Ideo-logikák

Ideo-logikák

Hogyan lehetséges áthidalni a szélsőségeket?

2021. május 19. - Tamáspatrik

Én magam is szeretném tudni a választ erre a kérdésre, főként mivel a politikai nézeteltérések rendszerint jóval mélyebb életfelfogásbeli különbségeket is takarnak. Az is lehet, hogy nincs válasz, a probléma talán nem megoldható: életmód és felfogás tekintetében nagyon távoli világok élnek egymástól pár kilométer távolságra, és nincs is esélyük, hogy egymást megértsék. Az egyik véglet a falusias vagy kistelepülési a kőkonzervatív, a másik a nagyvárosi, a modernizált és újító szellemiségű. Az egyik ember a hagyományokon alapuló kisközösségben érzi magát jól, a hagymahéjszerűen rétegződő közösségi életet igényli (család, gyülekezet, falu, nemzeti egység), a másik lételeme az önmegvalósítás és folytonos fejlődés, a kőkemény profizmus és az önkéntes kapcsolatok rendszere. Úgy látom, hogy ez a kétféle életstílus, életszemlélet végeredményben egyformán fontos, egyenrangúak egymással. (Sőt vannak ezeken kívül egészen más életmódok is, de például a remeték életszemlélete jóval ritkábbnak mondható és a közéletünkben is kevésbé jelenik meg).

Nézzük először a kisközösségek világát, a mostani konzervatív kormányzatunk tömegbázisát. Bárkit elfogadnak, aki a közösségi minimumkövetelményeket és alapvető elvárásokat teljesíti, az összetartozás átélésére például misék, falunapok, közösségi ünnepek adnak lehetőséget. Úgy vélem, hogy gyermekkorban és idős korban inkább vannak ilyen jellegű igényeink, de ez teljesen személyiségfüggő, hogy ki mikor és hol érzi magát igazán jól. A dolog a stabilitásról és a hagyományápolásról szól leginkább, viszonylag egyszerűnek mondható és áttekinthető világ. Inkább érzelmi alapú, sem mint intellektuálisnak mondható közeg, hiszen a mondanivalót le kell kissé butítani ahhoz, hogy nagyon közérthető és sokak által befogadható kell, hogy legyen. (A lakodalmas rockot például mindenki érti.) Jellemzően nem gazdaságorientált és nem a számok nyelvén fejezi ki magát, ami pozitív és negatív értelemben egyaránt fontos vonása. Parasztinak is lehet mondani, a másikkal szemben, ami inkább polgárinak nevezhető. Miniszterelnökünk régebben „polgári Magyarországot” szeretett volna látni, mostanában viszont rájött, hogy népszerűbb lesz, ha azt mondja, hogy a magyar ember archetípusa a (paraszt) gazda. Ez egy lényeges szemléletbeli változás.

A kisközösség fenyegetettség érzetét könnyű kiváltani, lényegében beletartozik minden, amit nem ismer, a modernitásnak majdnem teljes egésze ide tartozik (a cukrozott üdítők és a különféle kütyük kivételével persze), és bármi amiről elhiszi, hogy veszélyt jelenthet a közösségi életre. Voltak olyan évtizedek, nálunk a rendszerváltás utáni időszak, amikor a falvak zuhanórepülésbe kezdtek, ezért a „vidéki élet” valamilyen szintű támogatása teljesen ésszerű igénynek mondható. Most is azonban az ábra még mindig az, hogy még egy nagy járvány hatására sem fognak az emberek nálunk sem tömegesen leköltözni falura, hiába elvi lehetőség az otthoni online munkavégzés, a tendencia inkább az, hogy egyre többen élnek majd nagyvárosokban és azok peremvidékén különféle kertvárosokban. Egyedül a társadalom öregedése az, ami szinten tarthatja a konzervatívabb felfogású szavazók arányát (az emberek többsége ugyanis idősebb korában konzervatívabb felfogásúvá válik).

Ezek a falusias területek önmagukban sehol sem a GDP királyai (még a turizmus is valamilyen mértékben külső erőforrás bevonásnak tekinthető), az élénk kistelepülési közösségi élet mindenhol pénzügyi támogatásból tartható csak fenn. (Ami persze nem jelenti azt, hogy nem éri meg fenntartani.) Kérdés, hogy milyen mértékűek a valós támogatások manapság nálunk: nyilvánvalóan nem elhanyagolható összegek a költségvetésen belül, de nem is érik el az „új magyar tőkésosztály” megteremtésére szánt pénzek nagyságrendjét, sok esetben még szimbolikus gesztusok is számítanak. Az egyértelmű, hogy a közösségi felfogásúakat (mivel nem annyira teljesítményorientáltak és nem értik a nagyságrendeket sem) nem zavarja a korrupció sem az alárendelt szerep mindaddig, amíg a közösség egységét (a nemzetet is beleértve) teljes mértékben biztosítva ÉRZIK, amíg a jól ismert biztonságos közeg megvan, és ami még fontos, hogy nincsenek magukra hagyatva.

Nézzünk pár tételt: egyháztámogatások, a rengeteg kistelepülési önkormányzat (más országokban általában összevonták már ezeket), falusi turizmus agyontámogatása, középületek felújítására és építésére kapott, zömében EU támogatások, ún. falusi CSOK, egyéb állami támogatások (ugyanazok a pénzösszegek a falun eleve többet érnek, hiszen az élet olcsóbb a nagyvároshoz képest). A falvak javuló életminősége nálunk is nagymértékben a gazdaság nagypályásainak, modern húzóágazatainak köszönhető. Más országokban (pl. USA, Nagy-Britannia) ez még kisarkítottabb, high tech, tőzsde, pénzügyi és egyéb szolgáltató szektorok és nem utolsó sorban a bevándorlók biztosítják azokat az extra jövedelmeket, amiből a kistelepüléseken lakók számára is valami lecsöpög. Bár ezekben az országokban az állami újraelosztás nem módosítja annyira az „erőviszonyokat” mint nálunk, ahol egyes (nem „megbízható elvtársak által vezetett”) nagyvárosokat tavaly óta már szabályos pénzügyi blokád alá vont a kormányzat.

A másik világ sokkal keményebb, oda már kell az a bizonyos elkoptatott jelentésű szavunk az „önmegvalósítás”, más szóval a képességeinkből kihozni a maximumot. A falvak kis világában nem lehetséges a megfelelő szintű specializálódás, professzionális közegben van csak erre mód, ami onnan indul, hogy felsőfokú oktatás, és/vagy a szakmában kábé tíz ezer óra kemény munka, ami végzettségtől függően egy vállalkozó esetében is érvényes. Az online tér nem elég ehhez, mert a személyes kapcsolatokban az ember sokkal több információt vesz le szakmai téren is, emiatt a tudás mindig koncentrálódni fog. Szükség van egy versengő közegre, ahol a versenyszellem a meghatározó, mert ez ad csak megfelelő húzóerőt, ez hozza ki belőlünk a teljesítményt. (A feloldódás egy közösségben nem támogatja ezt a törekvést.) Nem fogjuk a szomszédokkal kalákában felépíteni a házunkat és nem a helybéli füvesasszony fog majd orvosságot adni a bajainkra, bár néha kaphatunk tőlük egy kis segítséget mindkét esetben.

Az is világos, hogy kevésbé szerencsések számára a szakmai önmegvalósítás nem nagyon járható, mert az árufeltöltést és a szalag menti munkát nem nevezném annak. A közösségi élmény viszont valamennyire kompenzálhat a szakmai érvényesülés és a nyilvános sikerek hiányáért, és nincs is ezzel semmi gond. Aki viszont mindig csak a közmunkából él, neki ilyen logika mentén neki nem nagyon lesznek sikerélményei azon kívül mint amit a közösség nyújtani tud, és mivel jelenleg nálunk a Fidesz képes a közösségi vonalat a nyilvánosságban messze a legerősebben megjeleníteni, ő is a fideszes szavazók számát gyarapítja, anyagi érdekeitől teljesen függetlenül. (Egyes pszichológusok az ilyen emberek helyzetét „tanult tehetetlenségnek” is nevezik, azaz csak mások segítségében bíznak, a bátorító légkörben létrejövő „tanult kreativitással” szembeállítva.)

Nagyon életszakasz függő is lehet mindez: például aki kisgyerekeket nevel, neki az önmegvalósítás kevéssé lesz fontos a gyerekek igényeihez képest, sok éven keresztül. Ennek a két fajta életszemléletnek a közösség központúnak és az önmegvalósításra törekvőnek a dominanciája tehát változhat életünk során többször is, sőt a legtöbbünkről elmondható az is, hogy mindkét világban valamennyire otthon vagyunk. Az is egyértelmű, hogy a megszerzett tapasztalatokat később nagyon jól lehet hasznosítani akár egy kistelepülés közegében is, ilyen például az a tanár és edző, aki mások sikeréért dolgozik. Elvileg az is lehet egy irányvonal, bár én nem látok ilyen tendenciát, hogy a falvak nagy része is lassan a polgárosodás útjára lép, egyre többen lesznek, akik már nem a gyámkodást várják el, hanem önálló igényeket fogalmaznak meg és a korrupciót nem veszik már természetesnek. (A korrupció felszámolása a tapasztalatok szerint leginkább alulról felfelé haladva történhet.)

Elvileg lehetséges a nagyon eltérő felfogások közeledése, én azonban jelenleg nem látom ennek jeleit. A különféle könnyű pénzforrások, állami támogatások elkényelmesítő hatásúak lehetnek, nem ösztönzik a fejlődésre a „védett közegben” élőket. Másik, ami még ennél is fontosabb az oktatásunk romló színvonala, a felsőoktatási végzettségűek arányának csökkenése. Kissé sarkítottan fogalmazva a vezetésünk egy parasztosodó társadalmat szeretne látni, ahol szinte minden döntést központilag hoznak meg, az állampolgároktól nincs több elvárás, mint hogy engedelmes végrehajtók legyenek. Számos értelmiségi szakma kerül átalakításra mostanában, ebben a szellemiségben (a közösség önvédelmére való hivatkozással természetesen, de lényegében pártkatonák veszik át az irányítást egyes intézményekben).

A kormány magyar tulajdonú gazdaságot erősítő tervei igen nagy ambíciókat mutatnak, sőt akár még impozánsnak is nevezhetőek. A törekvést egyébként helyesnek tartom. Ami viszont hiányozni fog a tervek megvalósításához az a humán tőke, a megfelelő számú szakember és szakképzett munkaerő. (A jelenlegi oktatási rendszerünk ugyanis erre nem alkalmas, az átképzés és élethosszig tartó tanulás pedig a legtöbbünk számára ismeretlen fogalmak.) Egy lehetséges út, és voltak ez irányú politikai üzenetek is az utóbbi időkben, a multik fokozatosan végrehajtandó, szinte teljes körű kiszorítása az országból (mondván, hogy megtanultuk amit lehet, itt az ideje, hogy a dolgozók átmenjenek magyar tulajdonú cégekhez). Egy ilyen esetben viszont a létrejövő merev, politikai biztosokkal teletömött és központi irányításra törő, erősen bezárkózó gazdasági modell sorsát nem lenne nehéz megjövendölni: a világban történő változásokat egy idő után már nem tudja lekövetni, hirtelen sokkszerű összeomlása a rendszerváltás utánihoz hasonló helyzetet idézne elő… Magyarország az utóbbi évszázadokban harmadszor vagy negyedszer lépne ugyanabba a folyóba. Viszont semmi jelét nem látom annak, hogy a jelenlegi tendenciák pár éven belül megváltoznának.

Mindettől függetlenül az alapkérdés adott, hogy a szélsőséges politikai felfogások hogyan fognak tudni közeledni egymáshoz. Ha bármelyik oldal teljes győzelme lenne a megoldás, az szerintem nagy hiba lenne.

Lényeges változást a közéletünkben már önmagában az hozhatna, ha az emberek nem lennének már vevők a különféle "nagy dumákra", akár mert már unalmasnak tartanák, akár mert kiábrándulnának belőlük.

A bejegyzés trackback címe:

https://ideo-logic.blog.hu/api/trackback/id/tr4816566304

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

megamovieboy · http://europeanphalanx.blog.hu/ 2021.05.21. 07:53:20

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: Ez a 'szétrohad az ország' duma a legbutább baloldali bulshit. És éppen az a banda terjeszti, aki tényleg nekiállt szétrohasztani mindent.

Rodney_2 2021.05.21. 09:07:07

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: Te egy idióta Soros-ügynök vagy :) Ha minden IT buzi átlátná az élet bonyolult dolgait, akkor az jó lenne, de a script írás képességén kívül csak a nagy pofa van mint Brendelszarnál :)))

(pl a lineáris SZJA és magas fogyasztást terhelő adó kombinációja a legértelmesebb rendszer amit el lehet képzelni: nem az értéktermelést/pénzkeresést adóztatja, hanem a fogyasztást és mindent lineárisan, vagyis igazságosan)

Rodney_2 2021.05.21. 09:12:35

@Tamáspatrik: "Létezik parasztpolgár is, de az nagyon ritka manapság"

Elképzelem amint végigjártad az ország összes gazdálkodóját és mélyinterjúkkal szétválogattad, hogy parasztpolgár vagy szaros gumicsizmás mucsai szolga. Szerintem te vidéken még csak autópályán jártál :)))

ulpius66 2021.05.21. 10:02:32

"Hogyan lehetséges áthidalni a szélsőségeket?"

Azt, hogy mi/ki a szélsőséges, azt természetesen én mondom meg!

ulpius66 2021.05.21. 10:06:24

... és persze minden relatív......

Pl. évtizedekig "szélsőségesnek" volt beállítva a JOBBIK!

Amint beállt a ballibsik közé, azonnal NEM SZÉLSŐSÉGES LETT!

Ilyen alapon, ha Hitler letenné a nagyesküt, hogy ő bizony mától ballibsi, és bocsika a holokamuért, akkor máris nem lenne szélsőséges.....

ulpius66 2021.05.21. 10:30:25

Bárki megszűnik szélsőségesnek lenni, ha beáll a ballibsik közé.......

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2021.05.21. 13:50:51

@ulpius66: És bármelyik szélsőséges alkalmas koalícióra ha finom a húslevese. Lásd 1998!

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2021.05.21. 13:53:50

@Rodney_2: Ja, mert ez jó a NER lovagoknak, lehet kihordani a pénzt. Az hogy a szegények belerokkannak abban hogy ugyanannyi adót fizet mint Mészáros és a magas ÁFA miatt parizerre már nem jut, az téged nem érdekel. És azok az országok lecsúszni, ahol a gazdagok és a szegények között szétnyílik az olló.

Vincent örül 2021.05.21. 13:54:48

Be kellene látni, hogy az elv olyan mint a fing: addig tartod, amíg bírod.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2021.05.21. 13:56:02

@Rodney_2: No és várjál csak! Ha mindenki egyenlő az adózásban, az nem egy liberális hozzáállás? Kiderül hogy egy rohadt libsi vagy? :-))

ursus artos 2021.05.21. 14:01:10

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: "Bocsika, az ország most rohad. Nézz körül!"
Biztosan. Mindenütt építkezés, felújítás. Nem csak stadion, hanem múzeum is, iskola is, kórház is, kastély is, híd is, út is, turista út is, bicikli út is, balatoni hajó is, tiszai hajó is...

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2021.05.21. 14:03:33

@ursus artos: No konkrétan! Melyik is NER közeli, melyik is EU-s pénzből? Konkrétat mondjál! Mennyi is a Mészáros által épített autópálya kilométere? Csak nem duplája a horvát autópályáknak?

ursus artos 2021.05.21. 14:04:27

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: "zegények belerokkannak abban hogy ugyanannyi adót fizet mint Mészáros "
Mészáros nem a minimálbér után fizet adót. szegény meg nem fizet adót, mert nem dolgozik. Azért szegény. És azért nem tud dolgozni, mert nem kap munkát mert totálisan képzetlen, vagy csak nem akar dolgozni, mert a három műszak összeszerelés az nem tetszik neki... Másra meg nem alkalmas.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2021.05.21. 14:05:17

@ursus artos: Ja és a Megyeri hidat, a Margit körút felújítását, négyes metrót mikor is csinálták?

ursus artos 2021.05.21. 14:05:43

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: "No konkrétan! Melyik is NER közeli, melyik is EU-s pénzből?" Most soroljam fel neked, hogy konkrétan mi milyen pénzből és azt éppen ki építi?

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2021.05.21. 14:06:18

@ursus artos: Ááááá... szóval máris kirekesztő vagy, aki szegény annyit is ér?

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2021.05.21. 14:07:23

@ursus artos: Igen. Lesz rá időd, mert most van egy ügyfélnél gebaszt, azzal fogok foglalkozni. Pááá!
(Matyi ne is próbálkozz!)

ursus artos 2021.05.21. 14:08:39

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: "Ja és a Megyeri hidat, a Margit körút felújítását, négyes metrót mikor is csinálták?"
Ezeket a demokraták csinálták. A Megyeri híd több beszállított teljesen tönkre tett. a négyes metrót Tarlósnak kellett befejeznie, a körülötte lévő botrányt ismerjük. A Margit körút felújítása. Mi van vele? Mit vársz? dicséretet, hogy szép volt...
Egyébként hídépítésben Orbánék kicsit előrébb vannak...

ursus artos 2021.05.21. 14:11:18

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: "Ááááá... szóval máris kirekesztő vagy, aki szegény annyit is ér?"
De miért szegény???? Nem volt az 10 éve, de Orbán elvett tőle mindent?
10 év alatt elszegényedett mert nem kapott munkát, pedig jól képzett esztergályos?
Masszívan piált, mire az asszony kitette a házból?
Korábban eljátékgépezte a vagyonát?
Szóval miért szegény???

ursus artos 2021.05.21. 14:13:08

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: "Lesz rá időd, "
Rögtön az első oldalon pontos képet kapsz:
nif.hu/projektek/

megamovieboy · http://europeanphalanx.blog.hu/ 2021.05.21. 16:40:57

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: Azért, mert az elkúr@ baloldalt támogató média ezen kesereg, még nem igaz.

MEDVE1978 2021.05.21. 19:26:23

Népi urbánus vita reloaded? Nem hiszek ebben. A politikai táborok jelentősen össze vannak keveredve Magyarországon, lokálisan is. Még ha azt mondod, hogy a globalizációs vesztesek gyűjtőpártja a FIDESZ, az még inkább igaz rá, mint az, hogy a vidékieké. De valóságban ez kevéssé írja le a dolgot, mert nagyon sokrétű a megoszlás. Vannak akik azért tartanak a FIDESZ-el, mert globalizációs vesztesek, viszonylagos szegénységben és kevés lehetőséggel élnek, ez hasonló az általad leírtakhoz. De ők messze nem mind vidékiek és rajtuk kívül sokan mások is vannak, akik FIDESZ szavazók, de globalizációs nyertesek. Ők is sok okoból szavaznak a FIDESZ-re, lehet, hogy elhitték a nemzeti narratívát, egyszerűen utálják a baloldaliakat vagy liberálisokat egy trauma miatt, családi minta okán, nyugdíjasok és elhiszik, hogy a Viktor tesz mindent az országért és mondjuk jó nyugdíjuk is van relatíve stb.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2021.05.21. 21:11:03

@megamovieboy: Figyuka! Ez az ország csak annyival van előrébb, amit egy globális gazdasági prosperálás és a sok EU-s pénz okozott. Miközben mindent elloptak maguknak a mocskok.

megamovieboy · http://europeanphalanx.blog.hu/ 2021.05.21. 21:23:41

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: Leszel szíves elmagyarázni, hogy akkor a szociknak miképpen sikeredett már a válság előtt megroppantaniuk a gazdaságot, miközben ők ugye a Fideszhez képest nem loptak, avagy hogyan tud most mégis begyűrűzni a fellendülés, ha közben mindent ellopnak? Előre is köszönöm! Ja, nem. Nem érdekel a hiszti.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2021.05.21. 21:35:30

@megamovieboy: Még csak az adatokkal sem vagy tisztában, a GDP csökkenés a válság kirobbanása után következett be, 2009-ben. Nézzél már utána!

birkamenet 2021.05.21. 21:45:40

@Rodney_2:

Hihetetlen, hogy 11 év után mennyi funkcionális idióta van még, aki a csökött agyával beszopja, hogy az a jó a magyarparasztjának ha a gazsag urasága megtartja magának az szja-t, ahelyett hogy befizetné a közös kasszába, az ebből keletkező hiányt meg leveri rajta az állam a világrekorder afa-val meg az 50 különadóval.

birkamenet 2021.05.21. 21:46:30

@megamovieboy:

Téged se az eszedért fizet a fidess.

birkamenet 2021.05.21. 21:52:05

@MEDVE1978:

A fidess szavazói egyszerűen csak azok, akiknek az IQ szintje kurva kevés ahhoz, hogy felismerjék, hogy orbán komplett hülyét csinál belőlük, a történelem kerekét meg visdzafele forgatja. Ezek az IQ károsultak lehetnek a summás paraszttól az akadémiai professzorig bárki.

megamovieboy · http://europeanphalanx.blog.hu/ 2021.05.21. 21:55:57

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: Ha a szemeddel látnál, akkor észrevennéd, hogy a régióhoz képest csúnyán leszakadtunk, leginkább a cseheket lenne érdemes nézni, mert velük egyszerre mozdul a gdp. Ha meg fizetésből élnél, akkor feltűnt volna, hogy a szegényebbek fizetése az elmúlt tíz évben duplázódott.

s 2021.05.21. 22:34:02

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: Valamit értesz a dologból. Nagyjából mint én. Akik pedig szarabbul élnek, azok szerint minden O.K. Tehát marad a fidesz.

Rodney_2 2021.05.21. 22:52:22

@birkamenet: De egy darab szar vagy. Hozzád képest Brendel Mátyás egy szellemi világítótorony, csak a szájában levő migránsfasztól nem tud rendesen írni.

s 2021.05.21. 22:53:09

@Rodney_2: Nem érted a szituációt.

"a lineáris SZJA és magas fogyasztást terhelő adó kombinációja a legértelmesebb rendszer amit el lehet képzelni: nem az értéktermelést/pénzkeresést adóztatja, hanem a fogyasztást és mindent lineárisan, vagyis igazságosan"

Ekkora faszságot is ritkán látni leírva. Van a szegény ember és van a gazdag ember. Mindkettő arányosan fizet a jövedelméből adót. De nem arányosan fizet adót a fogyasztásából. Mert a szegény elkölti a jövedelme 90% -át, azután fizet áfát (27%), a gazdag elkölti a jövedelme 5% át, és azután fizet áfát (27%). Tehát világosan látszik, hogy a gazdagoknál aránytalanul több pénz marad. Ez történik ma Magyarországon. A társadalom kettészakad, miközben komoly beruházások nem valósulnak meg, mert a gazdagok a náluk maradt pénzzel sem képesek a munkahelyek létrehozására és a világpiac folyamataiba való hatékony bekapcsolódásra, az állam pedig költségvetési bevételek hiányában elnapolja az egészségügyi, oktatási és szociális rendszerek régóta szükséges reformjait, ami pedig egy versenyképes gazdaság alapja lenne. Ez leginkább egy banánköztársaságra hasonlít, ahol a gazdag kiváltságosok jólétét a tömegek kilátástalan élete alapozza meg. Később ez már csak diktatórikus eszközökkel, erőszakkal lesz fenntartható. Az az állam, ami nem az ország lakosainak érdekeit szolgálja, pusztulásra van ítélve.

ORBÁN HALOTT. MÉG MOZOG, BESZÉL, JÖN-MEGY, DE MÁR NEM ÉL.

s 2021.05.21. 22:59:40

@ursus artos: Teljesen mkndegy. A ner lovagoknak csak az eu-ból van pénze. Mégis mit gondoltál? Hogy orbán kakilja nekik a dellát?

a nagy hohohorgász 2021.05.21. 23:01:38

@s: qurcsany élt qurcsany él qurcsany élni fog..... és a fideszesek a barmok.... hahaha

Rodney_2 2021.05.21. 23:03:09

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: Te nem értesz semmit a gazdasághoz, minek írsz ennyi hülyeséget? Mindenki számára nyilvánvaló hogy a Gyurcsányi elkúrás lényege az volt, hogy már 2007-ben beleállt a földbe a gazdaság és erre jött a 2008-as válság és az utóhatása (ami még kb 10 évig rombolta a gazdaságot). A gyurcsány korszak volt az amikor a régió éllovasából sikerült jól lecsúszni. Előtte és utána minden kormány sokkal jobban teljesített a peer grouphoz képest (mert ez az egyetlen értelmes benchmark) És ez azért tragikus és nem lehet elég sokszor elmondani, mert most ez a fasz akar megint visszajönni 2022-ben a hatalomba, mert egy mániákus elmebeteg.

www.docdroid.net/2rdDoNz/lenduletet-vett-magyarorszag-a-regios-felzarkozasi-versenyben-pdf

a nagy hohohorgász 2021.05.21. 23:05:27

@Rodney_2: qurcsany maga mondta az igazság beszédben hogy már 2005ben szopo volt minden:)))))))

a nagy hohohorgász 2021.05.21. 23:07:57

Libbantak döntsétek már el hogy qurcsany oszodon igazat mondott vagy sem!!!! Kurt úrfi???? Te pocstalicska

Rodney_2 2021.05.21. 23:12:04

@s: Te tipikus kommunista rohadék vagy. Mi a kurva anyád közöd van ahhoz, hogy más emberek mit csinálnak azzal a pénzzel amit ők megkerestek, amiért megdolgoztak??? Az eszem megáll ettől a Lenin fiú tipusú gondolkodástól amikor jön a kommunista szemét és magyarázza, hogy úgy kell élénkíteni a gazdaságot, hogy a hangyákat jól ki kell rabolni és szétosztani a pénzt a tücsköknek, mert akkor majd összességében több lesz a fogyasztás (persze csak ugyanannyival kevesebb marad felhalmozásra és befektetésekre amit amúgy ösztönözne a magas ÁFA, de ezt egy degenerált kommunista már nem képes felfogni). Dögöljön meg a szemét kulák mert neki több van mint a lumpen agrárproletárnak és ez milyen igazságtalan. Bazmeg. Ezek vagytok ti. Rohadjatok meg pszichopata bűnözők!
Elég világos voltam??

Rodney_2 2021.05.21. 23:14:30

@a nagy hohohorgász: Én tudom, mert én értek hozzá. De ez a sok degenerált barom semmit nem ért az egészből, csak az orbán fóbiájuk irányítja őket. Én nem pofázok bele IT dolgokba, mert nem értek hozzá. De a gazdasághoz (meg a járványhoz) minden elbaszott idióta ért és bőszen osztja az észt, pedig magának sincs túl sok :(((

s 2021.05.21. 23:14:33

@a nagy hohohorgász: Ki beszél gyurcsányról? Tíz kibaszott év után? Hát orbán. Éppen az, akiről szó van. Tudod, vannak dolgok, amik megtörténtek tíz évvel ezelőtt. Aztán vannak dolgok, amik most történnek. Döntsd el, melyik a fontosabb.

Előre félek attól, hogy esetleg Sorost magához szólítja a teremtője. Mi lesz akkor, mi történhet a fidesz kommunikációjával ebben a szörnyű esetben? Ha még a gyurcsótány is elpusztulna a tragikus hír hallatán, esetleg a Dobrevvel együtt, akkor takonyárpi legyen a talpán, aki kihúzza a fideszt ebből a válságkommunikációs helyzetből. Bár az EU még mindig ott van, mint fikázható társaság, csak körültekintően kell csinálni, mert a pénz onnan jön.

a nagy hohohorgász 2021.05.21. 23:21:06

@s: ott van qurcsány az összefogásban vagy sem? igen vagy nem? ennyi........ Az összes ellenzéki párt megmondta hogy nem fog össze qurcsánnyal!!! összefogtak vagy sem? igen vagy nem??? ennyi...

s 2021.05.21. 23:27:14

@a nagy hohohorgász: Fingod nincsen arról a beszédről. Leírom nagy vonalakban. Az akkori mszp túszul ejtette gyurcsányt, aki már évek óta reformokat akart, mert egyébként minden lebaszódott volna. Viszont a párt erős emberei ezt megakadályozták, mert okulva a korábbi Bokros csomag népszerűtlenségéből, a párt (és saját maguk) hatalmát féltették. Kutyabaszó kormányzás volt, mi tagadás. Az mszp alig szerzett többséget, és a párt belülről is megosztott volt. Gyurcsánynak elgurult a gyógyszere és tartott nekik egy osztályfőnöki órát, amiben lényegében közölte, hogy ez így nem mehet tovább. A beszéd - valószínűleg a párt belső hatalmi harcainak következtében - nyilvánosságra került, és az agyoniskolázott nép levonta a teljesen téves következtetést. A többit tudod. Most itt van orbán, akinek az egyetlen érdeme, hogy nem gyurcsány. Ő viszont egész Magyarországot ejtette túszul, de rá is fog baszni rettenetesen.

a nagy hohohorgász 2021.05.21. 23:31:23

@s: szóval mi a válasz????? Hahaha

a nagy hohohorgász 2021.05.21. 23:36:42

@s: Te felsorendukent hogy engedheted meg magadnak hogy személyeskedsz? Ezt hagyd meg nekünk proliknak....

s 2021.05.21. 23:37:02

@a nagy hohohorgász: Hahaha.
Az a válasz, hogy simán jobban járt volna az ország gyurcsánnyal, ha nem az mszp tagja. Most nem az.

s 2021.05.21. 23:38:31

@a nagy hohohorgász: Úgy, hogy ha velem szemben ezt megengedi magának valaki, akkor nekem is szabad. Esetleg más véleményen vagy?

s 2021.05.21. 23:43:17

@a nagy hohohorgász: Mi a fasz bajod van? Összefogtak, és kész. Vagy azt remélted, hogy orbánnak örökbérlete van a miniszterelnökségre? Az ország több mint fele nem kér orbánból. Eddig azért tudott maradni, mert az ellenzék megosztott volt. Ennek most vége. Szedelődzködjetek, itt a vége.

a nagy hohohorgász 2021.05.21. 23:46:22

@s: az összefogásban benne van az mszp is meg qurcsány is. mi változott volna?

a nagy hohohorgász 2021.05.21. 23:47:53

@s: szóval ha rodney személyeskedik akkor neked is szabad? ha qurcsány hazudik o1gnek is szabad? hogy is akartad ezt mondani????

a nagy hohohorgász 2021.05.21. 23:52:49

@s: én csak attól félek hogy az összefogás nem engedi kibontakozni az öszödi igazságosztót!!!!!

s 2021.05.21. 23:59:49

@a nagy hohohorgász: Az, hogy gyurcsány már nem az őt korábban hatalmi érdekből blokkoló mszp tagja.

a nagy hohohorgász 2021.05.22. 00:02:57

@s: az szdsz is csak 5 százalékos volt....... mégis ..... Amúgy az milyen már hogy qurcsány összefog az mszpével aki több kárt okozott szerinted neki mint a fidesz???????

s 2021.05.22. 00:04:46

@a nagy hohohorgász: " szóval ha rodney személyeskedik akkor neked is szabad?" Neki sem kellett volna, de így tett. Nem én kezdtem, de jogom van visszaütni. Tehát igen.

"ha qurcsány hazudik o1gnek is szabad?" Neki sem kellett volna, de így tett. Azt o1g dönti el, hogy mit csinál, azt pedig a választók, hogy hagyják -e neki. Például gyurcsánynak nem hagyták, de ez nyilván csak egy példa.

s 2021.05.22. 00:07:00

@a nagy hohohorgász: Az ő dolguk, hogy mit csinálnak. A választók véleményeznek, és mivel egyikük sem akar magbukni, ezért élénken monitorozzák a választói hangulatot.

a nagy hohohorgász 2021.05.22. 00:09:13

@s: Orbánnak sem hagynák ha nem qurcsany lenne túloldalon..... de ti ragaszkodtok hozzá!!!!

s 2021.05.22. 00:11:53

@a nagy hohohorgász: Mert az akkor volt, a most meg most van. Mindenki tanult a hibáiból. Az mszp a fasz döntésével kihipózta magát a politikából tíz évre. Most már látják, hogy talán többre mentek volna egy Bokros csomag szerű, bár népszerűtlen reformmal. A szereplők is mások, mint az akkoriak. Szerintem orbán elkényelmesedett kicsit az évek alatt és azt gondolja, hogy 2022 sétagalopp lesz. Pedig nem lesz az.

s 2021.05.22. 00:15:39

@a nagy hohohorgász: A népek errefelé hülyék. Inkább hagyják, hogy valaki folyamatosan hazudjon nekik, minthogy jöjjenek valakik, aki között ott van egy, aki egyszer hazudott nekik.

a nagy hohohorgász 2021.05.22. 00:17:50

@s: akkor csak arra válaszolj hogy a Fidesznek miért nincs szüksége bokros csomagra amikor állítólag ők mindent ellopnak?????és ne gyere nekem az euval mert ha az eu meg akarja dönteni megtenne!!!!

a nagy hohohorgász 2021.05.22. 00:18:46

@s: egyszer hazudott:)))))))))))))))))))

birkamenet 2021.05.22. 00:37:58

@a nagy hohohorgász: "arra válaszolj hogy a Fidesznek miért nincs szüksége bokros csomagra amikor állítólag ők mindent ellopnak????"

Ez a szép a funkcionális analfétákban, hogy Bokros bevezette a tandíját és ezért óbégatnak hogy Nemzethalál, a fidess meg már nem is ad állami támogatást tanulásra. Ez persze nem nemzethalál a kisfidernyáknak.
Bokros a jövedelmeket inflálta mert az államadósságot vissza kellett fizetni, az államadósságot ezzel lehozta 85-röl 62%-ra. Ez nemzethalál. orbán adaad a summás parasztnak némi plusz pénzt az egykulcsos szja-val, majd a vilásgrekorder afa-val, az 50 különadóval, a megszüntetett állami transzferek megkurtításával visszaveszi. MIkor jön egy covod, az összes beteget kipaterolják az utcára a kórházakból, mert semmire sincs pénz, az emberek hegyekben döglenek meg - ez a kisfidernyáknak nem nemzethalál.

Az EU 2010-töl évi 4%-nyi GDP-t ad fellendíteni az országot, ebböl 1%-nyi orbán maffia lenyúl 99%-ot, a 99% kisfidernyák osztálynak marad 1%, erre kérdi a funkcionális idióta kisfidernyák hogy hát hogyaf.szba lopnák má a pénzt, há nekem is jut!

s 2021.05.22. 00:38:54

@a nagy hohohorgász: A fidesznek is szüksége lenne rá, de ezt elrejtette a választói elől. Bajnai alatt 278 forintot kellett fizetni egy euróért, és az akkoriban soknak számított, mert már a 269 forint sem volt olcsó érte. Ma 348 forintot kell adni egy euróért. Ez elképzelhetetlen visszaesés lett volna azokban az időkben. Lényegében leszakadtunk a Lengyel, Szlovák, Cseh csoportról és a Román, Bolgár, Albán csoport részei lettünk. Tehát minden bekövetkezett, amitől annak idején gyurcsány meg akarta menteni Magyarországot, de az akkori mszp gátolta, a helyére jövő fidesz viszont nem tette meg. Nekem amúgy semmi problémám nem volt a fidesz hatalomra jutásával, és amennyire vissza tudok emlékezni, a világon senkinek nem volt ezzel semmi baja. Olyan kedvező nemzetközi és világpiaci összhang volt, - különös tekintettel a nagy fölénnyel megnyert választásokra - amiben magyar kormánynak régen volt része. Mindenki új korszakot vizionált, a befektetések áradtak befelé, az eu -val a viszony rendezett és kiegyensúlyozott volt. Ide juttatta orbán országot tíz év alatt. Kigolyózta magát az eu fő döntéshozó rendszeréből, az államadósság a nyugdíjvagyon lenyúlásával és a folyó befizetések átcsatornázásával sem csökkent érdemben, az ország versenyképessége alacsonyabb, mint tíz éve. Nagy lapot baszott el. Ezzel kell elszámolni, mert van olyan, hogy történelmi felelősség. Neked nincs, nekem sincs, de egy miniszterelnöknek van. Végül is ő választotta ezt a szakmát, nem kényszerítette rá senki.

birkamenet 2021.05.22. 00:41:01

@Rodney_2: " De ez a sok degenerált barom semmit nem ért az egészből, csak az orbán fóbiájuk irányítja őket"

téged meg a vakhitü orbán felszopás irányít (töményítve az SS ideológiák imádatával), tehát neked mindenki orbánfóbiás, aki nem tátott szájjal oboázik a csüngö hasú vezéred prézlije alatt.

a nagy hohohorgász 2021.05.22. 00:44:21

@s: el lehet menni külföldre, Tessék, itt lehet hagyni bennünket :)

s 2021.05.22. 00:47:48

@a nagy hohohorgász: Miből élnél te akkor, te kis nyomi? Azok tartják életben ezt a kibaszott országot, akik még itt maradtak, és termelnek annnyi jövedelmet, amit orbánod a szerencsétlenek megvásárlására költhet.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2021.05.22. 00:48:48

@Rodney_2: Szóval ha 2007-ben és 2008-ban nőtt a GDP akkor szerinted beleállt a földbe a gazdaság. Értem. Rengeteg eszed van fidesz mutáns.

birkamenet 2021.05.22. 00:50:46

@s: "miközben komoly beruházások nem valósulnak meg,"

Hámá hogy a f...-ba nem? Lehet itt covid, 30 ezeres hullahegyek, a stadijjonok igenis épülnek! Meg az atlétikai staddijjon is épüne, meg a Fuddan népi egyetem is, meg a felcsúti repülötér. Csak ezeket meg a Zellenzek fúrja meg! De szerencsére épülnek az EU valságkezelö pénzeiböl a totálisan halott turizmus alatt is a szállodahegyek, a Fertö-tóból luxus NER vitorlás haciendia lesz, há itt kérem igenis nagy építések vannak. Meg is láccik a GéDéPén, akkora 1,9%-kos kiugrást csinált, hogy csak ámulunk meg bámulunk. Ha a Zellenzék lenne hatalmon, akkor hol lennének ezek az épitkezések, meg hol lenne a világrekorder 1,9%-os GéDéPé?
A fél világ megint a orbán viktort irigyli!

birkamenet 2021.05.22. 00:56:18

@a nagy hohohorgász: "el lehet menni külföldre, Tessék, itt lehet hagyni bennünket :) "

oszt bolsi munkásőr eftárs, miért 7 millió europeer magyar hagyja el az országot, hogy a kétmillió fidess birka maradjon?
Ha a ti 2 milliós birkatáborootk 2010-ben kiment volna Kamcsatkába (úgyis oda fogtok szökni 2022-ben), akkor Magyarország nem csúszott volna le az EU legfososabb utolsó 4-5 országa közé.

A fél világ Magyarországot irigyelné, hogy a történelem kerekét visszafele forgató idiótáitól milyen jól megszabadult!

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2021.05.22. 00:58:22

@Rodney_2: "Én nem pofázok bele IT dolgokba, mert nem értek hozzá. De a gazdasághoz (meg a járványhoz) minden elbaszott idióta ért és bőszen osztja az észt, pedig magának sincs túl sok" - ez van. A gazdaságról/járványról lehet dumálni, de a programot meg kell írni. Oda nem elég a szövegelés. Ha nem megy a netbank, azt nehéz kidumálni.

Ekrü 2021.05.22. 10:00:42

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll:
"Nem a válság előtt roppant meg a gazdaság, butaságokat beszélsz. Na ezt figyuzzad!"-Nem-e? Az öszödi beszéd nem 2006-ban volt?A gazdasági váltság pedig nem 2008-ban?2006 nem 2008 előtt van?

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2021.05.22. 11:23:07

@Ekrü: Nézz már utána a GDP adatoknak! Ha ennyire tájékozatlan vagy, minek írogatsz?
egy főre jutó GDP euróban
2005 - 9 900
2006 -10 300
2007 -10 400
2008 -10 500
2009- 9 800
2010- 9 900
2011-10 100
2012-10 000
2013-10 200
2014-10 700
2015-11 000
2016-11 300
2017-11 800

Rodney_2 2021.05.22. 14:49:33

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: A "gazdaságról/járványról lehet irogálni" persze hogy lehet de ha az alapfogalmakkal sem vagy tisztában, akkor nem érted hogy mi mit jelent, mit mivel kell vagy érdemes összehasonlítani és a végén mindenki hülyének néz aki ért hozzá. Persze a többség nem ért hozzá és akkor azt hiszitek hogy ti vagytok az okosak és mutogattok egymásnak számsorokat amiket nem értetetek és bólogattok okos képpel. Baromi szánalmas :))) Remélem majd amikor műtenek, ott is pl. a facebook kommentelők véleménye alapján fognak téged feldolgozni :)))
Példa: Szerinted miért volt erős a forint 2007-ben és miért volt gyenge 2017-ben (vagy 2012-ben)? Ha ezt nem érted pontosan, akkor semmit nem értesz az általad posztolt GDP adatsorból, akkor azok csak random számok a levegőben.

Tamáspatrik 2021.05.22. 16:40:31

@Rodney_2: Én is hallottam, hogy pl. a fiatal műszaki értelmiségiek régebben vad jobbikos szavazó lettek, vagy MIÉP-esek, amikor az volt a legszélsőségesebb. Kábé mert hamar beleütköztek egy adott cég bürokratikus és nem túl emberséges napi üzletmenetükbe, de itt éppen az önmegvalósítás és a karrierépítés, ami számukra megnehezült.

Ez azonban egy országon belül nem releváns, Orbánék arra jöttek rá, hogyha ennél nagyobb csoportokat is, pl. a humán értelmiség akár 90%-át maguk ellen fordítják, akkor is megnyerhetik, mert ennek ellenére magasan tudják tartani a vidéki tanulatlan emberek nagy tömegét, a közösségről szóló különféle mantrákkal.
Hideg politikai matematika, keményen bele lehet gázolni egyes csoportok érdekeibe, ha közben jóval nagyobb csoportokat magunk mellett stabilan tudunk tartani, úgy hogy folyamatosan nálunk van a kezdeményezés, a fellobbanó parányi szikrákat pedig elszigeteljük, nem tudják ránk égetni.

s 2021.05.22. 17:09:11

@Tamáspatrik: A kommunikáció és a hangulatkeltés rövid időre elszakadhat a realitásoktól. Átmenetileg a kormányzó erő maga mellé állíthat ezekkel az eszközzel többségi csoportokat is. Hosszú távon viszont csak a valóság számít. Ha nincsen stabil és értelmes jövőkép, az ideiglenes siker látszatát bukás követi majd. A fidesz ebben a szakaszban van. Kilőtte a tölténytárat, mára semmije nem maradt, az elért eredmény nem hozta el a kívánt, tartós sikert. Pusztán propagandával nem lehet eredményt elérni, az eredmény látszatát lehet időlegesen fenntartani csak.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2021.05.22. 19:19:27

@Rodney_2: Válaszra sem érdemes, olyan hülyeséget írtál. De szórok neked egy kis tudás morzsát! Mit módosít az euróban megadott GDP adatokon hogy mennyi volt éppen az euró árfolyam? Az elvtársaid írtak egy hülyeséget, miszerint már a válság előtt összeomlott a magyar gazdaság. Ezt az adatok cáfolják. Erre elkezdesz itt okoskodni és persze ordító hülyeséget írsz. Ki nem szarja le mennyi volt a forint árfolyama, ha euróban van megadva az egy főre jutó GDP? Miért égeted le ennyire magad?

0dzsud0 2021.05.22. 23:12:29

@Tamáspatrik: "pl. a humán értelmiség akár 90%-át maguk ellen fordítják"

Ebben mondjuk vastagon benne van, hogy egy fizikust vagy egy aktuáriust nem olyan könnyű átvágni semmitmondó, megfoghatatlan lózungokkal, mint demokrácia, jogállamiság, fékek és ellensúlyok, sajtószabadság, társadalmi nemek stb. De már egy jogász esetében sem így megy, amikor például volt pár éve a Bangóné-Novák Katalin vita az ELTE jogi karán, valami iszonyat feszengés volt, amikor Bangóné rákezdett az elcsépelt "oktatás, egészségügy" egybites baromságára. De tény, ahol még az oktatók 99%-a is fullban nyomja akár a tananyag helyett is az elmebeteg ballib propagandát, onnan nem annyira csoda, ha olyan "humán értelmiség" kerül ki, ami érdemi vizsgálat nélkül elutasít bármit, aminek köze lehet a Fideszhez, hát biztosan azért, mert ők a nagy gondolkodók. :) Ez egy idő után már eleve nem is Fidesz-politika függvénye, hanem szimpla automatizmus. Vagy mondjuk felvételi követelmény a megfelelő politikai irányultság (lásd CEU). Annyira én nem csodálkozom azon, hogy ennek a rétegnek nem kíván a Fidesz kényszeresen megfelelni, mert egyedül akkor járna sikerrel, ha nem ők lennének kormányon.

Rodney_2 2021.05.23. 00:54:27

@Tamáspatrik: Szerintem a MIÉP-es "értelmiség" a szocializmusban diplomát szerzett idősebb generációból került ki. A Jobbiknál volt az, hogy egy időben (amikor a Jobbik mellesleg a legnácibb volt) az egyetemeken a legnépszerűbb párt volt.
A diplomások között is vannak ostobák és okosak, otthonról hozottan agymosottak vagy nyitottak és a "diplomátlanoknál" is. Az ilyen statisztikák azért veszélyesek mert se IQ teszt, se egyéb "objektív mérce" nem mondja meg azt, hogy azok a "diplomások" akik egyik vagy másik pártra szavaznak valójában mennyire értelmesek és/vagy tapasztaltak, hogy mennyire értik a világ dolgait.
Klassziktus példa lehetne, hogy mondjuk egy a campusról évek óta ki nem ment "értelmiségi" vagy egy sikeres komolyabb parasztgazda (akinek rendszeresen üzleti döntéseket kell hoznia, mert bullshitből nem él meg) közül melyiknek lehet jobb a valóságérzékelése.
Nem akarok ezen viccelődni de amikor a "legokosabb" és "legolvasottabb" értelmiségi TGM 75 év minden tapasztalatával és gondolkodásával oda jut, hogy a jelenlegi világ jelenlegi problémáira a proletárdiktatúra lenne a megoldás, akkor egy kicsit el lehetne gondolkodni az ilyen dolgokon, hogy a "nyitott városi versenyképes diplomás" az mi lófaszt is jelent valójában :(((

Rodney_2 2021.05.23. 00:55:16

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: Tudtam, hogy semmit nem értesz az egészből :)))

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2021.05.23. 06:25:36

@Rodney_2: Tudtam, hogy semmit nem értesz az egészből . :-((

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2021.05.23. 07:51:11

@MEDVE1978:

Mo-on a két fő oldal 30+ éve:
- "baloldal" = ex-komcsi szakemberek, értelmiségiek, nyugatosak,
- "jobboldal" = az előbbiek ellenzői.

Az egyes pártok változnak, a fenti rend nem.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2021.05.23. 07:54:12

@birkamenet:

Mi a gond? Az europeerek mennek Eirópába, a magyarok meg Magyarországra. Nem logikus?

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2021.05.23. 08:37:27

@ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró: Ezt megjegyzem! Szóval az értelmiség baloldali. Elszóltad magad! Szerintem ezért kikapsz az orosz tartótisztedtől. :-))

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2021.05.23. 09:07:43

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll:

Félreértetted: "ex-komcsi szakemberek, ex-komcsi értelmiségiek".

Egyébként a rendszerváltáskori értelmiség megoszlására ez volt a jellemző:
- "baloldal" = gazdasági, pénzügyi szektor,
- "jobboldal" = oktatási, humán szektor.

Egyedül a jogászok között nem volt egyételmű győztes, az mindkét oldalon azonosan megvolt.

Leegyszerűsítve: a jobboldali csúcsértelmiségi az az iskolaigazgató, kulturális intézmény igazgatója, a baloldali meg a kereskedelmi cég, bank igazgatója.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2021.05.23. 12:00:27

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll:

Mo-on igen. A nagytőke túlnyomóan "baloldali" elkötelezettségű. Ez még most is így van, csak az arányok csökkentek.

Kreml propaganda osztály szófiai összekötő 2021.05.23. 13:54:36

@ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró: Nem lesz ez így jó tovaris! Nem azért kapja rendszeresen a friss, orosz homopornó DVD-ek, hogy itt a multikat állítsa be baloldalinak és a termelőknek..

nincs1agy 2021.05.23. 19:49:35

@ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró: A szolgáltató multik alapvetően baloldali elkötelezettségűek, a gyártó multik inkább a Fideszt favorizálják. egyszerűen azért, mert Orbánék az előbbieket szívatják, az utóbbiaknak kedveznek, ami logikus is. A szolgáltató multi a tízmillió magyar fogyasztó miatt van itt,és eladni akar, míg a gyártó multi a jó és olcsó munkaerő miatt, és gyártani akar. Utóbbi könnyebben elhúz, mint az előbbi.

Tamáspatrik 2021.05.24. 17:53:56

@0dzsud0: " demokrácia, jogállamiság, fékek és ellensúlyok, sajtószabadság," ezek létező fogalmak, olyan országokban persze nem mint Észak-Korea és Oroszország, és mi afelé tartunk.

Tamáspatrik 2021.05.24. 18:01:35

@Rodney_2: Én nem látok akkora gondot az egyetemekből kikerülő diplomások értelmi képességeivel, bár lehetséges, hogy szakbarbár képzéseket kapnak többnyire. Viszont nagyot koppannak az első munkahelyükön, ami messze nem annyira racionálisan szervezett mint ahogyan a tanulmányaik alapján elgondolják, és hatalmi viszonyokon valamint személyes kapcsolatokon alapul inkább, emiatt keresnek valamilyen radikális mozgalmat, ami annak az ígéretét rejti, hogy hirtelen a rájuk szakadt "átkok" megtörhetők.
Úgy gondolom, hogy messze nem a valós tudásuk alapján kezelik a friss diplomásokat, pl. a műszaki értelmiségieket, hanem inkább biorobotokként, a diploma leginkább egy diliflepniként szolgál, hogy az illető valszeg. nem teljesen hülye, ha képes volt elvégezni.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2021.05.24. 22:22:12

@Tamáspatrik: Azért ez egyetemtől függ. Egy villamosmérnökit nem gyerekjáték elvégezni. Ahogy egy ELTE vegyész szakot sem. Aki heti húsz órát lenyom laborban, az megtanul bánni a cuccokkal. Ezek nem ruhatár/büfé szakok.

0dzsud0 2021.05.25. 18:35:36

@Tamáspatrik: Ja, csak definiálni már picit nehéz őket. Ezért írtam, hogy megfoghatatlan, ugyanakkor épp ezért alkalmas a "humán értelmiség" hülyítésére, mert így konkrétumok nélkül is lehet szidni a Fideszt. Azt például még senkinek sem sikerült megmondania, hogy tulajdonképpen miért is nincs Magyarországon jogállamiság, pedig állítólag ez itthon hatalmas probléma. A valóságban persze mindenki látja, hogy egészen egyszerűen arról van szó, hogy a magyar kormány értékrendje pusztán nem tetszik az Európában tomboló liberális mainstreamnek, ez viszont nem jogi, hanem politikai probléma, amivel együtt kell élniük. Erre írtam azt, hogy azért a mérnök ismerőseim ezt nem szopják be olyan könnyen, míg pl. a szociológus ismerőseim - persze hathatós tanári segítséggel - simán.

Tamáspatrik 2021.05.26. 22:01:17

@0dzsud0: "Tomboló liberális mainstream" nem létezik Európában. A többséget konzervatív pártok alkotják, vannak ezen kívül szocik, és igen liberálisok is, meg zöldek. És az euro-szkeptikusok, Orbán egyedüli barátai persze. Tomboló liberális mainstream csak a fidesz sajtóban van, amit fideszes csicskák szerkesztenek ideológiai utasításra.
Alternatívát nem tudnak felmutatni, hogy milyen egy jó sajtó is akár.
Különben az elvek szintjén küzdünk a "liberális" dolgok ellen, de pont ugyanabba az irányba haladunk mint az egész kontinens.
Pl. nem verik már a nőket. A gyerekeket sem.
Pár évtizede ezek még bocsánatos bűnnek számítottak. A részeg embör hazament és megruházta az asszonyt. A gyerekek ha rosszalkodtak kikaptak. Ma már azon megy a vita, hogy mi van, ha elcsattan egy-két pofon (nagyjából semmi, de ez mégis olyan mint a piros lámpán áthaladás a kreszben.)
Vizet iszunk mi is már, csak közben bort prédikálunk.
A szexista viccek és beszólások a munkahelyen lekoptak.
A rasszizmus is csökkent. stb.

0dzsud0 2021.05.27. 14:17:15

@Tamáspatrik: Nézd, el lehet itt polemizálgatni, és nekem aztán teljesen mindegy, hogy ezen a héten éppen hogy nevezik magukat (abban igazad van, hogy semmi közük a valódi liberalizmushoz :) ). Napnál világosabb, hogy említett politikusoknak mi a problémája Lengyelországgal és Magyarországgal, az általad említett "humán értelmiség" pedig borzasztóan könnyen bekajálja ezt a tribalista, egybites világképet, ahol vannak "rosszak" (a Fidesz), és vannak "jók" (a gazdagabb országok otthon kipróbált, majd leginkább alkalmatlanságuk miatt az EP-be száműzött politikusai).

Rodney_2 2021.06.30. 03:58:13

@miklos_1: Brendelszar, de degenerált állat. Itt van neked egy PhD-s elmebeteg. Te is ilyen vagy csak ballibsi mániákus náci. Látod minden pszichopata állatnak lehet PhD-je, az nem azt jelenti, hogy tudós valaki, hanem nem jelent semmit. Egy wc papír :)))

index.hu/kulfold/2021/06/29/ellopott-egy-teherautot-osszetorte-majd-lelott-ket-afroamerikait/

Remélem ezek a niggerek téged is hamarosan felkeresnek :)))

www.stimberg-zeitung.de/oer-erkenschwick/mann-schwebt-nach-ueberfall-in-lebensgefahr-w1648835-10000025013/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1624962993

Vagy a szomáliai majom késes gyilkos Würzburgból. Ezek a kis védenceid te degenerált disznóeleség
süti beállítások módosítása