Ideo-logikák

Gettóba záródó generációk?

2019. július 24. - Tamáspatrik

Generációk közötti felfogáskülönbségek mindig is léteztek, de talán még sosem voltak ennyire feltűnőek mint manapság, ami az életmódunkban bekövetkezett jelentős változásoknak tulajdonítható. Úgy tapasztalom, hogy a hozzám hasonló korú középgenerációval, a 40-esekkel és 50-esekkel tudok a legjobban…

Tovább

Humán értelmiség nélkül elvész a humánum

Az ún. „humán” képzések és szakmák eléggé leértékelődtek nálunk manapság, sőt a közfelfogás is arrafelé tendál, hogy a filozófia, közgazdaságtan, pszichológia, történettudomány, jog és hasonlók nagy része nem eléggé egzakt mi több, jórészt szélhámosság. A humán értelmiség társadalmi szerepe igencsak…

Tovább

„Ősi magyar” kultúrát vagy igazi magyar kultúrát akarunk?

  A keresztény egyházak vezetői elvileg fel is háborodhatnának azon, ha kormányzati emberek „ősi magyar kultúrát” emlegetnek, hiszen szerintük a magyar kultúra alapját az a kereszténység képezi, amely mindenekelőtt európai, és sokkal inkább nyugati (katolikus, protestáns) mint keleti (ortodox),…

Tovább

Már mitől lenne „demokráciahiányos” az EU parlamentje?

Ellenben egy kicsit megakadni látszik a mini Ázsia építése

Nem érzem jogosnak az EU tisztségviselőinek megválasztását illető kritikákat, főleg egy erősen demokráciadeficites országban nem. A kritizálók nem nagyon ismerik a politika gyakorlati működését: igen, mindig rengeteg egyeztetés és háttéralku folyik a demokratikus rendszerekben, a politika mestersége…

Tovább

Hova lett a „polgári Magyarország” programja?

Megakadt polgárosodás

Orbánék annakidején a Bibó szakkollégiumban nagyon jól megtanulták, hogy mit jelent a polgárosodás és milyen előnyöket jelent a társadalmak számára. A polgárt inkább a városi életmódhoz szoktuk kötni, de ez nem törvényszerűen van így, mert létezik parasztpolgár éppúgy mint városi kispolgárság is, az…

Tovább

Kis-Oroszország a láthatáron

A nagy Oroszország a 2010-es évek elején éles fordulatot vett, különféle okok miatt divatba jöttek a két világháború közötti fasiszta Iljinnek (azt a bizonyos kommunista „Iljics”-et is háttérbe szorító) gondolatai. Az ő nyomán járva orosz ideológusok piedesztálra emelték azt az eszmét, hogy…

Tovább

Melyek a net legnagyobb veszélyei?

A net látszólag nagyon nagy hatalmat ad az embernek, hiszen pár kattintással elérhető bármilyen információ és különféle virtuális világokba léphetünk be. Ezzel azonban sokan visszaélhetnek és kihasználhatják a naivitásunkat, a hiszékenységünkre építve manipulálhatnak minket. Kérdés, hogy melyik…

Tovább