagyobb közös osztó elvét követve, amely (a mindenkiben közös) az alapvető ösztönös viselkedések szintje. Mindent a végletekig le kell butítani és egyszerűsíteni, ha azt akarjuk, hogy mindenki megértse. Elias Canetti: Tömeg és Hatalom című könyvét tartom alapműnek e szempontból, amely alapján a tömeg némely esetben egy potenciális szörnyeteg. Éppen a 2. világháború tapasztalatain megrettenve jött létre a második világháború után a liberális demokráciák rendszere, ahol szó nincs arról, hogy a tömegek akarata közvetlen képviseletet kapna, sőt az egyes pártok (a legutóbbi időkig) mindig csak részérdekek képviseletét vállalták, a kereszténydemokraták, szocdemeket, liberálisakat vagy zöldeket beleértve, sosem a társadalom egészét.

Emellett léteztek és léteznek olyan intézmények a hatalom ellensúlyaiként mint az alkotmánybíróságok, amelynek összetételére az egyszerű állampolgárnak semmi befolyása nem volt, a modern képviseleti demokráciák alapvetően a hatalommegosztásra épülnek. Az új hullámos populisták ezzel szemben igyekeznek megszüntetni vagy kiüresíteni az ilyen intézményeket, még a jog is számukra csak egy szabadon használható eszköz, és a hatalmat a saját kezükben koncentrálják. Habár lehetne azt mondani, hogy a populista vagy illiberális vezetők cinikus machiavellisták lennének, én feltételezem, hogy nem mindig ez a helyzet, sokan közülük valóban hisznek abban amit csinálnak. Ennek a hitnek a része, hogy igyekeznek a társadalmat saját elveik mentén homogenizálni, partvonalra szorítani mindent és mindenkit, aki valamilyen kisebbségi kultúrát képvisel: alig burkolt rasszizmus, végletes mértékű bevándorlóellenesség, a társadalmi normáiknak nem megfelelő személyek (hajléktalanok, szellemileg vagy testileg sérültek, melegek stb.) személyes jogainak erős korlátozása jellemzi az ilyen rendszereket.

Az ilyen kormányzatok mögött nem szükséges valamiféle kreativitást keresni, csupán régi társadalmi modellekhez való visszatérésről van szó. Amiben ők kimondatlanul hisznek az egy feudális, törzs jellegű rendszer, ahol létezik egy kiváltságos réteg, amely "megvédi" a keményen dolgozó parasztok tömegeit. A populizmus sok mindent átvesz a szélsőjobboldali radikális mozgalmaktól és átfedést is mutat velük, bár léteznek főleg Dél-Amerikában bal oldali radikálisok, bal oldali populisták is. (A Jobbik például nálunk jobboldali radikális pártnak számít, de nem törekszik a hatalom koncentrációjára, céljaikat "szoft" módon a pozitív példák felmutatásával, nem pedig a társadalom átalakításával akarják elérni, emiatt nem nevezhetőek populistának.) A kapitalista rendszer egyértelmű tagadásáról van szó elvi síkon (reálpolitikában már nem minden esetben), "vissza a gyökerekhez", a feudális jellegű függőségi viszonyokhoz. Nem lehet azt mondani, hogy a kapitalizmus-kritikáik egy része ne lenne jogos, bár helyenként erősen eltúlzott (pl. összeesküvés elméletek), a dolog a kialakult együttműködési rendszerek rombolásáról és primitív viszonyok közé való visszatérésről szól.

A liberális demokráciák személytelenebb viszonyaival szemben jellemzője ezeknek a rendszereknek általában egyfajta korrupt, haveri kapitalizmus, ahol a személyi ismeretségek döntenek. Ez a nyugat-európai mozgalmakra is igaz: Le Pen pártja lényegében egy "családi vállalkozás", ahol a párt vezetőségét a családtagok alkotják és az olasz Öt Csillag is egy törzsi jellegű mozgalom. Orbán rendszerében is azok kerülnek kulcspozícióba mint Mészáros vagy Tiborc, akik valamilyen szálon kötődnek a miniszterelnök rokoni vagy haveri köréhez.

Hogy az ilyen rendszerek sikeresek tudnak lenni abban a vezető rátermettségének és a csapatmunkának is lehet szerepe. Ahhoz tudnám hasonlítani, hogy egy jó egyéni képességű, de beképzelt és egyénieskedő játékosok által alkotott csapat (a liberálisok vagy a bal oldal jó része) sokkal kevésbé sikeres mint egy másik, amely egy-két kiugró tehetség mellett csak középszerű tagokból áll, de van egységes csapatmunka és koncepció, amire a játék épül. Viszont figyelemre méltó, hogy Chavez után Venezuela zuhanórepülésbe kezdett és a világ egyik legkaotikusabb országává vált. Erdogan, Putyin vagy Orbán közül egyikük sem "populista" politikusként indult, és annak idején gazdaságilag semmivel sem voltak kevésbé sikeresek mint később, amikor a hatalomkoncentráció lehetősége megkísértette őket, és erre az igényükre a társadalom támogatását is megszerezték a fejletlen demokráciákban, ahol a feudális reflexek még eléggé jellemzőek. A populista rendszerek gazdasági alapját egyébként nem ritkán olajjövedelmek képezik (Putyin) vagy EU források segítik a gazdasági fellendülést (Katczinsky, Orbán).

A demokrácia minősége azonban más társadalmakban is romlott, sokan érzik úgy, hogy magukra hagyták őket és nem kapnak támogatást angolok, amerikaiak, olaszok közül és máshol is: hogyan vegyenek részt egy olyan erős versenyben, ahol minden tekintetben hátrányból indulnak?

A populista rendszerek elérhetik vagy megközelíthetik az általuk kitűzött célokat, azonban kizártnak tartom, hogy az ilyen "lebutított" társadalmak gazdasági és kulturális értelemben hosszabb távon sikeresek lennének (nem beszélve a nemzetközi konfliktusok fokozásáról). Talán a jövőben a mainál is élesen elkülönülnek majd egymástól a nagyvárosias "liberális" jellegű életformák és a falusias tradicionális, személyes függőségi kapcsolatokon valamint helyi pletykákon alapuló életmódok, politikai rendszerek - bár nem hiszem, hogy ez kívánatos irány lenne a társadalom egysége szempontjából. Itt kezdődik az igazi gondolati munka: a liberális demokráciák sem erkölcsösebbek a populizmusnál, mert legalább annyira vagy még inkább kizsákmányolják a természeti erőforrásokat, saját életterünket téve tönkre, emellett gyakran kudarcot vallanak a legfontosabb erőforrásaink, az emberi tehetségek és képességek megfelelő hasznosításában. Nem hiszek ugyan Hegel filozófiájában, a tézist és antitézist ritkán követi szintézis, arrogancia helyett egymás megértése, mások feletti hatalom igénye helyett pedig a valódi alázat vezethet a társadalom fejlődéséhez.

A bejegyzés trackback címe:

https://ideo-logic.blog.hu/api/trackback/id/tr3214099083

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

megamovieboy · http://europeanphalanx.blog.hu/ 2018.07.07. 16:26:59

A globális tőke a megvehető elitre épül. Pl. ők azok akik a jelentős társadalmi ellenálllással dacolva az illegális bevándorlás mellé állnak. Ráadásként ezek a globális multik szivattyúzzák el a pénzt a kizsákmányolt perifériákról, vagy ha már nincs mit onnan elszívni, akkor a sorsukra hagyják őket.
Orbán, Putyin, Erdogan, a multikkal szembenálló nemzeti kapitalizmust építenek, melyek az országokat működőképessé teszi, míg a multik csak kizsákmányolásra törekednek. Nincsen 'tiszta' kapitalizmus, ha lenne nem kellenének országok közötti gazdasági megegyezések. Nem létezne vám és mezőgazdasági támogatás.
Amíg az elit a szuper liberális demokráciával megkárosítja a tömegeket, addig a többség még örül is, ha egy 'populista' elkezdi azt leépíteni.
Nézzünk magyar példát! A példaértékűen liberális szocialista kormányzat mellőzte a magyar cégeket, a nyugatiak javára. Így a pénz elkezdett kiáramlani, a hazai vállalkozások pangtak, a hazai munkaerőnek nem volt elég munkahely, összességében kevesebb fizetéshez jutottak, kevesebbet fogyasztottak, kevesebb termékre és szolgáltatásra lett igény, még több munkanélküli lett, miközben emiatt az adóbevételek csökkentek, jött az államháztartási hiány és az ilyenkor szokásos globáltőkétől a kötelező hitelfelvétel. Ezt a folyamatot csak gyorsította a válság, nem előidézte azt. Amúgy a görögöknél is hasonló történt.
Ami működik és a nemzet javára válik, az a hazai cégek előnyben részesítése, a bejövő pénzek megfogása, a kiáramlások akadályozása. Ekkor az országban egyre több pénz lesz, nőhetnek a bérek, lehet több befektetni való tőke, több vállalkozás, több munkahely, több adóbefizetés, erősebb állam, egészségügy, oktatás, hadsereg stb. Csakhogy ez a globáltőkével ellentétes folyamat.

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2018.07.07. 22:31:47

@megamovieboy: Van némi igazság az írásodban, de sok tévedés is. Az autokratikus államok vezetői nem nemzeti kapitalizmust építenek, hanem a klientúrának játsszák át a nemzet vagyonát. Orbánék ugyanannyi vagy még több támogatást adnak a multiknak, mint a szocik. Miközben forintban nőttek a bérek, nemzetközi összehasonlításban ez alig érezhető a forint jelentős leértékelése miatt.

Tamáspatrik 2018.07.08. 10:07:02

@megamovieboy: Ez a hozzászólás megint olyan, mint amikor a diák felmondja a leckét az "illiberális" iskolában. Ezt például hogyan kell "A globális tőke a megvehető elitre épül." Mit jelent az, hogy megvehető? Mindenki megvehető mert mindenki fizetést kap valahonnan. Nem nagyon lehet bizonyítani az ilyen állításokat. A mondatok a levegőben lógnak, mint egy régi jó kis marxista-leninista szemináriumon.
Van egy másfajta leírása is a rendszerváltás után történteknek. A szocik amit örökül hagytak egy nagy rakás ócskavas volt, ezért be kellett csalogatni a nemzetközi tőkét, ők voltak csak képesek a romokban levő magyar gazdaságot fellendíteni a 90-es években. 2000 után persze, miután bekuncsorogtunk az Unióba, akkor már rátehettük a tenyerünket azokra a külföldi cégekre, amelyek nem tudták elvinni innen a termelésüket, nem államosításokkal, hanem hatósági árakkal és különadókkal. Az EU támogatások így is járnak, a szankcionálás nehezen működik egy ország ellen egy ekkora szervezetben.
Ez a leírás is túlzás, de nem kevésbé mint a tiéd.

Ad Dio 2018.07.08. 23:20:06

A "liberális demokrácia" a baloldal demokrácia korlátozása... lassan szerencsére múlt időben. A korlátorzás ellentétben a jobboldali cenzussal, mindenkinek lehetővé tette a közügyekbe való beleszólást, de bizonyos (jellemzően egyre tágabb körű) témákat igyekezett kiemelni a tárgyalás alól.

Ez zsákutca. A demokrácia lényege az, hogy MINDENRŐL lehessen diskurzust folytatni, még abban az esetben is, ha a többségi vélekedés végöl nem "polkorrekt" lesz. Mert a demokrácia lényege a szabad többségi állásfpglalás.

A "populizmus" a hanyatló baloldal pejoratív kifejezése erre az egyébként előremutató folyamatra.

Billy Hill 2018.07.08. 23:55:17

Vissza a demokrácia gyökereihez! Osztrakiszmoszt, most!

frikazojd · http://kocs.ma 2018.07.09. 00:03:06

lehet, de mint mindig, a diktatórikus elmebeteg rezsimek minél nagyobbak, annál hamarabb szoktak csúnya véget érni, főleg ha sok ember emlékszik, milyen volt jólétben élni és kiknek köszönhető a szar.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.07.09. 00:06:12

"Katczinsky"

Ami azt illeti, a posztoló maga is a magyarországi oktatás alacsony színvonalának elriasztó példája. Most nem azért a két fillérért, de miből állt volna utánanézni Kaczyński neve helyes írásmódjának? Ha már fejből nem tudja. :(

Mellesleg Ausztriában is az oktatás alacsony színvonala miatt alkotnak most "populista" pártok kormányt. Ahogy Olaszországban is.

Vajk a Vitéz Várjobbágy 2018.07.09. 00:26:21

@frikazojd: akkor nagy szerencséjük van az itt felsoroltak között a demokráciáknak, mert ott nem kell népharag a váltáshz, elég ha az emberek ellenük szavaznak a rendszeres választásokon.

@poszt: "nem hisznek a hagyományos képviseleti demokráciában és felfogásuk szerint kizárólag ők képviselik az "igazi népet"" ez pedig elmondható a bírálóikról is, akik szerint pl.: orosz propagandával hyülítették a népet, és valami Szun-Jat-Szen-től kölcsönzött ideológia alapján úgy tartják, hogy a nép sokszor egyszerűen túl buta a demokráciához, és először be kellene tanítani, hogy a demokráciában "jól szavazzon". Például beléjük kellene verni egy kifordított önpusztító moralitást, miszerint helyénvaló népvándorlás esetén kitárni minden kaput, hogy elvegyék a földjüket.

"Az úgynevezett "humán" tudományokból pedig kiveszőben van a humán elem: sokan eladták magukat pénzért a hatalomnak, a közgazdaságtan rövidlátóvá és dogmatikussá vált, a pszichológia olykor szélhámosságokra adott lehetőséget." Ez ám a legbugyutább lózung a posztból. Ezekben a tudományokban pontosan nem az a porbléma, hogy "kiveszőben" lenne a humán elem, hanem hogy eddig benne volt, eddig nagyon sok mindent viszonylag primitíven, csak sejtések, egyéni meglátások alapján "modelleztek", nem volt egyszerűen egy olyan egzakt, matematikai alapokra épülő tudomány, mint a fizika, kémia, biológia.

Ezen kezdett a neurológia fejlődésével, a hálózatok ismeretének fejlődésével, összetettebb modellek szimulálásámak és adathalmazok kezelésének képességével. Meg persze, ahogy az idő telik, a régi nagy dogmákat szépen átnézik, és szerencsére a modern kritikai szemlélet párosulva a még modernebb informatikával gyors és hatékony fegyver az áltudományosság és szélhámosság ellen, ami sokszor megmaradt elsősorban a nem egzakt tudományok hasraütéses elméleteinek tekintélyelvű eladásában.

Többek között pontosan a fejlődés része, hogy amikor az emberek többet hallanak és látnak és képesek lennének közelebbről és követni a politikai ügyeket, a választókat, a népet a folyamatokból kizáró, szigurúan képviseleti demokrácia már ideológiailag ingatag legitimációs talajon áll.

Vagy hogy ha játékelméleti alapokon készítenek magatartási stratégiákról kísérletet a kooperáció alapformáiról és ott az evolúciót igazolva a csoportfelismerő tribalista/nacionalista/vállalathű/akármilyen alcsoporthoz hű kooperáció rendre keményen veri egy adott ciklusszám után az univerzalista, nem diszkriminatív kooperációt, akkor igen-igen nehéz felfáradni a következő nap a pulpitusra és minden tényszerű alap nélkül az ellenkezőjét indoktrinálni. Mert látszik, hogy nem arról van szó, mint ha a nacionalizmus, vagy a tribalizmus bukott volna meg, mert bizonyos törzsek, bizonyos csoportok nagyon jól elvannak, főleg ha másokat sikerül balekra venni.

Vajk a Vitéz Várjobbágy 2018.07.09. 00:29:54

@Vajk a Vitéz Várjobbágy: végignézve a végét, a félreértések elkerülése végett ez nem egy burkolt zsidózás, nem is annak lett szánva (bár történetesen az is egy modernkori sikertörténet), nagyon sok cég, nagyon sok kis csoport egészen ügyesen ellavíroz a nagy globalizmusban, az emberi természet és magának a természetnek a törvényei nem íródtak át csak azért, mert a világ összekötöttebb lett, a globalizmus nem jelenti a csoportos kooperáció halálát valamilyen egyetemes moralitás és globális egyenlőség és hasonló agymenések oltárán.

frikazojd · http://kocs.ma 2018.07.09. 00:30:45

@Vajk a Vitéz Várjobbágy: hülyék megszavaznak hülyéket akik elkúrják a kényelmes életüket - nem az első eset, nem is az utolsó. ez nyilván benne van a demokráciában. kijönni belőle viszont ritkán lehet demokratikusan.

Jakab.gipsz 2018.07.09. 00:32:40

Címkék, sztereotípiák, kategóriák, ez a politikailag korrekt új-beszéd, lényege, és aki ezzel szemben közérthető, nos azok a populisták.

frikazojd · http://kocs.ma 2018.07.09. 00:38:12

@Vajk a Vitéz Várjobbágy: már látom hogy te egy kicsit nerkárosult lehetsz.

szóval globalizáció=csoportos kooperáció. ennyi. tudom hogy az alusisakosok, az orbánista komcsimaradékok meg hasonló embergyűlölők mindenféle népmesét szoktak belelátni, de nem.

BCS911 2018.07.09. 01:30:48

@maxval balcán bircaman: Nincsen itt semmi liberalizmus, akiket annak hiszel, azok a legsötétebb fasiszta tolvajok. Például miféle liberálisok azok, akik teljes gőzzel támogatják a KÖTELEZŐ oltásokat, hogy ne dönthess a gyerekedről, akkor sem, amikor pontosan tudod hogy az adott oltástól akár meg is halhat a gyereked.

BCS911 2018.07.09. 01:32:48

@frikazojd: Nem, sok kemény diktatúra 80 évig vagy még tovább is eltart. Észak-Korai is lehet még 100 évig kemény diktatúra lesz.

frikazojd · http://kocs.ma 2018.07.09. 01:38:40

@BCS911: 1) oltások nélkül meg biztosan meghal.. az tényleg sokkal jobb, mint a 0.0001% esélye hogy az oltástól hal meg.

2) lásd a kitételt az ország méretéről. ÉK kicsi és a diktatúra előtt is teljesen érdektelen volt, amúgy is egy ország léptékével mérve 80 év nem sok. Pl. putyinisztán is csak huszonéve van, és lehet hogy ellesz még szintén 100 évig. bár már most is erősen ugyanazt adja elő mint a szovjetunió annak idején.

felső határ nincs 2018.07.09. 02:17:41

tehát a populisták szétverik a finom liberális megoldásokat - pl. a SZAR oktatást ami miatt a populizmus kialakul

A KURVA ÉDESANYÁDAT, te ferde hajlamú

dunántúli gyerek 2018.07.09. 02:27:31

A populizmus egy kedvező folyamat,azt jelenti hogy az új elit meghallja a választók hangját, s értük kormányoz.

Ez nem tetszik a régi elitnek, ezért gyülöletpropagandába kezd. Mo-n ez eleinte némi nácifasisztázás volt majd 2 db. 2/3 után mostanában átálltak a populistázásra.

Karaván halad.

dunántúli gyerek 2018.07.09. 03:15:05

@Online Távmunkás: "Miközben forintban nőttek a bérek, nemzetközi összehasonlításban ez alig érezhető a forint jelentős leértékelése miatt. "

átlag nettó 2010 260ft/euro - 500
átlag nettó 2018 325ft/euro - 700

medium size devil 2018.07.09. 04:48:20

@maxval balcán bircaman: Eddig is a neptomegek szavaztak, vagyis nem "jon" semmi.

Vajk a Vitéz Várjobbágy 2018.07.09. 04:56:52

@frikazojd: "szóval globalizáció=csoportos kooperáció" ez éppen olyan semmitmondó görcsös ignorancia, mint a "nem igazi iszlám", meg a "nem igazi kommunizmus". Teljesen mindegy, hogyan nevezzük ugyebár a rózsát, de még csak szóra sem érdemes méltatni, amikor valaki görcsösen igyekszik egy hazug narratíva szerint a kézenfekvő és elfogadott kifejezéseket átírni. Ha a globalizáció csoportos kooperáció, azzal nincs semmi gond. De csak egy magadfajta elmaradott, provinciális az emberi százlábú végén, már a sokadszor átemésztett szellemi exkrétumot fogyasztó nem látja, hogy milyen ideológiai elfajulások vannak a világban. A hozzád hasonló, a világtól harminc-ötven évvel elmaradt kültelki szellemi törpéknek még lehet, hogy ez a globalizáció, de ez a kérdéskör már réges-régen meghaladta a multilateralitás kereteit.

medium size devil 2018.07.09. 04:57:06

@megamovieboy: Nincs egy onallo es foleg realis gondolatod csak cimkezgetsz es felszines kliseket mondasz fel. Gazprom, Roszatom, stb. miben mas mint pl. a Shell, az oroszok kinek nem adnanak el fegyvert az egesz vilagon? Ocska kis komcsi agitprop.

retkeslaci 2018.07.09. 05:04:06

Ma a politikai paletta jobboldalra és baloldalra való felosztása teljesen értelmetlen. Ma a globalizmus áll szemben a populizmussal. A globalista elitet képviselő kormányokat váltják le a népet képviselő populisták.

medium size devil 2018.07.09. 05:11:50

@dunántúli gyerek: Vasarloero a lenyeg kozgazzseni. Munkabert meg amugy nem a kormany emeli, kereslet/kinalat, csak mondom.

chrisred 2018.07.09. 05:37:26

@dunántúli gyerek: Ja, csak a munkavállalók döntő többsége nem az átlagbért kapja. Az MNB 2016 decemberi inflációs jelentése szerint a bruttó mediánbér másfél évvel ezelőtt 160 ezer forint volt, vagyis a magyar munkavállalók fele ennél kevesebbet keresett. Ha a nettó mediánbért vesszük, alig változott 2010 óta.

kettosmerce.blog.hu/2017/07/04/az_atlagkereset_mitosza_es_a_valosag

dunántúli gyerek 2018.07.09. 05:41:46

@chrisred: a munkavállalók többsége sehol a világon nem az átlagot kapja, ilyen a matematika világa....plusz soha az életben nem az átlagot kapta

igyekezz jobban, lippsi

chrisred 2018.07.09. 05:51:03

@dunántúli gyerek: Akkor minek erőlködsz egy olyan nettó jövedelem összehasonlításával, ami csak egy képzeletbeli szám, nem jellemző az átlagemberekre?

igyekezz jobban, illipsi

chrisred 2018.07.09. 05:59:46

A cikk témájához: a populisták leveszik a felelősség terhét az emberek válláról, hogy saját maguk felelősek az elcseszett életükért, és helyette bűnbakokat kínálnak. Kitalálnak egy mesét a gonosz sárkányról, és az embernek csak abban kell hinnie, hogy ez a sárkény elpusztul, és onnantól maguktól rendbejönnek a dolgok. Magától értetődik, hogy ilyen mesékben inkább csak a tanulatlanok hisznek.

$pi$ 2018.07.09. 06:08:25

@chrisred: "ami csak egy képzeletbeli szám"

Minden szám képzeletbeli. :)

különvélemény 2018.07.09. 06:28:15

Ezt az egész mostani populistázást a neolib elit találta ki, még jó, hogy nem tetszik nekik, hiszen ellenük szól.
Jól megfigyelhető a mainstream médiában, hogy minden konzervatívabb irányzat elé azonnal odabiggyesztik a populista szót, mindegy melyik országban van, ez is a propaganda része.

Holott populizmus nélkül nem lehet választást nyerni, de a neolib populizmus az nem is populizmus, mert csak.

valaki nagyon más 2018.07.09. 06:35:36

De miért nem tud győzni az a nagyon okos értelmiségi elit a választásokon? Nem elég okos hozzá?
Egy újabb blog, ami megmagyarázza, hogy a választók a hülyék.

Behajtó70 2018.07.09. 06:53:19

“A populista politikusok rendre azokban az or­szágokban váltak népszerűvé, ahol a közoktatás alacsony színvonalú.”

Vagy ott, ahol az ultraliberális agymosás még nem teljes. Példaként: a németek, akik már annyira bűnösnek ézik magukat a második világháborúért (80 éve volt b@zdmeg!), hogy még a muszlimokat is képesek magukra húzni!

Számotokra magas színvonalú oktatás az ultraliberális téveszmék oktatása. Számunkra meg a magyar törtenelem, magyar gazdaság, a tudomány, a hit-és erkölcstan és ilyesmik azok amiket oktatni érdemes.

különvélemény 2018.07.09. 06:55:18

"A reáltudományokra ez talán kevésbé érvényes"
Mert a reáltudományok művelői nem gondolják magukról, hogy bele kellene folyniuk a politikába, ellentéttel a humánosoktól.
Ezért is van egy bizonyos fokig értelmiség ellenesség, amikor sorosék szétküldenek egy "nyílt levelet" liberális barátaiknak, nyilván hazugságokkal teletűzdelt magyarázószöveggel, majd az 5000-ből aláírja az a 100, aki lusta utánanézni a dolgoknak aláírja, itthon meg mutogatják, mennyi értelmiségi ítéli el amit éppen el kell ítélni.
Tipikus neolib propagandahúzás és ez az egyik fő oka annak, hogy az "értelmiséget" lenézi az egyszerűbb ember. Aki tájékozottam, az nyilván tudja, hogy ezek csak megvezetett emberek.
Egyébként ezek a húzások is a tipikus tekintélytisztelettel operálnak, ami tovább erősíti a populizmust, de ehhez túl rövidlátó az a bizonyos "értelmiség".

"Azt sem gondolom, hogy az alapkutatás nálunk luxus lenne"
Nem az alapkutatás a luxus, annak jelenlegi aránya a luxus. De ezt elmondta a kormány, tehát vagy nem vagy elég tájékozott, vagy demagóg vagy.

Exploiter 2018.07.09. 06:58:14

Az a baj, hogy sok témát idekeversz. A populizmusból egyetlen egy dolog ered - hogy a kormány kommunikációja és a adott esetben a céljai a nagy tömegekhez szólnak.
Ami egy demokrácia esetében talán nem hülyeség.
És a felsorolásból látszik, hogy ez a jelző most azokra próbál pejoratív minősítést sütni, akik eltérnek a regresszív bal iránytól. Ahol az antipopulizmus azt jelenti, hogy a nép véleményével és akaratával szemben áll a hatalom, a legfőbb jó szolgálatában. Ilyen szemmel nézve nehéz megítélni, hogy melyik az erkölcsi értelemben vett jobb választás.
Orbánnak sem az a bűne, hogy a trendi ideológiákkal szemben a tömegeket célozza. Az a bűne, hogy a kapott felhatalmazást már arra fordítja, amire objektíven kellene.
A humán tudományok pedig nem azért vesztik el a presztízsüket, mert néhány pszichológus csalt.
A tudományellenes dogmáik, a safe spaceek, a genderhülyeségek, a gyakorlatban nem működő szociológiai baromságok tehetnek róla. A gravitációban nem kell hinni, hogy működjön. A nyílt társadalmak viszont akkor sem működnek, ha hiszel bennük.

Ménár Atya 2018.07.09. 07:08:18

Megtudtuk, hogy az osztrákok olaszok populisták, és alacsony az oktatási színvonal :)
Sipítozik a ballib, és ez jó.

chrisred 2018.07.09. 07:44:15

@Exploiter: Aki a társadalmi érdekcsoportok helyett csak tömegmasszát lát, nyilvánvaló, hogy esze ágában sincs azokat az érdekeket képviselni. Tehát teljesen logikus, hogy a polpulista politikusok másra használják a felhatalmazást, mint amire való.

Kivlov 2018.07.09. 08:22:46

A mai populizmus jó.
Kölönösen mivel vele szemben az álszent, polkorrekt liberális népnyúzó képmutatás áll.

Ad Dio 2018.07.09. 08:23:28

@Billy Hill:

Létezik. Ma úgy hívják: "metoo". Még szavazni sem kell róla. Elég ha valaki bemondja a vádat. Bizonyítási eljárás nélkül megy is a számüzetésbe )sőt! az is, aki ezt az eljárást akár csak csendben is de helyteleníti).

A nyílt szavazás azért ennél demokratikusabb intézmény. Ott legalább kissé meg kellett dolgozni a "sikerért" némi propagandával.

chrisred 2018.07.09. 08:46:50

@Ad Dio: A metoo csupán magánvélemény, amivel a technika és a kommunikáció mai állapota szerint annak is szembe kell néznie, akinek hatalma van.

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2018.07.09. 09:04:38

@dunántúli gyerek: Az idei átlag nettó 660 euró, nem 700 euró. Közben Németországban 1990-ről 2350-re nőtt a nettó átlagbér a családi kedvezmények nélkül...

Ad Dio 2018.07.09. 09:05:55

@chrisred:

Ahogy az osztrakiszmosz is. Csak hát mindkettőnek következménye van, mégpedig számüzetés. Nem nagy a különbség a kettő közt, csak a cserépszavazáshoz legalább nyilvánosan kellett bizonyítani a többség vélekedését, míg a metoo egy nettó boszorkányüldözés.

chrisred 2018.07.09. 09:10:05

@Ad Dio: Nem, az osztrakiszmosznak közjogi szerepe volt, olyan volt, mint egy népszavazás, és jellege szerint inkább a Stop Sorosra emlékeztetett.

chrisred 2018.07.09. 09:12:09

@Ad Dio: A metoo nem jár közjogi következménnyel, magánvéleményt pedig erkölcsi kérdésben nem kell bizonyítani.

midnightcoder2 2018.07.09. 09:12:09

@frikazojd: "lehet, de mint mindig, a diktatórikus elmebeteg rezsimek minél nagyobbak, annál hamarabb szoktak csúnya véget érni, főleg ha sok ember emlékszik, milyen volt jólétben élni és kiknek köszönhető a szar. "

Jelen pillanatban pont ez a bajuk a liberális "nem demagóg" politikusoknak. A helyzet a fejlett országokban az elmúlt 30 évben sokkal szarabb lett az átlagpolgár számára. Ilyenkor pedig a demokráciában az istenadta nép elitet cserél. És mivel 30 éve kb. ugyanaz az elit, a nyugati úgynevezett jobboldal és a nyugati úgynevezett baloldal között nincs igazán érdemi különbség, ezért keresnek a népek mást.

Az amúgy hülyeség, hogy az illiberális berendezkedés automatikusan tömegnyomorhoz vezet. Európa azokban az évszázadokban vált naggyá, amikor kb. semmi köze nem volt a mai értelemben vett liberalizmushoz (jó, az is igaz, hogy a mai értelemben vett liberalizmusnak a liberalizmushoz sincs sok köze). A lényeg az, hogy amikor Európa naggyá vált (kb. a II világháborúig) sokkal kevésbé volt liberális mint akár Orbán vagy Putyin rendszere. Kína sem az a kimondott liberalizmusáról híres hely, mégis az elmúlt 30 évben szinte csak ők tudtak érdemi fejlődést produkálni, miközben Európa egyre inkább veszített a jelentőségéből, és mostanra kedélyes kis szociális otthonná vált.

chrisred 2018.07.09. 09:17:23

@midnightcoder2: Csak nem arról volt szó, hogy egy földrész mikor vált naggyá, hanem hogy a lakosai mikor éltek jólétben. Anglia a XIX. században világbirodalom volt, mégis magától értetődő volt, hogy tízéves gyerekek egész nap fizikai munkát végeztek. Ez egyébként a (gazdasági) liberalizmus eredménye volt.

m.t. 2018.07.09. 09:21:30

@BCS911:
Dednagyanyad ezert a kommentert biztos pofan vagna, miutan ket fiat elvitte a torokgyik, egyet a kanyaro, egy meg nyomorek volt egesz eleteben a csecsemobenulastol.

Lehet hogy te korlatozasnak eled meg, de az sincs megengedve hogy az ajtod ele szarj napi szinten. Lehet hogy a te tulajdonod, de higieniailag veszelyezteted a szomszedod.

m.t. 2018.07.09. 09:28:09

@megamovieboy:

"Ami működik és a nemzet javára válik, az a hazai cégek előnyben részesítése, a bejövő pénzek megfogása, a kiáramlások akadályozása."

Jol hangzik, csak nem igaz. Ugy tunik nem hallgattal Viktorra annak idejen, es tovabbra is azt figyeled amit mond, nem azt amit csinal.

Ad Dio 2018.07.09. 09:39:26

@chrisred:

Tényleg nem kellene bizonyítani? Akkor vajon miért van az a fránya "becsületsértés" meg "hitelrontás" dolog a jogban?

Ad Dio 2018.07.09. 09:41:53

@BCS911:

1. A gyerekednek joga van az egészségéhez. Azt pedig az oltás sokkal kevésbé veszélyezteti, mint a nem oltás. Ez tudományos TÉNY.
2. A gyereked együtt játszik az enyémmel. Az én gyermekemnek is joga van az egészségéhez, így duplán is jogos az, hogy köteles legyél beoltatni.

chrisred 2018.07.09. 10:00:50

@Ad Dio: Az adott személyen múlik, akiről szó van. Rajta múlik, hogy bíróság elé viszi-e az ügyet, és ott valóban szükséges lehet a bizonyítás.

Wildhunt 2018.07.09. 10:55:07

@chrisred: ja. Bizonyítsa bíróság előtt, hogy 20 évvel ezelőtt mikor házibuliban részegen megfogta a kiscsaj fenekét, az előzőleg beleegyezett.

chrisred 2018.07.09. 10:57:56

@Wildhunt: Tévedés. Nem neki kell bizonyítania, hanem a másiknak. És ő is csak akkor teheti meg, ha bizonyítja, hogy a véleményében közöltek közérdeket vagy jogos magánérdeket érintenek.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.07.09. 10:59:17

@BCS911:

"Például miféle liberálisok azok, akik teljes gőzzel támogatják a KÖTELEZŐ oltásokat, hogy ne dönthess a gyerekedről, akkor sem, amikor pontosan tudod hogy az adott oltástól akár meg is halhat a gyereked."

Igen, az oltástól is meghaéhat.

Hiszen vagy nem, az epidemiológusok fel szokták mérni az oltás és a nem oltás kockázatát. Ha egy betegség mortalitása 1%, az oltás követleztében bekövetkező halálé viszont csak 0.0001%, akkor az oltás előnyösebb. Ha ezzel szemben a betegség mortalitása kisebb az oltásénál, akkor nem célszerű oltani.

Ilyen egyszerű, hidd el, az orvosin is tanítanak számtant. Az epidemiológusok ezen felül valószínűség-számítást és statisztikát is tanulnak. Ez még akkor is tény marad, ha te egyikről sem tudsz semmit.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.07.09. 11:01:09

@Wildhunt:

A helyzet az, hogy manapság Amerikában - és már Európában is ez a helyzet - nem szükséges bizonyítani a szexuális zaklatás vádját, a vádlottat bemondásra ítélik el. Sőt már azelőtt szakmailag és társadalmilag tönkreteszik.

chrisred 2018.07.09. 11:08:03

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Az utóbbi ugyanúgy igaz bármilyen erőszakos bűncselekményben való részvétel esetén, mondjuk annál, akit terrorcselekménnyel vádolnak.

Ad Dio 2018.07.09. 11:18:50

@chrisred:

Ja. Csak a bizonyítás terhe alapból a felperesé. Vagyis azt kell bizonyítani, hogy NEM történt zaklatás. Szerinted? Mondjuk 20-25 év távlatából? Ez az egész metoo ügy a nyugati világ botránya. Újkori boszorkányüldözés, ami szuper módon alkalmas politikai, üzletei ellenfelek kiiktatására. 0 kockázat, szinte 100% hatékonyság. Hogy a jogállamot rombolja? Kit érdekel, amikor épp "trendi"...

A zaklatást OTT és AKKOR kell megfogni, amikor elköveti az illető. E metoo csak arra jó, hogy egy aljas és megalázó ügyet még aljasabbá és megalázóbbá tegyen.

Ad Dio 2018.07.09. 11:22:14

@chrisred:

Tévedés. Magánvádas eljárás, a vádat kell bizonyítani, mégpedig a vádlónak. Jelen esetben annak akit zaklatással bevádoltak. Az eredeti kijelentő ártatlannak tekintetendő mindaddig míg az ellenkezője be nem bizonyosodik.

chrisred 2018.07.09. 11:24:50

@Ad Dio: Szokás szerint tettél bele egy csavart, mert eddig nem zaklatási, hanem rágalmazási/becsületsértési perről volt szó. Ahol felperes
a. dönthet arról, hogy legyen-e per
b. csak azt kell bizonyítania, hogy az a bizonyos állítás alkalmas-e a becsület csorbítására.

chrisred 2018.07.09. 11:29:24

@Ad Dio: Zaklatás esetén a magánvádló nem a zaklató, hanem az, akit zaklattak. A bizonyítás pedig bírói feladat.

Ad Dio 2018.07.09. 11:29:52

@chrisred:

A csavart Te próbálod beleerőltetni.

Az, hogy alkalmas-e becsület csorbítására, az azon múlik, hogy van-e alapja. Vagyis a felperesnek azt kell bizonyítania, hogy NEM történt zaklatás, ergo a ZAKLATÓ titulus őt dehonesztálja.

Mit gondolsz, miért nem perelnek a metoo-val találtak?

A napokban épp a Trudeau került ilyen ügyben ágyúcső elé. Makogott valamit, de eszébe sem jut perelni, mert ahogy a csaj, úgy ő sem tud 20+ éves távlatból bizonyítani.

Nb. Mint zaklatási ügy, ezek már a legtöbb jogrendszerben rég elévültek.

Ad Dio 2018.07.09. 11:30:27

@chrisred:

A zaklatás nem magánvádas. :-(

chrisred 2018.07.09. 11:30:38

@chrisred: Már engem is belezavartatok, természetesen nincs se felperes, se alperes. Legalábbis a magyar jogban :)

chrisred 2018.07.09. 11:32:41

@Ad Dio: Igaz, ebbe is belezavartál, magánindítványos.

Ad Dio 2018.07.09. 11:34:24

@chrisred:

Miket nem mondasz... :-)

chrisred 2018.07.09. 11:34:27

@Ad Dio: Nem igaz, mert nem csak tényállítás alkalmas a becsület csorbítására. Bizonyítani pedig csak azt lehet.

Ad Dio 2018.07.09. 11:36:46

@chrisred:

:-(((

Nézz már ennek utána...

Ad Dio 2018.07.09. 11:37:36

@chrisred:

Ja, és ha már arra jársz, akkor annak a felperes/alperes dolognak is ;-).

chrisred 2018.07.09. 11:40:30

@Ad Dio: Hogy a becsületsértési/rágalmazási perben nincs felperes vagy alperes? Ha másképp tudod, inkább neked kellene frissíteni az ismereteidet.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.07.09. 11:43:58

@Ad Dio:

Az oltást elutasítók a járványügy erkölcstelen potyautasai. Nem vállalják az oltás elenyészően alacsony, bár kétségkívül nem nulla kockázatát - bár ez a kockázat a legtöbb esetben csak kellemetlenség, nem halál -, de a nyájimmunitásban bízva mások kockázatvállalása révén akarják elérni saját védettségüket.

Tegnapi hír, hogy Ausztráliában már havonta újra és újra kiszabható bírsággal büntetik az oltást elutasítókat. Nálunk is ez kellene, továbbá a gyermeknevelési jog megvonásával.

CleanYourRoom 2018.07.09. 12:02:58

>kommunizmust nem megemlíteni a nácizmus és fasizmus mellett
>Jobbik nem populista
nincs arcom

CleanYourRoom 2018.07.09. 12:12:56

@Tamáspatrik: Azért igazság is van benne jócskán. Mert a becsalogatott nemzetközi tőke jól megmentette aztán a teljes magyar cukoripart is, ugye, meg a Győri Kekszet, amiből már csak a márkanév magyar, a teljes termelést meg külföldre vitték? Rohadt sok szar üzletet kötött a hozzánemértő Antall- és a nettó hazaáruló Horn-kormány, amelyek teljes ágazatokat játszották át külföldi kézbe anélkül, hogy a hazai termelés fenntartására biztosítékokat kaptak volna, gyakorlatilag asszisztáltak a külföldi tőke piacszerzéséhez, amely sok esetben nem volt érdekelt a hazai termelőkapacitások fenntartásában, pedig sok esetben lett volna létjogosultsága.

Tamáspatrik 2018.07.09. 19:34:05

@CleanYourRoom: Ez a hazai cukoripar mint "piacvásárlás" egy városi mítosz, simán ráfázott a nemzetközi befektető cég, nem volt versenyképes a dolog. Most sem az (a klímánk nem kedvez a cukorrépának eléggé, sok az aszályos év). Ezzel együtt tényleg sok szar üzletet kötött a magyar kormány, mert túl gyorsan el akarta adni a cégeket és ezt mindenki tudta, kínálat-kereslet szabálya.

Tamáspatrik 2018.07.09. 19:35:20

@Ad Dio: Nem látom, hogy annyira előremutató lenne, hiszen Peron, Chavez és Berlusconi politikája jó nagyot zakózott...

Tamáspatrik 2018.07.09. 19:40:04

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Az osztrák néppárt nem populista, a kisebbik koalíciós partner az csupán. Az Öt Csillag fő bázisa az olasz dél, amely nem az oktatásáról híres.

Tamáspatrik 2018.07.09. 19:47:27

@Vajk a Vitéz Várjobbágy: "agyon sok mindent viszonylag primitíven, csak sejtések, egyéni meglátások alapján "modelleztek", nem volt egyszerűen egy olyan egzakt, matematikai alapokra épülő tudomány," - nagyon is részletes modellezések léteznek, több ezer oldalas könyvek, nem mondhatni hogy a képletek primitívek voltak, vagy teljesen haszontalanok. Előbb ismerni kell a közgáztudományt legalább szőrmentén, mielőtt véleményt nyilvánítasz.
"amikor az emberek többet hallanak és látnak és képesek lennének közelebbről és követni a politikai ügyeket,"- ja, a jakubinusok, az SA és SS tagjai és a leninisták is ismerték közelről, mi lett a vége...
"

Tamáspatrik 2018.07.09. 19:50:32

@Vajk a Vitéz Várjobbágy: A játékelméleti modellek nem ezt mutatják, a BIZALOM és a kooperáció bizonyos feltételekkel mindaddig győztes modell, amíg valaki vissza nem él vele, utána is azonban igyekszik visszatérni a kooperációhoz.
A kooperáció szintje a meghatározó, amely előreviszi a társadalmat és nem látom úgy, hogy ebben a populista rendszerek előrelépést jelentenek - bár kiderülhet az is, hogy tévedtem.

Tamáspatrik 2018.07.09. 19:52:47

@BCS911: Kimész az utcára és fejedre esik a tégla, akkor is meghalhatsz. Oltás nélkül pedig nagyobb valószínűséggel halsz meg mint oltással. Volt nagy pestisjárvány, amikor Európa harmada kihalt, még nem volt oltás.

Tamáspatrik 2018.07.09. 19:54:59

@felső határ nincs: Köszi demonstráltad, hogy milyen lehet a "népi demokrácia hangja"...

Tamáspatrik 2018.07.09. 19:57:58

@chrisred: Szuper kiegészítés, köszi!
Az értelmiségi elit az egyetemeken ált. csak papírízűen tud fogalmazni (az idézett könyv írója is komoly mint a vakbélgyuszi), nem ilyen színesen és szemléletesen, ami önmagában probléma.

Tamáspatrik 2018.07.09. 19:59:38

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Ja, ez valóban meglehetősen magas lóról tett nyilatkozat volt a német részéről... Tiszta elitizmus megnyilvánulása, ami önmaga ellen dolgozik hosszabb távon.

Tamáspatrik 2018.07.09. 20:06:58

@midnightcoder2: Kérdéses, hogy lehet-e hipsz-hopsz elitet cserélni, nekem ez nem tetszik, mert ez volt a 2.vh után a Rákosi rendszerben. Nagyobb társadalmi mobilitást lehet teremteni, hogy többen fel tudjanak emelkedni, én inkább ennek vagyok a híve mint a radikális változtatásoknak.
Vagy esetleg meg lehet haladni az elitet, másfajta eliteket létrehozni más értékrendek mentén, alternatív életformákkal.
A liberálisnak mondott országok között vannak sikeresek: Kanada, Ausztrália, Észak-Nyugat Európa egésze és igen, az USA is ide vehető sok értelemben. Na jó, ezek gazdag országok, de a szegényebbek közül se mind választotta a populizmust, amely egy sajátos, "személyi kultuszokon" alapuló modell, emiatt is nagyon sérülékeny.
Nem látom be, hogy a hatalomkoncentráció miatt voltak sikeresek (aránylag) az oroszok és a törökök, inkább a viszonylagos gazdasági siker tette lehetővé a hatalomkoncentrációt...

Tamáspatrik 2018.07.09. 20:08:09

@CleanYourRoom: A kommunizmust önálló ágnak szokták nevezni a politológusok a könyv sem említi, a jobbik az utóbbi időben nem populista, legfeljebb kis mértékben.

Ad Dio 2018.07.09. 21:12:22

@Tamáspatrik:

Szerintem tévesen veszed őket egy kalap alá.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.07.10. 01:08:45

@Tamáspatrik:

"Az osztrák néppárt nem populista, a kisebbik koalíciós partner az csupán."

Definíció kérdése, vajon az ÖVP populista vagy sem. Sok "mértékadó" nyugat-európai forrás szerint az, főleg amikor Kurz migránspolitikáját támadják. :) És az osztrák oktatást nem nagyon szokták fikázni.

"Az Öt Csillag fő bázisa az olasz dél, amely nem az oktatásáról híres."

De szidni sem szokták az oktatását úgy, mint a magyart.

Persze biztos definiálható a populizmus és a rossz oktatás úgy, hogy támogassa az elméletedet. :P

chrisred 2018.07.10. 05:33:47

@Kovacs Nocraft Jozsefne: "De szidni sem szokták az oktatását úgy, mint a magyart."

De dicsérni sem szokták, a PISA teszteken az olaszok ugyanúgy átlag alatti, mint a magyarok.

"Definíció kérdése, vajon az ÖVP populista vagy sem."

Az viszont nem definíció kérdése, hogy nem tartozik a régi elitet bíráló új pártok vonulatába, mivel 1986 óta folyamatosan kormányzópárt.

chrisred 2018.07.10. 05:35:29

@Tamáspatrik: És ki is nyitottam magának a pofonládát az EU vezetése részéről, még ha bizonyos mértékben félre is fordították a szavait.

Vajk a Vitéz Várjobbágy 2018.07.10. 08:39:22

@Tamáspatrik: és ennek a tudományos igényű leírása a diszkriminatív, megfigyelő, bizalmi szinteket kezelő és csoportalkotó viselkedésforma.

Vajk a Vitéz Várjobbágy 2018.07.10. 08:59:05

@Tamáspatrik: Felsőfokú közgazdaságtani ismereteim vannak, és pontosan azért kellett egy szalmabáb-érvelésre válaszolnod ahelyett amit mondtam, mert megállja a helyét.

Amit én mondtam, hogy a modellek tetszőlegesen kialakított, humán filozófiai alapokra épültek egészen a közelmúlt reformkísérletei-ig egészen nyilvánvaló bárkinek is, aki kicsit is foglalkozott a témával. Az is, hogy ez miért olyan szinten egzakt, mint a statika, ahol habár a kvantumvilág fizikája még mindig tudományos felfedezések határterülete, sőt még makrofizikában is jönnek elő újabb és újabb modellek pl. az áramlástanban, a szilárd testek statikája elég precízen leírható évtizedekkel, sőt évszázadokkal ezelőtt megállapított képletekkel. Nem annyira a makroökonómia, ugyebár.

És tetszik a gyenge kis kísérleted egy ostoba szalmabáb készítésére: "több ezer oldalas könyvek, nem mondhatni hogy a képletek primitívek voltak, vagy teljesen haszontalanok", de ugyebár ennek tagadása sehol nem szerepelt.

"a jakubinusok, az SA és SS tagjai és a leninisták is ismerték közelről, mi lett a vége" - az lett a vége, hogy fegyvert ragadtak, és erővel szereztek érvényt az akaratuknak. Ami újra megtörténik a világban, ha az elit képtelen társadalmi konszenzusra jutni az erőt felmutatni képes társadalmi tömegekkel. Erre lehet fizikai megoldást találni a tömegek elpusztításával és automatákkal való helyettesítésével, lehet társadalmi-manipulatív megoldást találni, amivel Kína és Nagy-Britannia is kísérletezik a tömegek teljes megfigyelésével, hatékony propagandával és ellenőrzött agitációval és indoktrinációval, és lehet demokratikus, politikai megoldást találn, amit az új demokrata mozgalmak "közvetlen, részvételi" demokráciaként hirdetnek, ami az újkori képviseleti demokrácia újragondolása új technológiai és társadalmi keretek között. És amelyre van társadalmi igény, miként a populista politikai mozgalmak is mutatják, a választók félnek az őket elnyomni, manipulálni, vagy rájuk még veszélyesebb céllal az önrendelkezésüktől megfosztani kívánó vezető rétegtől.

Tamáspatrik 2018.07.10. 14:29:34

@Vajk a Vitéz Várjobbágy: Ja, abban egyetértünk, hogy van mit fejleszteni a makroökonómián. Pl., hogy ami a közgazdaságban "ingyen van", hogy kivesszük a szenet a földből vagy a vizet vagy olajat, az nagyon drága mulatság hosszú távon, felbecsülni is nehéz mennyire.

Azt a fajta törésvonalat én nem látom, hogy az elittel szemben a "nép" társadalma lenne egyáltalán amit populizmusnak szoktak nevezni, és hogy az elit célja lenne a megfigyelés. Bár biztos vannak erre is példák, de csak spéci irányokban pl. terrorizmus kiszűrése.
Viszont a diktatúrák sokkal nagyobb megfigyelésre adnak lehetőséget, nincsenek törvényi korlátok. Íme az Orbán kormány, már egy hangos fing se lehet anélkül, hogy a NAV ne tudna róla. És a különféle listázások: kezdve a Kubatov listával, utána akik visszaküldték a kérdőíveket (azokról is készült lista, nem voltak hajlandóak megsemmisíteni), aztán jöttek azok a listák, amelyen a "gyanús" értelmiségiek vannak rajta. Én is tuti rajta vagyok egy ilyenen, amely a "rendszer" által megbízhatatlannak tartott értelmiségieket tartja nyilván.
Nem, szó nincs róla, hogy a hatalmat összpontosító rendszerek ártatlanok lennének és nem akarnának manipulálni senkit. Ha úgy tetszik csöbörből vödörbe, ahol a vödör még veszélyesebbnek is tűnik.
Ha ezt akarjuk elérni, akkor a központi kormányzás helyett a regionalizmust kellene célozni. Ez kb. a Jobbik vonala.
Eléggé érzelmi alapon kommentelsz.

Tamáspatrik 2018.07.10. 14:36:16

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Különféle pártok lopnak egymás ötleteiből, de az alapvető irányukat ez még önmagában nem változtatja meg. Lehet persze, hogy 1-2 évtizeden belül annyira divatba jön a populista politika, hogy normaszerűvé válik.
Trendszerűen érvényesül: Dél-Korea, Japán, finn, svéd, német stb. jó oktatási rendszerek, egyiknél sem akarnak egy "nagy vezért" a társadalom élére, mert boldogulnak saját erőből is, nem igénylik a gyámkodást. Önállóságot támogató oktatási rendszerek, ahol az emberek megtanulják megszervezni önmagukat, egzakt tényekre kíváncsiak nem a nagy "fal szövegekre".

Vajk a Vitéz Várjobbágy 2018.07.10. 19:34:52

@Tamáspatrik: "Pl., hogy ami a közgazdaságban "ingyen van", hogy kivesszük a szenet a földből vagy a vizet vagy olajat, az nagyon drága mulatság hosszú távon, felbecsülni is nehéz mennyire." - az externáliákkal és szennyezéssel való foglalkozás azért nem annyira új dolog, de tényleg, ezeknek a modelleknek a fejlődése is mutatja, hogy mennyire önkényesen, egy-egy felmerült problémát akarnak megmagyarázni vele, míg az elméleti fizikában sokszor előre meg lehetett jósolni a valóságot és később igazolták felfedezésekkel.

"Viszont a diktatúrák sokkal nagyobb megfigyelésre adnak lehetőséget, nincsenek törvényi korlátok. " Inkább fordítva, a technika ad lehetőséget megfigyelésre, csak éppen a Facebook-nak még nincs közvetlen érdeke, lehetősége arra, hogy az adatokkal politikai célból visszaéljen. De az adatmennyiség, és feldolgozottság szempontjából az Alphabet sokkal jobban belelát százmilliók gondolatvilágába, mint egy világvégi diktatúra. Ott inkább törvénnyel kényszerítik ki a kívánt magatartást, és félelemmel hallgattatják el az ellenzéket. Ezzel szemben a modern technológiával, ha az emberek nem állnak ki a tényleges szabadságjogok mellett, sokkal finomabban, hatékonyabban és alattomosabban vissza lehet élni.

És megint nem arra reagálsz, amit írtam, hanem a saját szélmalmaiddal harcolsz. Sehol nem mondtam, hogy a "populizmus", ami gyakorlatilag ugyanaz a nyugati old establishment számára, mint a béketáborban a fasizmus volt, egy üres szitokszó a ködös ellenségre, amibe bárki belekerülhet, az egyet jelentene a direkt demokráciával. De nagyon jól lehet látni, hogy a direkt demokráciát, ami egy populista, vagyis a hagyományos establishmenttel szemben álló, úgymond népies, grassroot mozgalmak által kívánt kormányzási forma, bizonyos ideológiai kapcsolat alapján össze kívánja mosni ez az establishment a propagandába nagyon jól illő külső fenyegetéssel. Ahogy minden baloldali gondolkodót meg lehetett bélyegezni a mccarthysta reakciónak szovjet ügynökként. Most ugyanígy, aki nem ért egyet a nyugati fasizmussal, az a keleti fasizmus barátja.

Az Orbán-kormány primitív listázásától rettegni pedig gyerekes és ostoba dolog, tipikus az elmaradott, őszintétlen magyar baloldali aktivizmusra. A NER-re nem a ravasz megfigyelés a jellemző, hanem nagyon is egyszerű középkori szintű feudális lojalitás. Orbánnak nem kellenek se kínai, se brit modell szerint működő kifinomult megfigyelő rendszerek, mert őszintén a fideszes kurzus éppen nagyot tesz abba, hogy a nép körében milyen eszmék terjednek, mert Magyarország egy rendkívül nyitott, sőt egyenesen függő ország. Orbán ha akarná se tudná kontrollálni ilyen módszerekkel a népet, arra pedig, hogy káderezzen ott van a jó öreg többezer éves networking, a familiárisi rendszer, nem kell megfigyelnie senkit, hogy tudja ki a mi kutyánk kölyke.

Vajk a Vitéz Várjobbágy 2018.07.10. 19:49:22

@Tamáspatrik: "Trendszerűen érvényesül: Dél-Korea, Japán, finn, svéd, német stb. jó oktatási rendszerek," összemosni a keleti konfuciánus meritokrácia továbbgondolását az európai kontinentális felvilágosodás germán-északi-kevésbé vertikálisan tagolt társadalmi rendre alkalmazásából megszülető sajátosan skandináv szociáldemokrata modelljével legalábbis rövidlátó dolog. Japánban, Dél-Koreában a középkortól kezdve egészen mást jelentett vezetőnek lenni, vezetni, mint Európában, soha nem volt európai rendszerű abszolutizmus, se törökös-keleties vezérkultusz, a legközelebb még csak nem is a Meidzsi-éra, hanem talán a Park-féle autoriter rendszer került ehhez, mert a császár nem volt klasszikus értelemben vezér, hanem spirituális nexus az ország számára. De az oktatást összekapcsolni a vezérkultusszal egy értelmezhetetlen dolog. Nyilvánvalóan egy olyan ország, ahol sikeresen felépítettek egy rendszert nem igényel erős vezetőt. Finnországnak megvolt a maga Mannerheim-e. Koreának a Park Chung-Hee-je, ahogy lehet, hogy ha konszolidálódik a NER Orbán után is egy intézményesített Fidesz-uralom fog kormányozni, egy vezér körül központosuló rendszer helyett. Ezt bármilyen viszonyba hozni az oktatással értelmetlen.

Tamáspatrik 2018.07.10. 22:55:23

@Vajk a Vitéz Várjobbágy: A császár nem vezér volt Kínában, hanem ÉLET HALÁL URA, abszolút zsarnok, érinthetetlen és haladó számára láthatatlan személy. Japánban is hasonlóan. Szerencsére KIÁBRÁNDULTAK EBBŐL és elfordultak ettől a modelltől. Ahol a kiábrándulás nem ment végbe, azok az országok veszélyben vannak továbbra is, mint Magyarország. A listázások meg már tényszerűen működő dolgok, régen is voltak listázások az "átkosban", akkor besúgók kellettek hozzá, ma már a technika használatával ez lehetséges.
Ahol mindenki megszokja, hogy az oktatás engedelmes alattvalókat nevel ki, akik MEGFELELNI akarnak a normáknak, ott az emberek a politika szintjén is elfogadják a hatalomkoncentrációt. Ez a fajta oktatás pedig szart sem ér a gyakorlatban, mert mivel nincsen benne személyes érdekeltség csak megfelelési törekvés, az egész írott malaszt marad és nem kerül gyakorlati alkalmazásra. A PISA pontosan a gyakorlati alkalmazhatóságot mutatja, nálunk még az orvosi és műszaki egyetemeinkről is köztudott, hogy az elmélet szuper, de a gyakorlat már nem annyira és a kettő között nagy a hézag. A pógár nálunk igyekszik mindent kitörölni, amit az iskolában tanult és a szociális kompetenciáit latba vetve alkalmazkodni. Utána pedig széles ívben kerüli a továbbképzést, ha csak nem kényszerítik rá.
Egyébként valóban teljesen más kultúra a skandináv és a konfuciánus, az oktatási rendszerek is egészen mások, viszont van mindkettőben egy olyan vonal, hogy a pontosság, a tiszta logika elsőbbsége, talán ez a közös pont. Nálunk a legtöbb sajtótermékben egy újságcikk első mondata nem menne át igényesebb oktatási rendszerben nevelődött olvasónál, hanem kivágná az egészet...

Tamáspatrik 2018.07.10. 23:03:16

@Vajk a Vitéz Várjobbágy: A direkt demokrácia szép eszme, amiben én mostanában nem hiszek, bár könnyen lehet, hogy éppen a grassroot mozgalmaké a jövő. Elismerem, hogy ködszurkálás jellegű a "populizmus"-féle kategóriák létrehozása a humán tudományos elitek részéről, nem biztos, hogy ezzel maradandót alkottak.
Én örülnék a legjobban, hogyha tényleg alulról történő építkezéssel újfajta társadalmak jönnének létre, viszont a tömegek is könnyen manipulálhatóak ez mindennapos tapasztalat. Az agymosás többféle oldalról is zajlik egyidejűleg... Nagyon sok a negatív, romboló energia egyes mozgalmakban (bár valszeg nem mindenben amit "populistának neveznek), és rombolni mindig sokkal könnyebb, valamit felépíteni sokkal nehezebb.

Vajk a Vitéz Várjobbágy 2018.07.11. 08:12:20

@Tamáspatrik: "A császár nem vezér volt Kínában, hanem ÉLET HALÁL URA, abszolút zsarnok, érinthetetlen és haladó számára láthatatlan személy. Japánban is hasonlóan." Hát igen, látszik, hogy fogalmad sincs a keleti társadalmakról, szóval kár is erről beszélni veled.
"A direkt demokrácia szép eszme, amiben én mostanában nem hiszek"-te láthatólag semmiféle demokráciában nem hiszel, hanem akarnokként akarod másokra kényszeríteni a félművelt okoskodásod nem éppen eredeti gyümölcseit, de szerintem te is jobban járnál, ha ahelyett, hogy olyan emberekre akarod kényszeríteni az elveidet, akik nem kérnek belőle, ha egyszerűen oda költöznél, ahol egy nyitott társadalom támogat ilyen ideákat.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.07.11. 12:27:29

@Tamáspatrik:

"Nálunk a legtöbb sajtótermékben egy újságcikk első mondata nem menne át igényesebb oktatási rendszerben nevelődött olvasónál, hanem kivágná az egészet..."

Rögtön kezdheted a saját jelen posztod első mondatával:

"A populizmus definíciójában nincs teljes egyetértés, közös ismertetőjegyek alapján szokták ide sorolni Peron, Chavez, Erdogan, Putyin, Orbán, Katczinsky, Berlusconi, Trump és az Öt Csillag mozgalom kormányzását vagy Le Pen, Wilders és mások pártjait."

Már tegnapelőtt szóvá tettem, hogy nagyon durván rosszul írtad a lengyel

Ebben még igazad is van. Az indexben mindennapos a -ban-ben ragok helyett és a -ba-be ragok használata, az igénytelen és gyakran alig érthető címek, bár a szövegekben is sok a hiba.

Az origót meg megemlíteni sem érdemes, az maga az újságírás legalja mind stilárisan, mind tartalmilag.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.07.11. 12:32:14

@Tamáspatrik:

Túl hamar ment el.

"Nálunk a legtöbb sajtótermékben egy újságcikk első mondata nem menne át igényesebb oktatási rendszerben nevelődött olvasónál, hanem kivágná az egészet..."

Rögtön kezdheted a saját jelen posztod első mondatával:

"A populizmus definíciójában nincs teljes egyetértés, közös ismertetőjegyek alapján szokták ide sorolni Peron, Chavez, Erdogan, Putyin, Orbán, Katczinsky, Berlusconi, Trump és az Öt Csillag mozgalom kormányzását vagy Le Pen, Wilders és mások pártjait."

Már tegnapelőtt szóvá tettem, hogy nagyon durván rosszul írtad a lengyel Kaczyński nevét. Nem el- vagy félreütés, hanem a név írásmódjának telljes nem ismerete. De gondolom büszkeséged tiltotta, hogy reagálj rá, megköszönd a segítséget, horribile dictu: kijavítsd. :DDD

Persze ettől még igazad van. Az indexben mindennapos a -ban-ben ragok helyett és a -ba-be ragok használata, az igénytelen és gyakran alig érthető címek, bár a szövegekben is sok a hiba. Az origót meg megemlíteni sem érdemes, az maga az újságírás legalja mind stilárisan, mind tartalmilag.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2018.07.11. 12:33:40

Pedig nem ördögtől való, hogy egy posztoló megköszönje a helyreigazítást és kijavítsa a szövegét. Tíz esetből kb. egyben be is szokott következni. :D

Tamáspatrik 2018.07.12. 18:12:43

@Kovacs Nocraft Jozsefne: OK rosszul írtam a nevét, pedig be is írtam a google-ba, de félrenéztem...sorry. Nem tudom, hogyan javítható egy cikk utólag.