Ideo-logikák

Ideo-logikák

A hülyék paradicsoma leszünk?

2017. szeptember 30. - Tamáspatrik

hattal-lovon.JPG

 

 

 

 

 

 Nyeregben.

A válasz a kérdésre az is lehetne, hogy nem, hiszen Magyarország már most is az. Én a választ ennyire nem sarkítanám ki, hiszen az emberi hülyeség mint tudjuk végtelenül változatos formákban képes megnyilvánulni a különféle társadalmakban. A válaszunk ezért úgy lehetne pontosabb, hogy a hülyeségek sajátos kelet-európai formái nálunk egytől-egyig megtalálhatóak, mivel egyre inkább kivételesnek számítanak azok az állampolgárok, akik a nyilvánosság egyes szféráiban nem valamiféle lebutított üzemmódban működnek. Sajátos magyar sajátosság viszont, hogy nem kívánunk javítani mindezen, sőt olykor még büszkék is vagyunk a sajátságos "magyar útra".

 A gondolkozó ember a különféle rendszerekben leginkább csak zavaró elem

A szocializmusra mondták régebben, hogy az a rendszer a hülyék paradicsoma volt, ami alatt főként azt érettük, hogy a politikai megbízhatóság mindent űberelt. Rengeteg vicc született akkoriban bunkó főnökökről, a munkásőrökről, párttitkárokról és bürokratákról. A '80-as években a helyzet némileg javult, azonban rendszerváltás után hamarosan az "alvajárók" országa lettünk, a praktikus megfontolásokat teljesen mellőző, a kényes témákat és problémákat kerülő naivan álmodozó vezetőké és az egymás között morgó, passzív állampolgároké. A 2010-es orbáni rendszerváltás nagyjából megszüntette ennek a korszaknak a hibáit, viszont visszahozta, felelevenítette a megelőzőek jellemzőit.

 A középszer dominanciája

Mit tehet egy magasan képzett értelmiségi a mai Magyarországon? Az igazán tehetségesek számára a legjobb döntés alighanem az, amennyiben a körülményei lehetővé teszik, hogy elmegy az országból és megfelelő alkotóműhelyt keres. Másik érthető döntés a céges molyolás, amikor a saját területén dolgozgat, a hozzá hasonlókkal megvitatva különféle területeket, a nyilvánosságot és különösen a politikai vonatkozásokat kínosan kerülve. Harmadik gyakori eset a hatalmi ideológia szolgálatába állni: legyen szó jogról, közgazdaságtanról, történelemről és bármilyen egyéb társadalomtudományról.

A fiatal orvosok egyetlen esélye a kizsákmányoló, feudális jellegű szakmai hierarchia kikerülésére a külföldi munkavállalás.

A tanárelitet a középszerűséget díjazó új bérrendszer megtörte, előrelépésre azok számíthatnak, akik bizonyítják szakmai alkalmasságukat, egy meglehetősen átpolitizált rendszerben.

Egy parancsuralmi struktúrában engedelmes végrehajtókra van inkább szükség mintsem értelmiségiekre. A bürokratikus szellemiség mindig is jellemző volt nálunk és láthatóan nem zavar senkit, hogy az agyhalál egy speciális esetéről van szó. A bürokrata fő jellemzője, hogy nem gondolkozik, hanem szabályokat és utasításokat követ, nem vállalva felelősséget semmiért - hiszen a papírok mögé bújás sokkal biztonságosabb mint a valódi együttműködés másokkal. Ez a szemlélet az állami intézményekben általánosnak mondható, de a magánszférára is kisugárzik, hiszen ahol még a politikai elit sem tudja, hogy merre van arccal előre, ott valódi csapatmunkára nem lehet számítani és a legtöbb dolog nehézkesen működik. A szabályokat alkotó jogrendszer nyilvánvaló módon a hatalomban levők eszközéül szolgálva önmaga paródiájává vált.

A legtöbb európai országban a felsőoktatást fejlesztik a leginkább, ezzel szemben nálunk nem véletlenül a középfokú oktatás az, amelynek súlya kiemelkedően magas más országokhoz viszonyítva - láthatóan a középszer képzésére helyezi a hangsúlyt az aktuális hatalom. Az állampolgár mindenekelőtt készségszinten tudjon bonyolultabb mondatokat is elolvasni, hogy megértse az úgynevezett "konzultációk" kérdéseit, éppúgy mint a kormányfű beszédeinek "kifinomult és igényes" érvelésmódját, a köztévé feliratait, de legalábbis a kormány óriás plakátjainak a szlogenjeit. Kiművelt emberfők helyett legjobb a félművelt emberfők országa - a széles körű tudás ugyanis egy kritikusabb látásmódot adna és immunizálna a demagógiával szemben.

 A vas és a beton országa - pazarlás minden szinten

Sosem volt még ennyi pénz az országban, amely a kormánynak ugyanannyira érdeméül tulajdonítható mint amennyire a szerencséje is egyben. Ez a helyzet nyilvánvalóan nem marad tartós és később már sajnálni fogjuk, hogy az olcsó pénzeket milyen pazarlóan használtuk fel. Olyan útszakaszokat bővítünk, amerre senki nem jár és nincs jele annak, hogy a közeljövőben ez változhat. Stadionokat, kisvasutat, egy eseményre szóló sportlétesítményeket építünk és egyéb látványberuházásokat, amelyeket alig használ valaki. A kedvezményes hiteleket az új házak építésére lehet felvenni, holott az egy főre vetített lakásállomány így is nagyon magas. Viszont kevésbé támogatjuk a korszerűsítést és hagyunk lepusztulni épületeket sőt egész épülettömböket sokfelé az országban, például a pesti belvárosban, ahol nincs a kormánypártnak jelentős szavazóbázisa. Lakótelepek fűtéskorszerűsítésének támogatása nem történik meg ugyanilyen okból.

Szakértők szerint a legnagyobb a pazarlás talán az egészségügyben, célszerűbb volna például a legtöbb kisvárosi kórházat bezárni (helyettük csak kisebb egészségügyi intézményeket működtetni), mert nem éri meg a fenntartásuk és hiába újítjuk fel, ha nincs elég orvos és nincs meg a korszerű berendezések használatához szükséges szaktudás. Évente sok száz- vagy akár ezermilliárdos nagyságrendben dobunk ki pénzt az ablakon - azonban sokaknak az érdeke, hogy a jelenlegi szisztémák ne változzanak meg. Van egy olyan pont, ahol a kormányzat láthatóan túlfeszítette a húrt, ez pedig a paksi beruházás, amely az államadósság csökkentésének terén eddig elért csekély eredményeket könnyen lenullázhatja.

 A nacionalizmus szélsőséges formái

Az érzelmi manipuláció egyik legfőbb formája a hivatalos ideológiává vált nacionalizmus, amely lózungokban nyilvánul meg, és arról szól, hogy nem hagyjuk, hogy az állampolgárt manipulálja a "fogyasztói társadalom", mert mi szeretnénk őket manipulálni a saját ízlésünk szerint. Azért lózung, mert a fenti példákból jól látható, hogy valódi összetartásról és a magas szintű együttműködésre törekvő állampolgárokról nem nagyon lehet nálunk beszélni. Annak ellenére, hogy a nacionalizmus vagy a patriotizmus kulturális értelemben véve feltétlenül pozitív szerepet tölt be, - többek között Csíksomlyót, történelmi megemlékezéseket, népművészetet, hagyományápolást jelent,- a nemzetközi politikában ezzel szemben sokkal több kárt okoz mint amennyi hasznot hajt. (A korrektség érdekében meg kell jegyezni azt is, hogy a rendszerváltás utáni két évtizedben mindenféle nacionalizmus bűn volt és a patriótákat a taccsvonalra szorította az agresszív liberalizmus.)

A nacionalista felfogás nagyon jó pótszerként szolgál például a Nyugat-Dunántúlon, ahol meg lehet magyarázni a segítségével, hogy mért vagyunk sokkal különbek az osztrák sógornál, aki nálunk háromszor jobban él. Általában véve jó minden olyan esetben, ha másokat akarunk hibáztatni azért, hogy nem élünk az általunk kívánt életszínvonalon és úgy gondoljuk, hogy a problémák huszárvágásszerűen (egyfajta rabló mentalitással) jobban megoldhatóak mint aprólékos munkával. Országunknak vannak szerencsére olyan területei, ahol ez az eszköz láthatóan teljesen hatástalan: a kulturális hatásokban és rendezvényekben "tobzódó" Budapest nagy részén és néhány nagyobb városunkban mint például a szerb határhoz közel eső Szegeden, ahol elég sokat láttak és hallottak arról, hogy milyen az, amikor egy ország évtizedekre kiüti magát a szélsőségesen nacionalista politikájának köszönhetően.

Zavarosság és merev leválasztások

A kormánypárt tudatosan homályban hagy olyan dolgokat, amelyek a nyilvánosságra tartoznak, például az állami költségvetést, állami intézmények gazdálkodását és működését (például a Matolcsy-féle közgazdasági intézmény eredményei sem teljesen publikusak) és tulajdonváltáskor a tulajdoni háttereket. Az esetek nagy részében magyarázható mindez a nyilvánvaló paranoiás őrülettel, más esetekben viszont inkább az ellenőrizhetőség és számon kérhetőség kizárására való törekvéssel. Másik oldalon viszont a kormánypolitika túlságosan is szegregáló jellegű: egyházi és önkormányzati iskolák között éles különbséget tesz (a támogatásban), az elítéltek kezelésére legalkalmasabb mennél több börtön építése, a menekülthelyzet megoldására pedig a kerítés - kérdéses, hogy az ilyen egyszerű eszközök használata önmagában valóban a kívánt eredménnyel fog járni, a szakértők véleménye általában nemleges. A kormány mesterséges választóvonalat húz oda, ahol ilyenek valójában nem léteznek, vagy pedig a gyakorlatban nem annyira lényegesek: jó állam és áskálódó "civilek", jó keresztény hívők és gonosz ateisták, rendes hazafiak és kozmopolita liberálisok, családpártiak és önző individualisták közé - gyermekeknek való dajkamesét akar eladni nekünk naponta, ahol jó állampolgárok (fideszesek) harcolnak a rosszakkal (ellenzékiekkel). Sajnos sokan vannak, akik félelmükben alávetik magukat ennek (mint kisebb rossznak), vagy érdekből képmutatóan úgy tesznek, mintha hinnének ebben a világképben.

A magyar politikai elit nyomorúsága

A társadalmak polarizációját mindig felerősíti, ahol a politikai rendszert egymással szemben álló nagy tömbök határozzák meg. Nálunk a szavazók megoszlása az európai országok többségéhez nagyon hasonló, a fő különbséget inkább az okozza, hogy a jobboldal jelentős része katonás szervezetként működik és egész közéletünket ledominálja. Az amerikaihoz és brithez hasonlóan aránytalan választási rendszerünk lehetővé teszi egyetlen párt egyeduralmát. Irigyelni lehet a németeket, ahol a választási rendszer arányos, emiatt a választék bőségesebb és a pártok koalíciókényszerben vannak. Őnáluk még az is jónak mondható, hogy a szélsőséges pártok is bejutottak a parlamentbe, így egyik állampolgár sem érezheti úgy, hogy az érdekeit ne képviselné valaki a legfelsőbb szinten.

A magyar politikai elit, ezen belül a Fidesz-KDNP nem csak abban különbözik az előző példáktól, hogy a példátlan hatalmával képes gátlástalanul visszaélni, hanem abban is, hogy alig kerülnek a vérkeringésbe új tehetségek új ötletekkel, képtelen pár évenként megújítani magát. A legtöbb egykori fiatal demokrata mára már kiégett és kivénhedt csataló, az új hullámosak közül Rogán már kompromittálta magát, de Lázár is leginkább csak elvtelen karrieristának tűnik. Szijjártó külügyminiszterként a megnyilvánulásaival a legtöbb alkalommal egy acsarkodó kutya szintjén mozog és az új arcok közül leginkább egy Németh Szilárd tudott a frontvonalba kerülni, aki enyhén fogalmazva unintelligens benyomást kelt. Elfogytak az új ötletek, az egész kormány a Soros-féle hisztériával együtt úgy ahogy van, lejárt lemez. Az idő elég kevés a következő választásig, de talán elég lesz arra, hogy a társadalom nagyobb része besokalljon ettől az egésztől és más politikai erőknek adjon felhatalmazást kormány alakítására.

A bejegyzés trackback címe:

https://ideo-logic.blog.hu/api/trackback/id/tr1912912465

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

maxval bircaman bácsi szeredőci mélyelemző · http://bircahang.org 2017.09.30. 08:12:50

A lényeg most a kitartás a nyugati diktátum ellen,. a többit majd megoldjuk.

Kreml propaganda osztály bérszámfejtés 2017.10.02. 07:47:25

Továris! Nyomott az olajár, az októberi fizuját csak rubelben tudjuk utalni. Mellesleg eléggé lapos közhelyeket alkalmaz, nem vagyunk elégedettek a munkájával. Ráadásul annyira megunták magát a libsik, hogy alig reagálnak már magára. Szedje össze magát, tovaris!
Hol van a régi közíró, az internet világítótornya?

Európai téridő 2017.10.02. 08:20:40

El- vagy újraolvasásra ajánlok egy krimi-kulcsregényt, Szerzője Robert Ludlum, címe: Janson küldetése. Talán nem ártana a benne lévő fikció egyes elemein elgondolkodni egy kevéssé.

A tudomány sosem téved! 2017.10.02. 08:24:53

"A gondolkozó ember a különféle rendszerekben leginkább csak zavaró elem" XD
úrtudomány!
Libbant blogger index címlapon gondolkodásról lamentál?
Konkrétan kik ezek a gondolkodó emberek, elvtárs? pl. Dopeman?
Konkrétan milyen nagy gondolataitok vannak? Hogy a menekültek megduplázzák a GDP-t? Vagy hogy nincs is menekültválság?

Bolshevik 2017.10.02. 08:57:07

@A tudomány sosem téved!: mitnemértesz! megirta a 444 is hogy a menekültek növelik a GDP-t méghozá úgy hogy segélyként megkapják a pénzt és elköltik! Tisztára megéri németországnak!

Csak egyet nemértek akor mér akarja szétosztani. Valószinüleg mert anyira jóságos!

Bolshevik 2017.10.02. 08:58:02

A poszthoz meg! Nagyon igaza van! Pl. a Horn kormány alat vagy akár Megyesi alat sokal kevesebben mentek dolgozni ki az EU-ba! EZ NEM VÉLETLEN!

Bolshevik 2017.10.02. 08:59:44

Egy a lénnyeg ! Ha én egy úly politikai erö lennék akkor azt csinálnám hogy folyamatosan hangosan sirok mindenen! Ha véletlen ugylesz akor meg az elenkezöjén! Ez egy jol müködö taktika, simán kétharmadot lehet vele elérni! Mármint fidesz kétharmadot!

putris72 2017.10.02. 09:00:52

Kedves blogger! Hát a gondolkodásnak te nagyon híján vagy!!Zárjuk be a kisvárosi kórházakat,mert kevés az orvos??Idióta a kórházakat a betegek miatt építik,és vannak!Nem az orvosok miatt!!Az,hogy Soros terv nincs azt is csak ti hiszitek el,mert mindenki látja tudja,hogy van,és tűzön vízen keresztülviszik!Migránsok sincsenek,meg kötelező kvóta!Igaz,hogy jelenleg 5 különböző kvóta rendszer van érvényben az unióban,vagy van tervben!Könyen dumáltok.hogy nem érinti az embereket a migráns betelepités ha megvalósul!Mert ugye titeket nem érint!Mert nagy az liberalbalodali elit negyedbe költöztetik őket majd!Hanem az átlag negyedbe ahol átlagemberek élnek,és nem nagyon kérnek belőlük!Tudod a legtöbb családba már van olyan ember aki dolgozott ,vagy dolgozik kulföldön!Hát még nem hallottam olyanról,hogy pozitív véleményt formált volna meg róluk!Több mit 6 évet dolgoztam Angliában,és egy pozitív dolgot nem tudnék az arab,és muszlim emberekkel kapcsolatban felhozni!Visszaélnek a bizalmaddal,lusták dolgozni nem akarnak,a legtöbbjük soha nem is dolgozott!!Aki hajlandó az is kihasznál mindent amit csak lehet!Mert az olyan ünnepekor nem hajlandó dolgozni mint húsvét karácsony,és egyéb keresztény vagy nemzeti ünnepkor!Akkor is te dolgozol!Ha ramadán van akkor is te alkalmazkodsz!Ha szóvá teszed akkor gyorsan könnyen le náciznak!Mert szaladnak és el mondják az őket támogató balos civilszervezetnek!Most tényleg ez a követendő példa??A kormány kritikád is felületes,mert bizonyítékot semmire sincs csak alaptalan vádakra!Amúgy meg egy országnak nem seggnyaló kormányra van szűksége!!És nem fogja ezeket leváltani csak azért,hogy olyanok kerüljenek hatalomba vissza akik bizonyították,hogy semmihez sem értenek!1994 óta nem tudtak fölmutatni semmilyen gazdasági modellt,hogy miért is szavazzanak rájuk az emberek!A meg kell dönteni az Orbán kormányt,vagy az Orbán nem kerülhet hatalomra,az nem kormányprogram!Kétszer bejött,de mint látjátok,már nem vevő erre senki!!De csak tovább előre egyenest bele a szakadékba!

öreg baka nem rakéta 2017.10.02. 09:25:02

"A bürokrata fő jellemzője, hogy nem gondolkozik, hanem szabályokat és utasításokat követ, nem vállalva felelősséget semmiért"

Ez így nem igaz, mert a munkáját, munkavégzését erősen behatárolták.

2017.10.02. 09:34:12

Orbán egy zseni. Szavazóbázisnak megtalálta a hülyéket, szűklátókörű hergelhető bunkókat, és rájuk mindig számíthat. Közben olyan szabad rablást rendez, amire a magyar történelemben még nem volt példa. Szavazó birkái pedig továbbra is vakon követik, azt utálják, akit csak akar.

$pi$ 2017.10.02. 09:41:22

@Klesk: "Szavazóbázisnak megtalálta a hülyéket, szűklátókörű hergelhető bunkókat, és rájuk mindig számíthat."

Akik 2002-ben meg 2006-ban még bölcs és iskolázott értelmiségként megfontoltan és okosan a bal oldalra meg a liberálisokra szavaztak. Igen, így van, jól látod!

VaradiJanos 2017.10.02. 09:51:13

Teljessen igazavan az értelmességesi bloger barátomnak, mer barát hiszen mi felsöbrendüek tarcsunk ösze. Szerintem is azé nem akarja ez a szarországi sutyó nèp magànak a demokjata libejális elenzéki filozófus társadalmilag és gazdaságilag is naggyon hasznos hippszter blogger elenzéket mer nem montuk még neki elégszer hoty mijen buta és birca és prolli. Ha elégszer mongyuk akor majd megérti és kidobja orr bánt és putyint. De ha nem ako tényleg fognunk kel a diplomákat és meni kel a totàl inteligens Londonba vagy méginkáb Párizsba vagy Bonnba mer azok nem brexiteltek, tehát oda ahol nem van plebs és hején értékelik a gender szakunkat és a szociálisprmenedzser szakunkat

Bolshevik 2017.10.02. 09:55:20

@VaradiJanos: ere most elélvesztem remélem nemgond de nem vagyok buzi mert azokat még a fideszeseknél is joban utálom!!!

nemecsekerno_007 2017.10.02. 09:58:32

- Nem 2/3-ad lesz itt hanem 4/5-öd ahogy az ún. "demokratikus ellenzéket" elnézem.
- azt kell, hogy mondjam ne is kerüljenek a hatalom közelébe se azok akik ennyire balfaszok.
- remélem kicsit megnyugszik a kormány ha megnyerik a választást, mert már kissé nekem is elegem van ebből a választási hisztériából.

high up! 2017.10.02. 10:00:22

@$pi$:

fordítva van te NER bolond: az akkori (mára már a fideszmaffiába dezertált) hazaárulónak kikiáltott ballibsik ma már számtokra igazi hazaszerető magyarok, akik együtt vonulnak fel veletek birkamentben a kizsákmányoló brüsszeliták és a migráns betelepítéseket Nyújorkból egy kézzel irányító Soros ellen. Egymásta találtatok fideszes meg maszopoos komcsik, nem köll tehát szidnotok egymást.

Amúgy meg teccik tudni, tök mindegy hogy honnan szedi össze Orbaneszku az aljanépét, a végeredmény az az, hogy fideszes hívőnek lenni nem poltikai hanem elmeorvosi kérdés. Ez az őcsényi tömeghisztéria különösen rámutatott arra, hogy milyen súlyos lepusztult elmeállapotban van az Orbaneszku hívő kétharmadnyi aljanép hadosztályotok.

FOLYTASSUK!

high up! 2017.10.02. 10:07:57

@nemecsekerno_007: "Nem 2/3-ad lesz itt hanem 4/5-öd "

Hát igen, mivel Bóvlisztánból már minden értelmes, europeer, keresztény ember elhúzott, vagy hamarosan még az EU kilépés előtt el fog, így a NER-be ragadt Átlaghülyemagyar csőcslék aránya a létszámuk növekedése nélkül is meredeken emelkedik. De hogy a primitív aljanépnek miért kell még büszkén nagydobra is vernie, hogy évről évre egyre nagyobb szarrá növekedik, ezt nem értem.

FOLYTASSUK!

gyurmicsek 2017.10.02. 10:22:35

Aki nem röhögi el magát az "Ez itt Soros György és van egy veszéleyes terve" tv szösszeneten az egy idióta.
Én először azt hittem, hogy a Comedy Centralon hagytam a tv.t. :)
Hókuszpókkal azért jobb lenne.

nemecsekerno_007 2017.10.02. 10:37:22

@gyurmicsek: Jaja, valóban vicces.

- De amit az ún. "demokratikus ellenzék" és az ő "civiljei" csináltak az emútnyócévben az legalább ennyire vicces. Gulyásmarcistól, Feketeruhásnővérestől .... :)

gyurmicsek 2017.10.02. 10:44:13

Ezért nem kell komolyan venni a politikát. Főleg úgy, hogy valakit utáljak, mert egy politikus azt mondta.
Aki ezt teszi az saját magárol mondja ki, hogy jelentéktelen.

John Nethem 2017.10.02. 11:05:54

@$pi$: Így igaz. Már csak abból a tényből is, hogy a PROLI átlagéletkora kétharmada a jómódúénak, és alig ha egy évet tud eltölteni nyugdíjban, miközben 40 éven át fizette....... ellenben a jómódú 30 évet is nyugdíjban tölthet, aztán befizetett 20 évnyi munka után....

Ad Dio 2017.10.02. 11:50:02

Minden ilyen poszt újabb macskakő a Fidesz 2/3-adhoz (4/5-höz?) vezető úton...

Ravasz Figyelmeztetés 2017.10.02. 11:56:36

@VaradiJanos: ma megnyerted az internetet :DDDDDDDDDDDD

Exploiter 2017.10.02. 12:07:12

"más politikai erőknek adjon felhatalmazást kormány alakítására"

Hiszen gondolkodó ember nem szavaz másra, mint: ???

Paracord 2017.10.02. 12:39:40

Nagyon jó a poszt, kábé rávilágít a lényegre. Ami talán kimaradt az a hazai értelmiség hallgatása és szervilizálódása. (Tetszik a cím is.)

Mizantróp. 2017.10.02. 12:42:20

@morpheus.: a magyar értelmiség kussol vagy elfutott vagy kilóra megvették. Mindhárom magyar szokás.

Tom66 2017.10.02. 12:57:05

Soros hisztéria? Nézz körül mi történik a világban, minden téren pattanásig feszülnek az ellentétek.

kvadrillio 2017.10.02. 13:22:33

BELARUSZBAN IS RENDEZVÉNYSZERVEZŐK A ZSIDÓK ÉS MILLIÁRDOKAT KERESNEK A SOK FESZTIVÁLSZERVEZÉSSEL MINT NÁLUNK IS ÉS MÁS VOLT SZOCI ORSZÁGOKBAN !!! :o)
Jól élnek, a diktatúrával nem törődnek

Írta: Szombat - 2017-09-23 Rovat: Politika
Schiller-Szombat_banner-02_700x100px_Corsa_20160223

A belarusz zsidók jólétben élhetnek és – a szomszédos országoktól eltérően – nem kell tartaniuk az antiszemitizmustól. Legalább is addig, amíg csendben maradnak.

ZSidó rendezvény résztvevői táncolnak a vityebszki áállami színház épülete előtt

A 36 éves Jisáj Malkin családjával együtt olyan rendezett életet él, amit az egykori Szovjetunió területén élők többsége irigyelne. A webmester Malkin és rendezvényszervező felesége együtt 2,000 dolláros havi jövedelemmel rendelkeznek. Ottani viszonyok között ez lehetővé teszi, hogy külföldre utazzanak, és Minszk belvárosában lévő folyóparti lakásuk jelzálogkölcsönét törlesszék, ahol hatéves fiukkal élnek.

Legtöbben nem is gondolnák, hogy az a helyzet “Európa utolsó diktatúrájában’, ahogyan a nemzetközi médiában Alekszandr Lukasenko autoriter rendszerét címkézik, aki 1994 óta az ország elnöke. A zsidók a kevesebb szabadságért cserébe nagyobb stabilitást és biztonságot élveznek, míg egyes szomszéd országok kaotikus demokráciájában egyre nő az idegengyűlölet és nacionalizmus. Kritikus hangok viszont emlékeztetnek, hogy a polgári és emberi jogoknak a rezsim általi semmibe vétele a zsidókkal szemben is megnyilvánul, például abban, hogy a jog nem ad lehetőséget kulturális örökségük védelmére.

Alexandr Lukasenko (jobbra) hivatalos látogatáson Grúziában Giorgi Margvelashvili államelnökkel (AFP PHOTO / VANO SHLAMOV)

A múlt hónapban hozott bírósági döntés nyomán például lehetővé vált, hogy Gomel városában az egykori zsidó temető helyén luxuslakások épüljenek. Az ügy kapcsán a civil szervezetek szövetsége és a zsidó hitközség „aggodalmának” adott hangot. Ritka dolog ez az ellenszegülés egy olyan országban, ahol a bíróság a végrehajtó hatalomnak alárendelt ágazatként működik.

Az elmúlt években semmilyen antiszemita kilengésre nem került sor az országban, ellentétben Ukrajnával, ahol a forradalom győzelmével zsidókat gyilkoló nacionalistákat avattak hősökké, vagy Oroszországgal, ahol – Lengyelországhoz hasonlóan – gyakran tör felszínre a zsidógyűlölet. Belaruszra inkább a szovjet kommunista rendszer iránti nosztalgia a jellemző.

Shneur Deitch, Chabad küldött, belarusz főrabbi külföldi vendégeket fogad

Az izraeli állampolgárok 2014, az amerikaiak és az EU országokból érkező turisták 2016 óta élveznek vízummentességet, ami jelentősen enyhítette Belarusz elszigeteltségét. Az idegenforgalom pénzügyi szempontból is kedvező változásokat hozott. Minszk, a főváros biztonságos, tiszta és olcsó, a szovjet építészet olyan jellemző példáival, mint az operaház. Az olasz, francia és izraeli turistákat vonzzák a kaszinók, éttermek és kulturális rendezvények– balett, zenei és színházi előadások.

A húszezres zsidó népesség számára is kedvező a zsidó emlékhelyek iránti érdeklődés, amelyek jelentőségükben és vonzerejüket tekintve vetekszenek az ukrajnai, oroszországi, litvániai és lengyelországi kínálattal. Itt található olyan neves rabbik sírja, mint Izráel Meir Kagan, vagy Hafec Hájim. Grodno város 16. században épült zsinagógája 2007-ben került fel az UNESCO Világörökség listájára. Sokan keresik fel a hatinyi holokauszt emlékművet. Pinszk és Bobrujszk városok máig őrzik a stetl települések jellegzetességeit – Európában egyedülálló módon.

2014 óta Vityebszk városában évente megrendezik az egykori Szovjetunió területén élő zsidók kulturális-tudományos fesztiválját, amelyen több száz fő vesz részt (köztük külföldiek).
Shneur Deitch főrabbi, a Chábád kiküldötte szerint ezek a trendek hozzájárulnak ahhoz, hogy teljes legyen a zsidó élet.

AZUTÁN MAJD KÉSŐBB RÁJÖNNEK, HOGY AMÍG ŐK NYOMOROGNAK, A ZSIDÓK FESZTIVÁLOZNAK ÉS ŐK A ZSIDÓKNÁL SOKKAL KÉSŐBB VETTÉK ÉSZRE, HOGY KÖZÖNSÉGSZERVEZŐNEK KELL MENNI, HOGY OLYAN JÓL ÉLJENEK MINT A ZSIDÓK !!! :o)))))..ÉS AKKOR ELKEZDIK MAJD APRÍTANI A ZSIDÓKAT...JOGGAL !!!!! :o)
KOVÁCS NOCRAFT JÓZSEFNÉ EGY DIKRIMINATÍV PICHA !!!!! :o))))) MENJ HAZA IZRÁHELBE !!! :o)))))

postumus mumus 2017.10.02. 15:42:39

@high up!: Nem növekednek ezek, csak a pofájuk nagy. Egyre kevesebben vannak, max a százalékos arányuk nő ezeknek a seggnyalóknak, mert lassan már csak ők járnak szavazni. A többi választópolgárnak, akik nem szavaznak nem fontos a választás, mivel anélkül is jól élnek, hogy ki van kormányok, nagyívben leszarják ezeket a hülegyerekeket.

postumus mumus 2017.10.02. 15:47:18

@Exploiter: Aki akar szavazzon másra, bárkire, csak ne tolvajokra. Ha nem szavaz senki rájuk, a pofájuk is lecsillapodik és elkotródnak a halál faszára a parlamentből. Orr bán is elhúzhat dolgozni, mondjuk torgyán megüresedett ügyvédi irodájába biciklitolvajok ügyeivel foglalkozni.

morph on deer 2017.10.02. 16:35:46

@A tudomány sosem téved!:
“Hogy a menekültek megduplázzák a GDP-t? Vagy hogy nincs is menekültválság?”

Bizony, a menekültek megduplázzák!
A menekültválságot...

morph on deer 2017.10.02. 16:39:52

@Európai téridő:
“Robert Ludlum, címe: Janson küldetése.”

Valaki tudná az eredeti címét is?
Nem magyarul olvastam őket, sajnos nem sikerült azonosítanom az említett könyvet. Előre is köszönöm!

Exploiter 2017.10.02. 17:31:22

@postumus mumus:

Azért ennél pontosabb javaslatot érdemes kitalálni 18ig.

Az, hogy tolvaj, kevés, vagy tudod, hogy a másik is az, vagy még nem tudod, csak sejted.

Tömegek fognak átszavazni az első reális alternatívára, amit lesz.

Európai téridő 2017.10.02. 19:57:46

@morph on deer: A saman fszek hu-n, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár katalógusából kikeresheted a könyvtárhálózatban fellelhető kölcsönözhető példányokat. A Moly nevű internetes antikvárium jelenleg kínálata az alábbi linken található: moly.hu/konyvek/robert-ludlum-janson-kuldetese

postumus mumus 2017.10.02. 20:29:13

@Exploiter: Azt nem tudod előre ki fog lopni. Bízni kell bennük, hogy az újak nem fognak. Viszont aki eddig lopott, azt úgy picsán kell baszni, hogy a lába se érje a földet: Fidesz, volt mszp. Még a parlamentbe se kerüljenek az ilyen férgek. Az mszp már megtisztult, na, ki marad?

Exploiter 2017.10.02. 20:34:13

@postumus mumus:

Azért én olyan maradi vagyok, hogy konkrét program alapján fogok választani.
Ha egyik se mutat túl azon, hogy ki lop kevesebbet (becsszó), akkor egyikre sem.

postumus mumus 2017.10.02. 21:57:40

@Exploiter: A lényeg, hogy arra nem szabad szavazni, aki eddig lopott.Ilyen egyszerű. Én eddig mindig így szavaztam. De most már nem nagyon érdekel az egész szavazás. Ameddig a magyar társadalom nem nő fel ehhez a feladathoz, hogy felismerje a tolvajokat, addig nem megyek szavazni. Ha soha nem kerül erre sor, akkor a magyar nép így járt, hidegen hagy.

morph on deer 2017.10.02. 22:06:05

@Európai téridő:
Köszönöm a linket, meg is találtam: The ​Janson Directive!
süti beállítások módosítása